đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức

107 1,506 3
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 05:28

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN HUY THNH đáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT GẫY kín TRÊN LồI CầU Và LIÊN LồI CầU XƯƠNG ĐùI NGƯờI LớN TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT - ĐứC LUN VN THC S Y HC H NI - 2009 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN HUY THNH đáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT GẫY kín TRÊN LồI CầU Và LIÊN LồI CầU XƯƠNG ĐùI NGƯờI LớN TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT - ĐứC Chuyờn ngnh : Ngoi khoa Mó s : 62.72.07 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS. BS.CKII NGUYN XUN THY H NI - 2009 CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN AO/ASIF Hội nghiên cứu kết hợp xương bên trong BN Bệnh nhân BV Bệnh viện CT Chấn thương KHX Kết hợp xương LCN Lồi cầu ngoài LCT Lồi cầu trong LLC Liên lồi cầu PTV Phẫu thuật viên TLC Trên lồi cầu TNLð Tai nạn lao ñộng TNGT Tai nạn giao thông TNSH Tai nạn sinh hoạt XQ X-Quang LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tôi ñã nhận ñược rất nhiều sự quan tâm, giúp ñỡ và chỉ bảo của các thầy cô, các anh chị, các bạn ñồng nghiệp và các cơ quan liên quan. Với tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn chân thành, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới: Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Thùy - người thầy trực tiếp hướng dẫn, ñã tận tình chỉ bảo và ñộng viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn khoa học này. Giáo sư, Tiến sĩ Hà Văn Quyết - Chủ nhiệm bộ môn Ngoại trường ðại học Y Hà Nội, ñã chỉ bảo cho tôi nhiều ý kiến quý báu trong quá trình học tập, nghiên cứu trong suốt khóa học tại trường. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Các Giáo sư, Phó giáo sư trong hội ñồng chấm ñề cương và luận văn ñã chân thành chỉ bảo, góp ý ñể tôi hoàn thành ñề tài này. Ban giám hiệu, Phòng sau ñại học Trường ðại học Y Hà Nội, Ban chủ nhiệm bộ môn Ngoại và các thầy cô ñã tham gia giảng dạy khóa Cao học 16 tại trường ðại học Y Hà Nội. Ban chủ nhiệm cùng toàn thể nhân viên Khoa Chấn thương - Chỉnh hình - Bệnh viện hữu nghị Việt ðức ñã nhiệt tình, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành ñề tài nghiên cứu. Ban giám ñốc, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng lưu trữ hồ sơ Bệnh viện hữu nghị Việt - ðức ñã quan tâm và hỗ trợ tôi trong quá trình nghiên cứu, thực hiện ñề tài này. Sở Y tế Hưng Yên, Trường trung học Y tế Hưng Yên ñã tạo ñiều kiện thuận lợi ñể tôi hoàn thành khóa học. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè, ñồng nghiệp, lớp Cao học Ngoại 16 ñã luôn quan tâm, hỗ trợ tôi suốt hai năm học. Tôi xin trân trọng thể hiện lòng biết ơn tới cha mẹ ñôi bên ñã giúp ñỡ tôi vượt qua khó khăn trong những ngày học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Cuối cùng, xin cám ơn vợ và con gái thân yêu, những người luôn sát cánh bên tôi, chia sẻ khó khăn, là nguồn ñộng viên và cổ vũ lớn lao cho tôi trên hành trình khoa học ñầy gian khó nhưng vô cùng vinh quang này! Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2009 Nguyễn Huy Thành LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñề tài: ðánh giá kết quả ñiều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị Việt -ðức là ñề tài do tự bản thân tôi thực hiện. Các số liệu trong luận văn là hoàn toàn trung thực, chưa từng công bố ở bất kỳ một công công trình nào khác. Nguyễn Huy Thành 1 ðẶT VẤN ðỀ Gãy trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi là một trong những hình thái gẫy xương thuộc vùng ñầu dưới xương ñùi, ñây là vùng ñược giới hạn 9cm phía dưới của xương ñùi tính từ bình diện khớp của hai lồi cầu lên trên [7]. Gẫy trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi là loại gẫy xương thường gặp trong các tai nạn hàng ngày, chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các loại gẫy xương ở ñầu dưới xương ñùi và có xu hướng tăng cao theo sự gia tăng các vụ tai nạn giao thông, tai nạn lao ñộng ở những nước ñang phát triển. Theo Mize R.D, tại Mỹ gẫy ñầu dưới xương ñùi chiếm 7% các loại gẫy xương ñùi [58]. Tại bệnh viện Việt ðức, trong 2 năm 1995 – 1996 số bệnh nhân gẫy trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi chiếm 50% tổng số ca gẫy ñầu dưới xương ñùi [22]. Trước năm 1970, ñiều trị gẫy trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi chủ yếu là ñiều trị bảo tồn. Bệnh nhân ñược kéo xương liên tục, sau ñó ñược cố ñịnh bằng bó bột [30], [62]. Phương pháp này có nhiều hạn chế như: các biến chứng do thời gian bất ñộng kéo dài (hội chứng loét ép; bội nhiễm phổi…), cứng duỗi gối, biến dạng khớp gối (vẹo vào trong, vẹo ra ngoài …). Từ năm 1970 tới nay, nhờ sự phát triển của các phương tiện kết hợp xương và kĩ thuật mổ xẻ, cho phép cố ñịnh vững chắc ổ gẫy và bệnh nhân ñược tập vận ñộng sớm ñã cho kết quả khả quan ñối với ñiều trị phẫu thuật gẫy trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi. Theo Mize R.D, tại Mỹ kết quả tốt của phẫu thuật kết hợp xương gẫy trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi là 60 – 80% [59]. Tại Việt Nam, theo ðoàn Lê Dân, ðoàn Việt Quân trong tổng số 48 ca bị gẫy ñầu dưới xương ñùi ñược ñiều trị phẫu thuật kết hợp xương tại 2 bệnh viện Việt ðức (trong 6 tháng ñầu năm 1998) tỉ lệ ñạt kết quả tốt là 47,9% (23 trường hợp) [5]. Mặc dù vậy, phẫu thuật kết hợp xương ñối với gẫy trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi là phức tạp, ñặc biệt là ở người cao tuổi thường gặp khó khăn và ñạt kết quả không thật cao. Do vậy việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp với ñiều kiện ở Việt Nam ñể mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh là một trăn trở với nhiều phẫu thuật viên. Trên cơ sở ñó chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: "ðánh giá kết quả ñiều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị Việt - ðức" nhằm hai mục ñích : 1. Nhận xét về thương tổn của gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi ở người lớn tại Bệnh viện hữu nghị Việt – ðức. 2. ðánh giá kết quả ñiều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu ở người lớn tại Bệnh viện hữu nghị Việt – ðức. 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1. ðẶC ðIỂM GIẢI PHẪU ðẦU DƯỚI XƯƠNG ðÙI, VÙNG GỐI 1.1.1 ðặc ñiểm giải phẫu ñầu dưới xương ñùi ðầu dưới xương ñùi hơi vuông, và cong ra sau, ñầu dưới xương ñùi tiếp khớp với xương chầy bởi hai lồi cầu trong và ngoài. Hình 1.1: ðầu dưới xương ñùi [2] A – Nhìn trước B – Nhìn sau 1 – Thân xương ñùi 2 – Lỗ nuôi xương. 3 – Củ cơ khép 4 – Mỏm trên lồi cầu ngoài 5 – Lồi cầu ngoài 6 – Hố gian lồi cầu 7 – Lồi cầu trong 8 – Mỏm trên lồi cầu trong 9 – ðường lật lại của bao khớp 10 – Diện bánh chè 4 • Nhìn phía trước: ðầu dưới xương ñùi có một diện hình ròng rọc, tiếp khớp với xương bánh chè (diện bánh chè facies patellais), có một rãnh ở giữa chia diện này thành hai phần, phần ngoài rộng hơn phần trong. • Nhìn phía dưới: Có hai lồi cầu (Condylus) trong và ngoài. Ở giữa có một hố rộng (hố liên lồi cầu fossa intercondylaris). • Lồi cầu ngoài (condylus lateralis) tiếp khớp với diện khớp trên ngoài của xương chầy, mặt ngoài có mỏm trên lồi cầu ngoài (epicondylus lateralis) • Lồi cầu trong(condylus medialis) tiếp khớp với diện khớp trên trong của xương chầy, mặt trong có mỏm trên lồi cầu trong (epicondylus medialis) và phía trên có củ cơ khép (tuberculum adductorium) 1.1.2 Giải phẫu và chức năng khớp gối Khớp gối là một khớp phức hợp, bao gồm hai khớp: - Khớp xương ñùi và xương chầy (khớp bản lề). - Khớp xương ñùi và xương bánh chè (khớp phẳng) [9], [11]. 1.1.2.1 Diện khớp - ðầu dưới xương ñùi có ba diện khớp là: lồi cầu trong, lồi cầu ngoài và diện bánh chè hay ròng rọc. - ðầu trên xương chầy: là hai diện khớp mâm chầy trong và mâm chầy ngoài ñể tiếp khớp với hai lồi cầu tương ứng. - Mặt sau xương bánh chè: tiếp khớp với rãnh liên lồi cầu xương ñùi. 5 - Sụn chêm: có hai sụn chêm ñệm giữa hai ñầu xương ñùi và xương chầy là: sụn chêm trong hình chữ C, sụn chêm ngoài hình chữ O. Hai sụn này là mô sợi nằm ñệm trên hai diện khớp của xương chầy – ñùi, làm hạn chế các va chạm khi vận ñộng. Hai sụn chêm nối với nhau bởi dây chằng ngang gối, hai ñầu mỗi sụn lại bám vào các gai xương chầy. Khi gấp khớp gối sụn chêm trượt từ sau ra trước, khi duỗi khớp gối sụn chêm trượt từ trước ra sau. 1.1.2.2 Phương tiện nối khớp Hình 1.2: Khớp gối phải [9] Hình A – Nhìn từ trước Hình B – Nhìn từ sau 1 – Lồi củ chầy 2 – Dây chằng bên chầy 3 – Dây chằng ngang gối 4 – Sụn trên trong 5 – Dây chằng chéo trước 6 – Dây chằng chéo sau 7 – Lồi cầu ngoài 8 – Dây chằng bên mác 9 – Dây chằng chêm ñùi [...]... kh p: - ði t ñ u dư i xương ñùi ñ n ñ u trên xương ch y, ñ u dư i xương ñùi, bao kh p bám vào phía trên hai l i c u, h gian l i c u và di n ròng r c - ñ u trên xương ch y bám vào phía dư i hai di n kh p trên - kho ng gi a bao kh p bám vào rìa ngoài s n chêm và các b c a xương bánh chè Dây ch ng: Kh p g i có 5 h th ng dây ch ng • Các dây ch ng bên: - Dây ch ng bên ch y ñi t c bên l i c u trong xương. .. k t qu : trong ph u thu t và sau ph u thu t 2.2.2 K thu t m KHX bên trong g y TLC- LLC xương ñùi - Dùng kim Kirschner ñơn thu n - Dùng n p vis các lo i 2.2.2.1 Ch ñ nh ph u thu t g y kín trên l i c u và liên l i c u xương ñùi G y trên l i c u và liên l i c u xương ñùi (lo i g y C1, C2, C3 theo phân lo i c a AO/ASIF) có ch ñ nh ph u thu t k t h p xương 30 G y trên l i c u và liên l i c u có t n thương... Hình 1.3: Phân lo i g y xương theo Neer [65] Năm 1967, Neer d a vào s di l ch c a g y chia ra làm 4 lo i [65] G y trên l i c u và liên l i c u ít di l ch G y trên l i c u và liên l i c u di l ch vào trong G y trên l i c u và liên l i c u di l ch ra ngoài G y trên l i c u và liên l i c u ph c t p nhi u m nh 1.2.1.2 Phân lo i c a Seinsheimer Năm 1980, Seinsheimer chia g y ñ u dư i xương ñùi ra làm 4 lo... trên l i c u xương ñùi ngoài kh p • A1: g y trên l i c u ñơn gi n • A2: g y trên l i c u v i m t m nh v • A3: g y trên l i c u ph c t p nhi u m nh Nhóm B: g y ñ u dư i xương ñùi, m t ph n g y n i kh p • B1: g y l i c u ngoài • B2: g y l i c u trong • B3: g