bài 26 cảm ứng ở động vật

20 939 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 23:00

Bài 26 – Tiết 28 I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Cho 1 vài ví dụ về cảm ứng ở TV và ở ĐV? Khí hậu trở lạnh. Chim Sẻ xù lông giúp giữ ấm cơ thể. Vậy cảm ứng ở động vật là gì? Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng (trả lời) lại các kích thích từ môi trường sống để tồn tại và phát triển. Cảm ứng ở động vật có gì khác so với thực vật? Phản ứng của động vật diễn ra nhanh hơn, mức độ chính xác của phản ứng phụ thuộc vào mức độ tổ chức hệ thần kinh của chúng. Ở động vật có HTK, phản xạ là một dạng điển hình của cảm ứng. Vậy phản xạ là gì? I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT - Phản xạ là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh để trả lời lại kích thích bên ngoài hoặc bên trong cơ thể. - Khái niệm cảm ứng rộng hơn khái niệm phản xạ. Cảm ứng có cả ở động vật không có tổ chức thần kinh, còn phản xạ là cảm ứng của cơ thể có sự tham gia của tổ chức thần kinh. Một cung phản xạ gồm những bộ phận nào? Một cung phản xạ gồm các bộ phận: + Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm). + Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng (hệ thần kinh). + Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến…) I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Sơ đồ một cung phản xạ Một bạn lỡ chạm tay vào gai nhọn và có phản ứng rụt tay lại. Hãy chỉ ra tác nhân kích thích, bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin, bộ phận thực hiện phản ứng của hiện tượng trên? Tác nhân kích thích Bộ phận tiếp nhận kích thích Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin Bộ phận thực hiện phản ứng I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Không, Vì không có sự tham gia của tổ chức thần kinh. Cơ đùi ếch khi cắt rời khỏi cơ thể, khi ta kích thích thì cơ đùi này vẫn co. Sự co cơ đùi ếch trong trường hợp này có phải là phản xạ không? Vì sao? Từ hiện tượng trên ta có thể kết luận như thế nào về khả năng cảm ứng của tế bào và các cơ quan trong cơ thể? Các tế bào và các cơ quan trong cơ thể đều có khả năng cảm ứng, nghĩa là phản ứng lại kích thích, nhưng không phải tất cả các phản ứng của chúng đều là phản xạ. Hình thức, mức độ và tính chính xác của cảm ứng ở các loài động vật khác nhau là khác nhau, chúng phụ thuộc vào mức độ tổ chức thần kinh của chúng. II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Động vật đơn bào phản ứng với các kích thích như thế nào? Động vật đơn bào chưa có tổ chức thần kinh. Chúng phản ứng bằng cách chuyển động cả cơ thể hoặc co rút chất nguyên sinh nhờ không bào co rút. Ví dụ: Trùng roi bơi tới nơi giàu ánh sáng, Trùng đế giày bơi tới nơi giàu Ôxi, Amip tránh ánh sáng. II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới: SAO BIỂN THUỶ TỨC Nêu đặc điểm hệ thần kinh lưới và phản xạ ở nhóm có hệ thần kinh lưới? - Cấu tạo: Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể, liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới thần kinh. Các sợi thần kinh liên hệ với tế bào cảm giác và tế bào biểu mô cơ. - Có ở động vật có cơ thể đối xứng toả tròn thuộc ngành ruột khoang (Sao biển, thuỷ tức ) II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới: SAO BIỂN THUỶ TỨC Nêu đặc điểm hệ thần kinh lưới và phản xạ ở nhóm có hệ thần kinh lưới? - Khi bị kích thích, thông tin được truyền từ tế bào cảm giác → toàn bộ mạng lưới thần kinh → toàn bộ biểu mô cơ → cả cơ thể co lại. - Hiệu quả phản xạ: Phản ứng lan toả toàn thân, không chính xác, tốn nhiều năng lượng. - Có ở động vật có cơ thể đối xứng toả tròn thuộc ngành ruột khoang (Sao biển, thuỷ tức ) II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới: 2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: [...]... trong hiệu quả phản xạ không ? I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT II CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới: 2 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: a Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi: b Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng hạch: - Có ở ĐV không xương sống bậc cao: thân mềm, côn... lượng hơn hệ thần kinh lưới A - Giun dẹp B - Đỉa I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT II CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới: 2 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: a Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi: b Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng hạch: Quan sát hình sau đây và cho biết... hiệu quả phản xạ không ? A - Giun dẹp B - Đỉa I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT II CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới: 2 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: a Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi: - Có ở động vật có đối xứng 2 bên, cơ thể phân thành đốt (giun dẹp, giun tròn, giun... hạch được nối với nhau bởi các dây thần kinh A - Giun dẹp B - Đỉa I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT II CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới: 2 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: a Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi: - Hiệu quả phản xạ: Phản ứng được định khu ở chuỗi hạch → chính...I KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT II CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới: 2 Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: a Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi: Quan sát hình và cho biết hệ thần kinh chuỗi có gì khác... Chân Khớp Hình thức cảm ứng Hệ thống hạch TK nằm dọc theo chiều dài cơ theo mỗi hạch điều khiển hoạt động của một vùng xác định Ưu, nhược điểm Phản ứng chậm, thiếu chính xác, tốn nhiều năng lượng Phản ứng toàn thân Phản ứng nhanh hơn, tiêu tốn năng lượng, thiếu chính xác Phản ứng theo vùng Phản ứng nhanh hơn, đỡ tiêu tốn năng lượng, chính xác hơn CỦNG CỐ BÀI HỌC Câu 1: Ở động vật, cảm ứng là: a) Các phản... nên khi kích thích nhẹ tại một điểm thì gây ra phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng D Do mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên động vật phản ứng chính xác hơn so với hệ thàn kinh dạng lưới BÀI TẬP VỀ NHÀ 1 Học bài, chú ý khung ghi nhớ cuối bài và trả lời 3 câu hỏi SGK trang 110 2 Chuẩn bị bài 27 – Cảm ứng ở động vật (tt) ... phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch? Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch CỦNG CỐ BÀI HỌC Đáp án nào không phải là ưu điểm của hệ thần kinh chuỗi hạch? A Nhờ có hạch thần kinh nên số lượng tế bào thần kinh của động vật tăng lên B Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau và hình thành nhiều mối liên hệ với nhau nên khả năng phối hợp hoạt động giữa chúng được tăng cường... tạo: Các tế bào thần kinh tập trung thành 3 khối hạch lớn ở đầu, ngực, bụng Trong đó hạch não lớn nhất Các dây thần kinh liên hệ với các giác quan phát triển và phân hoá - Hiệu quả phản xạ: chính xác hơn hệ thần kinh chuỗi, ít tiêu tốn năng lượng CỦNG CỐ BÀI HỌC Nhóm động vật Động vật nguyên sinh Đặc điểm tổ chức TK Chưa có tổ chức thần Chuyển động cơ kinh thể bằng co rút chất nguyên sinh Các tế bào... bảo vệ cơ thể c) Là khả năng tiếp nhận và đáp ứng các kích thích của môi trường, giúp cơ thể tồn tại và phát triển d) Là sự thích nghi của cơ thể, do các hoocmon điều khiển Câu 2: Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở: a) Ruột khoang c) Thân mềm b) Giáp xác d) Cá CỦNG CỐ BÀI HỌC Câu 3: Kể tên bộ phận tiếp nhận kích . sáng. II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ. KINH II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ. KINH I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH 1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 26 cảm ứng ở động vật, bài 26 cảm ứng ở động vật, bài 26 cảm ứng ở động vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn