KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG - CƠ SỞ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ppsx

23 1,698 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 17:20

07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRANG 3 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 1. 1. Khái niệm kiến trúc Khái niệm kiến trúc Kiến trúc Kiến trúc Khoa học Nghệ thuật Tổ chức không gian sống Kiến Kiến trúc? trúc? Mục đích của kiến trúc chính là kiến tạo một “thiên nhiên thứ hai” có tổ chức bên cạnh “thiên nhiên thứ nhất” hoang dã tự nhiên, nhưng chỉ được công nhận là kiến trúc khi có tác động của bàn tay con người, nhằm thỏa mãn mục đích vừa vật chất vừa tinh thần. 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRANG 4 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG Kiến trúc không chỉ hiểu là một ngôi nhà, một công trình đơn lẻ mà là tập hợp nhiều công trình như kiến trúc một khu phố, một quảng trường, một công viên, một thị trấn hay một khu đô thị… 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRANG 7 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG Yếu tố hình tượng kiến trúc Yếu tố hình tượng kiến trúc Thể hiện thông qua sự bố cục xắp xếp không gian (tổ hợp hình khối Thể hiện thông qua sự bố cục xắp xếp không gian (tổ hợp hình khối không gian – kiến trúc) th từ không gian bên trong, đến không gian bên không gian – kiến trúc) th từ không gian bên trong, đến không gian bên ngoài, đến mặt đứng kiến trúc. Dựa trên các yếu tố: ngoài, đến mặt đứng kiến trúc. Dựa trên các yếu tố:  Đường nét Đường nét  Mảng Mảng  Khối Khối  Màu sắc Màu sắc  Chất liệu Chất liệu 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRANG 8 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Kiến trúc đường nét QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRANG 9 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Kiến trúc mảng, khối QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRANG 10 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Kiến trúc chất liệu QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRANG 11 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG Yếu tố hình tượng kiến trúc Yếu tố hình tượng kiến trúc Đứng trước một công trình kiến trúc gây cho chúng ta một cảm xúc, ấn tượng nhất Đứng trước một công trình kiến trúc gây cho chúng ta một cảm xúc, ấn tượng nhất định: định:  Công trình thì bề thế, hoành tráng, hay trang nghiêm, tượng đài tòa án, quốc hội… Công trình thì bề thế, hoành tráng, hay trang nghiêm, tượng đài tòa án, quốc hội…  Công trình thì sinh động, tươi trẻ (câu lạc bộ, nhà văn hóa thanh niên ) Công trình thì sinh động, tươi trẻ (câu lạc bộ, nhà văn hóa thanh niên )  Kiến trúc cái thì nhẹ nhàng thanh thoát, cái thì nặng nề u ám, cái thì hài hòa bố Kiến trúc cái thì nhẹ nhàng thanh thoát, cái thì nặng nề u ám, cái thì hài hòa bố cục chặt chẽ, cái thì bố cục lộn xộn, tùy tiện xâm hại vẻ đẹp cảnh quan chung cục chặt chẽ, cái thì bố cục lộn xộn, tùy tiện xâm hại vẻ đẹp cảnh quan chung  Có kiến trúc biểu hiện sự tĩnh tại ổn định, sự kiên cố, bền vững, và khiêm tốn, Có kiến trúc biểu hiện sự tĩnh tại ổn định, sự kiên cố, bền vững, và khiêm tốn, nhưng có kiến trúc ngược lại phóng túng sang trọng, kiêu xa, lãng mạn bay bổng… nhưng có kiến trúc ngược lại phóng túng sang trọng, kiêu xa, lãng mạn bay bổng… Tác dụng giáo dục tạo nên được cảm xúc thẩm mỹ thị yếu lành mạnh 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRANG 12 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG NHÀ THỜ SOPHIE Công trình thì bề thế, hoành tráng… Công trình thì bề thế, hoành tráng… LĂNG TADJ MAHAL. ARGA. ẤN ĐỘ 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRANG 13 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG Công trình sinh động tươi trẻ… Công trình sinh động tươi trẻ… Công trình của KTS M.Pei 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRANG 14 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG Công trình ổn định, kiên cố, bền vững… Công trình ổn định, kiên cố, bền vững… QUẢNG TRƯỜNG VANTICAN [...]... KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Công trình hạ tầng kỹ thuật… 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 19 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Nhà công nghiệp… 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 20 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Công. ..MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Công trình phóng túng, lãng mạn, kiêu xa… 07/11/14 BIỆT THỰ TASSEL BRUCSELL 1983 ARCH VICTOR HORTA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 15 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** 4 Kiến trúc theo đặc điểm công năng Nhà dân dụng Công trình giao thông Công trình... Nhà công nghiệp Công trình thủy lợi 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 16 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Nhà dân dụng… 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 17 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Công trình giao thông… 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 18 MÔN CƠ SỞ KIẾN... mái,thuần sạch và tinh khiết Vẻ đẹp mới? Tóm lại: Hình học và ánh sáng là hai yếu tố quan trọng là những đặc trưng của vẻ đẹp mới 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 22 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Vẻ đẹp kiến trúc kết hợp với ánh sáng 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 23 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT... Khai thác sử dụng công trình kiến trúc thuận tiện, thoải mái và có hiệu quả cao Tạo được mối quan hệ nhân văn hữu cơ hài hào của 3 yếu tố: Thiên nhiên (thiên – địa) – con người 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 25 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Mỗi một công trình kiến trúc có công năng khác nhau: Nhà ở có công năng phục vụ hoạt động... học có công năng phục vụ việc giảng dạy, học tập… Không gian sống Trường ĐH BAU HAUS KTS GROPIUS 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 26 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Mỗi một công trình kiến trúc có công năng khác nhau: Nhà ở có công năng phục vụ hoạt động sống của con người, nơi sinh hoạt tụ họp của gia đình Trường học có công năng phục... ***************** Vẻ đẹp kiến trúc thể hiện cá tính 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 24 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Công năng kiến trúc mới trước tiên đòi hỏi sự thích dụng trong hoạt động của con người, đảm bảo sự tiện ích tối đa nhất cho con người, tạo ra cảm giác thoải mái, Công năng mới? tiện dụng mà vẫn Công năng mới Mục đích... TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** Công trình thủy lợi… 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 21 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** 5 Sự kết hợp của vẻ đẹp mới và công năng mới Nhìn chung vẻ đẹp kiến trúc mới có xu hướng biểu hiện khác nhau, đa dạng, phong phú, đầy cá tính, không theo khuôn mẫu, giáo điều giáo lý… có những... sinh hoạt tụ họp của gia đình Trường học có công năng phục vụ việc giảng dạy, học tập… Tuy chúng là hai công trình kiến trúc nhưng công năng của chúng hoàn toàn khác nhau Chính yếu tố công năng đã làm cho hình thức, diện mạo bên ngoài cũng như cách xử lý tổ chức không gian bên trong từng loại hình kiến trúc không giống nhau 07/11/14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRANG 27 . 14 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG Công. 18 MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG Công. I ***************** MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 51 TKSPM&TTNT NHÓM I ***************** QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG QUAN ĐIỂM KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG 5. 5. Sự kết hợp của vẻ đẹp mới và công năng mới Sự kết hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG - CƠ SỞ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ppsx, KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG - CƠ SỞ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ppsx, KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NĂNG - CƠ SỞ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ppsx

Từ khóa liên quan