Đề tài tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín Sacombank docx

30 462 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 05:21

BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH Giáo viên hướng dẫn : GV. HÀ KIM THỦY Sinh viên thực tập : LÊ THỊ THÙY TRANG Lớp : C8NH14 Niên khóa : 2008-2011 TP. Hồ Chí Minh – 2011 LỜI CẢM ƠN    Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy, cô giáo khoa Tài Chính Ngân Hàng thuộc Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Thành Phố Hồ Chí Minh, những người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức mới trong suốt thời gian học tập tại trường. Đặt biệt là giáo viên hướng dẫn Hà Kim Thủy, người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Sự hướng dẫn về mặt lý thuyết cũng như thực hành đã giúp em củng cố và biết cách ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank đã tạo điều kiện cho em thực tập tại ngân hàng. Đặt biệt là các anh chị trong bộ phận Tín dụng _Cá Nhân đã tận tình giúp đỡ, và chỉ bảo em trong thời gian học tập tại đơn vị. Trong quá trình viết bài, chắc chắn không tránh khỏi thiếu xót, khuyết điểm. Vì vậy kính mong sự hướng dẫn, đóng góp ý kiến của các thầy cô. Một lần nữa em xin chúc quý thầy cô và toàn thể các anh chị trong sacombank chi nhánh Bình Thạnh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc. Sinh viên Lê Thị Thùy Trang NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Tp. HCM, ngày tháng năm 2011 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Tp. HCM, ngày tháng năm 2011 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục những từ viết tắt Danh mục các bảng sử dụng Danh mục các đồ thị, sơ đồ Nhận xét của đơn vị thực tập Nhậi xét của giáo viên hướng dẫn PHẦN I/. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Kết cấu của báo cáo thực tập PHẦN II/. NỘI DUNG Chương 1. Cơ sở lí luận về tín dụng và rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng 1.1. Tín dụng ngân hàng 1.1.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng 1.1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế quốc dân 1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 1.2.1. Khái niệm rủi ro 1.2.2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. 1.2.3. Rủi ro tín dụng Chương 2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh 2.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển ngân hàng sacombank CN Bình Thạnh 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2. Sơ đồ tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban 2.1.3. Quy trình tín dụng tại Sacombank - CN Bình Thạnh 2.2. Thực trạng, nguyên nhân của rủi ro tín dụng tại Sacombank – CN Bình Thạnh 2.2.1. Tình hình nguồn vốn huy động và sử dụng vốn huy động 2.2.1.1 Huy động vốn 2.2.1.2. Tình hình sử dụng vốn huy động của ngân hàng 2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng 2.2.2.1. Tình hình tăng trưởng dư nợ qua các năm 2.2.2.2. Tình hình nợ quá hạn 2.2.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng ngân hàng 2.2.3.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng vay 2.2.3.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng cho vay 2.3. Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng mà ngân hàng sacombank hiện nay áp dụng Chương 3. Kiến nghị biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank Chi nhánh Bình Thạnh 3.1. Nhận xét về công tác quản lí rủi ro tín dụng tại Sacombank - CN Bình Thạnh 3.1.1. Ưu điểm 3.1.2. Nhược điểm 3.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của Sacombank - CN Bình Thạnh trong những năm năm 2012 3.3. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank - CN Bình Thạnh 3.4. Kiến nghị 3.4.1.Kiến nghị đối với Chính Phủ, Bộ, Ngành có liên quan 3.4.2.Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước 3.4.3.Kiến nghị đối với Sacombank PHẦN III/. KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo I/. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Trong đời sống kinh tế hàng ngày, rủi ro luôn luôn tiềm ẩn, nó được coi là những bất trắc, những biến cố không có lợi, nằm ngoài sự mong đợi của con người. Rủi ro nhiều khi mang lại những hậu quả không lường. Hoạt động kinh doanh Ngân hàng cũng luôn có thể gặp nhiều loại rủi ro nhưng rủi ro điển hình nhất mà Ngân hàng phải luôn đối mặt là rủi ro tín dụng- Rủi ro khách hàng không trả được nợ. Rủi ro này không chỉ gây tác động xấu tới ngân hàng mà ở mức độ trầm trọng hơn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đang là mối quan tâm của các nhà quản trị ngân hàng và xã hội. Qua quá trình thực tập tại Ngân hàng Sacombank Chi Nhánh Bình Thạnh nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này cùng với sự đồng ý của cô giáo hướng dẫn, em đã tìm hiểu và quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh” làm báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu:  Nghiên cứu về các sản phẩm tín dụng tại Sacombank  Nghiên cứu về quy trình tín dụng  Nguyên cứu rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng  Tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng trong ngân hàng và một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro để từ đó đưa ra những biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, thông qua việc tập trung phân tích một số chỉ tiêu như: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn và các chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng.  Đề ra các giải pháp trong quản lý rủi ro tín dụng 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh Phạm vi nghiên cứu:  Tìm hiểu về hoạt động Ngân hàng sacombank tại chi nhánh Bình Thạnh.  Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh và hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín - chi nhánh Bình Thạnh qua 2 năm 2008 -2009, đồng thời đưa ra một số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh 4. Phương pháp nghiên cứu:  Phỏng vấn, tham khảo ý kiến của các cán bộ công nhân viên tại ngân hàng  Nghiên cứu tại bàn, thu thập số liệu trên trangweb và những bản tin, báo cáo thường niên của sacombank, hoặc Nguồn thông tin từ bên ngoài, qua các tạp chí, báo cáo ngành và internet  Tổng hợp số liệu và so sánh qua các năm, phân tích và rút ra nhận xét những yếu tố đã phân tích qua bảng biểu, đồ thị. 5. Kết cấu của báo cáo thực tập: Đề tài được kết cấu thành các phần chương như sau: PHẦN MỞ ĐẦU - giới thiệu lí do chọn đề tài, mục đích, phương pháp nghiên cứu và cấu trúc đề tài. PHẦN NỘI DUNG- bao gồm 3 chương Chương 1. Cơ sở lí luận về tín dụng và rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng Chương 2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh Chương 3. Kiến nghị biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank Chi nhánh Bình Thạnh PHẦN KẾT LUẬN - một số vấn đề rút ra sau quá trình nghiên cứu và những điểm mới của đề tài II/. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DUNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.1. Tín dụng ngân hàng 1.1.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng Tín dụng là một quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể trong đó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền cam kết hoàn trả theo điều kiện đã thoả thuận. Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng với các tổ chức kinh tế và cá nhân thể hiện dưới hình thức nhận tiền gửi của khách hàng, cho khách hàng vay, tài trợ thuê mua, bảo hành hay chiết khấu 1.1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế quốc dân Tín dụng là điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên và liên tục. Trong một thời điểm trong nền kinh tế luôn tồn tại hai nhóm doanh nghiệp: * 1 nhóm “tạm thời thừa vốn” và muốn sử dụng số vốn nhàn rỗi này để kiếm lời trong một thời gian nhất định * 1 nhóm “ tạm thời thiếu vốn” và muốn tìm kiếm nguồn vốn nhàn rỗi khác để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Tín dụng huy động tập trung vốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Bất kì một quốc gia nào muốn phát triển nền kinh tế cũng phải có một nguồn vốn đầu tư lớn để đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, chiến thắng trong cạnh tranh. Tín dụng góp phần nâng cao mức sống của dân cư người có thu nhập thấp được có nhà ở, phương tiện đi lại, đt bởi họ sử dụng theo phương thức tín dụng cho vay trả góp. Là công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước: Nhà nước thông qua hoạt động của các ngân hàng Thương Mại chủ yếu là hoạt động tín dụng để điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 1.2.1. Khái niệm rủi ro Rủi ro là sự bất trắc không mong đợi , gây ra thiệt hại và có thể đo lường được . Như vậy , trong hoạt động kinh tế nói chung và trong hoạt động Ngân hàng nói riêng thì vấn đề rủi ro là không thể tránh khỏi. Vì thế , các nhà quản Trị Kinh Doanh không thể loại bỏ được rủi ro mà chỉ có thể phát hiện kịp thời để có những biện pháp chủ động xử lý. Trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường hiện nay, các nhà quản trị phải biết nhận biết và dự đoán trước các rủi ro để sớm đưa ra các giải pháp phòng ngừa chống đỡ tác hại của nó. 1.2.2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại Có rất nhiều loại rủi ro. Sau đây là rủi ro chủ yếu trong hoạt động của NHTM. * Rủi ro tín dụng: Tín dụng là hoạt động chủ yếu của NHTM. Nguồn thu từ hoạt động tín dụng luôn chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng thu nghiệp vụ ngân hàng và đem lại phần lớn lợi nhuận cho Ngân hàng. * Rủi ro lãi suất: Đây là loại rủi ro mang tính xã hội, nó ảnh hưởng đến hầu hết các tổ chức kinh tế , các cá nhân trong nền kinh tế quốc dân. * Rủi ro nguồn vốn: - Rủi ro do thừa vốn: Như ta biết, nguồn vốn hoạt động chủ yếu của NHTM là nguồn vốn huy động. Để huy động được vốn Ngân hàng phải trả lãi cho người gửi tiền. Nếu số vốn này bị ứ đọng, không thể cho vay hoặc đầu tư vào các loại tài sản có thể sinh lời trong khi ngân hàng vẫn phải trả lãi cho số vốn đã huy động thì có nghĩa là các thiệt hại của ngân hàng đang diễn ra. - Rủi ro do thiếu vốn: Loại rủi ro này xảy ra khi Ngân hàng không đáp ứng được các nhu cầu cho vay và đầu tư, thậm chí không đủ vốn để thanh toán cho người gửi tiền khi đến hạn. * Rủi ro trong thanh toán: Một ngân hàng hoạt động bình thường phải đảm bảo được khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán tức là đáp ứng được các nhu cầu thanh toán hiện tại, đột xuất khi có vấn đề nảy sinh và đáp ứng được khả năng thanh toán trong tương lai. Khi ngân hàng thiếu khả năng thanh toán, nếu không được giải quyết một cách kịp thời có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán. Khi ngân hàng thừa khả năng thanh toán sẽ dẫn đến ứ đọng vốn, làm giảm khả năng sinh lời, thu nhập của ngân hàng giảm. * Rủi ro mất khả năng thanh toán; Đây là loại rủi ro đặc trưng của NHTM liên quan đến sự sống còn của [...]... bản thân Ngân hàng * Dấu hiệu của rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng ẩn chứa trong những khoản vay có vấn đề và biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau * Tác động của rủi ro tín dụng: - Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận Ngân hàng: - Rủi ro tín dụng làm giảm khả năng thanh toán của Ngân hàng: - Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín của Ngân hàng: - Rủi ro tín dụng đã làm giảm uy tín của Ngân hàng và ảnh hưởng... trong thời gian qua, Sacombank đã tham gia cung cấp thông tin và vấn tin tại CIC.Theo thống kê của CIC, trong 9 tháng đầu năm 2006 NHTMCP Sài Gòn Thương Tín hỏi 7.373 bản tin trong dư nợ 4 ngàn tỷ đồng CHƯƠNG 3 KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH 3.1 Nhận xét về công tác quản lí rủi ro tín dụng tại Sacombank - CN Bình Thạnh 3.1.1 Ưu điểm Sacombank. .. đi vay để cho vay, do vậy vấn đề rủi ro trong hoạt động tín dụng là không thể tránh khỏi, các ngân hàng cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm hạn chế rủi ro Sự hợp tác nảy sinh do nhu cầu quản lý rủi ro đối với cùng một khách hàng khi khách hàng này vay tiền tại nhiều ngân hàng Trong quản trị tài chính, khả năng trả nợ của một khách hàng là một consố cụ thể, có giới hạn tối đa của nó Nếu do sự thiếu... quả cao hơn Sacombank đã tiến hành cho điểm khách hàng (Credit Scoring) để quyết định cho vay: ngân hàng sử dụng mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng để bảo đảm tính khách quan trong quá trình cấp tín dụng và để đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng Mô hình chấm điểm, xếp hạng được áp dụng cho tất cả các khách hàng và áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống Sacombank Trong những năm qua Sacombank đã... việc trả nợ của khách hàng • Chấm điểm, xếp hạng tín dụng Việc áp dụng mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng sẽ được thực hiện khi có hướng dẫn cụ thể Trong thời gian qua chưa có hướng dẫn , các đơn vị trực thuộc ngân hàng phải áp dụng thí điểm mô hình này như một công cụ hỗ trợ nhằm tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng • Quyết định cấp tín dụng Để việc cấp tín dụng được an toàn và hiệu... nhỏ, các cá nhân cần vốn Hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- CN BT đựoc thể hiện Bảng 2.2 Tình hình cho vay của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh BT (Nguồn Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010) 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng 2.2.2.1 Tình hình tăng trưởng dư nợ qua các năm Chỉ tiêu Năm 2008 2009 2010 Số Số Số Số Số % % % % % tiền tiền tiền tiền tiền 85.8 VNĐ... của Ngân hàng NHTM gặp nhiều rủi ro là Ngân hàng hoạt động kém hiệu quả - Rủi ro tín dụng là nguy cơ dẫn đến phá sản Ngân hàng: Ngân hàng gặp rủi ro tín dụng đã làm giảm sút lòng tin đặc biệt là đối với dân chúng Họ lo sợ bị mất những khoản tiền đã gửi và sẽ đến rút tiền để tìm cơ hội đầu tư có lợi hơn ở một Ngân hàng khác Trường hợp nghiêm trọng xảy ra khi có quá nhiếu người đến rút tiền tại cùng một. . .ngân hàng, nó là hậu quả của một hoặc nhiều loại rủi ro kể trên dẫn đến việc NHTM bị thua lỗ, không có khả năng trả nợ cho người gửi tiền khi đến hạn hoặc không có đủ tiền nhất thời để chi trả cho nhu cầu rút tiền ồ ạt của khách hàng tại một thời điểm 1.2.3 Rủi ro tín dụng * Các hình thức của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng xảy ra khi người vay không trả được nợ lãi và nợ gốc đúng hạn, đầy... 2.3 Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng mà ngân hàng sacombank hiện nay áp dụng • Tiến bộ đáng kể về công nghệ và quản lý rủi ro với sự hỗ trợ của các đối tác chiến lược nước ngoài Từ năm 2002, Sacombank đã tiến hành các cải cách đáng kể về mặt nghiệp vụ và đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm tăng cường các quy trình quản lý rủi ro cơ bản của mình Nhằm đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng tăng, một hệ... qua có liên quan đến cán bộ NHTM đều có sự tiếp tay của một số cán bộ ngân hàng cùng với khách hàng làm giả hồ sơ vay, hay nâng giá tài sản thế chấp, cầm cố lên quá cao so với thực tế để rút tiền ngân hàng  Đạo đức của cán bộ là một trong các yếu tố tối quan trọng để giải quyết vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng Một cán bộ kém về năng lực có thể bồi dưỡng thêm, nhưng một cán bộ tha hóa về đạo đức mà lại . TPHCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH Giáo. của rủi ro tín dụng: - Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận Ngân hàng: - Rủi ro tín dụng làm giảm khả năng thanh toán của Ngân hàng: - Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín của Ngân hàng: - Rủi ro tín dụng. hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín - chi nhánh Bình Thạnh qua 2 năm 2008 -2009, đồng thời đưa ra một số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín Sacombank docx, Đề tài tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín Sacombank docx, Đề tài tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín Sacombank docx

Từ khóa liên quan