y th ng trư c ki u Hoffa Nhóm C: g m g y trên và liên l i c u xương ñùi có g y n i kh p • C1: g y trên và liên l i c u ñơn gi n • C2: g y trên và. .. ñư ng g y chéo d c vào trong, m nh r i to • B3: trên phim XQ nghiêng có hình nh g y m t ph n sau c a ñ u dư i xương ñùi Hình 1.5: Phân lo i g y theo Muller [62] 14 Nhóm C: g y ph c t p trên l i c u và liên l i c u • C1: g y trên l i c u và liên l i c u ñơn gi n, ñư ng g y có hình nh Y ho c hình hình ch T • C2: g y v n trên l i c u và g y liên l i c u • C3: g y v n c trên l i c u và liên l i c u 1.2.1.4... xương trung bình là 16 tu n, 1 ca gãy h ñ IIIA b nhi m trùng và không li n ñư c xương Biên ñ g p trung bình c a kh p g i là 105 ñ (t 35 – 130 ñ ) [24] 26 1.3.3 Tình hình ñi u tr g y trên và liên l i c u xương ñùi Vi t Nam G y trên và liên l i c u xương ñùi là m t lo i g y ph c t p gây r t nhi u khó khăn trong ñi u tr Trư c kia, vi c ñi u tr ch y u là ñi u tr b o t n ñ i v i g y kín trên l i c u và. .. trên l i c u và liên l i c u xương ñùi là: Ph c h i t t gi i ph u g y ð i v i g y h trên l i c u và liên l i c u ñùi thì quan tr ng nh t là ñi u tr sao cho kh i b nhi m trùng và sau ñó m i ñ n ph c h i l i gi i ph u và cơ năng kh p g i 21 C ñ nh bên trong v ng Tôn tr ng và b o v t i ña ngu n máu nuôi dư ng xương và mô m m V n ñ ng s m và ph c h i t t ch c năng chi th 1.3.2 Tình hình ñi u tr g y trên. .. b nh nhân g y kín ph m kh p ñ u dư i xương ñùi ñư c k t h p xương b ng các phương ti n k t h p khác nhau trong ñó có 44 b nh nhân b g y TLC – LLC xương ñùi ñư c ph u thu t k t h p xương ñ t t l t t và r t t t là 24 b nh nhân (chi m 54,5%) 27 CHƯƠNG 2 ð I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ð I TƯ NG NGHIÊN C U Chúng tôi ch n nghiên c u trên các b nh nhân b g y kín trên và liên l i c u xương ñùi do... bám vào m t trong ñ u trên xương ch y - Dây ch ng bên mác ñi t c bên l i c u ngoài xương ñùi ñ n ch m xương mác • Các dây ch ng trư c g m: - Dây ch ng bánh chè - M c hãm bánh chè trong - M c hãm bánh chè ngoài Ngoài ra còn có cơ t ñ u ñùi, cơ may, cơ căng m c ñùi tăng cư ng • Các dây ch ng sau: - Dây ch ng khoeo chéo là m t ch qu t ngư c c a gân cơ bán m c, ñi t trong ra ngoài và lên trên, bám vào... gi i protein, t c ngh n các m ch máu tân t o gây ch t xương và ho i t xương • V n ñ ng t p luy n: v n ñ ng t p luy n làm lưu thông m ch máu g y, các cơ ho t ñ ng làm tăng cư ng c p máu cho g y ñ y nhanh quá trình li n xương 1.2.3 Ch n ñoán g y trên l i c u và liên l i c u xương ñùi 1.2.3.1 Lâm sàng G y trên l i c u và liên l i c u ñùi là m t g y xương l n, thư ng do tai n n giao thông v i l c va ch . gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi ở người lớn tại Bệnh viện hữu nghị Việt – ðức. 2. ðánh giá kết quả ñiều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu ở người lớn tại Bệnh. cho kết quả khả quan ñối với ñiều trị phẫu thuật gẫy trên lồi cầu và liên lồi cầu xương ñùi. Theo Mize R.D, tại Mỹ kết quả tốt của phẫu thuật kết hợp xương gẫy trên lồi cầu và liên lồi cầu xương. THNH đáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT GẫY kín TRÊN LồI CầU Và LIÊN LồI CầU XƯƠNG ĐùI NGƯờI LớN TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT - ĐứC LUN VN THC S Y HC H NI - 2009 B GIO
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức, đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức, đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn