Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần bao bì Việt Nam (nhật ký chứng từ - ko lý luận)

89 424 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 16:05

Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần bao bì Việt Nam (nhật ký chứng từ - ko lý luận) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Kế toán Lời nói đầu Trong nền kinh tế chuyển đổi từ chế quản hành chính tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trưòng sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước không còn bao cấp như trước mà tự bỏ vốn để kinh doanh, tự hạch toán độc lập, lãi ăn lỗ chịu. Để tồn tại phát triển trong chế mới này, các doanh nghiệp cần phải giải quyết những vấn đề cấp bách. Ngoài các công tác tổ chức quản ra thì còn công tác hạch tóan kế toán. Đó là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản kinh tế. Hạch toán kế toán còn là bộ phận quan trọng trong công việc xử cung cấp thông tin tài chính. Thông qua đó các nhà quản trị đưa ra những quyết định mang tính chiến lược đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Làm thế nào để hạch toán đúng đủ là một vấn dề kế toán cần phải làm nói chung kế tóan nguyên liệu vật liệu CCDC nói riêng. Vì vật liệu CCDC đóng một vai trò hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất. Kế toán nguyên vật liệu CCDC giúp các đơn vị sản xuất kinh doanh theo dõi chặt chẽ cả về số lượng chất lượng chủng loại, về giá trị công cụ dụng cụ nhập, xuất, tồn. Từ đó đề ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giảm chi phí vật liệu trong giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho đơn vị mình. Tại công ty cổ phần bao Việt Nam công ty chuyển sản xuất bao bì, nguyên vật liệu chiếm một vị trí rất lớn quan trọng trong quá trình sản xúât. Trong quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty phẩn bao Việt Nam, với sự giúp đỡ tận tình của Ban lãnh đạo công ty phòng tài chính Nguyễn Thùy Ninh K39 – CĐB Chuyên đề tốt nghiệp  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Kế toán kế toán đã giúp đỡ tôi đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Kế toán nguyên liệu vật liệu CCDC tại công ty cổ phần bao Việt Nam”. Ngoài phần mở đầu phần kết luận, chuyên đề đựơc chia làm 3 phần: Chương 1: Đặc điểm NVL tại công ty ảnh hưởng đến kế toán Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bao Việt Nam. Chương 3: Nhận xét các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán NVL tại công ty cổ phần Bao Việt Nam Trên sở luận được nghiên cứu học tập tại trường kinh tế quốc dân cùng với việc tìm hiểu thực tiễn trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần bao Việt Nam chuyên đề của em đã được hoàn thành Tuy nhiên do thời gian hạn, khả năng nắm bắt hực tế chưa cao nên chuyên đề của em khong tránh khỏi những sai sót khuyết điểm. Em rất mong đựơc sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của các thầy để chuyển đề tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh hợn để em điều kiện nâng cao kiến thức của mình nhằm phục vụ tốt hơn cho quá trình học tập công tác thực tế sau này. Nguyễn Thùy Ninh K39 – CĐB Chuyên đề tốt nghiệp  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Kế toán CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN 1.1. Khái quát chung về Công ty 1.