Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO

78 787 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2012, 14:04

Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO khoa qtkd cn & xdcb trờng đhktqdLời mở đầuTrong những năm gần đây, nền kinh tế nớc ta đã có những thay đổi to lớn về nhiều mặt. Sự chuyển hớng phát triển nền kinh tế đất nớc từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang cơ chế thị trờng là nền tảng cho những thay đổi tích cực đó.Kinh tế thị trờng đã đặt ra trớc mắt các doanh nghiệp nhiều thử thách nhng cũng mang tới những cơ hội để doanh nghiệp có thể tự khẳng định mình. Sự phát triển của nền kinh tế đòi hỏi các doanh nghiệp cũng phải biết áp dụng những kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đa dạng hoá sản phẩm là một khuynh hớng phát triển ngày càng phổ biến của doanh nghiệp công nghiệp là điều kiện để doanh nghiệp thích ứng phát triển trong môi trờng kinh doanh đầy biến động.Trong những khó khăn chung của nền kinh tế mới phát triển, nhiều doanh nghiệp đã vơn lên từ sức mạnh nội lực, luôn duy trì đợc sản xuất đảm bảo thu nhập ổn định cho ngời lao động. Công ty cổ phần Dợc thiết bị vật t y tế TRAPHACO là một doanh nghiệp nh vậy. Có đợc thành công này là do doanh nghiệp đã chọn cho mình một hớng đi đúng đắn "Đa dạng hoá sản phẩm mang tính chiến lợc tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thơng trờng "Trong quá trình thực tập tại công ty, cùng với những lý luận đợc trang bị trong quá trình học tập nghiên cứu tại trờng Đại học Kinh tế quốc dân xuất phát từ thực tế tại công ty, em đã chọn đề tài: "Giải pháp phát triển đa dạng hoá sản phẩm ở Công ty CP Dợc TBVTYT Bộ GTVT TRAPHACO " để thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.Nội dung chuyên đề gồm các phần chính sau :Phần I : Những vần đề cơ bản về đa dạng hoá sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp.Phần II : Thực trạng đa dạng hoá sản phẩm tại công ty TRAPHACOPhần III : Một số giải pháp về đa dạng hoá sản phẩm ở công ty TRAPHACOChuyên đề thực tập tốt nghiệp - 5 - trần ngọc vân khoa qtkd cn & xdcb trờng đhktqdPhần I: Những vấn đề cơ bản về đa dạng hoá sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp. I . Thực chất của đa dạng hoá: 1. Sản phẩm :1.1. Khái niệm sản phẩm công nghiệp :Sản phẩm công nghiệp hiểu theo cách đơn giản nhất chính là yếu tố đầu ra của doanh nghiệp, là kết quả của quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào dới sự tác động của t liệu sản xuất.Theo quan niệm cổ điển, sản phẩm công nghiệp là tổng hợp các đặc trng vật lý hoá học có thể quan sát đợc tập hợp trong một hình thức đồng nhất là vật mang giá trị sử dụng.Trong nền kinh tế hàng hoá cùng với sự phát triển của các quan hệ trao đổi buôn bán, sản phẩm công nghiệp còn chứa đựng các thuộc tính hàng hoá, không chỉ là vật mang giá trị sử dụng mà còn mang giá trị trao đổi hay giá trị.Theo quan điểm Marketing, sản phẩm đợc định nghĩa là " mọi thứ có thể chào bán trên thị trờng để chú ý, mua, sử dụng hay tiêu dùng, có thể thoả mãn đ-ợc một mong muốn hay nhu cầu ".Nh vậy khái niệm về sản phẩm hàng hoá mang tính chất phức tạp bởi lẽ mỗi sản phẩm đều có những nét đặc trng về vật chất tâm lý nh: chất lợng, mầu sắc, nhãn mác, cách sử dụng, giao hàng thực hiện thanh toán, dịch vụ sau bán hàng .Sản phẩm với những nhãn hiệu cụ thể tạo ra cho ngời tiêu dùng một hình ảnh, một tín hiệu để nhận biết về doanh nghiệp xác nhận sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trờng .Mỗi sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp phải đáp ứng một nhu cầu, vì đó là lời hứa hẹn với khách hàng hay ngời tiêu dùng. Ngời mua thờng quan niệm sản phẩm hàng hoá là của cải vật chất hay dịch vụ mà họ mua để thoả mãn nhu cầu của mình do đó mỗi sản phẩm đợc coi là lời giải đáp cho một nhu cầu đã tìm thấy trên thị trờng, doanh nghiệp phải bán cái mà khách hàng cần chứ không phải cái mình có.Nghiên cứu sản phẩm về thực chất là tìm hiểu thái độ chấp nhận của khách hàng đối với sản phẩm của mình.1.2. Phân loại sản phẩm :Các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm hàng hoá là để bán do sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp mang tính chất đa dạng nên phải phân loại để tạo điều kiện Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - 6 - trần ngọc vân khoa qtkd cn & xdcb trờng đhktqdthuận lợi cho công tác kinh doanh. Trong thực tiễn ngời ta phân loại sản phẩm theo rất nhiều cách khác nhau nhng để phục vụ cho việc tìm hiểu về đa dạng hoá có thể xem xét một số cách phân loại chủ yếu sau.1.2.1. Phân loại theo tính chất sử dụng :Theo cách phân loại này, sản phẩm công nghiệp bao gồm: sản phẩm công cộng sản phẩm cá nhân.- Sản phẩm công cộng là sản phẩm mà việc tiêu dùng của ngời này không làm ảnh hởng đến việc tiêu dùng của ngời khác nh đờng xá, cầu cống, các công trình văn hoá, các di tích lịch sử .- Sản phẩm cá nhân là sản phẩm mà khi một ngời đã tiêu dùng thì ngời khác không thể tiêu dùng sản phẩm đó .Ví dụ nh quần áo, thực phẩm .Sản phẩm cá nhân có tính cạnh tranh mạnh mẽ còn sản phẩm công cộng không có tính cạnh tranh.1.2.2. Phân loại sản phẩm theo mối quan hệ với thu nhập :Theo cách phân loại này, sản phẩm công nghiệp bao gồm hàng hóa thông th-ờng hàng xa xỉ.- Hàng thông thờng là những sản phẩm mà mọi tầng lớp trong xã hội có thể tiêu dùng một cách bình thờng nh giày dép, chất đốt .- Hàng xa xỉ là những sản phẩm dành cho các đối tợng có thu nhập cao trong xã hội nh kim cơng, áo lông thú .1.2.3. Phân loại sản phẩm theo khả năng thay thế lẫn nhau:Theo cách phân loại này, sản phẩm công nghiệp bao gồm: hàng hoá bổ sung hàng hoá thay thế- Hàng hoá bổ sung là hàng hoá khi tiêu dùng phải theo một cơ cấu đồng bộ nhau, không thể tách rời nhau đợc nh: ô tô xăng, thuốc lá bật lửa - Hàng hoá thay thế là hàng hoá tiêu dùng độc lập với nhau khi cần có thể thay thế cho nhau nh: bếp điện bếp ga, dầu than 1.2.4. Phân loại sản phẩm theo tuổi thọ của sản phẩm:- Hàng hoá lâu bền là hàng hoá có thể sử dụng đợc trong một thời gian dài nh ô tô, xe máy, nhà cửa .- Hàng hoá không lâu bền nh những vật rẻ tiền nhanh hỏng: đũa tre, guốc mộc .1.2.5. Phân loại sản phẩm theo tần số mua:Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - 7 - trần ngọc vân khoa qtkd cn & xdcb trờng đhktqd- Hàng mua thờng xuyên: là hàng hoá rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày mà ngời tiêu dùng phải sử dụng thờng xuyên nh quần áo, giày dép - Hàng mua không thờng xuyên: là loại hàng hoá mà ngời tiêu dùng không tiêu dùng chúng thờng xuyên nh quần áo cới .1.2.6. Phân loại sản phẩm theo mức độ chế biến sản phẩm:- Sản phẩm trung gian: là những sản phẩm còn phải trải qua một số bớc chế biến nữa mới trở thành sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ cho tiêu dùng nh sợi để dệt vải, vải để may quần áo - Sản phẩm cuối cùng là những sản phẩm hoàn chỉnh có thể phục vụ cho tiêu dùng nh xe máy, văn phòng phẩm 1.3. Năm mức độ của sản phẩm:Trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi lập kế hoạch sản phẩm của mình nhà kinh doanh cần suy nghĩ đầy đủ về năm mức độ của sản phẩm.Mức độ cơ bản nhất chính là ích lợi cốt lõi, chính là dịch vụ hay lợi ích cơ bản mà khách hàng thực sự mua. Ngòi kinh doanh phải luôn coi mình là ngời cung ứng ích lợi. Ví dụ nh trong trờng hợp khách sạn, ngời khách nghỉ đêm mua " sự nghỉ ngơi giấc ngủ ".ở mức độ thứ hai, ngời kinh doanh phải biến lợi ích cốt lõi thành sản phẩm chung chính là dạng cơ bản của sản phẩm đó vì thế khách sạn phải là một toà nhà có các phòng để cho thuê.ở mức độ thứ ba, ngòi kinh doanh chuẩn bị một sản phẩm mong đợi, tức là tập hợp các thuộc tính điều kiện ngời mua thờng mong đợi chấp nhận khi họ mua sản phẩm đó. Ví dụ nh khách đến khách sạn mong đợi một cái giờng sạch sẽ, xà bông, khăn tắm một mức độ yên tĩnh tơng đối. Vì hầu hết các khách sạn có thể đáp ứng đợc mong muốn tối thiểu này nên khách du lịch thờng không có thiên vị đối với khách sạn nào mà họ sẽ vào bất kì khách sạn nào thuận tiện nhất .ở mức độ thứ t, ngời kinh doanh chuẩn bị một sản phẩm hoàn thiện thêm tức là sản phẩm bao gồm những dịch vụ ích lợi phụ thêm làm cho sản phẩm của công ty khác với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Ví dụ khách sạn có thể hoàn thiện thêm sản phẩm của mình bằng cách đăng kí khách nhanh chóng, bổ sung sữa tắm, bữa ăn ngon phục vụ tốt v.v Cuộc cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày nay chủ yếu ở mức độ hoàn thiện sản phẩm.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - 8 - trần ngọc vân khoa qtkd cn & xdcb trờng đhktqdở mức độ thứ năm là sản phẩm tiềm ẩn, tức là những sự hoàn thiện biến đổi mà sản phẩm đó cuối cùng có thể nhận đợc trong tơng lai. Trong khi sản phẩm hoàn thiện thể hiện những gì đã đợc đa vào sản phẩm ngày hôm nay thì sản phẩm tiềm ẩn lại chỉ nêu ra hớng phát triển khả dĩ của nó. Đây chính là nơi các công ty tìm kiếm tích cực những cách thức mới để thoả mãn khách hàng tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình. Sự xuất hiện của một số khách sạn thợng hạng mà ở đó khách có thể ở nhiều phòng là một sự đổi mới khách sạn truyền thống.Một số công ty đã bổ sung cho sản phẩm của mình những ích lợi không những thoả mãn mà còn làm cho khách hàng vui lòng bằng cách mang đến những sự ngạc nhiên bất ngờ cho họ khi tiêu dùng sản phẩm của công ty mình 1.4. Danh mục sản phẩm :Một danh mục sản phẩm là tập hợp tất cả những loại sản phẩm mặt hàng mà một ngời bán cụ thể đa ra để bán cho ngời mua. Danh mục sản phẩm của một công ty sẽ có chiều rộng, chiều dài, chiều sâu một mật độ nhất định Chiều rộng danh mục sản phẩm thể hiện công ty có bao nhiêu loại sản phẩm khác nhau.Chiều dài danh mục sản phẩm là tổng số mặt hàng của công ty .Chiều sâu danh mục thể hiện có bao nhiêu phơng án của mỗi sản phẩm trong một loại.Mật độ của danh mục sản phẩm thể hiện mối quan hệ mật thiết đến mức độ nào giữa các loại sản phẩm khác nhau xét theo cách sử dụng cuối cùng, thiết bị sản xuất hay kênh phân phối nào khác.Bốn chiều này của danh mục sản phẩm tạo nên những căn cứ để xây dựng chiến lợc sản phẩm của công ty. Công ty có thể khuyếch trơng doanh nghiệp của mình theo nhiều cách. Công ty có thể mở rộng danh mục sản phẩm bằng cách bổ sung những sản phẩm mới. Công ty có thể kéo dài từng loại sản phẩm. Công ty có thể bổ sung thêm các phơng án sản phẩm cho từng sản phẩm tăng chiều sâu của danh mục. Cuối cùng công ty có thể tiếp tục tăng hay giảm mật độ của loại sản phẩm tùy theo ý đồ của công ty muốn có uy tín vững chắc trong một lĩnh vực hay tham gia vào nhiều lĩnh vực.Việc lập kế hoạch danh mục sản phẩm chủ yếu tùy thuộc vào trách nhiệm của những ngời hoạch định chiến lợc của công ty căn cứ vào những thông tin do ngời làm công tác marketing của công ty cung cấp. Họ phải đánh giá những loại sản phẩm cần phát triển, cần duy trì, cần thu hoạch cần loại bỏ.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - 9 - trần ngọc vân khoa qtkd cn & xdcb trờng đhktqd2. Đa dạng hoá sản phẩm sự cần thiết của đa dạng hoá sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp :2.1. Thực chất của đa dạng hoá sản phẩm:Trong hệ thống mục tiêu kinh tế - xã hội của mỗi doanh nghiệp có hai mục tiêu đợc coi là cơ bản, tạo tiền đề cho các mục tiêu khác đó là việc tạo ra sản phẩm với chất lợng cao phù hợp với nhu cầu của thị trờng xã hội việc đạt đợc lợi nhuận tối đa sau mỗi chu kỳ kinh doanh trên cơ sở nâng cao hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện có hiệu quả hệ thống mục tiêu kinh tế-xã hội nói chung hai mục tiêu nói riêng mỗi doanh nghiệp phải xác định đợc cơ cấu sản phẩm hợp lý của mình. Tính hợp lý của mỗi cơ cấu sản phẩm chỉ thích ứng với những điều kiện nhất định trong mỗi kỳ kinh doanh do đó khi những điều kiện ấy có sự thay đổi thì cơ cấu sản phẩm cũng phải thay đổi để đạt tính hợp lý mới điều đó có nghĩa là cơ cấu sản phẩm của công ty phải mang tính " động " để thích ứng với nền kinh tế thị trờng cạnh tranh sôi động.Sự hoàn thiện đổi mới cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp đợc thực hiện theo nhiều cách khác nhau nh :- Thu hẹp danh mục sản phẩm bằng cách loại bỏ những sản phẩm lỗi thời, những sản phẩm kém sức cạnh tranh những sản phẩm không có khả năng tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.- Giữ nguyên chủng loại sản phẩm đang sản xuất nhng cải tiến, hoàn thiện những sản phẩm ấy về hình thức, về nội dung, tạo thêm nhiều kiểu dáng thế hệ sản phẩm mới .- Bổ sung thêm vào danh mục sản phẩm những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trờng xu hớng phát triển của khoa học, công nghệ.- Chuyển hoá vị trí các sản phẩm trong cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp, đa những sản phẩm ở vị trí hàng thứ lên vị trí hàng đầu hoặc ngợc lại bằng cách thay đổi định lợng sản xuất mỗi loại.Trong thực tế, các hớng trên đây đợc thực hiện xen kẽ lẫn nhau. Nếu cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp thay đổi theo hớng thu hẹp lại, đảm bảo sự tập trung cao hơn về sản xuất thì doanh nghiệp phát triển theo hớng chuyên môn hoá. Ngợc lại cơ cấu sản phẩm đợc mở rộng ra, doanh nghiệp phát triển theo hớng đa dạng hoá .Trong những thời kì nhất định trên một thị trờng nhất định doanh nghiệp có thể thực hiện đa dạng hoá thông qua hình thức cải tiến , hoàn thiện sản phẩm đã có hoặc là đa ra những sản phẩm mới hoàn toàn có thể cùng loại hoặc khác Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - 10 - trần ngọc vân khoa qtkd cn & xdcb trờng đhktqdbiệt so với những sản phẩm cũ nhng doanh nghiệp cũng có thể kết hợp cả hai hình thức trên nhằm thỏa mãn đáp ứng cao nhất nhu cầu của thị trờng.Nh vậy đa dạng hoá sản phẩm của doanh nghiệp là việc mở rộng danh mục sản phẩm, nó gắn liền với quá trình đổi mới hoàn thiện cơ cấu sản phẩm, nhằm đảm bảo doanh nghiệp thích ứng đợc với sự biến động của môi trờng kinh doanh.Đa dạng hoá sản phẩm là một nội dung cụ thể của đa dạng hoá sản xuất đa dạng hoá kinh doanh công nghiệp. Khi thực hiện đa dạng hoá sản phẩm, doanh nghiệp chỉ mở rộng danh mục các sản phẩm công nghiệp của mình, nghĩa là hoạt động của doanh nghiệp vẫn chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Khi thực hiện đa dạng hoá sản xuất, thì ngoài lĩnh vực truyền thống là sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp còn có thể thâm nhập sang các lĩnh vực sản xuất khác. Chẳng hạn, thâm nhập sang các lĩnh vực sản xuất công nghiệp không phải truyền thống, sang lĩnh vực nông, lâm, ng nghiệp, xây dựng cơ bản .Còn khi thực hiện đa dạng hoá kinh doanh ( hay kinh doanh tổng hợp ) doanh nghiệp có thể phát triển sang cả lĩnh vực thơng mại, dịch vụ .Mối quan hệ giữa đa dạng hoá sản phẩm kế hoạch hoá sản xuất - kinh doanh đợc thể hiện ở chỗ khi xác định phơng án đa dạng hoá sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định rõ chủng loại sản phẩm, khối lợng sản phẩm của mỗi loại, thị trờng tiêu thụ, khả năng đảm bảo các yếu tố đầu vào, khả năng huy động vốn đầu t dự kiến lợi nhuận sẽ đạt đợc.Đa dạng hoá sản phẩm là một khuynh hớng phát triển ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp công nghiệp. Các tổ chức kinh tế lớn nh tập đoàn kinh doanh thực hiện đa dạng hoá sản phẩm, kinh doanh đa ngành đa lĩnh vực hoạt động. Số lợng chủng loại hàng hoá lu thông trên thị trờng thực chất cũng là một chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của mỗi doanh nghiệp cũng nh của nền kinh tế nói chung. Nhiều doanh nghiệp độc lập với các quy mô khác nhau cũng thực hiện đa dạng hoá sản phẩm trong thực tế việc thực hiện đa dạng hoá sản phẩm đã không những giúp doanh nghiệp đạt đợc các mục tiêu kinh tế phi kinh tế nh lợi nhuận hay thế lực trên thị trờng mà còn đóng góp rất lớn vào sự phát triển của toàn xã hội nhờ tạo ra nhiều loại hàng hoá mang lại lợi ích thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của ngời tiêu dùng.2.2. Sự cần thiết phải đa dạng hoá :2.2.1. Nhu cầu thị tr ờng ngày càng phong phú, đa dạng th ờng xuyên biến đổi : Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - 11 - trần ngọc vân khoa qtkd cn & xdcb trờng đhktqdCùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trờng, đời sống xã hội cũng ngày càng đợc nâng cao về nhiều mặt. Trong cuộc sống ngày nay, nhu cầu của con ngời không chỉ gọn ở mức độ thấp nh có ăn, có mặc mà phải là ăn ngon mặc đẹp ngoài ra còn có nhu cầu vui chơi, giải trí, nhu cầu thẩm mĩ rất cao. Nh vậy so với trớc kia trong thời kì kế hoạch hoá tập trung tự cung tự cấp, nhu cầu thị trờng mang tính cứng nhắc bị áp đặt bởi chính các yếu tố cung, giờ đây nhu cầu mới là nhân tố thực sự quyết định sự vận động của thị trờng. Các sản phẩm không thể đáp ứng đợc nhu cầu của thị trờng khi chúng chỉ mang " ích lợi cốt lõi " đơn thuần mà còn phải mang tính thẩm mĩ, sự tiện nghi phong phú về chủng loại. Việc một loại sản phẩm có cùng giá trị sử dụng nhng có thêm một số đặc tính khác để thoả mãn từng đoạn thị trờng nhất định chính là một biểu hiện của hoạt động đa dạng hoá sản phẩm. Đa dạng hoá sản phẩm tạo ra nhiều mặt hàng mới phong phú với chất lợng cao tăng phơng án sản phẩm để ngời tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn. Theo quy luật tất yếu, thị trờng luôn vận động biến đổi không ngừng làm nảy sinh những nhu cầu mới cao hơn, phong phú hơn tạo ra những thách thức cũng đồng thời mang đến những cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Trong môi trờng kinh doanh sôi động mà ngời thành công là ngời biết " nắm lấy các cơ hội ", doanh nghiệp phải luôn bám sát các diễn biến của quan hệ cung cầu trên thị trờng, xây dựng cơ cấu sản phẩm tối u thich ứng với sự linh hoạt của thị trờng. Thực tế cho thấy hiện nay các doanh nghiệp luôn cố gắng làm mới mở rộng danh mục sản phẩm của mình dựa trên sự hoàn thiện không ngừng các sản phẩm hiện có song song với việc đa vào sản xuất những mặt hàng mới đón đầu nhu cầu thị trờng, tạo thế chủ động của doanh nghiệp trên thơng tr-ờng. Sự phong phú biến đổi không ngừng của thị trờng đã đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong việc tạo ra một cơ cấu sản phẩm " động " thông qua hoạt động đa dạng hoá sản phẩm mới có thể tồn tại phát triển trong sự cạnh tranh khốc liệt " thơng trờng là chiến trờng ".2.2.2. Do tiến bộ của khoa học công nghệ nên chu kỳ sống của sản phẩm bị rút ngắn Ngày nay cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra với tốc độ nhanh nh vũ bão. Một khối lợng đồ sộ các phát minh sáng chế ra đời đã tạo ra ngày càng nhiều công nghệ, máy móc thiết bị, nguyên liệu mới. Điều đặc biệt là hàm lợng tri thức hay tỷ trọng phần mềm trong các công nghệ mới này là rất lớn chính vì vậy thời gian tồn tại của các công nghệ này rất ngắn điều này cũng đồng nghĩa với việc sản phẩm của doanh nghiệp bị đào thải nhanh hơn. Chu kỳ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - 12 - trần ngọc vân khoa qtkd cn & xdcb trờng đhktqdsống của một sản phẩm đợc chia ra 4 pha: bắt đầu, phát triển, bão hoà, suy thoái. Các thành tựu khoa học công nghệ đợc áp dụng ngày càng rộng rãi vào sản xuất làm cho giai đoạn bão hoà suy thoái của một sản phẩm đến nhanh hơn. Sự lạc hậu nhanh chóng của công nghệ sản phẩm không cho phép doanh nghiệp tự hài lòng với những gì hiện có mà phải tranh thủ nắm bắt kịp thời những thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ sử dụng những thành tựu ấy nh một lợi thế cạnh tranh. Vì vậy doanh nghiệp phải luôn xem xét, đánh giá sản phẩm đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ sống nếu đang ở giai đoạn bão hoà doanh nghiệp sẽ tìm cách cải tiến sản phẩm đó để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm hoặc chuẩn bị nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu phong phú của thị trờng. Sự xuất hiện của các ngành công nghệ mới vừa tạo điều kiện vừa thúc đẩy doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm mới, thực hiện đa dạng hoá sản phẩm nh một phơng thức phát triển của doanh nghiệp.2.2.3. Xu h ớng chuyên môn hoá kết hợp với đa dạng hoá trong sản xuất kinh doanh :Việc nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa chuyên môn hoá đa dạng hoá sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp là cơ sở để xác định đúng đắn con đờng, phơng hớng điều kiện phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tơng ứng.Về hình thức, khi mức độ đa dạng hoá sản phẩm càng cao trình độ chuyên môn hoá sản xuất của doanh nghiệp càng thấp nhng xét về nội dung đó không phải là hai quá trình độc lập mà có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau.Thứ nhất, bản thân sản phẩm chuyên môn hoá của doanh nghiệp cũng phải đợc hoàn thiện, cải tiến về hình thức nội dung, tăng thêm kiểu cách, mẫu mã để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trờng. Theo nội dung này, sản phẩm chuyên môn hoá của doanh nghiệp đợc đa dạng theo hình thức biến đổi chủng loại.Thứ hai, với nhiều doanh nghiệp việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn hoá thờng không sử dụng hết các nguồn lực sẵn có. Bởi vậy trong khi coi nâng cao một cách hợp lý trình độ chuyên môn hoá là phơng hớng chủ đạo của phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn cần mở rộng danh mục sản phẩm để tận dụng các nguồn lực sản xuất. Với nội dung này, đa dạng hoá sản phẩm tạo thành " tuyến sản phẩm " hỗ trợ quan trọng cho phát triển chuyên môn hoá.Thứ ba, có rất nhiều phơng thức thực hiện đa dạng hoá sản phẩm nhng đa dạng hóa sản phẩm dựa trên cơ sở nền tảng các điều kiện vật chất kĩ thuật của chuyên môn hoá ban đầu mang lại, sẽ giảm bớt đợc nhu cầu đầu t. Đây chính là Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - 13 - trần ngọc vân khoa qtkd cn & xdcb trờng đhktqdràng buộc của chuyên môn hoá đến việc thực hiện đa dạng hoá sản phẩm của doanh nghiệp.Nh vậy, để xây dựng cơ cấu sản phẩm động mang tính linh hoạt thì bản thân sản phẩm chuyên môn hoá của doanh nghiệp cũng phải đợc đa dạng hoá đây đợc coi là xu hớng tất yếu đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững trong môi trờng kinh doanh thiên biến vạn hoá.2.2.4. Phân tán rủi ro, đảm bảo an toàn trong kinh doanh :Mục tiêu chính của các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh là lợi nhuận nhng trong nền kinh tế thị trờng cạnh tranh khốc liệt, sự thành công của doanh nghiệp bị đe dọa bởi rất nhiều yếu tố chủ quan khách quan. Một cơ hội kinh doanh có khả năng thu lợi càng lớn thì mức độ rủi ro kinh doanh xảy ra đối với doanh nghiệp càng cao. Các nguyên nhân gây ra rủi ro có thể đến từ các yếu tố nội tại của doanh nghiệp nh máy móc thiết bị không đồng bộ, công nghệ lạc hậu, thiếu vốn .hay từ môi trờng kinh doanh nh sự thay đổi đột ngột nhu cầu, chính sách kinh tế của nhà nớc, thiên tai .Rủi ro kinh doanh xảy ra có thể gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp về nhiều mặt vì vậy khi xây dựng các phơng án kinh doanh, doanh nghiệp rất quan tâm đến việc ngăn ngừa rủi ro đảm bảo độ an toàn cao nhất cho doanh nghiệp. Một trong những biện pháp giúp doanh nghiệp giảm thiểu những rủi ro là thực hiện đa dạng hoá sản phẩm để tạo ra các tuyến sản phẩm với nhiều thang, dòng bổ sung lẫn nhau thay vì chỉ tập trung sản xuất một sản phẩm khi các yếu tố khách quan biến động có thể dẫn đến sự phá sản của doanh nghiệp.2.2.5. Đa dạng hoá góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:Hiệu quả sản xuất kinh doanh là phạm trù kinh tế biểu hiện tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất nhằm đạt đợc các mục tiêu kinh doanh. Một hiện tợng có tính phổ biến tồn tại trong các doanh nghiệp hiện nay là các nguồn lực không đợc tận dụng hết mức sản xuất thực tế mà thờng nằm dới đờng giới hạn khả năng sản xuất. Sự lãng phí nguồn lực có thể do: đầu t không đúng mục đích, đọng vốn lớn, không sử dụng hết công suất thiết bị máy móc hay không tận dụng hết chất có ích của nguyên liệu .Việc đa dạng hoá sản phẩm trên cơ sở các nguồn lực sẵn có cho phép doanh nghiệp tăng năng lực sản xuất, đạt đợc lợi nhuận tối đa ngoài ra còn tăng thêm thu nhập cho ngời lao động, giải quyết việc làm các mục tiêu xã hội khác. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - 14 - trần ngọc vân [...]... hay.II. Các hình thức đa dạng hoá các nhân tố ảnh h ởng đến đa dạng hoá sản phẩm :1. Các hình thức đa dạng hoá sản phẩm :Trong quá trình mở rộng kinh doanh các doanh nghiệp có thể thực hiện đa dạng hoá sản phẩm với những hình thức khác nhau. Sau đây là một số cách phân loại đa dạng hoá sản phẩm.1.1. Xét theo sự biến đổi danh mục sản phẩm : có các hình thức đa dạng hoá sau đây:1.1.1. Biến... phát từ thực tế tại công ty, em đà chọn đề tài: "Giải pháp phát triển đa dạng hoá sản phẩm ở Công ty CP Dợc TBVTYT Bộ GTVT TRAPHACO " để thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.Nội dung chuyên đề gồm các phần chính sau :Phần I : Những vần đề cơ bản về đa dạng hoá sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp.Phần II : Thực trạng đa dạng hoá sản phẩm tại công ty TRAPHACO Phần III... biến động của môi trờng kinh doanh. Đa dạng hoá sản phẩm là một nội dung cụ thể của đa dạng hoá sản xuất đa dạng hoá kinh doanh công nghiệp. Khi thực hiện đa dạng hoá sản phẩm, doanh nghiệp chỉ mở rộng danh mục các sản phẩm công nghiệp của mình, nghĩa là hoạt động của doanh nghiệp vẫn chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Khi thực hiện đa dạng hoá sản xuất, thì ngoài lĩnh vực truyền... này,việc thu thập thông tin việc đa doanh nghiệp tham gia các tổ chức liên kết thích ứng có tầm quan trọng đặc biệt.III. Một số chỉ tiêu đánh giá mức độ hiệu quả đa dạng hoá :1. Hệ số đa dạng hoá sản phẩm : HD D0HD = 1 - DSTrong ®ã:D0 : Doanh thu từ sản phẩm đa dạng hoá trong kỳDS : Doanh thu của toàn bộ sản phẩm trong kỳHD = 0 thì không đa dạng hoá sản phẩm0< HD<... nghiệp.2.2.3. Xu h ớng chuyên môn hoá kết hợp với đa dạng hoá trong sản xuất kinh doanh :Việc nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa chuyên môn hoá đa dạng hoá sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp là cơ sở để xác định đúng đắn con đờng, phơng hớng điều kiện phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tơng ứng.Về hình thức, khi mức độ đa dạng hoá sản phẩm càng cao trình độ chuyên môn hoá sản xuất của doanh... thức đa dạng hoá sản phẩm, các hình thức này đan xen cùng tồn tại bổ sung cho nhau, u điểm của mỗi hình thức đa dạng hoá sản phẩm chỉ đợc thể hiện khi doanh nghiệp bảo đảm cho nó những điều kiện thích hợp mà hình thức này đòi hỏi. Dù áp dụng một hay nhiều hình thức đa dạng hoá sản phẩm thì cũng làm cho danh mục sản phẩm của mỗi doanh nghiệp đợc mở rộng, cơ cấu sản phẩm trở nên phức tạp hơn và. .. thụ, khả năng đảm bảo các yếu tố đầu vào, khả năng huy động vốn đầu t dự kiến lợi nhuận sẽ đạt đợc. Đa dạng hoá sản phẩm là một khuynh hớng phát triển ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp công nghiệp. Các tổ chức kinh tế lớn nh tập đoàn kinh doanh thực hiện đa dạng hoá sản phẩm, kinh doanh đa ngành đa lĩnh vực hoạt động. Số lợng chủng loại hàng hoá lu thông trên thị trờng thực chất... phẩm. Để xác định phơng hớng đa dạng hoá sản phẩm cũng cần phải xem xét điều kiện để sản xuất các sản phẩm, kết cấu tính chất sản phẩm.- Các loại sản phẩm có thể thay thế. Việc nghiên cứu phân tích này nhằm hạn chế rủi ro trong khi phát triển đa dạng hoá sản phẩm.- Sự vận động của sản phẩm trong chu kỳ sống của nó. Việc đa dạng hoá nếu nhằm vào sản phẩm đang ở pha suy thoái thì sẽ làm tăng rủi... nh cđa nỊn kinh tÕ nãi chung. NhiỊu doanh nghiƯp ®éc lập với các quy mô khác nhau cũng thực hiện đa dạng hoá sản phẩm trong thực tế việc thực hiện đa dạng hoá sản phẩm đà không những giúp doanh nghiệp đạt đợc các mục tiêu kinh tế phi kinh tế nh lợi nhuận hay thế lực trên thị trờng mà còn đóng góp rất lớn vào sự phát triển của toàn xà hội nhờ tạo ra nhiều loại hàng hoá mang lại lợi ích và. .. triển đa dạng hoá sản phẩm do đó ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngợc lại mức độ đa dạng hoá trong doanh nghiệp cao hay thấp theo hình thức nào đi nữa thì cũng đòi hỏi việc cung ứng phải đáp ứng đợc yêu cầu về chất lợng, số lợng, thời gian giao hàng mà điều này lại phụ thuộc rất lớn vào tính chất nguyên vật liệu. Nhìn chung mối quan hệ giữa đa dạng hoá sản phẩm tính . kinh doanh .Đa dạng hoá sản phẩm là một nội dung cụ thể của đa dạng hoá sản xuất và đa dạng hoá kinh doanh công nghiệp. Khi thực hiện đa dạng hoá sản phẩm,. trờng đhktqd2. Đa dạng hoá sản phẩm và sự cần thiết của đa dạng hoá sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp :2.1. Thực chất của đa dạng hoá sản phẩm:Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO, Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO, Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO, Phân loại sản phẩm :, Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh :, Kết quả đạt đợc từ hoạt động đa dạng hoá sản phẩm:, Những tồn tại trong quá trình đa dạng hoá và nguyên nhân: 1. Những tồn tại :

Từ khóa liên quan