tiet 54 PHAN XA CO DIEU KIEN ...

19 641 0
  • Loading ...
1/19 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2014, 05:00

HiÖn tîng cña c¬ thÓ tr¶ lêi kÝch thÝch m«i trêng th«ng qua hÖ thÇn kinh lµ g×? Em h y gi¶I « ch÷ sau:· Em h y gi¶I « ch÷ sau:· Hãy xác định trong các ví dụ dưới đây, đâu là: Phản xạ tự nhiên sinh ra đã có Phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể ? ? 1. Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại 1. Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại 2. Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra 2. Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra 3. Đi qua ngả tư thấy đèn đỏ vội dừng xe trước 3. Đi qua ngả tư thấy đèn đỏ vội dừng xe trước vạch kẻ vạch kẻ 4. Trời rét, môi tím tái, người run 4. Trời rét, môi tím tái, người run cÇm cËp cÇm cËp và và sởn gai ốc sởn gai ốc 5. Gió mùa đông bắc về, nghe tiếng gió rít qua 5. Gió mùa đông bắc về, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, chắc trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi khe cửa, chắc trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi học học 6. Chẳng dại gì mà chơi đùa với lửa 6. Chẳng dại gì mà chơi đùa với lửa 1. 1. Tay chạm phải vật nóng, rụt Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại tay lại 2. Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi 2. Đi nắng, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra vã ra 3. Đi qua ngả tư thấy đèn đỏ 3. Đi qua ngả tư thấy đèn đỏ vội dừng xe trước vạch kẻ vội dừng xe trước vạch kẻ 4. Trời rét, môi tím tái, người 4. Trời rét, môi tím tái, người run cằm cặp và sởn gai ốc run cằm cặp và sởn gai ốc 5. Gió mùa đông bắc về, nghe 5. Gió mùa đông bắc về, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, chắc tiếng gió rít qua khe cửa, chắc trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo trời lạnh lắm, tôi vội mặc áo len đi học len đi học 6. Chẳng dại gì mà chơi đùa 6. Chẳng dại gì mà chơi đùa với lửa với lửa Phản xạ có điều kiện Phản xạ không điều kiện trÎ em sinh ra ®· biÕt bó s÷a mÑ Nếu ai đã từng ăn thức những thức ăn này khi nhìn thấy sẽ có phản xạ Khi đi đường nhìn thấy Khi đi đường nhìn thấy đèn đèn giao thông giao thông có các tín hiệu sau có các tín hiệu sau em sẽ làm gì? em sẽ làm gì? Nhà sinh lí học người Nga I.P.Paplôp Hình 52.1 Phản xạ định hướng với ánh đèn Hình 52.2 Phản xạ tiết nước bọt đối với thức ăn [...]... là lúc Bác cho cá ăn Trong không gian yên tĩnh của khu vườn, Bác thanh thản ngồi bên cầu ao vỗ tay mấy lần gọi cá, đàn cá nghe được tín hiệu bơi về tập trung tại cầu ao đớp mồi ăn … … Nhà vua có một con mèo quý lắm, xích bằng xích vàng và cho ăn những đồ mỹ vị Quỳnh vào chầu, trông thấy, bắt trộm về, cất xích vàng đi mà buộc xích sắt, nhốt một chỗ, đến bữa thì để hai bát cơm, một bát thịt cá, một... chực ăn Quỳnh cầm sẵn roi, hễ ăn thì đánh Mèo đói quá, phải ăn bát rau nấu đầu tôm Như thế, được hơn nửa tháng, dạy đã vào khuôn, mới thả ra Vua mất mèo, tiếc quá, cho người đi tìm, thấy nhà Quỳnh có một con giống hệt, bắt Quỳnh đem mèo vào chầu…… Vì sao quân sĩ hết khác và nhà Chúa chịu mất mèo? Dựa vào sự phân tích các ví dụ ở mục I và những hiểu biết qua ví dụ trình bày ở mục II, hãy hoàn thành bảng . cá, đàn cá nghe được tín hiệu bơi về tập trung tại cầu ao đớp mồi ăn … Nhà vua có một con mèo quý lắm, xích bằng xích vàng và cho ăn những đồ mỹ vị. Quỳnh vào chầu, trông thấy, bắt. dạy đã vào khuôn, mới thả ra. Vua mất mèo, tiếc quá, cho người đi tìm, thấy nhà Quỳnh có một con giống hệt, bắt Quỳnh đem mèo vào chầu…… Vì sao quân sĩ hết khác và nhà Chúa chịu mất
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 54 PHAN XA CO DIEU KIEN ..., tiet 54 PHAN XA CO DIEU KIEN ..., tiet 54 PHAN XA CO DIEU KIEN ...

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn