Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.DOC

104 1,121 8
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2012, 14:52

Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiCon người là vốn quý nhất của xã hội, con người sáng tạo ra xã hội, làm cho xã hội phát triển đến những đỉnh cao của nền văn minh, sự phồn thịnh. Trong quá trình đó, con người cũng tự hoàn thiện mình, trở thành con người trí tuệ cao và cách sống văn minh. Nguồn lực con người là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời nó cũng là mục tiêu của sự phát triển đó.Cơ chế thị trường đang đặt ra rất nhiều gay cấn, thách thức đối với vấn đề con người và nguồn nhân lực. Điều mấu chốt ở đây là làm sao được nguồn nhân lực vừa theo kịp, vừa đón đầu, vừa đại trà, vừa mũi nhọn, đáp ứng sự phát triển nền kinh tế hội nhập, đủ sức và kịp thời chủ động thích ứng với thị trường lao động, thị trường chất xám, nhất là sức lao động hàm lượng trí tuệ cao. Đồng thời phải hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực của chế thị trường đối với công tác giáo dục đào tạo. Nhà nước phải sử dụng nhiều phương tiện như pháp luật, thể chế, chính sách, các công cụ kinh tế… làm sao để giáo dục – đào tạo là nơi bồi dưỡng, chăm sóc nguồn nhân lực, làm nảy nở nhân tài cho đất nước, vừa là nơi góp phần thực hiện công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách do phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội gây nên. Song, để vận hành những phương tiện đó, Nhà nước phải một cách thức quản nhất định, một chế quản phù hợp. chế quản phù hợp là điều kiện tốt để phát huy nhân tố con người, hoàn thiện thị trường sức lao động, khiến sức lao động được sử dụng hợp hơn cho sự phát triển kinh tế.Phát triển nguồn nhân lực nói chung, trong đó đội ngũ cán bộ và công nhân của các DNNN chiếm một tỷ trọng đáng kể. Chính những cán bộ quản giỏi và đội ngũ công nhân lành nghề là lực lượng quyết định sự thành bại của các DNNN tác động trực tiếp tới sự phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy Quản Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại các DNNN vị trí rất quan trọng và Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (PLC) cũng không phải là một ngoại lệ.Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex, qua tìm hiểu phân tích các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến người lao động và đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại PLC, tôi nhận thấy, là một DNNN đã được cổ phần hóa theo Quyết định 1801/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại, PLC vẫn chịu sự quản của Nhà nước. Với phương châm coi người lao động là hạt nhân cho sự hoạt động và phát triển của Công ty, PLC luôn chú trọng đến việc đào tạo người lao động trong Công ty để nâng cao năng lực làm việc của họ. Tuy nhiên, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty còn tồn tại nhiều vấn đề. Vai trò của Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại PLC là phải quản bằng luật pháp, bằng chính sách, các kế hoạch… nhưng đến nay lại chưa đầy đủ, hoàn thiện và đúng đắn. Nhằm phân tích tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả này tại PLC, tôi đã lựa chọn đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện Quản Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.2. Mục đích nghiên cứuChuyên đề được thực hiện nhằm làm rõ vấn đề luận Quản Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời phân tích và đánh giá thực trạng QLNN đối với công tác ĐTPTNNL tại PLC. Từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện QLNN đối với công tác ĐTPTNNL tai PLC.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- Đối tượng nghiên cứu: Công tác ĐTPTNNL tại PLC và nội dung QLNN đối với công tác ĐTPTNNL tại Công ty.