Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ pot

5 428 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 16:20

Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Thông tin Lĩnh vực thống kê: nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C kể từ khi nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Thu theo tỷ lệ của tổng dự toán Thông tư số 109/2000/TT-BTC n Công văn số 5361/BTC- CST ngày Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả thẩm định Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân (hoặc Tổ chức) đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phép Sở Công Thương- Địa chỉ: 187 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một để được hướng dẫn; lấy mẫu đơn hoặc tải mẫu (nếu có) tại địa chỉ Website:sctbinhduong.gov.vn rồi vào dịch vụ công 2. Bước 2: Cá nhân (hoặc Tổ chức) nộp hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương. Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận và viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ 3. Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, Cá nhân (hoặc Tổ chức) đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả thẩm định với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện thẩm định có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư khai thác mỏ (theo mẫu) 2. Hồ sơ pháp lý của Chủ đầu tư và doanh nghiệp hoặc cá nhân làm tư vấn (Giấy phép thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề) 3. Bản sao giấy phép đầu tư hoặc đăng ký đầu tư (nếu có) 4. Bản sao các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước, giấy phép có liên quan đến công tác thăm dò, khai thác khoáng sản và văn bản phê duyệt các tài liệu địa chất, địa hình, trữ lượng khoáng sản sử dụng để thiết kế. 5. Quyết định chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài của cấp có thẩm quyền trong trường hợp Thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài (thực hiện theo Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 6. Hồ sơ thiết kế cơ sở xây dựng công trình mỏ Số bộ hồ sơ: 03 bộ (Gồm thuyết minh và bản vẽ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư khai thác mỏ lộ thiên Thông tư số 03/2007/TT- BCN ng 2. Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư khai thác mỏ hầm lò Thông tư số 03/2007/TT- BCN ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Thông tin Lĩnh vực thống kê: nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền. xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 6. Hồ sơ thiết kế cơ sở xây dựng. với dự án nhóm C kể từ khi nhận đủ hồ sơ Đối tư ng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ pot, Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ pot, Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ pot

Từ khóa liên quan