Đề kiểm tra 15 phút Môn Vật lý lớp 11 - Đề số : 002 pptx

2 524 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 00:21

Sở GD-ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc Đề kiểm tra 15 phút Trường THPTNguyễn Viết Xuân Môn : Vật lý lớp 11 Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp…………………. Đề số : 002 : Cau 1 : Khi giảm đồng thời hai lần độ lớn của hai điện tích và khoảng cách gữa chúng thì độ lớn lực tơng tác sẽ nh thế nào. A. Không thay đổi. B. Tăng lên gấp đôi. C. Giảm đi một nửa. D. Tăng lên gấp bốn lần. Cau 2 : Trong các đại lợng vật lý sau đây,đại lượng nào là đại lượng véc tơ A. Cường độ điện trường B. Điện tích C. Đường sức điện trường D. Điện thế Cau 3 : Chọn đúng ký hiệu đơn vị cờng độ điện trường A. V/m B. N C. C D. Nm 2 /C 2 Cau 4 : Chọn phát biểu sai về đường sức điện . A. Qua mỗi điểm trong điện trường có một và chỉ một đường sức điện mà thôI. B. Hệ thống các đường sức điện có tính đối xứng,đối xứng xuyên tâm hoặc đối xứng qua mặt phẳng. C. Đường sức điện là những đường có hớng. D. Trong trường tĩnh điện các điện tichs đứng yên. Câu 5: Chọn phát biểu đúng về định luật bảo toàn điện tích. ATrong một hệ cô lập về điện tổng đại số các điện tích dơng và các điện tích âm không là một hằng số. B.Trong mọi hệ vật tổng đại số các điện tích luôn là một hằng số. C Trong một hệ cô lập về điện tổng đại số các điện tích dương và các điện tích âm là một hằng số. DTrong mọi hệ vật tổng đại số các điện tích luôn không là một hằng số. Cau 6 : Ba điện tích giống nhau q1=-q2=q3=q>0 đặt tại ba đỉnh của một tam giác vuông có góc nhọn 30 o và chiều dài cạnh huyền là 2a. Xác định cờng độ điện trờng tại trung điểm Mcủa cạnh huyền .biết điện tich q2<0 nằm ở đỉnh góc 30 o . A. E= 2 a 7 kq B. E= 2 a 5 kq C. E= 2 a kq D. E= 2 a 2 kq Câu 7: Thế năng W của một điện tích q trong điện trường được tính bằng công thức nào sau đây? A.W=qE B.W=qU C.W=Ed D.W=qV Cau 8 : Một điện tích q=-4.10 9 đặt trong môI trờng có hằng số điện môi  =2. Tính c- ờng độ điện trờng tại điểm M cách điện tích 15cm.Suy ra cờng độ điện trờng tại điểm N cách điện tích 0,3cm A. E M =-800V/m; E N =-200V/m B. E M =800V/m; E N =400V/m C. E M =-800V/m; E N =-400V/m D. E M =800V/m; E N =200V/m Cau 9 : Chọn công thức đúng tinh cờng độ điện trờng Ecủa một điện tích điểm Q bất kì đặt trong điện môi và tại một điểm cách Q là r. A. E=k 2 // r Q  B. E=k 2 r  //Q C. E=k 2 r Q  D. E= k 2 r Q Câu 10: Chọn công thức đúng mô tả định luật Culông A. F=k 2 /21/ r qq B.F=k 2 21 r qq C.F= 2 21 r qq D.F= 2 /21/ r qq Không sử dụng tài liệu . GD-ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc Đề kiểm tra 15 phút Trường THPTNguyễn Viết Xuân Môn : Vật lý lớp 11 Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp ………………. Đề số : 002 :. hằng số. C Trong một hệ cô lập về điện tổng đại số các điện tích dương và các điện tích âm là một hằng số. DTrong mọi hệ vật tổng đại số các điện tích luôn không là một hằng số. Cau 6 : Ba. 5: Chọn phát biểu đúng về định luật bảo toàn điện tích. ATrong một hệ cô lập về điện tổng đại số các điện tích dơng và các điện tích âm không là một hằng số. B.Trong mọi hệ vật tổng đại số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Môn Vật lý lớp 11 - Đề số : 002 pptx, Đề kiểm tra 15 phút Môn Vật lý lớp 11 - Đề số : 002 pptx, Đề kiểm tra 15 phút Môn Vật lý lớp 11 - Đề số : 002 pptx

Từ khóa liên quan