giáo án môn sinh học lớp 9

244 635 6
  • Loading ...
1/244 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 11:08

Ngày soạn: 09/08/2013 Ngày giảng: 12/08/2013 Tiết: 1 DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN BÀI 1: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này, HS phải: 1. Kiến thức: - Nêu được nhiệm vụ, nội dung và vai trò của Di truyền học - Giới thiệu Menđen là người đặt nền móng cho Di truyền học - Nêu được phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen - Nêu được các thí nghiệm của Mênđen và rút ra nhận xét 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm 3. Thái độ: Yêu thích bộ môn II. Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng - Động não, vấn đáp – tìm tòi, trực quan III. Phương tiện dạy học - Tranh phóng to H 1,2 sgk. - Bảng phụ Liên hệ các tính trạng của bản thân với các tính trạng của bố mẹ Tính trạng Bản thân học sinh Bố Mẹ Hình dạng tai Màu mắt Màu da IV. Tiến trình dạy - học 1. Ổn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B: Lớp 9C: 2. Khám phá Vì sao con sinh ra lại có những tính trạng giống hay khác bố, mẹ 3. Kết nối Hoạt động 1: Di truyền học 1 Mục tiêu: Hiểu được mục đích ý nghĩa của di truyền học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS I. Di truyền học - Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. - Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. - Di truyền học n/c cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị - GV treo bảng phụ y/cầu HS lên bảng hoàn thành - GV giải thích + Đặc điểm giống bố mẹ (Hiện tượng di truyền) + Đặc điểm khác bố mẹ (Hiện tượng biến dị) - Thế nào là di truyền, biến dị ? - GV giải thích: " DT và BD là hai hiện tượng song song gắn liền với nhau trong quá trình sinh sản " ( Thông tin DT được lưu giữ trong ADN của TB . Sự tự nhân đôi của ADN là cơ sở đưa đến sự nhân đôi của NST . Sự nhân đôi và phân ly của NST dẫn đến sự phân bào . Nhờ đó cơ thể sinh trưởng và phát triển . Nhờ đó TT của thế hệ trước được truyền lại cho thế hệ sau Nêu ý nghĩa thực tiễn của di truyền học ? GV chốt kiến thức - Một HS lên bảng hoàn thành bài tập HS trong lớp HĐ cá nhân hoàn thành bài tập 1 (vở bài tập tr5) ( 2 phút ) - Một vài HS đọc to bài làm của mình. Đặc điểm của bản thân giống, khác bố, mẹ - HS dựa vào kết quả bài tập, thông tin sgk nêu được hiện tượng di truyền , biến dị HS n/c thông tin sgk trả lời HS khác nhận xét bổ sung Hoạt động 2: Men đen người đặt nền móng cho di truyền học Mục tiêu: HS hiểu và nêu được PP nghiên cứu di truyền của Men đen - PP phân tích các thế hệ lai . Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS II. Menđen - người đặt nền móng cho di truyền học - Đối tượng n/c Đậu hà lan - Phương pháp phân tích các thế hệ lai: GV treo tranh H1.1 giới thiệu tiểu sử của Men đen GV treo tranh H1.2 yêu cầu HS quan sát , kết hợp thông tin sgk tr 6 - Nêu nhận xét về đặc điểm của từng cặp tính trạng đem lai - Nêu phương pháp n/c của Men đen - Một HS đọc to mục " Em có biết " tr 7 cả lớp theo dõi. HS quan sát, phân tích H1.2 nêu được sự tương phản của từng cặp tính trạng 2 + Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ + Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng. GV nhấn mạnh t/c độc đáo trong PP nghiên cứu di truyền của . Men đen ông đã tách ra từng cặp tính trạng , theo dõi sự thể hiện cặp tính trạng qua các thế hệ lai . Mà trước đó các tác giả thường cố gắng n/c tính di truyền của sinh vật đồng thời ở toàn bộ các tính trạng một lần nên chưa phát hiện được quy luật di truyền. - Vì sao Men đen chọn đậu Hà Lan làm đối tượng n/c ? GV bổ sung - Có nhiều cặp tính trạng tương phản dễ quan sát - HS nêu được nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai. HS n/c sgk trả lời. Nêu được : - Có hoa lưỡng tính - Tự thụ phấn nghiêm ngặt Hoạt động 3: Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền học Mục tiêu: HS hiểu và nhớ được một số thuật ngữ, kí hiệu cơ bản của di truyền học. Nội dung Hoạt động dạy H.đ học III. Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền học a. Thuật ngữ: - Tính trạng. - Cặp tính trạng tương phản. - Nhân tố di truyền (gen) - Giống (dòng) thuần chủng b. Kí hiệu P : Thế hệ bố mẹ. x : Phép lai . G : Giao tử . ♂ : Cơ thể đực (giao tử đực). ♀ : Cơ thể cái (giao tử cái) F : Thế hệ con (F 1 thế hệ con thứ nhất , F 2 thế hệ con thứ hai ) GV hướng dẫn học sinh n/c một số thuật ngữ di truyền . GV yêu cầu HS lấy ví dụ minh hoạ cho từng thuật ngữ . GV giới thiệu một số kí hiệu di truyền. GV lưu ý trong công thức lai mẹ thường viết bên trái dấu x , còn bố viết bên phải x . P : Mẹ x Bố HS thu nhận thông tin ghi nhớ kiến thức cơ bản HS lấy được VD HS n/c sgk ghi nhớ kiến thức 4. Kiểm tra đánh giá Chọn câu sai trong các câu sau đây . 3 a) Men đen tiến hành lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nnhau về một hoặc nhiều cặp tính trạng thuẩn chủng tương phản , rồi theo dõi sự di truyền toàn bộ các tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ . b) Men đen dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được , từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng của bố mẹ cho các thế hệ sau. c) Nhân tố di truyền quy định các tính trạng của sinh vật . d) Giống ( dòng ) thuần chủng là giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau sinh ra giống các thế hệ trước. ( Đáp án ý - a ) 5. Dặn dò - Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài - Chuẩn bị bài 2: Lai một cặp tính trạng V. Tự rút kinh nghiệm sau tiết dạy ……………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………… Ngày soạn: 17/08/2013 Ngày giảng: 19/08/2013 Tiết: 2 BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này, HS phải: 1. Kiến thức: - Nêu được các khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp - Phát biểu được nội dung quy luật phân li và giải thích hiện tượng thực tế - Giải thích được kết quả thí nghiệm của Men đen. - Biết cách viết sơ đồ phép lai, nhẩm số giao tử tỷ lệ KG, KH trong các phép lai 2. Kĩ năng: - Rèn luyên kỹ năng phân tích số liệu và kênh hình. - Phát triển tư duy lôgic. - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập di truyền. 3. Thái độ: Củng cố niềm tin vào khoa học khi nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh vật . II. Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 4 - Động não, vấn đáp – tìm tòi, trực quan III. Phương tiện dạy học - Tranh vẽ phóng to H2.1,2,3 sgk. IV. Tiến trình dạy - học 1. Ổn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B: Lớp 9C: 2. Kiểm tra bài cũ Nêu phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen? 3. Khám phá Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm ntn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học 4. Kết nối Hoạt động 1: Thí nghiệm của Men đen + Mục tiêu: - HS hiểu và trình bày được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Men đen - HS phát biểu được nội dung quy luật phân ly . Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS I. Thí nghiệm của Menđen a. Thí nghiệm - Lai hai giống đậu Hà lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản. VD: P : Hoa đỏ x Hoa trắng F 1 : Hoa đỏ F 2 : 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng - GV treo tranh H2.1, y/cầu HS quan sát tranh vẽ kết hợp n/c thông tin mục I sgk + Tại sao Men đen chọn đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu? + Men đen cắt bỏ nhị ở cây mẹ nhằm mục đích gì? + Cách làm thí nghiệm của Menđen ? - GV y/cầu HS hoàn ▼1 thành bảng 2 tr.8 - GV yêu cầu 1 vài HS đọc kết quả bài tập - GV sử dụng bảng 2 để phân tích các khái niệm. - HS hoạt động cá nhân 3 phút - Đậu Hà Lan có tính tự thụ phấn cao - Ngăn ngừa tự phấn - HS n/c thông tin sgk trả lời. - HS khác nhận xét bổ sung. HS hoạt động cá nhân ( 3 phút ) . lớp theo dõi nhận xét - HS ghi nhớ khái niệm 5 b. Các khái niệm - Kiểu hình: Là tổ hợp các tính trạng của cơ thể. - Tính trội: Là tính trạng biểu hiện ở F 1 - Tính trạng lặn: Là tính trạng đến F 2 mới được biểu hiện. c. Nội dung quy luật phân ly Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì ở F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn + Kiểu hình, kiểu gen (nhân tố di truyền) + Các tính trạng hoa đỏ, thân cao, quả lục gọi là gì? + Các tính trạng hoa trắng thân lùn gọi là gì ? - GV treo tranh 2.2 yêu cầu HS nêu thí nghiệm Menđen và trả lời: - Nhận xét kiểu hình ở F 1 . - Nhận xét tỷ lệ kiểu hình ở F 2 ( Tỷ lệ 3:1 đúng khi số lượng cá thể lớn ) GV: nhấn mạnh nếu thay đổi vị trí các giống làm bố hay làm mẹ thì kết quả vẫn không thay đổi. Điều này chứng tỏ bố và mẹ có vai trò ngang nhau - GV yêu cầu HS thực hiện 2 GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung quy luật phân ly - HS n/c thông tin sgk kết hợp bảng 2 trả lời. - HS quan sát tranh vẽ nêu thí nghiệm lớp nhận xét bổ sung - HS dựa vào kết quả bảng 2 trả lời. - F 1 đồng tính . - F 2 phân tính theo tỷ lệ 3:1 HS lựa chọn từ hay cụm từ điền vào chỗ trống. - Đồng tính. - 3 trội : 1 lặn . 1 vài HS đọc lại nội dung quy luật phân ly Hoạt động 2: Menđen giải thích kết quả thí nghiệm + Mục tiêu: HS giải thích được kết quả thí nghiệm theo quan điểm của Menđen . Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS II. Men đen giải thích kết quả thí nghiệm. * Quy ước : - Gen A hoa đỏ - Gen a hoa trắng * Cây đậu hoa đỏ thuần - GV treo tranh H 2.3 y/cầu HS quan sát, kết hợp n/c thông tin trả lời: - Chữ cái A, a quy định cái gì ? - Trong tế bào dinh dưỡng HS thảo luận nhóm trả lời yêu cầu nêu được : - Quy ước nhân tố di truyền - Sự tồn tại của nhân tố di truyền trong tế bào. 6 chủng kiểu gen AA Cây đậu hoa trắng thuần chủng kiểu gen aa * Sơ đồ lai : P: Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa G: A a F 1 Aa ( Hoa đỏ ) G F1 : A , a F 1 x F 1 F 2 : ♂ ♀ A a A AA hoa đỏ Aa hoa đỏ a Aa hoa đỏ aa hoatrắng * Kết luận: F 2 KG : 1 AA : 2 Aa : 1 aa KH : 3 đỏ :1 trắng. - Giải thích : + Mỗi tính trạng do cặp nhân tố di truyền quy định. + Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng. + Các nhân tố di truyền được tổ hợp lại trong quá các nhân tố di truyền tồn tại như thế nào? - Trong giao tử các nhân tố di truyền tồn tại như thế nào? khác tế bào dinh dưỡng ở điểm nào.? - GV chốt kiến thức. (Nhấn mạnh quy ước chữ cái in hoa gen trội, chữ cái in thường gen lặn. GV cung cấp cho HS khái niệm alen, cặp alen) - GV yêu cầu HS quan sát H2.3 cho biết tỷ lệ các loại giao tử ở F 1 và tỷ lệ các loại hợp tử ở F 2 - Tại sao F 2 lại có tỷ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng - Nguyên nhân nào dẫn đến kết quả F 1 đồng tính, F 2 phân tính theo tỷ lệ 3: 1 ? - GV hoàn thiện kiến thức - Hãy giải thích kết quả thí nghiệm của Men đen ? - GV chốt kiến thức theo sơ đồ cơ sở tế bào học. P: A_ _ A a a G P : A_ _A a_ _ a - Trong tế bào sinh dưỡng nhân tố di truyền tồn tại từng cặp : A A, a a ,A a - Trong giao tử nhân tố di truyền tồn tại một mình A hay a. - HS ghi nhớ kt : + Alen: trạng thái khác nhau của một gen : A , a - Cặp alen: hai alen giống nhau hay khác nhau thuộc cùng một gen trong cặp NST tương đồng ở sinh vật lưỡng bội. A A, A a , a a -HS HĐ nhóm nhỏ thảo luận trả lời. - F 1 có 2 loại giao tử , tỷ lệ 1A:1a - F 2 có 3 loại hợp tử tỷ lệ 1 AA : 2 Aa : 1 aa - F 2 có tỷ lệ kiểu hình 3 đỏ :1 trắng. - Hợp tử A a biểu hiện kiểu hình trội giống A A - HS quan sát H2.3 và n/c thông tin II thảo luận nhóm ( 3 phút ) - Đại diện nhóm trả lời . - Lớp nhận xét bổ sung . - HS dựa vào phân tích trên trả lời. - HS giải thích được kết 7 trình thụ tinh. F 1 : A_ _ a A_ _ a quả thí nghiệm của Menđen 4. Kiểm tra đánh giá - GV treo bảng phụ sơ đồ phép lai HS lên bảng hoàn thành - Lớp nhận xét bổ sung. 5. Dặn dò - Học bài trả lời câu hỏi SGK, vở bài tập. - GV hướng dẫn HS làm bài tập 4 ( cách quy ước gen, viết sơ đồ lai.) V. Tự rút kinh nghiệm sau tiết dạy ……………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………… 8 Ngày soạn: 21/08/2013 Ngày giảng: 24/08/2013 Tiết: 3 BÀI 3: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (tiếp theo) I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này, HS có khả năng: 1. Kiến thức: - Hiểu và trình bày được nội dung, mục đích và ứng dụng của phép lai phân tích - Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li với lĩnh vực sản xuất. - Hiểu và giải thích được vì sao quy luật phân li chỉ nghiệm đúng trong những điều kiện nhất định và ý nghĩa của nó đối với sản xuất - Hiểu và phân biệt được sự di truyền trội không hoàn toàn (di truyền trung gian) với di truyền trội hoàn toàn 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết sơ đồ lai 3. Thái độ: Củng cố niềm tin vào khoa học khi nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh vật . II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài - Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp. - Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ / ý tưởng, hợp tác trong hoạt động nhóm. - Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát sơ đồ lai để tìm hiểu về phép lai phân tích, tương quan trội lặn, trội không hoàn toàn. III. Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Động não, vấn đáp – tìm tòi, trực quan, dạy học nhóm IV. Phương tiện dạy học - Tranh về phép lai phân tích - Tranh H3.1 V. Tiến trình dạy - học 1. Ổn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B: Lớp 9C: 2. Kiểm tra bài cũ: HS làm bài tập 4 SGK – T10 3. Khám phá 9 GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học trình bày khái niệm về kiểu gen, thể đồng hợp trội, lặn, thể dị hợp rồi dựa vào H2.2 và cho biết: Sự di truyền của tính trạng trội từ P  F 1 ntn? Vì sao? 4. Kết nối Hoạt động 1: Lai phân tích + Mục tiêu: Trình bày được nội dung, mục đích và ứng dụng của phép lai phân tích. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS III. Lai phân tích a. Một số khái niệm - Kiểu gen : Là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể. - Thể đồng hợp : Kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau (AA, aa, BB ) - Thể dị hợp: Kiểu gen chứa cặp gen tương ứng khác nhau.( Aa, Bb ) b. Lai phân tích Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, còn kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp - GV yêu cầu HS nêu tỷ lệ các loại hợp tử ở F 2 trong thí nghiệm của Men đen - Nhận xét về các cặp gen trong tỷ lệ trên ?  Từ kết quả trên GV khắc sâu cho HS các khái niệm: Kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp. - GV treo bảng phụ y/cầu HS xác định kết quả của các phép lai - P : Hoa đỏ x Hoa trắng AA aa - P : Hoa đỏ x Hoa trắng Aa aa - GV chốt kiến thức và nêu vấn đề Hoa đỏ có hai kiểu gen AA và Aa  làm thế nào để xác định kiểu gen của cá thể mang tính trội ? - GV thông báo phép lai đó gọi là phép lai phân tích. - GV yêu cầu HS làm bài tập điền từ .tr 11 - HS nêu tỷ lệ 1 AA : 2 Aa : 1 aa - 1AA gồm 2 gen giống nhau ( 2 gen trội ) - 1 aa gồm 2 gen giống nhau (2 gen lặn ) - 2 Aa gồm một gen trội A và một gen lặn a - HS ghi nhớ khái niệm. - Đại diện 2 nhóm lên viết sơ đồ lai . - Nhóm khác nhận xét bổ sung. - HS căn cứ vào 2 sơ đồ lai thảo luận cần nêu được . - Muốn xác định kiểu gen của cá thể mang tính trội thì đem lai với cá thể mang tính trạng lặn. - HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập - Lớp theo dõi nhận xét bổ sung 10 [...]... tác trong nhóm 3 Thái độ: HS có thái độ tích cực khi học tập bộ môn II Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Động não, vấn đáp – tìm tòi, trực quan III Phương tiện dạy - học - Tranh phóng to hình 9. 1, 9. 3 SGK - Bảng phụ ghi nội dung bảng 9. 2 IV Hoạt động dạy – học 1 Ổn định tổ chức Lớp 9A (13/ 09/ 2012): T/số: 38 vắng: Lớp 9B (13/ 09/ 2012): T/số: 38 vắng: 2 Kiểm tra bài cũ - Thế nào... năng hợp tác, ứng xử, lắng nghe tích cực - Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp III Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Thực hành – quan sát, dạy học nhóm, trình bày 1 phút IV Phương tiện dạy học Đồng xu kim loại V Tiến trình dạy - học 1 Ổn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B: Lớp 9C: 2 Kiểm tra bài cũ Nêu nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen? Viết sơ đồ lai giải... Rèn kỹ năng hợp tác trong nhóm 3 Thái độ: HS có thái độ tích cực khi học tập bộ môn II Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Động não, vấn đáp – tìm tòi, trực quan III Phương tiện dạy - học - Tranh hình 10 SGK - Bảng phụ IV Hoạt động dạy – học 1 Ổn định tổ chức Lớp 9A (14/ 09/ 2012): T/số: 38 vắng: Lớp 9B (14/ 09/ 2012): T/số: 38 vắng: 2 Kiểm tra bài cũ - Nêu diễn biến cơ bản của NST... nghiệm 3 Thái độ: HS biết ứng dụng vào trong thực tế II Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Vấn đáp – tìm tòi, giải quyết vấn đề, trực quan, dạy học nhóm III Phương tiện dạy học Tranh vẽ phóng to H5, bảng phụ ghi nội dung bảng 5 IV Hoạt động dạy - học 1 Ổn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B: Lớp 9C: 2 Kiểm tra bài cũ: Trình bày thí nghiệm của Menđen ? Biến dị tổ hợp là gì ? 3 Khám phá... lai hai cặp tính trạng, dùng sơ đồ lai để giải thích phép lai III Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng - Động não, vấn đáp – tìm tòi, trực quan, dạy học nhóm, giải quyết vấn đề IV Phương tiện dạy học - Tranh vẽ phóng to H4 V Tiến trình dạy - học 1 Ổn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B: Lớp 9C: 13 2 Kiểm tra bài cũ - Muốn xác định được kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội cần làm gì?... thái độ tích cực với môn học II Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Động não, vấn đáp – tìm tòi, trực quan, dạy học nhóm III Phương tiện dạy học Các bước giải bài tập thuận và nghịch IV Tiến trình dạy - học 1 Ổn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B: Lớp 9C: 2 Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3 Kết nối Hoạt động 1: Hướng dẫn cách giải bài tập Bài tập về lai một cặp tính trạng + Mục tiêu:... định NST là cơ sở tế bào học của sự di truyền các tính trạng của sinh vật II Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Động não, vấn đáp – tìm tòi, trực quan III Phương tiện dạy - học Tranh vẽ phóng to H8.1 - 8.5 SGK IV Hoạt động dạy – học 1 Ổn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B: Lớp 9C: 2 Kiểm tra bài cũ Bài tập: Cho 2 dòng lúa thuẩn chủng thân cao, hạt dài và thân thấp, hạt bầu thụ phấn... Đáp án b,d Bài 4: Để sinh ra người con mắ xanh (aa)  bố cho một giao tử a và mẹ cho một giao tử a Để sinh ra người con mắt đen (A-)  bố hoặc mẹ cho 1 giao tử A  KG và KH P là: Mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt đen (Aa) Hoặc mẹ mắt xanh (aa) x bố mắt đen (Aa)  Đáp án b hoặc c Bài 5: F2 có 90 1 cây quả đỏ, tròn : 3 89 cây quả đỏ, bầu dục: 381 cây quả vàng, tròn : 103 cây quả vàng, bầu dục  tỉ lệ KH ở F2 là: 9. .. - Lớp theo dõi bổ sung Hoàn thành đáp án + Tính trạng trung gian + 1 : 2 :1 4 Kiểm tra đánh giá 1 Bài tập 4 sgk: Đáp án ý - b 2 Ở đậu Hà lan gen A quy định thân cao gen a quy định thân thấp Cho lai cây thân cao với cây thân thấp F1 thu được 51% cây thân cao : 49 % cây thân thấp Kiểu gen của phép lai trên là: a ) P : AA x aa ) P : AA x Aa c ) P : Aa x Aa d ) P : Aa x aa Đáp án : ý - d 5 Dặn dò - Học. .. đánh giá - HS đọc ghi nhớ SGK - Thế nào là bộ NST tương đồng? Phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội ? - Vai trò của NST đối với di truyền các tính trạng 6 Dặn dò - Học bài trả lời câu hỏi cuối bài - Chuẩn bị bài 9: Nguyên phân V Tự rút kinh nghiệm sau tiết dạy ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 11/ 09/ 2012 Ngày giảng: 13/ 09/ 2012 30 Tiết thứ: 9 BÀI 9: . Tranh H3.1 V. Tiến trình dạy - học 1. Ổn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B: Lớp 9C: 2. Kiểm tra bài cũ: HS làm bài tập 4 SGK – T10 3. Khám phá 9 GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học trình bày khái. học - Tranh vẽ phóng to H2.1,2,3 sgk. IV. Tiến trình dạy - học 1. Ổn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B: Lớp 9C: 2. Kiểm tra bài cũ Nêu phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen? 3. Khám phá Menđen. Bố Mẹ Hình dạng tai Màu mắt Màu da IV. Tiến trình dạy - học 1. Ổn định tổ chức Lớp 9A: Lớp 9B: Lớp 9C: 2. Khám phá Vì sao con sinh ra lại có những tính trạng giống hay khác bố, mẹ 3. Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án môn sinh học lớp 9, giáo án môn sinh học lớp 9, giáo án môn sinh học lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn