bài 52: phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

15 877 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 17:00

GV: TRẦN VŨ LIÊN BAN GV: TRẦN VŨ LIÊN BAN Vành tai Hình 51.1. Cấu tạo của tai Tai ngoài Tai Giữa Tai trong 1 ống tai 2 Màng nhĩ 3 Chuỗi xương tai 4 Vòi nhĩ ốc tai 6 Dây thần kinh số VIII 7 ống bán khuyên 8 5 I. I. PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN : : BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN Hãy xác định trong các ví dụ nêu dưới đây đâu là Hãy xác định trong các ví dụ nêu dưới đây đâu là phản xạ không điều kiện đâu là phản xạ có điều phản xạ không điều kiện đâu là phản xạ có điều kiện: kiện: 1. 1. Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại 2. 2. Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra 3. 3. Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng xe trước Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng xe trước vạch kẻ vạch kẻ 4. 4. Trời rét, môi tím tái, người run cầm cập và Trời rét, môi tím tái, người run cầm cập và sởn gai ốc sởn gai ốc 5. 5. Gió mùa đông bắc về, nghe tiếng gió rít qua Gió mùa đông bắc về, nghe tiếng gió rít qua khe cửa chắc trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo khe cửa chắc trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi học. len đi học. 6. 6. Chẳng dại gì mà chơi/ đùa với lửa Chẳng dại gì mà chơi/ đùa với lửa Phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện 1. Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại 1. Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại 2. Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra 2. Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra 4. Trời rét, môi tím tái, người run 4. Trời rét, môi tím tái, người run cầm cập và sởn gai ốc cầm cập và sởn gai ốc 6. Chẳng dại gì mà chơi/ đùa với 6. Chẳng dại gì mà chơi/ đùa với lửa lửa 3. Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội 3. Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng xe trước vạch kẻ dừng xe trước vạch kẻ 5. Gió mùa đông bắc về, nghe 5. Gió mùa đông bắc về, nghe tiếng gió rít qua khe cửa chắc tiếng gió rít qua khe cửa chắc trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi học. len đi học. Tìm thêm 2 ví dụ cho mỗi phản xạ? Phản xạ nào sinh ra đã có? Phản xạ nào hình thành trong cuộc sống? Là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập. Vd: Là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện. Vd: Kết luận I. I. PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN : : BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN 1. H 1. H ình thành phản xạ có điều kiện: ình thành phản xạ có điều kiện: II. II. SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN Vùng thị giác ở thùy chẩm Vùng ăn uống ở vỏ não Trung khu tiết nước bọt Phản xạ định hướng với ánh đèn Phản xạ tiết nước bọt đối với thức ăn Kích thích nào là kích thích có điều kiện? Kích thích nào là kích thích không điều kiện? Kích thích có điều kiện Kích thích không điều kiện Đường liên hệ tạm thời đang hình thành Đường liên hệ đã hình thành Bật đèn rồi cho ăn nhiều lần, ánh đèn sẽ trở thành tín hiệu của ăn uống Phản xạ có điều kiện tiết nước bọt với ánh đèn đã được thành lập Kích thích có điều kiện ánh đèn Kích thích không điều kiện tiết nước bọt Kết hợp 2 Kích thích nhiều lần Phản xạ có điều kiện được hình thành Sự hình thành phản xạ có điều kiện gồm mấy yếu tố? Kích thích có điều kiện Kích thích không điều kiện Kết hợp 2 Kích thích nhiều lần Phản xạ có điều kiện được hình thành Nếu thiếu 1 trong 3 yếu tố trên thì phản xạ có hình thành không? 1. 2. 3. Kết luận Nếu cho chó nhìn đèn hoài mà không cho nó ăn thì phản xạ tiết nước bọt còn không? Gồm có 3 yếu tố: I. I. PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN : : BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN II. II. SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN 1. H 1. H ình thành phản xạ có điều kiện: ình thành phản xạ có điều kiện: 2. 2. Ức chế phản xạ có điều kiện: Ức chế phản xạ có điều kiện: Khi phản xạ có điều kiện không được củng cố thì phản xạ sẽ mất dần. Ý nghĩa: Phản xạ có điều kiện thay đổi, tạo điều kiện cho cơ thể thích nghi với điều kiện sống mới [...]...BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN I PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN: II SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN III SO SÁNH CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN: Hoàn thành bảng 52-2 SGK trang 168 Tính chất của phản xạ không điều kiện Tính chất của phản xạ có điều kiện 1 Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều. .. ương thần kinh chủ yếu có thời sự tham gia của vỏ não 7 Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống 7’ Hết giờ!!! 12 10 11 5 3 2 1 9 8 7 6 4 Kết luận Tuy Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện khác nhau nhưng có mối liên hệ với nhau trong đó phản xạ không điều kiện là cơ sở Củng cố: • Trò chơi: hát đúng, hát tài Luật chơi: mỗi đội cử ra 1 bạn Các bạn sẽ nghe ca sĩ hát mẫu 1 đọan bài hát  sau đó các... không điều kiện 1’ Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện( đã được kết hợp với kích thích không điều kiện 1 số lần) 2 Bẩm sinh 2’ Được hình thành trong đời sống(qua học tập, rèn luyện) 3 Bền vững 4 Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại 5 Số lượng hạn chế 3’ Dễ mất khi không củng cố 4’ Có tính chất cá thể, không di truyền 5’ Số lượng không hạn định 6.Cung phản xạ đơn giản...  sau đó các đội sẽ hát lại với tiêu chí là hát đúng, thể hiện phong cách gần đúng với ca sĩ Mỗi tổ cử 1 bạn làm ban giám khảo DẶN DÒ: • Trả lời câu hỏi trong SGK • Đọc phần em có biết • Chuẩn bị bài sau đọc trước bài 53 và câu hỏi: Vẹt cũng nói được như người, vậy vẹt khác người ở điểm nào? . BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN : : BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN 1. H 1. H ình thành phản. I. PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHÂN BIỆT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN : : BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN Hãy xác. ĐIỀU KIỆN : : BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN II. II. SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN SỰ HÌNH THÀNH PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN 1. H 1. H ình thành phản xạ có điều kiện: ình
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 52: phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, bài 52: phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, bài 52: phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn