bạn đã sẵn sàng khởi sự doanh nghiệp

2 614 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 08:09

đưa ra các kinh nghiệm, lời khuyên trước khi bạn khởi sự doanh nghiệp Bạn đã sẵn sàng khởi sự doanh nghiệp? Điều hành một doanh nghiệp nhỏ thành công không chỉ là làm việc cho bản thân bạn. Trước khi dấn thân, bạn cần xem xét ba khía cạnh quan trọng sau:  Doanh nghiệp sẽ thoả mãn nhu cầu của bạn?  Bạn có đủ kỹ năng để điều hành doanh nghiệp không?  Bạn có một kế hoạch kinh doanh đúng không? Doanh nghiệp sẽ thoả mãn nhu cầu của bạn? Người ta khởi sự kinh doanh vì nhiều lý do. Trong đó có cả việc thử tự mình kiếm tiền thay vì chỉ làm công ăn lương hay khát vọng kiếm nhiều tiền hơn hoặc trở nên độc lập hơn. Bạn dường như dễ thành công hơn nếu công việc kinh doanh của bạn có thể đáp ứng các lợi ích và nhu cầu của bạn. Cũng nên cân nhắc liệu bạn đã sẵn sàng đối mặt v ới những tác động từ việc điều hành doanh nghiệp với cuộc sống và gia đình mình chưa. Hãy tự hỏi mình: ► Động cơ thực sự thúc đẩy bạn bước vào kinh doanh là gì? Nó có đủ mạnh để khiến bạn nhiệt tình và dồn hết tâm trí không? ► Mục đích của bạn là gì? ► Trong điều hành doanh nghiệp, bạn thích nhất và ghét nhất điều gì? ► Bạn đã sẵn sàng dành th ời gian và công sức cần thiết cho kinh doanh chưa – và những người thân của bạn sẽ chấp nhận điều này? ► Bạn đã sẵn sàng làm việc nhiều giờ chưa? ► Bạn có thể sống với căng thẳng và những rủi ro trong kinh doanh không? Bạn có kỹ năng điều hành doanh nghiệp không? Bạn phải thực tế về những kỹ năng bạn cần có khi kinh doanh. Bao gồm cả những kỹ năng kinh doanh và kỹ năng kỹ thuật, cả tính cách của bạn khi đối mặt với những rủi ro, và khả năng bán hàng hay kỹ năng tổ chức công việc. Biết rõ khả năng của mình sẽ giúp bạn quyết định liệu bạn có phù hợp với công việc đ iều hành doanh nghiệp của bạn không. Nó sẽ cho phép bạn phát huy những điểm mạnh và tìm cách khắc phục những điểm yếu của bạn, ví dụ như bằng cách tham gia các khoá đào tạo hay làm việc với người khác, để công việc kinh doanh tốt hơn. Hãy tự hỏi mình: ► Bạn có những điểm mạnh và cá tính nào hữu ích cho công việc kinh doanh? ► Bạn có những điểm yếu và cá tính nào có thể b ất lợi cho điều hành doanh nghiệp? ► Bạn cần làm gì để khắc phục những yếu điểm? Một số kỹ năng kinh doanh tiêu biểu  Lập kế hoạch kinh doanh.  Xử lý vấn đề.  Quản lý tài chính.  Tiếp thị và bán hàng.  Giao tiếp.  Quản lý thời gian.  Ứng xử với người khác.  Đàm phán. Kinh nghiệm cho thấy dường như bạn dễ thành công hơn nếu kết hợp tốt công việc kinh doanh với các kỹ năng, lợi ích và động cơ của bạn. . Bạn đã sẵn sàng khởi sự doanh nghiệp? Điều hành một doanh nghiệp nhỏ thành công không chỉ là làm việc cho bản thân bạn. Trước khi dấn thân, bạn. trọng sau:  Doanh nghiệp sẽ thoả mãn nhu cầu của bạn?  Bạn có đủ kỹ năng để điều hành doanh nghiệp không?  Bạn có một kế hoạch kinh doanh đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: bạn đã sẵn sàng khởi sự doanh nghiệp, bạn đã sẵn sàng khởi sự doanh nghiệp, bạn đã sẵn sàng khởi sự doanh nghiệp