Lời mở đầu

1 1,890 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 14:30

Lời mở đầu LỜI MỜ ĐẦU Ngày nay chế độ ăn uống và dinh dưỡng hợp lý nhằm mục đích phòng ngừa điều trị bệnh đã được con người quan tâm từ rất lâu từ thời cổ đại. Không thể điều trị tốt nếu như không có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cho đến nay, dựa trên nền tảng các thành tựu cũng như sự kết hợp nhuần nhuyễn của nhiều ngành khoa học hiện đại như sinh lý học, hóa sinh học, dịch tể học và y học hiện đại… thì dinh dưỡng cũng từng bước trở thành một ngành khoa học mới đã và đang đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của con người. Nhân dân Việt Nam đã có tập quán và truyền thống ăn uống theo phong thủy và sử dụng thực phẩm đề phòng trị bệnh từ lâu đời. Những kinh nghiệm ăn uống của dân gian từ xưa ngày càng được kết hợp nhuần nhuyễn với những thành tựu của khoa học, y học hiện đại ngày nay đã và đang mang lại nhiều thành tựu và thành công mới trong khoa học dinh dưỡng trong công tác dự phòng và điều trị bệnh. Cuốn đồ án này với mục đích cung cấp những thông tin về dinh dưỡng của một vài đối tượng đặc biệt đồng thời cũng giới thiệu một vài sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt cho các đối tượng đăc biệt đó. Từ đó ta có thể rút ra được đặc điểm dinh dưỡng của từng đối tượng mà chọn chế độ dinh dưỡng hợp lý và chọn mua những sản phẩm phù hợp. . LỜI MỜ ĐẦU Ngày nay chế độ ăn uống và dinh dưỡng hợp lý nhằm mục đích phòng ngừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời mở đầu, Lời mở đầu, Lời mở đầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn