Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part3 ppt

5 289 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 05:21

BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 11 vốn nhỏ (hơn 300 triệu đồng) sau nhiều năm thành lập đến nay Xí nghiệp đã lớn mạnh. - Trụ sở của Xí nghiệp đặt tại 1000 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội - Xí nghiệp có chi nhánh tại TP Vinh - Nghệ An - Chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp: Với trang thiết bị cơ giới đa dạng và hiện đại cùng đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm lực lượng công nhân kĩ thuất lành nghề, Xí nghiệp chuyên:  Thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng giao thông, thuỷ lợi, cầu cảng.  Dò tìm và xử lí bom đạn, vật liệu nổ. - Những thành tích đã đạt được của Xí nghiệp trong những năm gần đây tuy là một doanh nghiệp mới thành lập nhưng đã Xí nghiệp đã tạo được cho mình chỗ đứng cũng như Tổng công ty xây dựng Lũng Lô một uy tín lớn mà không phả i doanh nghiệp xây dựng nào cũng có được . Trong những năm qua xí nghiệp đã xây dựng và hoàn thành nhiều công trình, các công trình bàn giao,được chủ đầu tư đánh giá cao thi công đúng tiến độ. Có được những thành tựu là do sự cố gắng nỗ lực của tập thể ban Giám đốc,các phòng ban, của từng cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp. Bên sự giúp đỡ của bộ Quốc phòng, Binh chủng công binh, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, kết hợp với sự v ươn lên, XNXDCT Ngầm đã đạt được những thành tưu đáng kể. Tổng doanh thu thu được thực hiện hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. 3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lí sản xuất kinh doanh. a. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 12 - Là một xí nghiệp kinh doanh xây lắp, chính vì vậy mà đặc điểm tổ chức sản xuất của Xí nghiệp cũng có nhiều khác biệt so với nghành khác. + Sản phẩm của xí nghiệp là các công trình nhà cửa được xây dựng và sử dụng tại chỗ, đứng cố định tại địa điểm xây dựng và phân bố tản mạn ở nhiều nơi trên lãnh thổ.Đặc điểm nay làm cho sản xuất xây d ựng có tính lưu động và thiếu ổn định. + Sản phẩm xây lắp lại phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện địa phương có tính đa dạng và cá biệt cao về công dụng, về cấu tạo và phương pháp chế tạo. + Sản phẩm xây lắp thường có kích thước lớn , chi phí lớn, thời gian xây dựng và sử dụng lâu dài. Do đó những sai lầm về xây dựng có thể gây nên nh ững lãng phí lớn tồn tại lâu dài và khó sửa đổi. + Sản phẩm xây lắp thuộc phần kết cấu xây dựng chủ yếu , đóng vai trò nâng đỡ và bao che, không tác động trực tiếp lên đối tượng lao động trong quá trình sản xuất (trừ một số công trình đặc biệt như đường ống, công trình thuỷ lực…) + Sản phẩm xây lắp có liên quan đến nhiều nghành cả về phương diện cung cấp nguyên vật liệ u và cả về phương diện sử dụng sản phẩm của xây dựng làm ra. + Sản phẩm xây lắp mang tính tổng hợp về kĩ thuật, kinh tế , xã hội, văn hoá, nghệ thuật, quốc phòng. + Xí nghiệp có một lĩnh vực rất đặc biệt đó là dò mìn và xử lí bom đạn. Đây là công việc mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đảm nhận được. Đây cũng là ưu thế lớn c ủa doanh nghiệp trong cạnh tranh. + Chính tình hình và điều kiện sản xuất trong xây dựng thiếu ổn định luôn biến đổi theo địa điểm xây dựng và giai đoạn xây dựng cụ thể nên con người và công cụ lao động luôn phải di chuyển từ công trình này đến công BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 13 trình khác còn sản phẩm xây dựng thì đứng yên tại chỗ, một đặc điểm hiếm thấy ở các nghành khác. Các phương án xây dựng về mặt kĩ thuật và tổ chức sản xuất cũng phải luôn thay đổi theo từng