Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

13 2,453 28
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 10:34

Chia sẻ bài học và bài tập chương 6 môn Hóa học. Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh Chương 6: NHÓM OXIA. KIẾN THỨC CẦN NHỚI. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI1. Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hoàn các nguyên tốNguyên tố Điện tử hóa trị Bán kính nguyên tử Độ âm điệnOxi (O) 2s22p60,66 3,5Lưu huỳnh (S) 3s23p61,04 2,6Selen (Se) 4s24p61,14 2,5Telu (Te) 5s25p61,32 2,3Polonium (Po) 6s26p61,90 2,0Các nguyên tố nhóm oxi nằm ở phân nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nên tính chất hóa học điển hình của chúng là tính phi kim.2. Cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm oxia. Giống nhau: Các nguyên tố nhóm oxi có 6e ở lớp ngoài cùng, với e độc thân, nên có thể có nhận 2e để có số oxi hóa -2 (tính phi kim). Khi đi từ oxi đến telu, tính oxi hóa giảm dần.b. Khác nhau:- Oxi có kiểu phân tử bền từ phân tử 2 nguyên tử (O2), 3 nguyên tử (O3) sang các phân tử mạch vòng khép kín S8; Se8 phân tử mạch dài Se∞ ; Te∞ .- Trong hợp chất, oxi thường có số oxi hóa -2, đôi khi là -1 (như: H2O2; Na2O2), -1/2 (như: HO2; KO2), +2 (OF2). Trong hợp chất, các nguyên tố S, Se, Te ngoài số oxi hóa -2 còn có số oxi hóa +2, +4, +6.3. Trạng thái tự nhiêna. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên Trái Đất, chiếm khoảng 20% thể tích không khí; khoảng 50% khối lượng Trái Đất; 60% khối lượng cơ thể con người; 89% khối lượng nước.b. Lưu huỳnh là nguyên tố phổ biến dưới dạng tự sinh. Các khoáng quan trọng của lưu huỳnh là:+ Marabilit (Na2SO4.10H2O) + Thạch cao (CaSO4.2H2O) + Pirit (FeS2)+ Galenit (PbS) + Sfalertit (ZnS)c. Hàm lượng của selen telu cũng tương đối lớn, chúng là các nguyên tố phân tán, thường đi kèm với lưu huỳnh tự do hoặc quặng sunfua.d. Poloni là nguyên tố phóng xạ, thường có mặt trong các quặng uranium.4. Tính chất vật lí- Lưu huỳnh rắn có t0nc= 1200C; t0s= 4500C, không dẫn điện, không dẫn nhiệt, không tan trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ. Trong hơi lưu huỳnh, tùy thuộc vào nhiệt độ mà lưu huỳnh có thể tồn tại ở dạng S; S2; S4; S6; S8.- Selen tồn tại ở hai dạng thù hình: Se xám Se đỏ. Se xám bền hơn có t0nc= 2190C; t0s= 6550C, là chất bán dẫn.- Telu bền ở dạng thù hình lục phương, là chất rắn màu trắng bạc có t0nc= 4500C; t0s= 9900C, là chất bán dẫn.- Polonium là kim loại mềm, màu trắng bạc, có tính phóng xạ.II. OXI. OZON. HIĐROPEOXIT1. Oxia. Tính chất vật lí – Trạng thái tự nhiên- Oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước.- Oxi là sản phẩm của quá trình quang hợp: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2b. Tính chất hóa học- Oxi tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt)4K + O2 → 2K2O 2Mg + O2 →0t 2MgO 2Cu + O2 →0t 2CuO- Oxi tác dụng với hầu hết các phi kim, tạo thành hợp chất cộng hóa trị (phần lớn khi tan trong nước, tạo môi trường axit) S + O2 →0t SO24P + 5O2 →0t 2P2O5- Nhiều hợp chất cháy trong khí quyển oxi, tạo thành oxit hợp chất mới.2H2S + 3O2 →0t 2SO2 + 2H2O C2H5OH + 3O2 →0t 2CO2 + 3H2OBài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 1asTrường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh c. Ứng dụng: Oxi có vai trò quan trọng đến sự sống của con người động vật. Mỗi ngày trung bình cần 20 – 30 m3 không khí / người để thở.d. Điều chế- Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách phân hủy những hợp chất giàu oxi như: KMnO4, KClO3, H2O2.2KMnO4 →0t K2MnO4 + MnO2 + O2 2KClO3  →2MnO 2KCl + 3O22H2O2  →2MnO 2H2O + O2- Trong công nghiệp, người ta chưng cất phân đoạn không khí lỏng, thu được oxi ở - 1830C hoặc có thể điện phân nước, thu được oxi ở cực dương. 2H2O →dp 2H2 + O22. Ozon. Hiđropeoxita. Ozon- Ozon có CTHH là O3, là chất khí màu xanh nhạt, t0nc= - 1120C, tan trong nước tốt hơn oxi 16 lần. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.Ag + O2 → không xảy ra phản ứng. 2Ag + O3 → Ag2O + O2KI + O2 → không xảy ra phản ứng. 2KI + O3 + H2O → 2KOH + O2 + I2↓- Ozon được tạo thành từ sự kết hợp giữa nguyên tử phân tử oxi.O2 2O O2 + O → O3 hay có thể viết gọn lại là 3O2 2O3 b. Hiđropeoxit: có CTHH là H2O2, là chất lỏng không màu, nặng hơn nước, t0nc= - 0,480C. Hiđropeoxit có tính oxi hóa tính khử, dễ bị phân hủy.H2O2 + 2KI → I2↓ + 2KOH H2O2 + Ag2O → 2Ag + H2O + O2 2H2O2  →2MnO 2H2O + O2III. LƯU HUỲNH. HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH1. Lưu huỳnha. Tính chất vật lí - trạng thái tự nhiên: Lưu huỳnh có hai dạng thù hình: Lưu huỳnh tà phương (Sα) lưu huỳnh đơn tà (Sβ) βαSSCC↔−<001195,9595b. Tính chất hóa học: Trong khi oxi chủ yếu thể hiện tính oxi hóa, thì lưu huỳnh thể hiện cả tính oxi hóa tính khử: Trong đó tính khử quan trọng hơn.- Tính oxi hóa: Lưu huỳnh thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng với những chất có tính khử mạnh hơn, tạo thành hợp chất sunfua.Fe + S →0t FeS H2 + S →0t H2S- Tính khử: Lưu huỳnh thể hiện tính khử khi tham gia phản ứng với những chất có tính oxi hóa mạnh hơn. 2HNO3 + S →0t H2SO4 + 2NO 2H2SO4đặc + S →0t 3SO2 + 2H2O- Phản ứng dị phân: Lưu huỳnh bị dị phân một phần trong nước nóng phản ứng xảy ra mạnh hơn trong kiềm nóng.8KOH + 4S →0t K2SO4 + 3K2S + 4H2Oc. Điều chế: Lưu huỳnh được điều chế bằng cách nấu chảy trực tiếp lưu huỳnh tự nhiên có trong lòng đất.- Đốt H2S ở điều kiện thiếu oxi: 2H2S + O2 →0t 2S + 2H2O- Dùng H2S khử SO2: 2H2S + SO2 → 3S + 2H2Od. Ứng dụng: Khoảng 90% lưu huỳnh được dùng để sản xuất axit sunfuric. Khoảng còn lại được sử dụng trong lưu hóa cao su, sản xuất thuốc trừ sâu, phẩm nhuộm, . . .2. Hợp chất của lưu huỳnh.a. Hợp chất của lưu huỳnh có số oxi hóa -2 (S-2, sunfua)- Hợp chất với hiđro (H2S): H2S là chất khí có mùi đặc trưng (trứng thối), độc.- Dung dịch H2S là axit yếu 2 nấc.NaOH + H2S → NaHS + H2O 2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O- H2S có tính khử, nên có thể tham gia phản ứng với các chất oxi hóa.2H2S + O2 →0t 2S↓ + 2H2O H2S + 4H2O2 → 4H2O + H2SO4Bài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 2UV (tia cực tím)UV (tia cực tím)Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh 5H2S + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5S + K2SO4 + 8H2O- Hợp chất với kim loại.+ Với những kim loại kiềm (M2S), kiềm thổ (MS), chúng dễ tan trong nước bị phân hủy cho môi trường bazơ. Những hợp chất này khi phản ứng với axit, tạo thành muối H2S.K2S + 2H2O ↔ 2KOH + H2S↑ MgS + 2HCl → MgCl2 + H2S↑+ Các hợp chất sunfua của CuS, PbS, Ag2S không tan trong nước, nên để nhận biết sunfua người ta thường dùng những hợp chất tan của Cu, Pb, Ag (đôi khi có thể dùng axit mạnh).- Với những phi kim: Hợp chất của lưu huỳnh với các phi kim là hợp chất cộng hóa trị, khi bị thủy phân cho môi trường axit.SiS2 + 3H2O → H2SiO3↓ + 2H2S; P2S5 + 8H2O → 2H3PO4 + 5H2S; SO3 + H2O → H2SO4b. Hợp chất của lưu huỳnh có số oxi hóa +4 (SO2, H2SO3, muối sunfit)- Sunfurơ SO2: Là chất khí không màu, mùi xốc.- SO2 tan vừa phải trong nước, tạo thành dd axit H2SO3: SO2 + H2O → H2SO3- SO2 có tính oxi hóa tính khử.+ Tính khử: Khi phản ứng với chất có tính oxi hóa mạnh hơn, thì sunfurơ thể hiện tính khử.SO2 + 2HNO3 →0t H2SO4 + 2NO2SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr+ Tính oxi hóa: Khi phản ứng với các chất có tính khử mạnh hơn, thì sunfurơ thể hiện tính oxi hóa.SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O SO2 + 2CO →0t S + 2CO2- Muối sunfit.+ Tính khử: khi phản ứng với các chất oxi hóa, các muối sunfit thể hiện tính khử.Na2SO3 + 2HNO3 → Na2SO4 + 2NO2 + H2O5MgSO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5MgSO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O+ Khi nung các dung dịch muối sunfit, sunfit bị di phân thành muối sunfat sunfua4Na2SO3 →0t 3Na2SO4 + Na2Sc. Axit sunfuric hợp chất của lưu huỳnh +6 (SO3, H2SO4, muối sunfat)- SO3: (lưư huỳnh tri oxit hoặc anhiđric sunfuric) là chất lỏng, tan nhiều trong nước tạo thành axit sunfuric, nếu SO3 dư sẽ tạo thành oleum chứa nhiều axit khác nhau. Tính chất hóa học của SO3 tương tự H2SO4 đặc.SO3 + H2O → H2SO4n SO3 + H2SO4 → H2SO4.nSO3n = 1, ta được H2S2O7: axit pirosunfuric. n = 2, ta được H2S3O10: axit trisunfuric.n = 3, ta được H2S4O13: axit tetrasunfuric.- H2SO4 là chất lỏng, t0nc = 100C, t0s = 2900C, rất háo nước; khi tan vào nước, H2SO4 tỏa một lượng nhiệt rất lớn, vì vậy khi pha loãng axit này thì cho axit vào nước chứ không làm ngược lại. H2SO4 là một axit mạnh.+ Tính chất hóa học của axit sunfuric loãng.• Đổi màu quì tím thành đỏ.• Tác dụng với kim loại đứng trước H, giải phóng khí H2: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2• Tác dụng với muối của những axit yếu (H2CO3, H2SO3, CH3COOH, . . .)BaCO3 + H2SO4 → BaSO4 + CO2↑ + H2O• Tác dụng với oxit bazơ bazơ, tạo thành muối nước.MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O+ Tính chất hóa học của H2SO4 đặc • Có tính oxi hóa mạnh. H2SO4 đặc nóng có tính oxi hóa rất mạnh, nó oxi hóa tất cả các kim loại (trừ Au, Pt), một số phi kim C, S, P nhiều khí có tính khử.Cu + 2H2SO4 đặc nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O S + H2SO4 đặc nóng → SO2 + 2H2OCO + 2H2SO4 đặc nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O• H2SO4 đặc nguội làm một số kim loại như Al, Cr, Fe bị thụ động.- Muối sunfat: Phần lớn các muối sunfat tan trong nước (một số muối sunfat khôngtan như: BaSO4 màu trắng; SrSO4 màu vàng; một số muối sunfat ít tan như: CaSO4, Ag2SO4)Để nhận biết các dd muối sunfat, người ta thường sử dụng các muối tan của Ba hoặc Sr.Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓trắng + 2NaCl MgSO4 + Sr(NO3)2 → SrSO4↓vàng + Mg(NO3)2Bài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 3Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh BÀI TẬP CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNHI/ SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG HÓA HỌC.Bài 1: Hoàn thành các phản ứng hóa học sau (nếu có xảy ra):1. H2S + SO2 → 2. SO2 + SO3 →3. Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 → 4. H2S + FeCl3 →5. SO3 + Cl2 → 6. H2SO4 đặc + NaCl rắn →7. Cu + H2SO4 đặc → 8. Cu + H2SO4 loãng →Bài 2: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa.a. H2SO4 ← SO2 ← ZnS → ZnO → ZnCl2 ZnSO4 → Znb. FeS2 → SO2 H2SO4 HCl H2S → PbSBài 3a: Cho sơ đồ biến đổi hóa học.H2S → S → FeS → H2S → SO2 → H2SO4 SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → Sa. Viết phản ứng hóa học biểu diễn sơ đồ trên (mỗi mũi tên là 1 phản ứng hóa học).b. Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Xác định chất oxi hóa, chất khử.Bài 3b:a. FeS2 → SO2 → H2SO3 → K2SO3 → SO2 → S → H2S b. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl Bài 3c:a/ a)CuSO2H2SO4CuSO4Na2SO3Na2SO4BaSO4S123456789 b/c/H2SSSO2SO3H2SO4K2SO41234678 95KHSO410 d/O2SO2K2SO3K2SO434567810BaSO412KMnO4H2SO4KHSO49 O3SO2K2SO3K2SO43467891O225H2SO4KHSO410BaSO4Bài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 421134512345671 2 345678 9 10Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh Bài 4: Bổ túc chuỗi phản ứng gọi tên sản phẩm.1. FeS2 + O2 → Akhí + Brắn2. A + O2 → C3. C + Dlỗng → E(axit)Bài 5: Xác định những chữ cái trong sơ đồ phản ứng dưới đây là chất hóa học nào, biết S là lưu huỳnh.1. S + A → X2. S + B → Y3. Y + A → X + D4. X + D → Z5. X + D + E → U + V6. Y + D + E → U + V7. Z + D + E → U + VII/ NHẬN BIẾT.Bài 6: a/ Bằng phương pháp hóa học , nhận biết các khí đựng trong các lọ riêng biệt: O2 ; N2 ; SO2 ; CO2 ; H2S.b/ Có bốn dung dòch không màu NaCl, MgSO4, HCl, Ba(OH)2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có).- Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? c/ Có bốn dung dòch không màu NaCl, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có).- Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? Bài 7: Nhận biết các các dung dịch trong các lọ riêng biệt sau: H2O ; Na2SO3 ; Na2SO4 ; H2S ; H2SO4.Bài 8: Nhận biết các dung dịch trong các lọ riêng biệt sau: Na2SO4 ; NaCl ; Na2CO3 ; H2SO4 ; NaOH.Bài 9: Chỉ dùng quỳ tím nhận biết các dung dịch rất lỗng riêng biệt sau: Na2SO4 ; CaCl2 ; Na2SO3 ; H2SO4 ; NaOH.Bài 10: Khơng dùng thêm hóa chất nào khác (kể cả nước), nhận biết các chất lỏng đựng trong các lọ riêng biệt sau: H2O ; Na2CO3 ; Na2SO4 ; H2S ; H2SO4.III/ NUNG KIM LOẠI VỚI LƯU HUỲNH:Bài 11: Nung 5,6 gam Fe với 4,8 gam S (trong bình kín khơng có oxi) đến phản ứng hồn tồn. Hòa tan sản phẩm sau khi nung bằng dung dịch HCl dư, thu được chất rắn Z khí Y.a. Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra xác định các chất sau khi nung.b. Tính thể tích khí Y sinh ra (đktc).c. Tính khối lượng chất rắn Z.Bài 12: Nung 6,5 gam Zn với 1,6 gam S (trong bình kín khơng có oxi) đến phản ứng hồn tồn. Hòa tan sản phẩm sau khi nung bằng 100 gam dung dịch HCl, thu được dung dịch A khí B.a. Viết phương trình phản ứng gọi tên các chất trong B.b. Tính nồng độ % dung dịch HCl cần dùng.c. Tính % (V) các khí trong B.d. Tính tỉ khối hơi của B đối với hiđro.Bài 13: Nung đến phản ứng hồn tồn 5,6 gam Fe với 1,6 gam S (trong bình kín khơng có oxi) thu được hỗn hợp X. Cho X phản ứng hồn tồn với 500 ml dung dịch HCl, thu được khí A dd B.a. Tính % (V) các khí trong A.b. Dung dịch B phản ứng đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ dung dịch sau phản ứng.Bài 14: Cho sản phẩm sau khi nung đến phản ứng hồn tồn 5,6 gam Fe với 1,6 gam S vào 500 ml dung dịch HCl, thu được hỗn hợp khí bay ra dung dịch A.a. Tính % (V) các khí trong B.b. Để trung hòa lượng axit dư trong A cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ mol dung dịch HCl đã dùng.Bài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 5t0, V2O5t0Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh Bài 15: Hòa tan hỗn hợp thu được sau khi nung bột nhơm với bột lưu huỳnh bằng dung dịch HCl dư, thấy còn lại 0,04 gam chất rắn có 1,344 lít khí A sinh ra (đktc). Dẫn khí A qua bình đựng dung dịch Pb(NO3)2 thấy tạo thành 7,17 gam kết tủa đen. Tính khối lượng của Al lưu huỳnh trước khi nung.Bài 16: Nung 11,2 gam Fe, 26 gam Zn với S lấy dư đến phản ứng xảy ra hồn tồn. Hòa tan sản phẩm sau khi nung bằng dung dịch HCl.a. Tính thể tích khí sinh ra ở đktc.b. Khí sinh ra cho vào CuSO4 10% (1,1 g/ml). Tính thể tích dung dịch CuSO4 cần đủ để phản ứng hết lượng khí sinh ra ở trên.IV/ BÀI TỐN HỖN HỢP KIM LOẠI:Bài 17: Một hỗn hợp gồm Zn một kim loại hóa trị II (khơng đổi). Cho 32,05 gam hỗn hợp này tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng dư thu được 4,48 lít khí sinh ra (đktc) một phần khơng tan. Phần khơng tan cho tác dụng với H2SO4 đặc, thì thu được 6,72 lít khí (đktc).a. Viết tất cả các phản ứng hóa học có thể xảy ra.b. Xác định gọi tên kim loại chưa biết.c. Tính % (m) các kim loại trong hỗn hợp.Bài 18: Để hòa tan hết 11,2 gam hợp kim Cu – Ag cần đủ 19,6 gam dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được khí A. Dẫn khí A qua nước clo dư, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 18,64 gam kết tủa.a. Tính %(m) các kim loại trong hợp kim.b. Tính nồng độ % dung dịch H2SO4 ban đầu.Bài 19: Đốt cháy hồn tồn 7,6 gam hỗn hợp Cu Mg trong oxi ở nhiệt độ cao, thu được hỗn hợp 2 oxit trong đó 20% MgO. Hòa tan hỗn hợp này bằng dung dịch HCl 0,5M.a. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.b. Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng để hòa tan hết các oxit ở trên.V/ BÀI TỐN TẠO MUỐI TRUNG HỊA – MUỐI AXIT.Bài 20: Cho 0,5 mol SO2 hấp thụ hồn tồn vào dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, sản phẩm thu được là muối gì? Khối lượng là bao nhiêu?Bài 21: Dẫn 2,24 lít SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 10 gam NaOH. Tính số gam các chất thu được sau phản ứng.Bài 22: Dẫn V lít SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH, thu được 6,3 gam Na2SO3 1 gam NaOH dư. Tính giá trị của V.VI/ MỘT SỐ BÀI TỐN KHÁC.Bài 23: Đốt Mg cháy rồi đưa vào bình đựng SO2. Phản ứng sinh ra chất bột A màu trắng chất bột B màu vàng. A tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng sinh ra chất C nước. B khơng tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng nhưng tác dụng với H2SO4 đặc sinh ra chất khí có trong bình ban đầu.a) Viết các phương trình phản ứng xảy rab) Cho biết tên các chất A, B, C. Bài 24: Đun nóng hỗn hợp gồm 5,6 g bột sắt 1,6 g bột lưu huỳnh thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X phản ứng hồn tồn với 500ml dung dịch HCl thu được hỗn hợp khí A dung dịch B (hiệu suất phản ứng là 100%).a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí A.b) Biết rằng cần phải dùng 125ml dung dịch NaOH 0,1M để trung hòa HCl dư trong dung dịch B. Hãy tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl đã dùng.Bài 25: Dung dịch A có chứa đồng thời hai axit: HCl H2SO4. Để trung hòa 40ml dung dịch A cần dùng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH 1M. Cơ cạn dung dịch sau khi trung hòa, thu được 3,76g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ mol/l của từng axit trong dung dịch A.Bài 26: Cho 40 gr hỗn hợp Fe – Cu tác dụng vừa đủ với dung dòch H2SO4 98% nóng thu được 15,68 lit SO2 (đkc).a.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?b.Tính khối lượng dung dòch H2SO4 đã dùng?Bài 27: Cho 20,8 gr hỗn hợp Cu CuO tác dụng vừa đủ dung dòch H2SO4 đ, nóng thu được 4,48 lit khí (đkc).a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?Bài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 6Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh b.Tính khối lượng dung dòch H2SO4 80% cần dùng khối lượng muối sinh ra.Bài 28: Cho 7,6 gr hỗn hợp gồm Fe, Mg, Cu vào dung dòch H2SO4 đ, nguội dư thì thu được 6,16 lit khí SO2 (đkc). Phần không tan cho tác dụng với dung dòch HCl dư thu được 1,12 lit khí (đkc).Tính % khối lượng hỗn hợp đầu.ĐS: Fe : 36,8% ; Mg : 31,58% ; Cu: 31,62%.Bài 29: Cho 10,38 gr hỗn hợp gồm Fe, Al Ag chia làm 2 phần bằng nhau:- Phần 1: Tác dụng với dung dòch H2SO4 loãng dư thu được 2,352 lit khi (đkc).- Phần 2: Tác dụng với dung dòch H2SO4 đ, nóng dư thu được 2,912lit khí SO2 (đkc). Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu. ĐS: mFe = 3,36 gr ; mAl = 2,7 gr ; mAg = 4,32 gr.Bài 30: Nung nóng hỗn hợp gồm 11,2 gr bột Fe 3,2 gr bột lưu huỳnh. Cho sản phẩm tạo thành vào 200 ml dung dòch H2SO4 thì thu được hỗn hợp khí A bay ra dung dòch B( Hpư = 100%).a. Tìm % thể tích của hỗn hợp A.b. Để trung hòa dung dòch B phải dùng 200 ml dung dòch KOH 2M.Tìm CM của dung dòch H2SO4 đã dùng. ĐS: a. H2S: 50%; H2: 50%. b. 2M.Bài 31: Hòa tan 3,2 gam hỗn hợp Cu CuO vào H2SO4 đặc,nóng thu được 672ml khí (đkc). Tính phần hỗn hợp, khối lượng muối thu được khối lượng dung dòch H2SO4 98% cần lấy.Bài 32: Hòa tan 11,5gam hỗn hợp Cu, Mg, Al vào dung dòch HCl thu được 5,6 lít khí(đkc). Phần không tan cho vào H2SO4 đặc,nóng thu được 2,24 lít khí(đkc). Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp .Bài 33: Cho 4,8g Mg tác dụng với 250ml dung dòch H2SO4 10%(d= 1,176g/ml) thu được khí H2 dung dòch A.a) Tính thể tích khí H2(đkc) thu được.b) Tính nồng độ % các chất trong dung dòch A.Bài 34: Một hỗn hợp A gồm Fe một kim loại M hoá trò 2.-Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp A bằng H2SO4 loãng thì thu được 4,48lít khí H2(đkc).-Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp A bằng H2SO4 đặc nóng thì thu được 5,6 lít khí SO2(đkc).a. Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra.b. Xác đònh kim loại M.Bài 35: Hoà tan 24,8g hh X gồm Fe, Mg, Cu trong dd H2SO4 đđ, nóng dư thu được dung dòch A. Sau khi cô cạn dd A thu được 132 g muối khan. 24,8 g X tác dụng với dd HCl dư thì thu được 11,2 lít khí (đkc).a. Viết phương trình phản ứngb. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hh X.Bài 36: Cho 8,3 g hỗn hợp A gồm 3 kim loại Đồng, Nhôm Magiê tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 20% (loãng). Sau phản ứng còn chất không tan B thu được 5,6 lít khí (đkc). Hoà tan hoàn toàn B trong H2SO4 đđ, nóng, dư; thu được 1,12 lít khí SO2 (đkc).a. Tính % số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp A.b. Tính C% các chất có trong dung dòch B, biết lượng H2SO4 phản ứng là vừa đủ.Dẫn toàn bộ khí SO2 ở trên vào dd Ca(OH)2 sau một thời gian thu được 3 g kết tủa dd D. Lọc bỏ kết tủa cho Ca(OH)2 đến dư vào dd D, tìm khối lượng kết tủa thu được.Bài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 7Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN THAM KHẢOI. Biết : Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là :A. ns2np4B. ns2np5 C. ns2np3D. (n-1)d10ns2np4Câu 2: Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào dưới đây ?A. CaCO3B. KMnO4C. (NH4)2SO4D. NaHCO3Câu 3: Trong các cách sau đây cách nào thường được dùng để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm ?A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng B. Điện phân nước.C. Điện phân dung dịch NaOH. D. Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2Câu 4: Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây khi nói về lưu huỳnh :A. S có 2 dạng thù hình : đơn tà tà phươngB. S là chất rắn màu vàngC. S không tan trong nước D. S không tan trong các dung môi hữu cơ.Câu 5: Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây ?A. SO2 làm đỏ quỳ ẩm B. SO2 làm mất màu nước brômC. SO2 là chất khí, màu vàng D. SO2 có tính oxi hóa tính khửCâu 6: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế SO2 từ :A. S O2B. FeS2 O2C. H2S O2 D. Na2SO3 H2SO4Câu 7: Trong công nghiệp, người ta thường điều chế SO2 từ :A. S O2B. FeS2 O2C. H2S O2 D. Na2SO3 H2SO4Câu 8: Phát biểu nào dưới đây không đúng ?A. H2SO4 đặc là chất hút nước mạnhB. Khi tiếp xúc với H2SO4 đặc, dễ gây bỏng nặng.C. H2SO4 loãng có đầy đủ tính chất chung của axit.D. Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ được cho từ từ nước vào axitCâu 9: Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được các dung dịch mất nhãn :A. NaCl ; NaNO3 ; NaOH ; HCl B. FeCl3 ; NaOH ; NaCl ; HCl ; AgNO3 C. FeCl3 ; NaCl ; NaNO3 ; AgNO3D. H2SO4 ; HCl ; NaOH ; NaClCâu 10: Các số oxi hóa có thể có của lưu huỳnh là :A. -2; 0 ; +4 ; +6 B. 0 ; +2 ; +4 ;+6 C. -2 ; +4 : +6 D. 0 ; +4 ; +6Câu 11: Tính chất đặc biệt của axit H2SO4 đặc là tác dụng được với các chất ở phương án nào sau đây ?A. Ba(NO3)2 , BaCl2 , Ba(OH)2B. MgO, CuO, Al2O3C. Na, Mg, Zn D. Cu, C, SCâu 12 : Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào dưới đây :A. KMnO4B. (NH4)2SO4C. CaCO3D. NaHCO3Câu 13 : Trong phản ứng : SO2 + 2 H2S → 3S + 2H2O .Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất ?A. SO2 bị oxi hóa H2S bị khử B. SO2 bị khử H2S bị oxi hóaC. SO2 khử H2S không có chất nào bị oxi hóa D. SO2 bị khử, lưu huỳnh bị oxi hóaCâu 14 : Chọn câu sai A. H2S chỉ có tính khử B. SO3 chỉ có tính oxit axitC. SO2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa D. dd H2SO4 loãng có tính oxi hóa mạnhCâu 15: Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử ?A. SO2B. H2S C. O3D. H2SO4Câu 16 : Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được các dung dịch mất nhãn :A. NaCl ; NaNO3 ; NaOH ; HCl B. FeCl3 ; NaOH ; NaCl ; HCl ; AgNO3 C. FeCl3 ; NaCl ; NaNO3 ; AgNO3D. H2SO4 ; HCl ; NaOH ; NaClCâu 17 : Oxit nào dưới đây không thể hiện tính khử trong tất cả các phản ứng hóa học ?A. SO3B. CO C. SO2D. FeOCâu 18 : Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là sai ?A. H2SO4 đặc là chất hút nước mạnhB. H2SO4 đặc dễ gây bỏng nặngC. H2SO4 loãng có đầy đủ tính chất của axít mạnh D. Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric , chỉ được cho từ từ nước vào axit.Câu 19 : Khác với nguyên tử oxi , ion O-2 có :A. Bán kính ion nhỏ hơn ít electron hơn B. Bán kính ion lớn hơn nhiều electron hơn C. Bán kính ion nhỏ hơn nhiều electron hơn D. Bán kính ion lớn hơn ít electron hơnBài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 8Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh Câu 20 : Dung dịch H2SO4 đặc có thể dùng để làm khô khí nào sau đây :A. CO2B. NH3 C. H2S D. SO3Câu 21 : Tất cả các khí trong dãy nào sau đây đều làm nhạt màu dung dịch nước brom ?A. H2S ; SO2B. CO2 ; SO2 ; SO3 C. CO2 ; SO2D. CO2 ; SO2 ; SO3 ; H2SCâu 22 : Các chất nào trong dãy sau đều làm đục dung dịch nước vôi trong ?A. CaO ; SO2 ; CO2 B. CO2 ; SO2 ; SO3C. CO ; CO2 ; SO2D. SO3 ; H2S ; COCâu 23 :Trong các nhận định sau nhận định nào là không đúng khi nói về khả năng phản ứng của oxi ?A. Oxi tác dụng được với tất cả các phi kimB. Oxi tham gia vào quá trình cháy , gỉ , hô hấpC. Những phản ứng mà oxi tham gia đều là phản ứng oxi hóa khửD. Oxi là phi kim hoạt độngCâu 24 : Dãy các chất nào sau đây chỉ có tính oxi hóa ?A. SO2 ; H2S ; S B. NO2 ; HNO3 ; Cl2C. H2SO4 đặc; HNO3 ; Cl2D. H2SO4 đặc ; O3 ; F2Câu 25 : Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Sản phẩm thu được sau phản ứng là :A. Fe2(SO4)3; SO2; H2O B. FeSO4; H2O C. Fe2(SO4)3; FeSO4; H2O D. Fe2(SO4)3; H2OCâu 26 : Khí oxi có lẫn hơi nước, chất dùng để tách hơi nước ra khỏi oxi là : A. dung dịch KOH B. Axit sunfuric đặc C. Nước vôi trong D. Nhôm oxitCâu 27 : Nguyên tắc pha loãng dung dịch H2SO4 đặc là :A. đổ nhanh axit vào nước B. đổ từ từ nước vào axitC. đổ từ từ axit vào nước D. đổ nhanh nước vào axitCâu 28 : Trong PTN, để điều chế khí SO2 bằng cách cho axit sunfuric loãng tác dụng với :A. natri sunfat B. natri sunfit C. natri sunfua D. natri hiđrosunfuaCâu 29 : Cấu hình electron lớp ngòai cùng của nguyên tử lưu huỳnh có dạng :A. 3s23p6B. 2s22p6C. 3s23p4D. 2s22p4Câu 30 : Sục 1 lượng dư khí SO2 vào dung dịch brom, sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?A. không có hiện tượng gì B. dung dịch bị vẩn đụcC. dung dịch chuyển sang màu vàng D. dung dịch mất màuCâu 31 : Lưu huỳnh trioxit có thể tác dụng với nhóm chất nào sau đây?A. nước, sắt(III) oxit, khí cacbonic B. nước, dung dịch natri hiđroxit, bari oxitC. oxi, nuớc, dung dịch natri clorua D. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, Na2OCâu 32: Oxi có số oxi hóa dương cao nhất trong hợp chất:A. K2O B. H2O2 C. OF2 D. (NH4)2SO4Câu 33: Oxi không phản ứng trực tiếp với :A. Crom B. Flo C. cacbon D. Lưu huỳnh Câu 34: Nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái cơ bản có số liên kết cộng hóa trị là : A. 1. B. 2 C. 3. D. 4.Câu 35: Cho các cặp chất sau : 1) HCl H2S 2) H2S NH3 3) H2S Cl2 4) H2S N2Cặp chất tồn tại trong hỗn hợp ở nhiệt độ thường là:A. (2) (3) . B. (1), (2), (4) . C. (1) (4) . D. (3) (4) Câu 36 : Trong tầng bình lưu của trái đất, phản ứng bảo vệ sinh vật tránh khỏi tia tử ngoại là :A. O2 → O + O. B. O3 → O2 + O. C. O + O → O2. D. O + O2 → O3.Câu 37 : Chọn câu phát biểu sai trong các phát biểu sau (xét ở đk thường)A. Hiđro sunfua là chất khí, không màu, mùi trứng thối, tan nhiều trong nướcB. Lưu huỳnh đi oxit là chất khí, không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí tan nhiều trong nước C. Lưu huỳnh trioxit là chất lỏng, không màu, tan vô hạn trong nướcD. Lưu huỳnh là chất rắn, màu vàng, gồm 8 nguyên tử lưu huỳnh liên kết vơi nhauCâu 38 : trong công nghiệp, người ta thường điều chế oxi từ :A. Không khí hoặc H2O B. KMnO4C. KClO3D. H2O2Câu 39 : Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây ?A. SO2 làm đỏ quỳ ẩm B. SO2 làm mất màu nước brômC. SO2 là chất khí, màu vàng D. SO2 có tính oxi hóa tính khửCâu 40: Trong công thức H2S, tổng số e của C O đã tham gia liên kết là ?A. 4 B. 8 C. 6 D. 10Bài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 9Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh Câu 41 : Chất không tác dụng với axit sunfuric đặc, nguội là :A. Fe B. Zn C. CaCO3D. CuOII. Hiểu :Câu 1 : Phản ứng hóa học chứng tỏ SO2 là chất oxi hóa :A. 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O B. SO2 + CaO → CaSO3C. SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4D. SO2 + NaOH → NaHSO3Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng : SO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → X + Y + Z . Hỏi X , Y , Z là chất nào trong dãy sau ?A. K2SO4 ; H2SO4 ; Cr2O3B. CrSO4 ; KHSO4 ; H2OC. K2SO4 ; Cr2(SO4)3; H2SO4D. K2SO4 ; Cr2(SO4)3 ; H2OCâu 3: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở lớp p là 10. Nguyên tố X là :A. Ne B. Cl C. O D. SCâu 4: Nhờ bảo quản bằng ozon, mận Bắc Hà – Lào Cai, cam Hà Giang đã được bảo quản tốt hơn, vì vậy bà con nông dân đã có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân nào dưới đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả tươi lâu ngày ?A. Do ozon là một khí độcB. Do ozon độc đẽ tan trong nước hơn oxiC. Do ozon có tính chất oxi hóa mạnh, khả năng sát trùng cao dễ tan trong nước hơn oxi.D. Do ozon có tính tẩy màuCâu 5: Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về khả năng phản ứng của oxi :A. Oxi phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại.B. Oxi phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim.C. Oxi tham gia vào quá trình cháy, gỉ, hô hấp.D. Những phản ứng mà oxi tham gia đều là phản ứng oxi hóa - khử.Câu 6: Để tăng hiệu qủa tẩy trắng của bột giặt, người ta thường cho thêm một ít bột natri peoxit (Na2O2)., do Na2O2 tác dụng với nước sinh ra hiđro peoxit (H2O2) là chất oxi hóa mạnh có thể tẩy trắng được quần áo :Na2O2 + 2 H2O → 2 NaOH + H2O22H2O2 → 2H2O + O2Vì vậy, bột giặt bảo quản tốt nhất bằng cách :A. Cho bột giặt vào hộp không có nắp để ngoài ánh nắngB. Cho bột giặt vào hộp không có nắp để trong bóng râm.C. Cho bột giặt vào trong hộp kín để nơi khô mát.D. Cho bột giặt vào hộp có nắp để ra ngoài nắng.Câu 7 : Cho sơ đồ phản ứng điều chế axit sunfuric sau : S → SO2 → A → H2SO4 . Hỏi A là chất nào trong nhứng chất sau ?A. H2S B. SO3C. S D. FeS2Câu 8 : Trong các oxit sau : K2O; Ag2O; CuO; Fe2O3 Na2O, oxit nào có thể bị khử bởi hiđro ?A. Ag2O; CuO; Fe2O3 B. K2O; Ag2O; CuO C. CuO; Fe2O3; Na2O D. K2O; Fe2O3; Na2OCâu 9 : Sản phẩm tạo thành giữa phản ứng FeO với H2SO4 đặc, đun nóng là : A. FeSO4 , H2O B. Fe2(SO4)3 , H2O C. FeSO4 , SO2, H2O D. Fe2(SO4)3 , SO2, H2OCâu 10: Khi sục khí O3 vào dung dịch KI có chứa sẵn vài giọt hồ tinh bột, dung dịch thu đượcA. Có màu vàng nhạt B. Trong suốt C. Có màu đỏ nâu D. Có màu xanhCâu 11 : Một chất chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước, chữa sâu răng còn dùng bảo vệ sinh vật trên trái đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là:A. Oxi B. Ozôn C. SO2 D. N2O Câu 12: Trong không khí , oxi chiếm khoảng :A. 23% B. 25% C. 20% D. 19%Câu 13 : So sánh tính oxi hóa của oxi, ozon, lưu huỳnh ta thấy :A. S > O2 > O3B. O2 > O3 > S C. S < O2 < O3 D. O2 < O3 < SCâu 14: Hãy chọn thứ tự so sánh tính axit đúng trong các dãy so sánh sau đây:A. HCl > H2S > H2CO3 B. HCl > H2CO3 > H2S C. H2S > HCl > H2CO3 D. H2S > H2CO3 > HCl Bài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 10[...]... B. 0 ,67 2 ml. C. 67 2 ml. D. 1,344 lítCâu 23 : Hấp thụ hoàn toàn 5 ,6 lít khí SO2 (đktc) va o 800ml dung dịch NaOH 0,5M. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là:A. 32,5 gam B. 30,4 gam C. 29,3 gam D. 26 gam Câu 24:Khối lượng chất rắn thu được khi cho 3,45 gam kim loại Na tác dụng với 6, 4 gam S là :A. 10 ,67 g B. 9,85g C. 5,31g D. 11,70gBài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 12 Trường THPT... trong nước hơn oxi C. Do ozon có tính chất oxi hóa mạnh, khả năng sát trùng cao dễ tan trong nước hơn oxi. D. Do ozon có tính tẩy màuCâu 5: Phát biểu nào dưới đây khơng đúng khi nói về khả năng phản ứng của oxi :A. Oxi phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại.B. Oxi phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim.C. Oxi tham gia vào quá trình cháy, gỉ, hô hấp.D. Những phản ứng mà oxi tham gia đều... D. 96 gamCâu 21 : Có 100 ml H2SO4 98% (d = 1,84g/ml) nếu pha loãng thành dung dịch có nồng độ 20% thì thể tích nước cần thêm vào dung dịch là:A. 717 ,6 ml B. 61 3,44 ml C. 68 1,72 ml D. 511,2 mlCâu 22 : Trong phịng thí nghiệm điều chế oxi bằng phản ứng:oMnO ,t23 22KClO 2KCl 3O→ +Nếu dùng 2,45 gam KClO3 thì sau phản ứng hồn tồn, thể tích O2 thu được (đktc) là:A. 6, 72 lít. B. 0 ,67 2... d/O2SO2K2SO3K2SO4345 6 7810BaSO412KMnO4H2SO4KHSO49 O3SO2K2SO3K2SO434 6 7891O225H2SO4KHSO410BaSO4Bài học bài tập chương 6 nhóm Oxi 421134512345 6 71 2 345 6 78 9 10 Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh Câu 41 : Chất không tác dụng với axit sunfuric đặc, nguội là :A. Fe B. Zn C. CaCO3D. CuOII. Hiểu :Câu 1 : Phản ứng hóa học chứng tỏ SO2 là chất oxi hóa :A. 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O... khối của hỗn hợp O2 và O3 so H2 bằng 20. Hỏi oxi chiếm bao nhiêu % thể tích hỗn hợp ?A. 40 B. 60 % C. 30% D. 50%Câu 17: Cho m gam Fe tác dụng hoàn tồn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 6, 72 lít khí SO2 (ở đktc). Giá trị của m cần tìm là :A. 11,2 gam B. 1,12 gam C. 16, 8 gam D. 1 ,68 gamCâu 18 : Sục 4,48 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) vào 300ml dd NaOH 1M thì các muối tạo thành... tích oxi chuyển thành ozon. Hỏi thể tích khí bị giảm bao nhiêu lít ? (các điều kiện khác khơng thay đổi )A. 0,9 lit B. 0,18 lit C. 0 ,6 lit D. 0,2 litCâu 15: Cho 4 gam hỗn hợp gồm : Fe Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 (dư) thì thu được 1,12 lít khí. Thành phần % theo khối lượng của Fe Cu trong hỗn hợp lần lượt là :A. 70% 30 % B. 30% 70% C. 40% 60 % D. 60 % 40%Câu 16: ... nào là phản ứng oxi hóa – khử? Xác định chất oxi hóa, chất khử.Bài 3b:a. FeS2 → SO2 → H2SO3 → K2SO3 → SO2 → S → H2S b. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl Bài 3c:a/ a)CuSO2H2SO4CuSO4Na2SO3Na2SO4BaSO4S12345 6 789 b/c/H2SSSO2SO3H2SO4K2SO41234 6 78 95KHSO410 d/O2SO2K2SO3K2SO4345 6 7810BaSO412KMnO4H2SO4KHSO49... Câu 6: Cho V lít khí SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br2 dư, them dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp trên thì thu được 1 16, 5 gam kết tủa. Giá trị của V là ?A. 11,2 lít B. 1,12 lít C. 2,24 lít D. 22,4 lítCâu 7 : Đốt cháy a gam cacbon trong oxi thu được 4,4 lít khí CO2 duy nhất. Xác định giá trị của a cần dùng ?A. 0,4 g B. 0,5 g C. 0 ,6 g D. 0,7 gCâu 8 : Cho 12 gam Mg tác dụng hoàn với 16. .. với 16 gam O2. Hỏi sau phản ứng thu được bao nhiêu gam oxit ?A. 10 g B. 15 g C. 20 g D. 25 gCâu 9 : Cho 6 gam hỗn hợp gồm Cu Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 5 ,6 lít khí SO2 đktc. Khối lượng Cu Fe trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là :A. 2,2 g 3,8 g B. 3,2 g 2,8 g C. 1 ,6 g 4,4 g D. 2,4 g 3 ,6 gCâu 10 : Khi chuyển O3 thành O2 thì thấy thể tích... kim.C. Oxi tham gia vào quá trình cháy, gỉ, hô hấp.D. Những phản ứng mà oxi tham gia đều là phản ứng oxi hóa - khử.Câu 6: Để tăng hiệu qủa tẩy trắng của bột giặt, người ta thường cho thêm một ít bột natri peoxit (Na2O2)., do Na2O2 tác dụng với nước sinh ra hiđro peoxit (H2O2) là chất oxi hóa mạnh có thể tẩy trắng được quần áo :Na2O2 + 2 H2O → 2 NaOH + H2O22H2O2 → 2H2O . điệnOxi (O) 2s22p60 ,66 3,5Lưu huỳnh (S) 3s23p61,04 2,6Selen (Se) 4s24p61,14 2,5Telu (Te) 5s25p61,32 2,3Polonium (Po) 6s26p61,90 2,0Các nguyên tố nhóm oxi. 20% oxi ; 80% ozon B. 50% oxi ; 50% ozon C. 40% oxi ; 60 % ozon D. 66 ,67 % oxi ; 33,33% ozonCâu 36 : Phân tích chất X người ta nhận thấy có 40% S và 60 %
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc, Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc, Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Từ khóa liên quan