Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình

163 639 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 06:01

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN PHƯƠNG ANH NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN GEN APC Ở BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG THỂ ĐA POLYP TUYẾN GIA ĐÌNH LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Hà Nội – 2011 B GIO DC O TO B Y TB TRUONGF I HC Y H NI NGUYN PHNG ANH NGHIÊN CứU ĐộT BIếN GEN APC ở BệNH UNG THƯ ĐạI TRựC TRàNG THể ĐA POLYP TUYếN GIA ĐìNH LUN N TIN S Y HC Chuyên ngành : Hóa sinh Mã số : 62.72.04.01 Hng dn khoa hc: PGS.TS. NGUYN NGHIấM LUT TS. TRN VN KHNH Hà Nội 2011 LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Nghiêm Luật, người thầy đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận án này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Trần Vân Khánh, phó Giám Đốc Trung tâm nghiên cứu Gen-Protein trường Đại học Y Hà nội, là người hướng dẫn khoa học, đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu, góp ý, truyền đạt kiến thức và những kinh nghiệm quý báu để tôi có thể hoàn thành được luận án này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: - PGS.TS. Tạ Thành Văn, phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, Giám Đốc Trung Tâm nghiên cứu Gen-Protein; PGS.TS. Nguyễn Thị Hà, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y hà nội, Cố Vấn Trung tâm nghiên cứu Gen-Protein đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện, cho phép và hỗ trợ phương tiện nghiên cứu giúp tôi thực hiện đề tài luận án. - PGS.TS. Phạm Thiện Ngọc, Trưởng Bộ môn Hóa Sinh đã tạo mọi điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận án. - Tập thể bác sỹ, y tá của Khoa Ngoại C đã trực tiếp giúp đỡ tôi trong việc thực hiện thu thập mẫu nghiên cứu. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Ban Giám Hiệu, Phòng sau Đại Học, Bộ môn Hóa Sinh, Trung tâm nghiên cứu Gen-protein của Trường Đại Học Y Hà nội - TS. Khổng Thị Hồng, trưởng Khoa Hóa sinh cùng cán bộ viên chức của khoa. Xin được gửi lời cảm ơn đến các bệnh nhân và gia đình của các bệnh nhân đã giúp tôi có được số liệu trong luận án này. Xin cảm ơn các bạn bè, đồng ngiệp đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình học tập. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tình thương yêu cùng sự ủng hộ, động viên của gia đình, những người luôn ở bên tôi, là chỗ dựa vững chắc để tôi yên tâm học tập và hoàn thành luận án. Hà nội, ngày… .tháng…. năm 2011 Nguyễn Phương Anh LỜI CAM ĐOAN Đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, tất cả những số liệu do chính tôi làm, kết quả trong luận án này là trung thực và chưa có ai công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào khác. Hà Nội, ngày….tháng… năm 2011 Nguyễn Phương Anh CHỮ VIẾT TẮT AFAP : Attuneted familial adenomatous poloyposis (bệnh đa polyp tuyến gia đình thể nhẹ) APC : Adenomatous polyposis coli (đa polyp tuyến) Cdc42 : Cell division cycle 42 CHRPE : Congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium (chứng phì đại bẩm sinh biểu mô sắc tố võng mạc) CIN : Chromosome instability (sự bất ổn định của nhiễm sắc thể) CtBP : C-terminal-binding protein (protein gắn C tận) dAPC : Drosophila APC (APC của ruồi giấm) DNA : Desoxyribonucleic acid EB1 : End binding 1 FAP : Familial adenomatous polyposis (bệnh đa polyp tuyến gia đình) FISH : Fluorescence in situ hybridization (Kỹ thuật lai tại chỗ đánh dấu huỳnh quang) GEF : Guanine nucleotide exchange factor (yếu tố trao đổi guanin) GSK3β : Glycogen synthase kinase 3-beta HNPCC : Hereditary nonpolyposis colorectal cancer (ung thư đại trực tràng thể không polyp di truyền) HTC116 : Human tumor cell 116 (dòng tế bào ung thư 116 ở người) IQGAP1 : IQ-motif-containing GTPase activation protein 1 KĐTT : Ung thư đại trực tràng LEF : Lymphoid enhancer factor (yếu tố tăng cường lympho) MCR : Mutation cluster region (vùng tập trung đột biến) MLPA : Mutiplex ligation-depentdent probe amplication mRNA : Messenger ribonucleic acid (ribonucleic acid thông tin) MRI : Magnetic resonance imaging (cộng hưởng từ) PCR : Polymerase Chain Reaction PGE : Polyethylene glycol RT-PCR : Reverse transcriptase (PCR sao chép ngược) TCF : T-cell factor (yếu tố tế bào T) TLE1 : T lymphoid enhancer (chất kìm hãm lympho T) β-TrCP : β-transducin repeat-containing protein (protein chứa sự lặp lại của β-transducin) PHỤ LỤC MẪU BỆNH ÁN ĐỂ THU THẬP SỐ LIỆU VÀ DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA NGHIÊN CỨU BỆNH ÁN Mã số 1. THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN Họ và tên: Tuổi: Nam/Nữ Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc: Chẩn đoán lâm sàng: Khám lâm sàng: Xét nghiệm: - Nội soi: - Giải phẫu bệnh: - CEA: - Các xét nghiệm khác: 2. TIỀN SỬ GIA ĐÌNH - Tiền sử gia đình: - Sơ đồ phả hệ: 3. THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH BỆNH NHÂN Họ tên Tuổi Giới Họ tên Tuổi Giới PHỤ LỤC 2 KẾT QUẢ GIẢI TRÌNH TỰ GEN APC [...]