- Phạm vi nghiên cứu: Người lao động làm việc tại Công ty và các chi nhánh trực thuộc Công ty.4. Phương pháp nghiên cứuChuyên đề sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, thu thập và phân tích các dữ liệu khảo sát thực tế.5. Kết cấu của đề tàiNgoài phần mở đầu và kết luận, cấu trúc của đề tài gồm 3 chương:Chương I: sở luận hoàn thiện Quản Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.Chương II: Thực trạng Quản Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện Quản Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.Chương I: sở luận hoàn thiện Quản Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lựcI. Tổng quan về đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1. Một số khái niệm bản1.1. Nguồn nhân lực (NNL)Nguồn nhân lực trong một tổ chức được hiểu là tất cả những người lao động tham gia làm việc cho tổ chức đó. Nguồn nhân lựcmột đối tượng rất phức tạp, là tổng thể các yếu tố về vật chất và tinh thần được huy động vào quá trình lao động. nhiều nghiên cứu về nguồn nhân lực trên những giác độ khác nhau: Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, NNL xã hội, NNL xét trên mặt định tính và trên mặt định lượng… NNL doanh nghiệp là lực lượng lao động của từng doanh nghiệp, là số người trong danh sách của doanh nghiệp, do doanh nghiệp trả lương. - Theo cấu chức năng, NNL doanh nghiệp chia làm hai loại: Viên chức quản công nhân.- Theo thời gian làm việc, NNL được phân ra thành lao động hợp đồng dài hạn, lao đồng hợp đồng ngắn hạn và lao động thời vụ.Trong viên chức quản công nhân, người ta còn chia thành các loại khác nhau nhằm tạo thuận lợi cho việc quản phân tích nguồn nhân lực. Thí dụ, trong viên chức quản thể viên chức lãnh đạo các cấp trong doanh nghiệp và các viên chức thừa hành. Mục tiêu chính của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là lợi nhuận và các mục tiêu xã hội. Để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thì không chỉ cải tiến sản phẩm, mở rộng thị trường mà các doanh nghiệp còn phải quan tâm đến vấn đề tổ chức và sử dụng NNL như thê nào cho hiệu quả nhất. Bất cứ một doanh nghiệp hay tổ chức nào, dù chúng tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong lĩnh vực nào… thì con người luôn là một nguồn lực quan trọng, do đó quản trị nhân lực ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công hay thất bại của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh việc sử dụng đúng người, đúng việc, tìm và chọn ra những người tài giỏi cho doanh nghiệp thì việc ĐTPTNNL (training & development) là một nội dung quan trọng của quản trị nhân lực.1.2. Đào tạo phát triển nguồn nhân lựcPhát triển NNL được hiểu là tổng thể những hoạt động học tập, được thực hiện tổ chức trong những khoảng thời gian nhất định nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động. Hành vi nghề nghiệp thể là sự tự tin, lòng trung thành, thái độ và cách cư xử của người lao động đối với doanh nghiệp. Phát triển NNL gồm 3 hoạt động: Đào tạo, giáo dục, phát triển.Đào tạomột phương pháp phát triển nhân viên được các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất. Khi đầu tư cho đào tạo các doanh nghiệp mong muốn các nhân viên kỹ năng làm việc tốt hơn để đạt hiệu suất công việc cao hơn. Vậy các doanh nghiệp phải làm gì để đạt được kết quả mà họ mong muốn từ đào tạo. Để làm được điều này, trước tiên doanh nghiệp phải hiểu đúng về đào tạo. Tuy đào tạo vẻ là một khái niệm đơn giản nhưng người ta vẫn hiểu sai lệch các khía cạnh của đào tạo. Một số người không phân biệt được hoạt động nào là đào tạo, hoạt động nào không phải là đào tạo. Những lợi ích mà đào tạo mang lại cho cá nhân và doanh nghiệp thường không được nhìn nhận đúng mức. Hơn thế nữa, việc không nắm rõ phải thực hiện những bước nào để đảm bảo đào tạo đúng người, đúng thời điểm, đúng nội dung cũng là trở ngại lớn cho những người làm công tác đào tạo trong doanh nghiệp.Đào tạomột quy trình kế hoạch và được tổ chức nhằm cải thiện kết quả thực hiện công việc thông qua việc cung cấp kỹ năng và kiến thức mới.