Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên.DOC

42 1,414 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2012, 14:58

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên MỤC LỤCChương 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DU LỊCH GIẢI PHÁP . 6 I. TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN . 6 1.1. Khái niệm, kinh doanh khách sạn 6 1.2. Đối tượng, đặc điểm kháchkhách sạn phục vụ . 7 1.2.1 Căn cứ vào tính chất tiêu dùng nguồn gốc của khách.Khách của khách sạn gồm 2 loại. 7 1.2.2. Căn cứ vào mục đích của chuyến đi . 8 1.3. Vị trí vai trò của việc kinh doanh khách sạn với phát triển du lịch. . 8 II. VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 9 2.1. Khái niệm về sản phẩm chất lượng sản phẩm. . 9 2.2. Đặc điểm của sản phẩm du lịch: 9 2.2.1. Sản phẩm du lịch là sản phẩm có tính đặc thù. 9 2.2.2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ khách sạn 10 2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 10 2.4. Vai trò của việc nâng cao chất lượng sản phẩm của khách sạn. . 11 Chương 2:THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NHÀ KHÁCH THANH NIÊN 1 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN LỰC CỦA NHÀ KHÁCH THANH NIÊN. . 1 1.1. Lịch sử hình thành 1 1.2 Chức năng nhiệm vụ của nhà khách 2 1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của nhà khách: 3 1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty( xem hình 1) 4 SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 11021.4 Phát triển nguồn nhân lực 4 1.4.1 Phát triển nguồn nhân lực 4 1.4.2 Phát triển vốn kinh doanh . 6 II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ KHÁCH THANH NIÊN 7 2.1 Những biện pháp phát triển kinh doanh hiệu quả kinh doanh mà nhà khách Thanh niên đã đang áp dụng. . 7 2.2. Thực trạng phát triển doanh thu của nhà khách Thanh niên( 2007-2009) . 8 2.2.1. Phát triển lượt khách 8 2.2.2. Tình hình phát triển tổng doanh thu cơ cấu tổng doanh thu 9 2.3 Thực trạng hiệu quả kinh doanh của nhà khách Thanh niên: 11 2.3.1. Những biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh: . 11 2.3.2 Thực trạng hiệu quả tổng hợp: 11 2.3.3 Thực trạng về hiệu quả sử dụng các nguồn lực: . 13 2.4. Đánh giá tổng hợp về thực trạng phát triển kinh doanh hiệu quả kinh doanh 16 2.4.1 Những thành tựu của nhà khách Thanh niên . 16 2.4.2 Hạn chế tồn tại : . 17 III. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 18 3.1. Một số giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm . 18 3.2 Chất lựơng sản phẩm thông qua khách đánh giá. . 18 3.3. Hiệu quả của chất lượng sản phẩm để phát triển kinh doanh . 19 IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM . 20 4.1. Ưu điểm những thành tựu đã đạt đựợc . 20 4.2 Những mặt còn hạn chế . 20 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM . 22 SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 11021.1. Dự báo những nhân tố ảnh hưởng tác động đến phát triển du lịch . . 22 1.1.1 Dự báo tình hình phát triển du lịch thế giới trong những năm qua 22 1.1.2 Dự báo các tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam 22 1.1.3 Xu hướng trong những năm tới thì du lịch ngày càng phát triển tăng nhanh . 23 1.2 Định hướng kế hoạch kinh doanh của Nhà khách Thanh niên đến năm 2012 23 II. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 25 2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền quản bá, xúc tiến bán. . 26 2.2 Hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm dịch vụ khách. 26 2.3 Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý nguồn nguyên liệu 26 2.4 Trong dịch vụ ăn uống . 27 2.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật 27 2.6. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ . 27 SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 1102LỜI MỞ ĐẦUTrong cuộc sống hiện đại ngày nay, du lịch đã trở thành một nhu cầu tất yếu của xã hội, không những là ngành kinh tế mũi nhọn của các quốc gia mà còn là cầu nối giao lưu giữa các dân tộc, quốc gia các miền trong một đất nước Sự phát triển của nền kinh tế nước ta ngày nay đã dẫn đến sự thay đổi hàng loạt các mặt của đời sống xã hội. Cùng với đó cuộc sống tinh thần cũng như vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện có rất nhiều sự đổi mới du lịch đã trở thành một trong những nhu cầu không thể thiếu.Du lịch nước ta trong những năm qua đã đang có nhiều sự đổi mới, kinh doanh khách sạn có vị trí vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của ngành Du lịch.Mức sống của người dân được nâng cao dẫn đến những đòi hỏi để được thỏa mãn ngày càng đa dạng hơn, phong phú hơn ở mức độ cao hơn do đó chất lượng sản phẩm du lịch nói chung sản phẩm khách sạn nói riêng có vai trò quan trọng tạo nên sức hấp dẫn thu hút khách cũng như các nhà đầu tư đến với lĩnh vực này. Trong những năm qua việc đầu tư vào khách sạn nhà hàng để thỏa mãn nhu cầu ăn, nghỉ, giải trí của khách ngày một tăng lên dẫn đến chất lượng phục vụ của các khách sạn nhà hàng cũng tăng theo nhưng bên cạnh đó vẫn còn có nhiều mặt hạn chế.Để thu hút được khách hàng mỗi khách sạn phải cạnh tranh gay gắt với nhau bằng việc áp dụng nhiều biện pháp, chính sách để nâng cao chất lượng phục vụ chất lượng kinh doanh là một trong những biện pháp quan trọng để thu hút nhiều khách về với mình hơn.Vì vậy qua một thời gian thực tập tại Nhà khách Thanh niên em xin nhận đề tài: "Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên”.*Thực hiện đề tài này em nhằm đạt được những mục đích sau:SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 1102- Vận dụng những kiến thức đã học được ở trường vào tình hình thực tiễn từ thực tiễn đối chiếu lý luận để từ đó nâng cao nhận thức về lý luận thực tế cũng như kiến thức của bản thân đối với hoạt động du lịch nói chung nhà khách nói riêng.- Có kinh nghiệm để thực hiện các đề tài khác do thực tiễn đặt ra sau khi nhận công tác ở cơ sở.- Qua việc nghiên cứu thực hiện đề tài em có thể phát hiện, đề xuất 1 số kiến nghị đối với cơ sở thực tiễn.*Nghiên cứu đề tài này em xin áp dụng các biện pháp sau.- Phương pháp duy vật biện chứng để phát hiện ra mối quan hệ qua lại giữa các sự vật, hiện tương, sự phát triển của sự vật.- Phương pháp mâu thuẫn giải quyết mâu thuẫn.- Tọa đàm với các chuyên gia để giúp ta có được nhiều kiến thức.- Kết hợp giữu lý luận thực tiễn.- Phương pháp thu thập thông tin, Phương pháp tổng hợp, phân tích.*Nội dung kết cấu của đề tài. Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, luân văn được kết cấu thành ba chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn, vị trí vai trò của nâng cao chất lương sản phẩm du lịch.Chương 2: Thực trạng, phát triển hiệu quả kinh doanh chất lượng sản phẩmnhà kháhc Thanh niên.Chương 3: Một số giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên.SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 1102Chương 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DU LỊCH GIẢI PHÁPI. TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN1.1. Khái niệm, kinh doanh khách sạnCùng với sự thay đổi trong kinh doanh khách sạn, quy mô chất lượng phục vụ , cơ sở vật chất kỹ thuật qua các thời kỳ kinh tế nên dẫn đến nhiều quan điểm phụ thuộc vào điều kiện phát triển của mỗi khách sạn, các quốc gia cũng có nhiều quy định, khái niệm khác nhau.Ở pháp định nghĩa khách sạn như sau” Khách sạn là cơ sở lưu trú được xếp hạng, có các buồng căn hộ với các trang thiết bị tiện nghi nhằm thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi của khách trong một khoảng thời gian đai( có thể hàng tuần hoặc hàng tháng nhưng không lấy đó làm nơi cư trú thường xuyên). Có thể nói nhà hàng khách sạn có thể hoạt động quanh năm theo mùa”.Ở Bỉ lại định nghĩa như sau” Khách sạn phải có ít nhất từ 10 đến 15 buồng các tiện nghi tối thiểu như phòng vệ sinh, máy điện thoại Ở Việt Nam qua quá trình nghiên cứu các chuyên gia đầu ngành đã đưa ra khái niệm:“ Khách sạn( Hotel) là một công trình kiến trúc được xây dựng độc lập, có quy mô từ 10 buồng trở lên, đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch”. Khái niệm về Nhà khách cũng tương tự như vậy.Qua các khái niệm ta có thể thấy được đặc điểm cũng như các hoạt động của kinh doanh khách sạn, nhà khách, cùng với sự phát triển về kinh tế đời sống của con người ngày càng được nâng cao thì hoạt động du lịch trong đó có hoạt động kinh doanh khách sạn không ngừng phát triển cả về chiều sâu SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 1102chiều rộng, từ đó các khái niệm cũng ngày càng được hoàn thiện phản ánh trình độ mức độ phát triển của nó.Từ khái niệm về khách sạn ta tìm hiểu thêm về khái niệm đặc điểm kinh doanh khách sạn:“ Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh trên cơ sở cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống các dịch vụ bổ xung cho khách nhằm đáp ứng các nhu cầu ăn nghỉ, giải trí của họ tại các điểm du lịch nhằm mục đích có lãi”.1.2. Đối tượng, đặc điểm kháchkhách sạn phục vụKhách của khách sạn có thể được hiểu là tất cả công dân trong nước ngoài nước tiêu dùng sản phẩm dịch vụ của khách sạn nhằm thỏa mãn các nhu cầu khác nhau. Khách du lịch đến với mục tiêu tham quan, nghỉ ngơi, thư giãn, khách thương gia với mục đích công vụ, cũng có thể là dân địa phương.Khách du lịch là thị trường chính của khách sạn. Có nhiều cách thức khác nhau để phân loại của khách sạn, ta có thể phân loại dựa vào các căn cứ phổ biến sau:1.2.1 Căn cứ vào tính chất tiêu dùng nguồn gốc của khách.Khách của khách sạn gồm 2 loại.- Khách là người địa phương: Đây là những người sinh sống cư trú thường xuyên gần khách sạn, trong địa phương nơi mà có khách sạn tại đó. Họ rất ít sử dụng dịch vụ lưu trú tại khách sạn mà chỉ sử dụng các dịch vụ ăn uống các dịch vụ bổ sung khác.- Khách không phải là dân địa phương: Đây là các khách từ nơi khác đến với khách sạn họ rời khỏi nơi cư trú thường xuyên đến cư trú ở khách sạn. Họ có thể đến từ các địa phương khác nhau trong cùng một quốc gia hoặc từ quốc gia khác. Họ thường tiêu dùng hầu hết các dịch vụ của khách sạn, đó là các dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ bổ sung.SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 11021.2.2. Căn cứ vào mục đích của chuyến đi- Khách tiêu dùng các sản phẩm của khách sạn thông qua sự giúp đỡ của các tổ chức trung gian, thông qua đại lỹ lữ hành, công ty lữ hành.- Khách tự tổ chức tiêu dùng các sản phẩm của khách sạn. Những khách hàng ngày này họ thường tìm hiểu về khách sạn, tự làm các công việc với khách sạn trước khi tới hoặc họ có thể là khách vãng lai, khách lẻ, cũng có thể là khách đi theo nhóm.- Mục đích kinh doanh có khách thương nhân , khách công vụ khách dự hội nghị khách nghiên cứu khoa học , khách thể thao thể dục: như vận động viên, cổ động viên….Qua việc phân loại các loại khách xẽ giúp chúng ta trong việc xây dựng chính sách sản phẩm, chính sách giá bám sát với mong muốn tiêu đưng của từng loại khách hàng cụ thể từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hút khách tăng hiệu quả kinh doanh.1.3. Vị trí vai trò của việc kinh doanh khách sạn với phát triển du lịch.- Kinh doanh khách sạn có thể coi là một trong những hoạt động chính, quan trọng nhất của ngành du lịch thự c hiện chiến lược phát triển du lịch.- Kinh doanh khách sạn có tác động qua lại nhiều chiều không chỉ với ngành du lịch mà còn với cả đến đời sống kinh tế xã hội của địa phương quốc gia.- Kinh doanh khách sạn là cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng là tiền đề để phát triển ngành du lịch. Sự phát triển của ngành du lịch phụ thuộc trực tiếp vào số lượng phòng ngủ của khách sạn, số lượng phòng ngủ tăng lên kéo theo sự phát triển số lượng khách du lịch.- Vai trò của kinh doanh khách sạn đối với sự phát triển ngành du lịch không chỉ thể hiện ở sự phát triển số lượng mà còn về chất lượng sản phẩm du lịch đóng vai trò quyết định chất lượng sản phẩm du lịch.SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 1102- Kinh doanh khách sạn nhà hàng không chỉ thỏa mãn nhu cầu lưu trú ăn uống của khách mà còn mang tính chất văn hóa, nghệ thuật phong tục tập quán của dân tộc.II. VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 2.1. Khái niệm về sản phẩm chất lượng sản phẩm.Sản phẩm du lịch là một hoạt động du lịch cung ứng cho khách du lịch phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách. Các sản phẩm du lịch bao gồm sản phẩm vật chất sản phẩm phi vật chất mà người ta thường gọi sản phẩm du lịch dịch vụ:- Sản phẩm vật chất gồm các sản phẩm ăn uống, các sản phẩm hàng hóa, đặc sản, lưu niệm ở địa phương nơi đến của khách.- Các sản phẩm phi vật chất còn gọi là dịch vụ du lịch gồm vận chuyển khách, lưu trú, văn hóa nghệ thuật, tham quan giá trị danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, các viện bảo tàng, các công trình nhân tạo tiêu biểu của nền văn hóa của mỗi địa phương.Chất lượng sản phẩm ở đây là chất lượng dịch vụ kinh doanh khách sạn được định nghĩa như sau “ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách sạn cũng có thể được hiểu là mức cung cấp dịch vụ tối thiểu của một doanh nghiệp khách sạn đã lựa chọn nhằm thỏa mãn ở mức độ cao nhu cầu của thị trường khách hàng mục tiêu của mình. Đồng thời, mức cung cấp dịch vụ đã được xác định đòi hỏi phải được duy trì nhất quán trong suốt quá trình kinh doanh ”. Chất lượng sản phẩm được thể hiện sau khi khách tiêu dùng sự cảm nhận của khách.2.2. Đặc điểm của sản phẩm du lịch:2.2.1. Sản phẩm du lịch là sản phẩm có tính đặc thù.- Sản phẩm du lịch chủ yếu là dịch vụ, nó không tồn tại dưới dạng vật thể để khách hàng có thể kiểm tra, xem xét cho nên nó rất độc đáo.SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 1102- Sản phẩm du lịch thường cố định ở một nơi,còn người tiêu dùng ở một nơi sau khi mua tiêu dùng thì chất lượng sản phẩm mới thể hiện. Điều đó có nghĩa họ tiêu chi trả tiền trước khi sử dụng sản phẩm trả tiền trước khi thấy sản phẩm.- Sản phẩm du lịch thường ở xa nơi cư trú của khách, cho nên cần có một hệ thống phân phối trung gian như văn phòng du lịch, đại lý du lịch… cho nên các lĩnh vực kinh doanh này có mối quan hệ tác động qua lại với nhau.- Sản phẩm du lịch có nhiều loại không thể tồn kho đựợc, sản xuất tiêu dùng trùng nhau về mặt thời gian cho nên việc tạo ra sự ăn khớp giữa sản xuất tiêu dùng là rất quan trọng.- Trong cơ cấu sản phẩm du lịch, lưu trú ở khách sạn giữ vị trí quan trọng chi phối mọi hoạt động du lịch.2.2.2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ khách sạn- Chất lượng dịch vụ khách sạn đo lường đánh giá, mà chỉ sau khi tiêu dùng mới có thể đánh giá được.- Chất lượng dịch vụ khách sạn chỉ được đánh giá chính xác qua sự cảm nhận của người tiêu dùng trực tiếp sản phẩm của khách sạn.- Chất lượng dịch vụ khách sạn phụ thuộc vào quá trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp khách sạn, đặc biệt phụ thuộc vào cơ sở vật chất kỹ thuật trình độ năng lực của nhân viên khách sạn.- Chất lượng dịch vụ khách sạn đòi hỏi tính nhất quán cao.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩmCó rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gồm những nhân tố tích cực, tiêu cực có gồm những nhân tố chính sau đây: -Môi trường kinh doanh, như chúng ta đã biết nội dung chủ yếu của cạnh tranh là chất lượng sản phẩm mức giá.Vì vậy các doanh nghiệp muốn đứng SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 1102[...]... 1102 III. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM3.1. Một số giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm Vấn đề đặt ra đối với nhà khách Thanh niên là phải liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm. dịch vụ của mình thực tế đã chỉ ra rằng, nâng cao chất lượng dịch vụ góp phần nâng cao lợi nhuận, giảm chi phí nâng cao vị trí cạnh tranh cho nhà khách Thanh niên. Để thực hiện nhiệm vụ này nhà khách Thanh niên... TRỊ CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 9 2.1. Khái niệm về sản phẩm chất lượng sản phẩm. 9 2.2. Đặc điểm của sản phẩm du lịch: 9 2.2.1. Sản phẩm du lịch là sản phẩm có tính đặc thù. 9 2.2.2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ khách sạn 10 2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 10 2.4. Vai trò của việc nâng cao chất lượng sản phẩm của khách sạn. 11 Chương 2:THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ... ở trong khách sạn thường là khách có thu nhập cao nên ít tính toán giá cả mà cái họ quan tâm là chất lượng của sản phẩm. - Nâng cao chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến chi phí giá thành sản phẩm theo hai hướng. Một là muốn nâng cao chất lượng sản phẩm đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật do đó chi phí khấu hao tăng lên lương lao động tăng lên. Nhưng mặt khác nếu chất lượng sản phẩm nâng cao phù hợp... đã đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà khách như sau: -Nâng cấp, đổi mới trang thiết bị của nhà khách -Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. Nhà khách Thanh niên ln có ý thức được nhân tố con người đóng vai trị quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ chính nó ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm, dịch vụ vì vậy đầu tư vào con người để nâng cao chất lượng là hoạt động... đối với chất lượng sản phẩmsản phẩm du lịch là dịch vụ, mà cơ sở vật chất kỹ thuật là yếu tố quan trọng để tạo ra sản phẩm chất lượng sản phẩm. - Chất lượng lao động của đội ngũ nhân viên như chúng ta đã biết lao động đóng vai trị quyết định phát triển sản phẩm chất lượng sản phẩm. Song trong kinh doanh du lịch đội ngũ lao động lại càng quan trọng hơn, vì các sản phẩm du licj sản xuất... việc nâng cao chất lượng sản phẩm của khách sạn. Chất lượng sản phẩm dịch vụ có vai trị quan trọng đem lại nhiều lợi ích cho khách sạn kinh doanh, là đòi hỏi tất yếu đối với khách sạn nếu muốn tồn tại và phát triển trong điều kiện kinh doanh có nhiều biến động như hiện nay. Vì vậy nâng cao chất lượng sản phẩm giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh doanh khách sạn. -Chất lượng dịch vụ cao. .. DOANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NHÀ KHÁCH THANH NIÊN 1 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN LỰC CỦA NHÀ KHÁCH THANH NIÊN. 1 1.1. Lịch sử hình thành 1 1.2 Chức năng nhiệm vụ của nhà khách 2 1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của nhà khách: 3 1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơng ty( xem hình 1) 4 SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 1102 - Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng để nâng. .. phục vụ chất lượng kinh doanh là một trong những biện pháp quan trọng để thu hút nhiều khách về với mình hơn.Vì vậy qua một thời gian thực tập tại Nhà khách Thanh niên em xin nhận đề tài: " ;Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên”. *Thực hiện đề tài này em nhằm đạt được những mục đích sau:SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 1102 Biểu 8: Hiệu quả sử dụng... không ngừng nân cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên. Em mong rằng những ý kiến này sẽ giúp ích cho hoạt động kinh doanh ăn uống tại nhà khách để phục vụ khách hàng tốt nhất.SV: Nguyễn Thanh Hằng 27 Lớp: Du lịch 1102 vững trên thị trường phải áp dụng các biện pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm. - Sự cạnh tranh giữu các công ty du lịch, khách sạn với nhau.- Cơ sở vật chất kỹ thuật... sản phẩm dịch vụ của nhà khách. 4.2 Những mặt còn hạn chếBên cạnh những ưu điểm thì vẫn cịn tồn tại nhiều hạn chế để chất lượng dịch vụ của nhà khách ngày một được nâng cao. SV: Nguyễn Thanh Hằng 20 Lớp: Du lịch 1102 uống của khách. Nhờ đó nhà khách ngày càng thu hút được các cơ quan đồn thể đến.*Chính sách biện pháp thu hút khách Nhà khách đã đưa ra các biện pháp đồng bộ để thu hút khách . là chất lượng của sản phẩm. - Nâng cao chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến chi phí và giá thành sản phẩm theo hai hướng. Một là muốn nâng cao chất lượng sản. " ;Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên . *Thực hiện đề tài này em nhằm đạt được những mục đích sau:SV: Nguyễn Thanh Hằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên.DOC, Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên.DOC, Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại nhà khách Thanh niên.DOC, Đối tượng, đặc điểm khách mà khách sạn phục vụ, Khái niệm về sản phẩm và chất lượng sản phẩm. Đặc điểm của sản phẩm du lịch:, Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Vai trò của việc nâng cao chất lượng sản phẩm của khách sạn., Lịch sử hình thành, Cơ cấu tổ chức quản lý của nhà khách: Phát triển nguồn nhân lực, Thực trạng phát triển doanh thu của nhà khách Thanh niên 2007-2009, Hiệu quả sử dụng vốn, Chất lựơng sản phẩm thông qua khách đánh giá. Hiệu quả của chất lượng sản phẩm để phát triển kinh doanh, Những mặt còn hạn chế, Đẩy mạnh tun truyền quản bá, xúc tiến bán. Hồn thiện quy trình sản xuất và sản phẩm và dịch vụ khách. Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý nguồn ngun liệu Trong dịch vụ ăn uống

Từ khóa liên quan