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Công ty Cổ phần bao Việt Nam tiền thân là Công ty bao xuất khẩu được thành lập theo quyết định số : 652/BNgT-TCCB ngày 13/7/1982 của Bộ ngoại thương. Công ty phòng chức năng thuộc văn phòng Công ty, các Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Ðà Nẵng, thành phố Hải Phòng, Xí nghiệp sản xuất bao xuất khẩu 1 (sản xuất bao giấy, chất dẻo) Xí nghiệp bao xuất khẩu 2 (sản xuất bao gỗ). Cuối năm 1989, ba đơn vị trực thuộc là Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, Xí nghiệp bao xuất khẩu 1, Xí nghiệp bao xuất khẩu 2 xin tách ra khỏi Công ty để trở thành những đơn vị trực thuộc Bộ, Công ty đồng ý Bộ chấp thuận. Công ty bao xuất khẩu được Bộ kinh tế đối ngoại ra quyết định số 812/KTÐN-TCCB ngày 13/12/1989 đổi tên thành Công ty xuất nhập khẩu kỹ thuật bao bì. Công ty còn các phòng chức năng, hai Chi nhánh tại thành phố Ðà Nằng thành phố Hải Phòng. Do thay đổi về tổ chức ba đơn vị làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính tách ra nên quy mô phạm vi hoạt động của Công ty phần thu hẹp lại không còn sở sản xuất trực thuộc. Chức năng nhiệm vụ chính của Công ty là trực tiếp xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, nguyên liệu, phụ kiện bao đảm nhiệm công việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực bao bì. Năm 1993 Công ty được thành lập lại theo Nghị định : 388 (thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước) theo thông báo số 163/TB ngày 24/5/1993, công văn số : 2999/KTN ngày 19/6/1993 của Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thùy Ninh K39 – CĐB Chuyên đề tốt nghiệp  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Kế toán quyết định thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước số : 738/TM - TCCB ngày 28/6/1993 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Ðến thời điểm này ngoài các phòng chức năng, hai Chi nhánh như cũ, Công ty thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng kỹ thuật bao tại 139 Lò Ðúc, Xí nghiệp bao carton (địa điểm thuê ở 251 Minh Khai - Hà Nội, sau đó chuyển đổi về Km số 8 quốc lộ 1A Pháp Vân, Thanh Trì, Hà Nội). * Từ năm 1993 đến năm 1996 tiếp tục thành lập thêm ba đơn vị sản xuất : * Xí nghiệp bao Hải Phòng tại Km 7 quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng, nay thuộc phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố hải Phòng sản xuất bao carton sóng. * Xí nghiệp bao Ðà Nẵng tại 245 đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Ðà Nẵng. * Tách xưởng in thực nghiệm từ trung tâm NCPT ứng dụng kỹ thuật bao thành Xí nghiệp in sản xuất bao bị tại 139 Lò Ðúc, Hà Nội, sau khi nhập thêm máy dập hộp một số thiết bị khác cùng máy in của Dự án VIE 84/009. Ðến quý II năm 1997 đầu thêm một xưởng sản xuất túi nhựa từ hạt nhựa trực thuộc Chi nhánh Hải Phòng địa điểm tại Hùng Vương, thành phố Hải Phòng. Căn cứ vào Nghị định : 62/2002/NÐ-CP ngày 19/6/2002 quyết định số : 1127/1998/QÐ-BTM ngày 29/9/1998 của BTM Công ty thực hiện hình thức cổ phần hoá là : Bán một phần giá trị vốn Nhà nước tại Công ty để trở thành Công ty cổ phần đã được Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt tại quyết định số : 1551/2004/QÐ-BTM ngày 27/10/2004 Công ty chính thức đổi tên. * Tên Công ty : Công ty Cổ phần bao Việt Nam Nguyễn Thùy Ninh K39 – CĐB Chuyên đề tốt nghiệp  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Kế toán + Tên giao dịch : Vietnam packaging corporation + Tên viết tắt : VPC VN.,JSC * Ðịa chỉ trụ sở chính : Số 31 phố Hàng Thùng, phường Thái Tổ, quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội. + Ðiện thoại : 04. 6451688 + Fax : 6451699 * Ngành nghề kinh doanh : + Sản xuất, gia công, kinh doanh, xuất khẩu nhận uỷ thác xuất nhập khẩu bao bì, vật tư, nguyên liệu, máy móc phục vụ cho sản xuất bao bì, các sản phẩm bao bì, các sản phẩm hàng hoá khác hàng tiêu dùng thuộc danh mục ngành nghề, hàng hoá pháp luật không cấm; + In nhãn hiệu bao bì, in bao các ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật về hoạt động in; + Kinh doanh dịch vụ bao hàng hoá cho khách hàng; + Kinh doanh giao nhận vận tải hàng hoá; + Ðại mua, đại bán, gửi hàng hoá; + Ðầu tư, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, kho tàng, nhà ở, trung tâm thương mại; + Kinh doanh bất động sản; + Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bài, trung tâm thương mại. Vốn điều lệ là : 20 tỷ đồng. 1.2. Ðặc điểm về hoạt động sản xuất của Công ty. 1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của Công ty. + Chức năng : Chức năng khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị được giao phục vụ in ấn sản xuất bao hộp phẳng, in ấn nhãn hiệu ấn phẩm khác. Tổ chức sản xuất, gia công các loại khuôn lưới bao bì, hộp phẳng chế bản làm phim, in lưới in ofset. Nguyễn Thùy Ninh K39 – CĐB Chuyên đề tốt nghiệp  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Kế toán + Nhiệm vụ : Là nơi xây dựng tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm về : vật tư, kinh doanh, lao động tiền lương . Trực tiếp sản xuất, gia công các loại khuôn làm bao hộp phẳng, được in nhãn hiệu, in bao các ấn phẩm khác theo quy định hiện hành. Thực hiện việc đào tạo kỹ thuật chocông nhân in sản xuất bao bì, hộp phẳng, tham gia đào tạo khác theo yêu cầu của Công ty. Quản chặt chẽ sử dụng tiết kiệm hiệu quả thiết bị, vật tư, tiền vốn lao động tại Xí nghiệp theo chế độ Nhà nước quy định. Mặt hàng sản xuất chủ yếu hiện nay của Xí nghiệp tại Công ty. + Hộp carton sóng 3 lớp, 5 lớp. + Hộp carton phẳng, bao xi măng. + In nhãn hàng hoá. + Giấy bao túi nhựa T- Shirt. 1.2.2. Ðặc điểm về quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty. Bao là một loại sản phẩm được chế tạo từ hạt nhựa, dùng để đóng gói, vận chuyển các loại sản phẩm nông nghiệp sử dụng cho các đơn vị gia công chế biến, đóng gói nông sản, vật nông nghiệp, phòng chống bão lụt. Do đặc điểm cũng như tính chất sản xuất của ngành, quy trình sản xuất của Công ty được choa thành nhiều bước khác nhau. Sau khi kết hợp đồng, khách hàng sẽ giao cho Công ty tài liệu về sản phẩm bao gồm : mẫu bao, yêu cầu về chất lượng kiểu dáng, kích thước . Sơ đồ : Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty. Nguyễn Thùy Ninh K39 – CĐB Chuyên đề tốt nghiệp            !  " #  $% Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Kế toán Công ty đã nỗ lực không ngừng đổi mới công nghệ, thay thế máy móc thiết bị nhà xưởng, sở hạ tầng nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của máy móc, thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc nghiên cứu đáp ứng nhu cầu của thị trường, giảm thiểu chi phí nhằm giảm giá thành một cách hợp lý, trong điều kiện chất lượng sản phẩm vẫn đảm bảo thể cạnh tranh được trên thị trường kinh tế. Ðiều đó là sở để Công ty hiện nay đã một chỗ đứng trên thị trường. Nguyên vật liệu chủ yếu để sản xuất bao từ hạt nhựa, từ hạt nhựa máy kéo sợi kéo thành sợi theo kích cỡ cần dệt rồi chuyển qua máy dề manh. Máy dệt manh : Từ sợi nhựa máy dệt manh thể dệt được manh tuỳ theo yêu cầu của khách hàng rồi chuyển qua khâu cán tráng. Máy cán tráng : Tráng một nhựa mỏng nêbn bề mặt manh đã dệt, rồi chuyển qua khâu cắt may. Máy cắt may : Cắt theo kích cỡ của từng loại bao mà khách hàng đã đặt, rồi chuyển sáng máy in. Máy in : Khi nhận được chế bản in, bộ phận in tiến hành in theo đúng mẫu mã của khách hàng nên bao đã cắt. Kiểm tra đóng điện : Tiến hành kiểm tra chất lượng, kích thước . Kho thành phẩm : Thành phẩm được nhập kho theo từng loại số lượng khách hàng đặt theo hợp đồng. Công ty mặt hàng kinh doanh chính là nguyên vật liệu, vật cho sản xuất bao như hạt nhựa các loại giấy bao các loại một số phụ kiện. Ðây là mặt hàng truyền thống của Công ty. Ngoài ra Công ty cũng kinh doanh các loại khác như thiết bị vật phục vụ cho xây dựng, bưu chính viễn thông, mặt hàng hoá chất, vật phụ Nguyễn Thùy Ninh K39 – CĐB Chuyên đề tốt nghiệp & Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Kế toán kiện cho sản xuất tiêu dùng, Công ty còn phát triển các loại hình dịch vụ khác. Qua nhiều năm Công ty đã một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Chúng ta thể xem bảng số liệu về kết quả kinh doanh của Công ty tính đến thời điểm 31/12 hàng năm. Ðơn vị tính : Triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 1. Doanh thu 99.400 125.760 138.900 2. Vốn kinh doanh 25.644 25.644 25.644 3. Thu nhập bình quân người/tháng/1.000 đ 1.200 1.300 1.400 4. Các khoản phải nộp ngân sách 2.244 10.964 12.857 5. Tỷ luật LN sau thuế (%) 0,35 0,74 0,87 6. Lợi nhuận trước thuế 131 281 310 7. Lợi nhuận sau thuế 89 191 223 1.3. Ðặc điểm về bộ máy quản của Công ty cổ phần bao Việt Nam. Công ty Cổ phần bao Việt Nam thực hiện phân cấp quản theo mô hình đứng đâúy là Ðại hội đồng cổ đông. Mọi hoạt động quản sản xuất kinh doanh được đặt dưới sự chỉ đạo kiểm soát của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần bao Việt Nam. Công ty nhiều chi nhánh các chi nhánh đó đều được đặt dưới sự kiểm soát của Công ty bao Việt Nam, là chủ sở hữu các đơn vị thành viên tính độc lập tự chủ tính sáng tạo cao, nhưng lại luôn mối quan hệ trực thuộc với các chi nhánh của Công ty. Công ty quyền kiểm soát chi phối các đơn vị thành viên. Trưởng các đơn vị trực thuộc nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị Hội đồng cổ đông. Nguyễn Thùy Ninh K39 – CĐB Chuyên đề tốt nghiệp ' Trng i hc Kinh t Quc dõn Khoa K toỏn S : T chc b mỏy ca Cụng ty * Chc nng v quyn hn ca b mỏy t chc qun ti Cụng ty. V chc nng nhim v cỏc phũng ban trỏch nhim theo dừi ụn c hng dn kim tra vic thc hin k hoch, tin thi cụng sn xut kinh doanh, hng dn ch qun cỏc chi nhỏnh, phõn xng nm bt c tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh, t chc ghi chộp cỏc s liu phc v cho sn xut kinh doanh v thc hin k toỏn kinh t. * éi hi ng c ụng : Thnh viờn l tt c cỏc c ụng quyn. L c quan quyt nh cao nht ca Cụng ty gm éi hi ng c ụng thng k, éi hi c ụng bt thng, éi hi thnh lp nhim v tho lun cỏc vn liờn quan ti Cụng ty. * Hi ng qun tr gm 5 ngi trỏch nhim xõy dng b mỏy iu hnh ca cụng ty, ban hnh quy ch t chc, hot ng v cỏc quy ch khỏc nhm qun tr Cụng ty v giỏm sỏt hot ng ca b mỏy Nguyn Thựy Ninh K39 CB Chuyờn tt nghip ( Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng Giám đốc điều hành Khối các Phòng nghiệp vụ Khối các Phòng KD- XNK Khối các Chi nhánh Khối các Xí nghiệp sản xuất bao Khối các đợc phụ thuộc khác còn lại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Kế toán điều hành của Công ty. HÐQT là quan toàn quyền nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan tới quyền lợi của Công ty bổ nhiệm một Tổng Giám đốc điều hành, một số Phó Tổng giám đốc điều hành theo nhu cầu quản điều hành kế toán trưởng. * Tổng giám đốc điều hành quyền quyết định cao nhất về mọi hoạt động nghiệp vụ của Công ty xem xét, phê duyệt các tài liệu của Công ty cung cấp nguồn lực cho hệ thống quản chất lượng. Dưới TGÐÐH còn các phó Tổng GÐÐH. * Các Phó Tổng giám đốc điều hành là người quản điều hành mọi công việc của Công ty khi Tổng giám đốc đi vắng hoặc theo uỷ quyền, phụ trách các lĩnh vực theo sự phân công của ban lãnh đạo. * Ban kiểm soát gồm 3 người, 1 trưởng ban 2 uỷ viên. Ban kiểm soát là người thay mặt Cổ Ðông để kiểm soát Hội đồng quản trị điều hành kinh doanh của Công ty. * Khối các phòng nghiệp vụ gồm 3 phòng ban. + Phòng tổ chức hành chính công tác đào tạo tuyển dụng phân loại lao động, lao động tiền lương chế độ chính sách cho người lao động, quản công tác an toàn lao động, môi trường làm việc. Kiểm soát tài liệu, hồ sơ công văn của Công ty. + Phòng kế hoạch Tổng hợp nhiệm vụ lập các kế hoạch dài hạn ngắn hạn của Công ty, giúp Giám đốc về việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Theo dõi việc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch hàng tháng, quý, sáu tháng cả năm. + Phòng tài chính kế toán trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát cung cấp các thông tin liên quan tới hoạt động của Công ty phục vụ cho công tác quản lý. Giúp lãnh đạo Công ty quản sử dụng hiệu quả tiền vốn, tài sản cân đối để đáp ứng yêu cầu tiền vốn phục vụ cho đầu tư, kinh doanh xuất nhập khẩu. Nguyễn Thùy Ninh K39 – CĐB Chuyên đề tốt nghiệp ) [...]... trởng Kế toán tổng hợp Kế toán tài sản cố định, vốn Kế toán vật t hàng hoá Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Kế toán tlơng, tiền gửi ngân hàng, thanh toán Thủ quỹ Xut phỏt t c im t chc qun v sn xut, b mỏy k toỏn ca Cụng ty c phn vt t bao bỡ Vit Nam c t chc theo hỡnh thc tp trung Theo hỡnh thc ny ton b cụng tỏc k toỏn thc hin trn vn trong phũng k toỏn Cụng ty t khõu ghi chộp ban... thc t chc cụng tỏc k toỏn l hỡnh thc va tp trung va phõn tỏn Hỡnh thc k toỏn ỏp dng l hỡnh thc nht chng t 1.4.2 T chc s sỏch k toỏn ti Cụng ty c phn bao bỡ Vit Nam Cụng ty c phn bao bỡ Vit Nam ỏp dng ch k toỏn mi theo quyt nh s 15/2006/Qé-BTC ca B trng B Ti chớnh Do c im sn xut kinh doanh, quy mụ v trỡnh cng nh yờu cu v qun Cụng ty ó la chn hỡnh thc Nht chng t Hỡnh thc s k toỏn Nht chng... tin cụng ngh * Khi cỏc n v ph thuc khỏc cũn li nhim v bỏo cỏo tỡnh hỡnh hng hoỏ n v mỡnh, lónh o th nm bt c ton b tỡnh hỡnh chung ca ton b Cụng ty, th phng ỏn mi 1.4 éc im t chc k toỏn ti Cụng ty 1.4.1 c im v b mỏy k toỏn ti cụng ty c phn bao bỡ Vit Nam Nguyn Thựy Ninh K39 CB 11 Chuyờn tt nghip Trng i hc Kinh t Quc dõn Khoa K toỏn S : B mỏy k toỏn ti Cụng ty Kế toán trởng Kế toán. .. túan cũn s dng cỏc ti khon liờn quan khỏc nh: Nguyn Thựy Ninh K39 CB 31 Chuyờn tt nghip Trng i hc Kinh t Quc dõn Khoa K toỏn - TK 111 - tin mt - TK 112 - tin gi ngõn hng - TK 113 - Thỳờ GTGT u vo c khu tr - TK 141 - tm tớnh - TK 128 - u t ngn hn khỏc - TK 222 - u t di hn - 2.2.2.1.2 Phng phỏp hch toỏn * i vi doanh nghip tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr (thc hin mua bỏn húa n chng t ghi... theo hỡnh thc Nht chng t Chứng từ gốc các bảng phân bổ Bảng Sổ chi tiết Sổ quỹ kiêm Báo cáo quỹ Nhật chứng từ Bảng tổng hợp chi tiết Sổ cái Báo cáo kế toán Ghi chỳ : : Ghi hng ngy (nh k) : Ghi vo cui thỏng : éi chiu, kim tra Nguyn Thựy Ninh K39 CB 15 Chuyờn tt nghip Trng i hc Kinh t Quc dõn Khoa K toỏn CHNG 2 THC TRNG K TON NGUYấN VT LIU TI CễNG TY C PHN BAO Bè VIT NAM 2.1 Tỡnh hỡnh chung... ca Cụng ty khụng ln lm, nờn quy mụ t chc b mỏy k toỏn gn nh phự hp vi tỡnh hỡnh ca Cụng ty, ng thi vn m bo hon thnh cụng tỏc k toỏn Mi phn hnh k toỏn nờu trờn nhim v v chc nng riờng bit giỳp k toỏn trng tng hp bỏo cỏo trỡnh lờn Giỏm c * K toỏn trng : chu trỏch nhim trc Giỏm c v ton b cụng tỏc ti chớnh k toỏn ca Cụng ty v chu trỏch nhim trc Nh nc thc hin ch chớnh sỏch Nh nc K toỏn trng iu hnh cụng... ca khỏch hng Vic qun nguyờn vt liu hiu qu hay khụng ph thuc vo rt nhiu vo kh nng ca ngi cỏn b qun qun nguyờn vt liu hiu qu th xem xột cỏc khớa cnh sau: - Phi qun chi tit tng loi nguyờn vt liu, tng ngun nhp nguyờn vt liu - Phi nm bt c s vn ng ca cỏc loi nguyờn vt liu - Vic thu mua cỏc loi nguyờn vt liu phi gn lin vi quỏ trỡnh s dng nh mc chi phớ nguyờn vt liu - Xỏc nh rừ trỏch nhim... theo giỏ thc t, th m chi tit theo tng loi, nhúm, th tựy theo yờu cu qun v phng tin thanh toỏn Kt cu TK152 TK 152 - Giỏ tr thc t ca NVL nhp - Giỏ tr thc t ca NVL xut kho kho - Giỏ tr ca NVL tr li cho ngi - Giỏ tr ca NVL tha khi kim bỏn hoc c gim giỏ kờ - Giỏ tr ph liu thu hi kho khi kim kờ - Giỏ tr NLV, vt liu thiu ht D2 - Giỏ tr thc t ca NVL tn kho cui k + TK 151 hng mua ang i ng ti khon ny dựng... theo cỏc ti khon i ng T chc s Nht chng t theo bờn t chc phõn tớch chi tit theo bờn n ca cỏc ti khon i ng Nguyn Thựy Ninh K39 CB 13 Chuyờn tt nghip Trng i hc Kinh t Quc dõn Khoa K toỏn Giỏm sỏt cỏc chi tit liờn quan n s bin ng ca cỏc loi vt t Cụng ty ó s dng cỏc loi chng t sau : - Phiu nhp kho (Mu s 01 - VT) - Hoỏ n GTGT (Mu s 01 GTGT311) - Phiu xut kho (Mu s 02 - VT) Vic ghi chộp v lp cỏc chng... Khoa K toỏn hch túan ca NVL tn u k + nhp trong k Khi ú giỏ thc t ca nguyờn vt liu xut kho c tớnh theo cụng thc: Giỏ thc t ca NVL xut kho = Tr giỏ hch túan ca NVL xut kho * Hg 2.1.4 Yờu cu qun v k toỏn NVL trong quỏ trỡnh sn xut ca cụng ty c phn Bao Bỡ Vit Nam 2.1.4.1 Khỏi nim, c im v yờu cu qun nguyờn vt liu trong quỏ trỡnh sn xut 2.1.4.1.1 Khỏi nim, c im ca nguyờn vt liu trong quỏ trỡnh sn xut . Khoa Kế toán kế toán đã giúp đỡ tôi đi sâu vào nghiên cứu đề tài Kế toán nguyên liệu vật liệu và CCDC tại công ty cổ phần bao bì Việt Nam . Ngoài phần. nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bao bì Việt Nam. Chương 3: Nhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán NVL tại công ty cổ phần Bao Bì Việt Nam Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần bao bì Việt Nam (nhật ký chứng từ - ko lý luận), Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần bao bì Việt Nam (nhật ký chứng từ - ko lý luận), Kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần bao bì Việt Nam (nhật ký chứng từ - ko lý luận), Lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty, Ðặc điểm về bộ máy quản lý của Cơng ty cổ phần bao bì Việt Nam., Tổ chức sổ sách kế tốn tại Cơng ty cổ phần bao bì Việt Nam, Kế toán chi tiết nguyên vật liệu:, Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Nguyễn Thùy Ninh K39 – CĐB, Kế toán chi tiết nguyên vật liệu., Ưu điểm Ý kiến công tác quản lý nguyên vật liệu trong kho. Ý kiến công tác xây dựng định mức nguyên vật liệu.

Từ khóa liên quan