“Có hoạch định và tổ chức” tức là việc đào tạo phải được thiết kế sao cho thỏa mãn được nhu cầu đã xác định, phân công vai trò và trách nhiệm của những người tham gia, và xác định mục tiêu rõ ràng. Vì vậy người quản nên tham gia vào quy trình đào tạo cho nhân viên mình và cần những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc này.- Ngay cả khi hoạch định và tổ chức, việc đào tạo đôi khi cũng không đạt kết quả như mong muốn. Nguyên nhân thể do thái độ của người học, những nguời này không trong trạng thái sẵn sàng để tiếp nhận những kiến thức mới. Như vậy, để việc đào tạo hiêu quả cao, chúng ta cần tạo ra động lực học hỏi ở người học. Đối với khóa học, cần làm cho người học thấy rõ sự liên quan của khóa học đối với công việc và những hội mà họ sẽ áp dụng những điều học được vào công việc thực tế.- Điểm mấu chốt là mong muốn được học hỏi. Những người không muốn sẽ không chịu học. Ở tầm nhìn xa hơn, không nhất thiết chúng ta phải chờ đến một tình huống cụ thế mới khuyến khích nhân viên học hỏi. Trái lại chúng ta nên thường xuyên chú trọng tạo ra bầu không khí khích lệ việc học tập và áp dụng những kiến thức mới vào công việc. Thông qua đó nhân viên sẽ nỗ lực củng cố kỹ năng của mình và tạo ra những thay đổi khi thực hiện công việc để đạt kết quả cao hơn.* Mục đích, vai trò của ĐTPTNNL Mục tiêu của ĐTPTNNL là nhằm sử dụng hiệu quả NNL hiện và nâng cao hoạt động SXKD của doanh nghiệp thông qua việc giúp NLĐ hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn nghề nghiệp của mình và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn, động làm việc tốt hơn cũng như nâng cao khả năng thích ứng của NLĐ trong tương lai. Trong các doanh nghiệp, ĐTPTNNL những lợi ích nhất định đối với doanh nghiệp và cá nhân người lao động.Lợi ích cho doanh nghiệp:Không kể doanh nghiệp bạn thuộc lĩnh vực nào, quy mô như thế nào, việc đào tạo nhắm đúng vào nhu cầu của doanh nghiêp luôn mang lại những lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp. + Những lợi ích hữu hình bao gồm: Tăng sản lượng, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ.+ Những lợi ích vô hình bao gồm: Cải thiện thói quen làm việc, cải thiện thái độ và hành vi thực hiện công việc, tạo ra môi trường làm việc tốt hơn, tạo điều kiện để nhân viên phát triển, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trên thương trường.Bây giờ chúng ta xem xét một vài lợi ích cụ thể:• Việc đào tạo giúp rút ngắn thời gian học hỏi và giám sát:Khi một nhân viên mới vào làm việc hoặc khi một nhân viên hiện tại được giao một công việc mới, thời gian để họ làm quen với công việc là điều khá quan trọng. Ngày nay, khi việc cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt thì doanh nghiệp càng mong muốn nhân viên thạo việc trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong những trường hợp như thế, đào tạogiải pháp ưu việt. lẽ bạn đã thấy sự khác biệt giữa một nhân viên được đào tạomột nhân viên không được đào tạo.Mặt khác, khi nắm được kiến thức và kỹ năng đế thực hiện công việc cá nhân thể làm việc một cách độc lập mà không cần đến sự giám sát thừờng trực của cấp trên. Khi đó người quản thể dành nhiều thời gian cho những công việc mang tính chiến lược hơn là những công việc cho sự vụ hàng ngày.• Đào tạo giúp tăng hiệu quả làm việc.- Làm việc nhanh chóng và chính xác hơn.- Tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới.- Tăng chất lượng dịch vụ.- Giảm nguyên vật liệu thừa.- Giảm tai nạn lao động.Một lực lượng lao động được đào tạo tốt sẽ làm việc hiệu quả, góp phần giúp công ty tăng lợi nhuận và giảm chi phí trong những hoạt động của mình.• Đào tạo làm tăng niềm tin và động lực làm việc của nhân viên từ đó giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu đã đặt ra.Một điều quan trọng trong doanh nghiệp là làm sao cho nhân viên làm việc hết mình để giúp doanh nghiệp thực thi những mục tiêu đã đặt ra. Nếu niềm tin và động lực làm việc giảm thì công việc sẽ trở nên khó khăn. Việc đào tạo thường tạo ra động lực và niềm tin ở nhân viên, bởi lẽ: - Đào tạo kích hoạt sự yêu thích công việc và mở ra những may mới cho cá nhân. Dài hạn Ngắn hạn CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP Trọng tâm- Đào tạo làm tăng sự ổn định trong công việc vì kết quả thực hiện công việc gia tăng và cá nhân thể thực hiện được những phần việc đòi hỏi nhiều kỹ năng.• Đào tạo góp phần giảm thiểu than phiền của khách hàng.Nhân viên được đào tạo sẽ ý thức tốt hơn trong việc phục vụ khách hàng. Mối quan hệ với khách hàng từ đó được cải thiện và duy trì.• Đào tạo góp phần giảm thiểu những vấn đề với nhà cung cấp.Nhân viên lành nghề sẽ biết rõ mình cần gì ở nhà cung cấp từ đó đưa ra những yêu cầu cụ thể và hợp lý, đồng thời cũng nhanh chóng phát hiện những sai sót (nếu có) trên những mặt hàng được cung cấp.• Ngoài ra, việc đào tạo nhân viên thường xuyên cũng tạo ra một lực lượng lao động lành nghề linh hoạt và khả năng thích nghi với những thay đổi trong hoạt động của công ty.Lợi ích cho cá nhân:• Thỏa mãn với công việc hiện tại.Khi được đào tạo để thực hiện công việc ngày càng tốt hơn sẽ khiến cho cá nhân cảm thấy công việc thú vị và hấp dẫn hơn.• Tăng lòng tự hào bản thân: Được đào tạonhân sẽ thấy tự hào về tính chuyên nghiệp của mình.• hội thăng tiến: thêm nhiều kiến thức và kỹ năng sẽ làm tăng giá trị của cá nhân đối với công ty. Việc đào tạo mang đến cho cá nhân hội để chứng tỏ họ thể làm được gì và tiềm năng của họ là gì. Vì thế Công ty sẽ quan tâm đến họ khi những vị trí bị khuyết trong công ty.• thái độ tích cực và động lực làm việc.Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn khiến cho cá nhân tự tin và rất lạc quan về công việc của mình. Điều này sẽ giúp cá nhân vượt qua những căng thẳng trong công việc và góp phần tạo nên bầu không khí làm việc tích cực. Mặt khác, khi được đào tạo, cá nhân sẽ cảm thấy được quan tâm, và tin tưởng. Đấy là một động lực để cá nhân gắn bó với công ty và sẵn sàng đón nhận những thử thách nghề nghiệp mới. Dài hạn Ngắn hạn CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP Trọng tâmNhững lợi ích trên khiến chúng ta liên tưởng đến đến đề tài phát triển cá nhân. Trong môi trường làm việc, ai cũng cần thấy mình ngày càng tiến bộ, không phải ai cũng muốn được đề bạt và nhận thêm trách nhiệm. Tuy nhiên đối với hầu hết mọi người thì làm mãi một công việc với một cách thức không đổi trong suốt một thời gian dài quả thật là nản lòng. Ở một góc độ cao hơn, nếu xem mỗi cá nhânmột thành phần trong một tổ hợp lớn là doanh nghiệp thì chúng ta sẽ thấy liên hệ chặt chẽ giữa phát triểnnhân và sự phát triển chung của doanh nghiệp. Chúng ta đã thảo luận ở trên rằng đào tạo giúp cho cá nhân tăng cường kiến thức và kỹ năng công viêc. Kết quả trước mắt là cá nhân đạt kết quả cao trong thực hiện công việc, doanh nghiệp qua đó hoạt động hiệu quả hơn và đạt được những mục tiêu đặt ra. Về lâu dài, việc nâng cao kiến thức và kỹ năng thường xuyên là bước đệm để cá nhân tiến xa trên con đường phát triển nghề nghiệp của mình. Còn đối với doanh nghiệp thì sao? lẽ chúng ta cũng đã câu trả lời trong đầu. Sự phát triển của doanh nghiệp không thể thiếu sự đóng góp của từng cá nhân. Một đội ngũ nhân viên làm việc đạt hiệu quả đồng thời không ngừng tiến bộ sẽ giúp doanh nghiệp tồn tạiphát triển. Kết quả Dài hạn Phát triển nghề nghiệp Phát triển doanh nghiệp Ngắn hạnTăng cường kiến thức và kỹ năng làm việcTăng kết quả thực hiện công việc CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP Trọng tâmSự phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào việc học hỏi của nhân viên. Đây được xem như là một phương tiện để giúp doanh nghiệp thay đổi, phá vỡ những rào cản ngăn không cho doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất về hiệu quả công việc cũng như về lợi nhuận trong hoạt động của mình. Việc doanh nghiệp khuyến khích và tạo điều kiện cho cá nhân học hỏi thông qua những hoạt động đào tạo là hết sức cần thiết.