... [99] Ở Việt nam hiện chƣa có nghiên cứu nào đƣợc tiến hành để xác định các đột biến ở bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình Xuất phát từ thực tiễn đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình nhằm hai mục tiêu: 1 Xác định đột biến trên exon 15 của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. .. rằng đột biến ở gen APC là một trong những nguyên nhân gây bệnh đa polyp tuyến gia đình và ung thƣ đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình [58], [59], [102] 2 Bệnh ung thƣ đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình là bệnh lý di truyền Tỷ lệ đột biến gen APC trong các gia đình FAP khá cao, chiếm 8085% [46], [54] Do vậy, việc xác định các đột biến ở gen APC ở các thành viên của gia đình bệnh nhân. ..Mẫu đột biến c.3118Adel ở gia đình số 8 Mẫu đột biến c.4438A>G và c.4439G>A ở gia đình số 6 Mẫu đột biến c.3118Adel ở gia đình số 14 Mẫu đột biến không c.4438A>G và c.4439G>A Mẫu đột biến c.3118Adel ở gia đình số 6 Mẫu đột biến c.3118Adel ở gia đình số 14 Mẫu đột biến c.3407Adel ở gia đình số 7 Mẫukhông đột biến c.3407Adel Mẫu đột biến c.4463Ains ở gia đình số 9 Mẫu đột biến không đột biến c.4463Ains... c.4463Ains Mẫu đột biến c.4144-4145ATdel và c.4168CTins ở gia đình số 10 Mẫu không đột biến c.4144-4145ATdel và c.4168CTins ở gia đình số 1 Mẫu không đột biến c.3597G>T ở gia đình số 1 Mẫu đột biến c.3597G>T ở gia đình số 11 ở gia đình số 1 Mẫu đột biến c.3597G>T ở gia đình số 11 Mẫu đột biến c.3407Adel ở gia đình số 8 Mẫu đột biến c.3407Adel ở gia đình số 4 Mẫu không đột biến c.3407Adel Mẫu không đột biến c.2086-2090CCCTins... APC: một gen ức chế khối u đa chức năng có kích thư c 8535 bp, nằm trên nhiễm sắc thể 5q21, có vai trò ức chế sự phát triển của khối u Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy một bức tranh tổng thể về vị trí và kiểu đột biến của gen APC, góp phần tìm hiểu vai trò của đột biến gen trong cơ chế bệnh sinh của ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình 1 Đột biến APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. .. trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình 2 Phát hiện các đột biến trên exon 15 của gen APC ở các thành viên có quan hệ huyết thống với bệnh nhân mang gen đột biến 3 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1 Ung thƣ đại trực tràng 1.1.1 Đại cƣơng về ung thƣ đại trực tràng Ung thƣ đại trực tràng là bệnh lý ác tính phổ biến Tỷ lệ mắc ung thƣ đại trực tràng đứng thứ ba trong số các bệnh ung thƣ tại Mỹ, đứng thứ hai ở Canada... nguồn từ bệnh đa polyp tuyến gia đình (familial adenomatous polyposis: FAP), là một bệnh di truyền trội với nhiều các polyp trong đại trực tràng Các polyp này ban đầu là lành tính nhƣng về sau có thể trở thành ác tính nếu không đƣợc điều trị Bệnh sinh của ung thƣ đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình đƣợc cho là do đột biến của gen APC (adenomatous polyposis coli), một gen ức chế ung thƣ đa chức... Mẫu đột biến c.2086-2090CCCTins ở gia đình số 1 Tên đề tài: Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình Mã số: 62.72.62.01 Chuyên ngành: Hóa sinh Y học Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phương Anh Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Nghiêm Luật và TS Trần Vân Khánh Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội Những kết luận mới của luận án: Phạm vi nghiên cứu của đề tài là gen. .. u của protein APC bị suy giảm hoặc mất * Vùng tập trung đột biến được phát hiện là vùng từ codon 1000 đến codon 1500, chiếm 89,4 % tổng số các vị trí đột biến trên gen APC 2 Đột biến của gen APC xuất hiện ở các thành viên có quan hệ huyết thống với bệnh nhân mang gen đột biến * 15/25 (60%) thành viên của 15 gia đình bệnh nhân có mang gen APC đột biến, trong đó 3/15 (20%) người đã biểu hiện bệnh đa polyp. .. polyp tuyến * Có sự lặp lại giống nhau về vị trí và kiểu đột biến của gen APC giữa các thành viên trong cùng một gia đình Kết quả này cho thấy khả năng di truyền đột biến của gen APC trong các gia đình bệnh nhân Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thƣ đại trực tràng là bệnh lý ác tính phổ biến với khoảng 655.000 ngƣời chết trên thế giới mỗi năm Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc ung thƣ đại trực tràng . ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN PHƯƠNG ANH NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN GEN APC Ở BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG THỂ ĐA POLYP TUYẾN GIA ĐÌNH LUẬN ÁN. đột biến c.3118Adel ở gia đình số 14 Mẫu đột biến không c.4438A>G và c.4439G>A Mẫu đột biến c.3118Adel ở gia đình số 14 Mẫu đột biến c.3118Adel ở gia đình số 6 Mẫu đột biến. c.3118Adel ở gia đình số 14 Mẫu đột biến c.3407Adel ở gia đình số 7 Mẫukhông đột biến c.3407Adel Mẫu đột biến c.4463Ains ở gia đình số 9 Mẫu đột biến không đột biến c.4463Ains
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình, Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình, Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình