Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Powerpoint

3 3,807 20
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 20:00

.  Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint Chèn bộ đếm theo nguyên mẫu vào giữa 2 slide trong một bài PPt.
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Powerpoint, Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Powerpoint, Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Powerpoint