Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp 

20 571 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 15:18

Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp Lời mở đầu Để nớc ta có đợc những thành tựu to lớn nh ngày hôm nay đó không chỉ là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng Nhà nớc, mà còn có sự đóng góp to lớn của tất cả các ngành kinh tế trong nớc mà đặc biệt nhất là ngành Thơng mại. Tuy nhiên để ngành Thơng mại thông qua các Công ty, các doanh nghiệp th- ơng nghiệp thật sự đóng một vai trò quan trọng, làm cầu nối giữa sản xuất tiêu dùng một mặt thúc đẩy sản xuất phát triển, mặt khác kích thích nhu cầu tiêu dùng, góp phần to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế đất nớc, thì khâu tiêu thụ hàng hoá, một khâu quan trọng nhất trong quá trình lu chuyển hàng hoá không thể thiếu đợc đóng vai trò quyết định. Hơn thế nữa, trong cơ chế thị trờng hiện nay khâu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ở các doanh nghiệp càng trở nên đặc biệt quan trọng khi kết quả của nó là một trong những chỉ tiêu thiết yếu để đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lại phải chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh đang diễn ra ngày một gay gắt, khốc liệt. Tốc độ tiêu thụ hàng hoá nhanh hay chậm đều ảnh hởng rất lớn đến kết quả chung của doanh nghiệp đó. Vì vậy, muốn cho tốc độ tiêu thụ hàng hoá tăng càng cao, khả năng bên vững của doanh nghiệp càng lớn mạnh, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ dùng những biện pháp hữu hiệu kịp thời để nhằm tăng doanh thu mà còn phải có đội ngũ nhân viên làm công tác kế toán có tay nghề vững chắc đầy kinh nghiệm, kịp thời chính xác. Công tác quản lý kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp cũng phải đợc thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Tất cả những điều đó sẽ là một cơ sở vững chắc để doanh nghiệp thực hiện tốt các khâu còn lại, cũng nh những khâu có liên quan trong quá trình lu chuyển hàng hoá ở kỳ sản xuất kinh doanh tiếp đến. Chính vì vậy, công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại các doanh nghiệp là cực kì quan trọng cần thiết phải đi sâu vào nghiên cứu cụ thể. Với sự giúp đỡ của thầy cô hớng dẫn, em đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp" 1 Bài viết này gồm những nội dung chính sau: Phần I: Những vấn đề cơ bản về kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Phần II: Thực trạng của kế toán tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp Phần III: Một số kiến nghị về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại các doanh nghiệp 2 Phần I Những vấn đề cơ bản về kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá I. Những khái niệm nguyên tắc 1. Khái niệm thành phẩm: Thành phẩmsản phẩm đã đợc chế tạo xong ở giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ trong xí nghiệp, đợc kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định đã nhập kho. Trong điều kiện hiện nay, một khi sản xuất phải gắn liền thị trờng thì chất l- ợng sản phẩm về cả hai mặt nội dung hình thức sản phẩm càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết đối với doanh nghiệp. Thành phẩm đợc sản xuất ra với chất lợng tốt phù hợp với yêu cầu của thị trờng đã trở thành yêu cầu quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Việc duy trì ổn định không ngừng phát triển sản xuất của doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện đợc khi chất lợng sản phẩm sản xuất ngày càng tốt hơn đợc thị trờng chấp nhận. Sản phẩm của xí nghiệp công nghiệp sản xuất ra chủ yếu là thành phẩm, ngoài ra còn có thể bán thành phẩm. Bán thành phẩm là những sản phẩm mới kết thúc quy trình công nghệ sản xuất (trừ công đoạn công đoạn cuối cùng) đợc nhập kho hay chuyển giao để tiếp tục chế biến hạơc có thể bán ra ngoài. 2. Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm Thoả mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội là mục đích mà doanh nghiệp sản xuất đều vơn tới. Do đó thành phẩm doanh nghiệp sản xuất ra phải đợc đa đến tay ngời tiêu dùng thông qua quá trình tiêu thụ, tiêu thụ là khâu cuối cùng trong chu trình tái sản xuất của doanh nghiệp. Tiêu thụ thành phẩm có thể thoả mãn đợc nhu cầu của các đơn vị khác hoặc của cá nhân trong ngoài doanh nghiệp. Thành phẩm cũng có thể đợc cung cấp giữa các đơn vị trong cùng một công ty, trờng hợp này đợc gọi là tiêu thụ nội bộ. Tiêu thụ thành phẩm là việc đa thành phẩm từ lĩnh vực sản xuất vào lĩnh vực lu thông thực hiện việc tiêu dùng theo những mục đích đã xác định khi bắt đầu sản xuất. Quá trình tiêu thụ thành phẩmquá trình thực hiện giá trị sử dụng của thành phẩm thông qua quan hệ trao đổi. Trong quan hệ này, doanh nghiệp chuyển nhợng cho ngời mua thành phẩm của mình tiêu thu lại ở ngời mua số tiền hàng tơng ứng với giá trị của sở thành phẩm đó. 3 3. Các nguyên tắc cơ bản trong quá trình tiêu thụ (1) Phản ánh kịp thời chính xác các thông tin ghi nhận doanh thu (2) Nắm vững các nội dung cách xác định chỉ tiêu liên quan đến doanh thu: a. Doanh thu bán hàng: là tổng giá trị đợc thực hiện do việc bán hàng hoá sản phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng. b. Doanh thu thuần: là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu. c. Chiết khấu thanh toán: là khoản tiền thởng cho khách hàng do thanh toán hàng trớc quy định. d. giảm giá hàng bán: là số tiền giảm trừ cho khách hàng ngoài hoá đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân đặc biệt nh: hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách giao hàng, không đúng thời gian địa điểm trong hợp đồng e. Giá vốn hàng bán: là giá gốc (giá thành sản xuất thực tế) của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ. f. Hàng bán bị trả lại: là số lợng hàng đã đợc coi là tiêu thụ nhng bị ngời mua từ chối, trả lại do không tôn trọng hợp đồng kinh tế nh đã ký kết. (3) Xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm: Để xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong một kỳ nào đó kế toán cần thực hiện các bút toán kết chuyển sau: - Kết chuyển các khoản ghi giảm doanh thu Nợ TK 511, 512 Có TK 531, 532 - Xác định kết chuyển doanh thu thuần: Nợ TK 511, 512 Có TK 911 - Xác định kết chuyển giá vốn hàng bán trong kỳ: Nợ TK 911 Có TK 632 - Xác định kết chuyển chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp. Nợ TK 911 Có TK 641, 642 4 Có TK 1422 - Kết chuyển kết quả tiêu thụ + Nếu lãi: Nợ TK 911 Có TK 421 (4212) + Nếu lỗ: Nợ TK 421 (4212) Có TK 911 Sơ đồ hạch toán kết quả tiêu thụ 5 TK 632 TK 911 TK 511, 512 K/c giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ K/c doanh thu thuần về tiêu thụ TK 641, 642 TK 421 Trừ vào thu nhập trong kỳ K/c lỗ về tiêu thụ K/c CPHB CPQLDN TK 1422 Chờ kết chuyển Kết chuyển II. Nội dung kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá 1. Thời điểm ghi chép hàng tiêu thụ Là thời điểm ngời bán mất quyền sở hữu về hàng hoá đợc quyền sở hữu về tiền tệ, đợc vận dụng theo các hình thức sau (1) Đối với bán lẻ thu tiền trực tiếp khi kế toán nhận đợc báo cáo bán hàng (sau khi đã kiểm toán) của mậu dịch viên thì đó là thời điểm ghi chép. (2) Đối với bán hàng giao tại kho bên bán thì thời điểm để ghi chép là giao hàng cho bên mua có chữ ký của ngời nhận hàng. (3) Đối với bán hàng theo phơng thức chuyển hàng, khi bên bán nhận đợc giấy báo nhận hàng của bên mua hoặc chứng từ trả tiền thì đó là thời điểm ghi chép. 2. Các phơng thức tiêu thụ sản phẩm hàng hoá Trong nền kinh tế thị trờng việc tiêu thụ sản phẩm đợc thực hiện bằng nhiều phơng thức khác nhau. Theo đó các sản phẩm vận động từ doanh nghiệp sản xuất đến tận tay các hộ tiêu dùng việc chọn áp dụng linh hoạt các phơng tiện tiêu thụ đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất thờng sử dụng một số phơng thức chủ yếu sau: (1) Phơng thức tiêu thụ trực tiếp Theo phơng thức này ngời mua sẽ nhận hàng trực tiếp tại kho của doanh nghiệp bán hàng làm thủ tục thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Sản phẩm khi xuất kho giao cho ngời mua thì đợc coi là tiêu thụ ngời bán mất quyền sở hữu. (2) Phơng thức chuyển hàng theo hợp đồng Theo phơng thức này bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi ngời mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ) thì số hàng chấp nhận này đợc coi là tiêu thụ. (3) Phơng thức tiêu thụ qua các đại lý (ký gửi) Theo phơng thức này ngời bán sẽ giao hàng cho các đại lý nơi ký gửi theo sự thoả thuận trong hợp đồng giữa 2 bên, hàng chuyển đi vẫn thuộc sở hữu do ngời bán chỉ khi nào nhân đợc thông báo của cơ sở đại lý, nói ký gửi theo sự thoả thuận trong hợp đồng giữa hai bên, hàng chuyển đi vẫn thuộc sở hữu của ngời bán, chỉ khi nào 6 nhận đợc thông báo của cơ sở đại lý, ký gửi hạơc nhận tiền do đại lý thanh toán hoặc định kỳ thanh toán theo quy định giữa hai bên thì sản phẩm xuất kho mới chính thức đợc coi là tiêu thụ. Trong trờng hợp này doanh nghiệp phait thanh toán cho đại lý mọi khoản hoa hồng bán hàng. (4) Phơng thức bán hàng trả hóp. Theo phơng thức này, khi giao hàng cho ngời mua thì lợng hàng chuyển giao đợc coi là tiêu thụ ngời mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm Phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ vào TK511. Chi hết cho công ty mẹ công ty con theo giá bán cha có thuế GTGT ghi: TK512 Doanh thu bán hàng nội bộ Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu đ- ợc từ việc bán hàng hoá, sản phẩm. Cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty tính theo giá bán nội bộ Bên Nợ: Trị giá hàng bán trả lại ( theo giá tiêu thụ nội bộ), khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khối lợng sản phẩm hàng hoá dịch vụ tiêu thụ nội bộ trong kỳ, số thuế tiêu thụ đặc biệt, số thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp phải nộp của số hàng hoá tiêu thụ nội bộ. - Kết chuyển doanh thu nội bộ thuần vào tài khoản xác định kết quả. Bên Có: Tổng số d cuối kỳ. TK 512, có 3 TK cấp 2 . + TK 5121 Doanh thu bán hàng hoá: + TK 5122- Doanh thu bán sản phẩm: + TK 5123- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nh: Giao thông vận tải, Du lịch, Bu điện + TK532 Giảm giá hàng bán: Đợc sử dụng để theo dõi toàn bộ các khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng trên giá bán đã thoả thuận vì các lý do chủ quan của doanh nghiệp hàng bán kém phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. 7 Bên Nợ: Các khoản giá giá hàng bán đợc chấp thuận. Bên Có: Kết chuyển toàn bộ số giảm giá hàng bán trừ vào doanh thu TK 532 cuối kỳ không có số d Chú ý: Chỉ phản ánh vào thài khoản 532 các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá ngoài hoá đơn. *Tài khoản 632. Giá vốn hàng bán. - Tài khoản 632 dùng để theo dõi trị giá vốn của hàng hoá thành phẩm, lao vụ, dịch vụ xuất bán trong kỳ. Giá với hàng bán có thể là giá thành công xởng thực tế của sản phẩm xuất bán. Có thể là giá thành xông xởng thực tế cuả sản phẩm xuất bán hay giá thành thực tế của lao vụ dịch vụ cung cấp hoặc trị giá mua thực tế của hàng hoá tiêu thụ. TK 632 đợc áp dụng cho các doanh nghiệp sử dụng phơng pháp kiểm định kỳ phơng pháp khai thờng xuyên để xác định giá vốn của sản phẩm hàng hoá tiêu thụ. + Với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp khai thờng xuyên: Bên Nợ: Trị giá vốn của thành phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã cung cấp theo hoá đơn. Bên Có: Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ vào tài khoản xác định kết quả: TK 632: Cuối kỳ không có số d. + Với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kiểm định kỳ. Bên Nợ: - Trị giá vốn của hàng hoá xuất bán trong kỳ của đơn vị kinh doanh vật t hàng hoá) - Trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ sản xuất trong kỳ, giá trị lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ của đơn vị sản xuất dịch vụ. Bên Có: - Giá bán hàng hoá đã xuất bán nhng cha đợc xác địnhtiêu thụ. - Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ của đơn vị sản xuất dịch vụ. - Kết chuyển trị giá vốn của hàng đã tiêu thụ trong kỳ vào tài khoản xác định kết quả TK 632 cuối kỳ không d. Tài khoản 635 Chi phí tài chính 8 Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu t tài chính, chi phí cho vay đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh liên kết lỗ chuyển nhợng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán Dự phòng giảm giá đầu t chứng khoán, khoản lỗ phát sinh khi ván ngoại tệ, lỗ tỷ giá hới đoái Bên Nợ: - Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuế tài sản thuế tài chính. - Chiết khấu thanh toán cho ngời mua. - Các khoản lỗ do thanh lý nhợng bán các khoản đầu t - Lỗ tỷ giá hới đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh (lỗ tỷ giá hới đoái đã thực hiện). Dự phòng giảm giá đầu t chứng khoán (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã trích lập năm trớc cha sử dụng hết. - Kết chuyển hoặc phân bổ chênh lệch tỷ giá hới đoái cảo hoạt động đầu t XDCB (tỷ giá, giai đoạn trớc hoạt động) đã hoàn thành đầu t vào chi phí tài chính. - Các khoản chi phí của hoạt động đầu t tài chính. Bên Có: Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu t chứng khoán (chênh lệch giữa số dự phòng phải lộp kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập năm trớc cha sử dụng hết). - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. Tài khoản 635 không có số d cuối kỳ. Tài khoản 641 Chi phí bán hàng Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình chào hàng giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản đóng gói, vận chuyển Bên Nợ: Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ. Bên Có: 9 Kết chuyển chi phí bán hàng vào Tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. Tài khoản 641 Chi phí bán hàng có 7 tài khoản cấp 2: + Tài khoản 6411 Chi phí nhân viên. + Tài khoản 6412- Chi phí vật liệu, bao bì. + Tài khoản 6413 Chi phí dụng cụ đồ dùng. + Tài khoản 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ. + Tài khoản 6415 Chi phí bảo hàng. + Tài khoản 6417 Chi phí sản xuất chung. + Tài khoản 6t418 Chi phí bằng tiền khác. Tài khoản 6412 Chi phí QLDN Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm có chi phí lơng nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (Tiền lơng, tiền công các khoản phụ cấp ) bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp, chi phí vật liệu văn phòng công cụ lao động, khấu hoa TSCĐ dùng cho qủan lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài khoản lập dự phòng phải thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài (Điện nớc, điện thoại, fone, bảo hiểm tài sản, cháy nổ ) Chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng ). Bên Nợ: - Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ . - Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trớc cha sử dụng hết). - Dự phòng trợ cấp mất việc làm . Bên Có: Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trớc cha sử dụng hết.) - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp TK 911 XĐKQKD. TK 642 không có số d cuối kỳ: TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2 + Tài khoản 6421 chi phí nhân viên quản lý. + Tài khoản 6422 chi phí vật liệu quản lý. 10 [...]... trưởng Kế toán Kế toán thành Kế toán vốn vật tư hợp chi phí phẩm tiêu bằng tiền TSCĐ Thủ quỹ Kế toán tổng tính giá thụ thanh toán tiền thành lương 2 Tổ chức sổ kế toán Doanh nghiệp: Nhà hàng Bia hơi Thuỳ Linh là DN có quy mô vừa, hoạt động trên địa bàn tập chung phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động DN đã sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ hệ thống tài khoản kế toán DN vừa và. .. quá trình sản xuất kinh doanh của DN trong nền kinh tế thị trờng Thực tế tại doanh nghiệp: Nhà hàng Bia hơi Thuỳ Linh cho thấy công tác tổ chức kế toán tiêu thụ giúp lãnh đạo DN lắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh Nó phản ánh chính xác tình hình sản xuất kinh doanh từ đó DN có những biện pháp chỉ đạo đứng đắn Là một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ DN luôn hoàn thành... chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc DN đã hoàn thành các chỉ tiêu giao nộp ngân sách Nhà nớc theo đúng chế độ quy định Sơ đồ 1.1 Cơ cấu bộ máy quản lý của Doanh nghiệp Giám đốc Doanh nghiệp Phòng Phòng Phòng Kinh doanh Tài chính kế toán Nhân sự Phòng Sản xuất chế biến Tiêu thụ sản phẩm Kỹ thuật vật tư hàng hoá dịch vụ hàng hoá dịch vụ 14 Sơ đồ 1.2 Tổ chức bộ máy kế toán của Doanh nghiệp Kế toán. .. Thông qua Bảng kết quản sản xuất kinh doanh của DN từ năm 2002 đến 2006 cho biết tình hình hoạt động kinh doanh đang dần có hiệu quat các chỉ tiêu đã thực hiện năm sau cao hơn năm trớc đặc biệt về chỉ tiêu doanh thu bán hàng Chỉ tiêu chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng tăng theo tỷ lệ thuận với doanh thu nhng tốc độ tăng của chi phí lại lớn hơn tốc độ tăng của doanh thu nguyên do là Doanh nghiệp... DN luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ với nhà nớc, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc DN đang dần từng bớc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, em đã đi sâu nghiên cứu qua đó đa ra một số ý kiến nhằm đóng góp một phần nhỏ hoàn thiện hơn công tác tổ chức kế toán tiêu thụ Tuy nhiên, do thời gian hạn chế trình độ của bản thân có hạn nên những vấn đề đa ra không tránh khỏi... cấp thông tin cần thiết cho quản lý 17 Phần III Những nhận xét giải pháp về tình hình tiêu thụ tại DN I Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ 1 Những u điểm Trong những năm vừa qua tình hình tiêu thụ trong doanh nghiệp ngày càng tăng Doanh thu năm sau cao hơn năm trớc DN ngày càng khẳng định đợc uy tín của mình với khách hàng, bạn hàng nhà cung cấp Hoạt động kinh doanh tại DN mang lại lợi nhuận... thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam - PGS.TS Võ Văn Nhị - Nhà xuất bản tài chính Quý 2 năm 2005 2 Kế toán doanh nghiệp (lý thuyết bài tập mẫu bài giải) - PGS.TS Nguyễn Văn Công - Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tháng 5/2006 3 Hớng dẫn kế toán doanh nghiệp - TS Nguyễn Văn Bảo - Nhà xuất bản tài chính Năm 2005 4 Phân tích kinh tế doanh nghiệp - TS Nguyễn Năng Phúc Trờng Đại Học Kinh tế Quốc... quát công tác kế toán tại DN Sổ Quỹ Bảng tổng hợp Sổ (Thẻ) hạch toán chứng từ gốc chi tiết Xử lý nghiệp vụ: + Kiểm tra chứng từ + Xác định, định khoản + Phân loại chứng từ Nhập số liệu chứng từ vào máy theo Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp Sổ Cái chi tiết Bảng cân đối TK Trong đó: Báo cáo kế toán Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng: Đối chiếu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại DN... rất khó khăn trong công tác đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ Lao động có trinh độ ngoại ngữ trong DN hiện nay cha có, đây là công việc DN cần phải khắc phục ngay trong thời kỳ mở cửa hội nhập của đất nớc ta Nhất là hiện nay đất nớc ta đã gia nhập vào tổ chức thơng mại lớn nhất của thế giới WTO vào năm 2007 18 Kết Luận Một lần nữa chúng ta có thể khẳng định kế toán tiêu thụ là một bộ phận rất... nghĩa vị đối với Nhà nớc, hàng năm DN nộp thuế , phí cho Ngân sách Nhà nớc hàng chục triệu đồng ủng hộ từ thiện cho các quỹ vì ngời nghèo, ngời tàn tật, học sinh nghèo vợt khó của thành phố địa phơng nơi DN hoạt động Bảng kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm gần đầy Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu I Doanh thu Năm 2002 444.364.246.073 Năm 2003 3.678.631.403 Năm 2004 4.642.3000.98 Năm 2005 2.389.181.672 . đồng kinh tế nh đã ký kết. (3) Xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm: Để xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong một kỳ nào đó kế toán cần thực hiện các. thầy cô hớng dẫn, em đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp" 1 Bài viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp , Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp , Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp , Khái niệm thành phẩm: Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm, Doanh thu bán hàng: là tổng giá trị đợc thực hiện do việc bán hàng hoá Doanh thu thuần: là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với khoản Chiết khấu thanh toán: là khoản tiền thởng cho khách hàng do thanh toán giảm giá hàng bán: là số tiền giảm trừ cho , Các phơng thức tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, Quá trình hình thành của doanh nghiệp, Doanh thu 444.364.246.073 3.678.631.403 4.642.3000.98 Chi phí SXKD 445.179.309 3.672.444.221 4.622.106.014 Lợi nhuận tr- ớc thuế Thuế phải nộp 0NN, Những u điểm Những nhợc điểm