địa điểm và giai đoạn cụ thể. Đặc điểm này làm khó khăn cho việc tổ chức sản xuất, khó cải thiện cho người lao động, làm nảy sinh nhi ều chi phí cho khâu di chuyển lực lượng sản xuất và cho công trình tạm phục vụ sản xuất. Đặc điểm này đòi hỏi các tổ xây dựng phải tăng cường tính cơ động, linh hoạt và gọn nhẹ về mặt trang thiết bị sản xuất, lựa chọn các hình thức tổ chức sản xuất linh hoạt, tăng cường điều hành tác nghiệp, phấn đấu giảm chi phí có liên quan đế n vận chuyển, lựa chọn vùng họat động thích hợp, lợi dụng tối đa lực lượng lao động tại chỗ và liên kết tại chỗ để tranh thầu xây dựng, chú ýy đến nhân tố vận chuyển khi lập giá tranh thầu. Đặc điểm này cũng đòi hỏi phải phát triển rộng khắp trên lãnh thổ các loại hình dịch vụ sản xuất phục vụ xây dựng cũ ng như thuê máy xây dựng, cung ứng và vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng… b. Đặc điểm về tổ chức quản lí sản xuất kinh doanh Xí nghiệp XDCT Ngầm tổ chức quản lí theo 2 cấp :Mô hình tổ chức quản lí của xí nghiệp được xây dựng trên cơ sở mô hình quản lí của Tổng công ty xây dựng Lũng Lô đã được điêu chỉnh cho phù hợp với quy mô và hình thức hoạt động của xí nghiệp. Xí nghiệp giám sát các công trường, quản lí các công trường trong quá trình hoạt động, hướng dẫn các công trường thực hiện đường lối kinh doanh mà doanh nghiệp đã đề ra. Đồng thời nhận và thi hành đường lối chung của Tổng công ty. Tuy Xí nghiệp hạch toán độc lập song đường lối chung trong quá trình hoạt động cũng như nhiệm vụ các phòng ban trong xí nghiệp đều nhất quán theo sự chỉ đạo của Bộ quốc phòng, củ a Tổng công ty Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của Xí nghiệp BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 14 4. Tình hình chung về công tác kế toán - Bộ máy kế toán xí nghiệp được tổ chức theo mô hình tập trung .Mô hình tập trung còn gọi là tổ chức kế toán một cấp. Xí nghiệp chỉ mở một bộ sổ kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hạch toán ở phần hành kế toán. Phòng kế toán của xí nghiệp thực hiện toàn bộ công tác kế toán, còn các công trườ ng và đơn vị trực thuộc không được mở sổ sách và hình thành bộ máy nhân sự riêng.Toàn bộ công tác ghi sổ, lập báo cáo được thực hiện ở phòng kế toán của xí nghiệp, các đơn vị trực thuộc, các công trường có thể trở thành đơn vị hạch toán ban đầu theo chế độ báo sổ Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp như sau: Công trường 1 Văn phòng XN Phòng TCKT Ban giám đốc Phòng KT thi công Phòng kế toán tổng hợp Công trường 2 Công trường 3 Công trường n BÁO CÁO QUẢN LÍ GVHD : ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 15 Kế toán trưởng Bộ phận tc,kt vốn bằng tiền,vay và thanh toán Bộ phận kế toán TSCĐ và vật liệu Bộ phận kế toán tiền lương và t.toán BHXH Bộ phận kt tập hợp chi phí và tính giá thành Bộ phận kế toán tổng hợp và kiểm tra kế toán Bộ phận k.toán công t ờ Phụ trách kt các công t ờ Công trườn g1 Công trường 2 Công trường n . phẩm của xây dựng làm ra. + Sản phẩm xây lắp mang tính tổng hợp về kĩ thuật, kinh tế , xã hội, văn hoá, nghệ thuật, quốc phòng. + Xí nghiệp có một lĩnh vực rất đặc biệt đó là dò mìn và xử lí. theo chế độ báo sổ Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp như sau: Công trường 1 Văn phòng XN Phòng TCKT Ban giám đốc Phòng KT thi công Phòng kế toán tổng hợp Công. tc,kt vốn bằng tiền,vay và thanh toán Bộ phận kế toán TSCĐ và vật liệu Bộ phận kế toán tiền lương và t.toán BHXH Bộ phận kt tập hợp chi phí và tính giá thành Bộ phận kế toán tổng hợp và
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part3 ppt, Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part3 ppt, Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part3 ppt