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.2.1. Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp.2.1.1. Quan điểm của lãnh đạo về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.Đó là định hướng và hành động của ban lãnh đạo trong vấn đề ĐTPTNNL. Tư tưởng và quan điểm của người lãnh đạo trong doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ĐTPTNNL của doanh nghiệp, nó quyết định đến tính định hướng và hiệu quả của công tác ĐTPTNNL. Nếu người lãnh đạo coi trọng công tác ĐTPT con người thì các nguồn lực của doanh nghiệp dành cho ĐTPTNNL cũng được ưu tiên, bao gồm: Nguồn lực tài chính và phi tài chính. Ngược lại, nếu nhà lãnh đạo xem nhẹ ĐTPTNNL thì công tác trên không được quan tâm và ưu tiên đầu tư.2.1.2. Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Mỗi doanh nghiệp đều những mục tiêu và chiến lược phát triển cho từng giai đọan phát triển của mình. Những mục tiêu, chiến lược đó sẽ chi phối mọi hoạt động của doanh nghiêp từ quy mô sản xuất kinh doanh, cấu tổ chức đến sản phẩm… trong đó công tác ĐTPTNNL.Để đạt được các mục tiêu trong thời gian dài doanh nghiệp không chỉ tập trung quan tâm đến các đường lối phát triển KTXH của đất nứớc, xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật, vào tiềm lực tài chính của mình mà còn phải xây dựng cho mình một tập hợp những người lao động với kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết. Do đó việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển NNL hợp là hết sức quan trọng.2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả[...]... Cải thiện thói quen làm việc, cải thiện thái độ và hành vi thực hiện công việc, tạo ra môi trường làm việc tốt hơn, tạo điều kiện để nhân viên phát triển, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trên thương trường. Chương I: sở luận hoàn thiện Quản Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực I. Tổng quan về đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1. Một số khái niệm bản1.1. Nguồn. .. bản chất, hoạt động Quản Nhà nước cũng được thể hiện thông qua mối quan hệ, sự tác động biện chứng giữa chủ thể quản (Nhà nước) với khách thể quản là các tổ chức dưới quyền, bản nhất là vấn đề nhân lực. Vì thế, hiệu quả hoạt động quản Nhà nước chỉ được phát huy khi nó khẳng định được quyền lực, năng lực của chủ thể quản Nhà nước. Song, năng lực quản của Nhà nước lại được thể... của Nhà nước ta là:- Đào tạo NNL nhằm cung cấp, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động giúp người lao động thể thực hiện hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của mình. II. luận về Quản Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 1. Khái niệm Quản Nhà nước. Quản là hoạt động thiết yếu nảy sinh khi hoạt động chung, đó là sự tác động của chủ thể quản lý. .. Petrolimex.1. Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Cơng ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.1.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của Cơng ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.1.1.1. Quy mơ Tổng số lao động của tồn Cơng ty năm 2007 là 562 người tăng 9 người so với năm 2006. Do thực hiện kế hoạch tuyển dụng lao động đã được HĐQT Công ty phê duyệt, Công ty ưu tiên bổ sung lao động cho các... Các nhân tố Quản Nhà nước ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực. 3.1. Pháp luật.ĐTPTNNL vai trị quyết định đối với việc hình thành quy mơ và chất lượng NNL của đất nước, vì vậy, Nhà nước trách nhiệm ban hành hệ thống các văn bản QPPL để quản và điều tiết thống nhất toàn bộ hoạt động GD – ĐT trong cả nước. Các nội dung quan trọng mà pháp luật Nhà nước điều tiết đối với đào tạo. .. đánh giá.Tiến hành thí điểm giám sát đánh giá, trên sở đó hồn thiện hệ thống kiểm tra đánh giá và tổ chức ban hành thực hiện.- Tổ chức bộ máy Quản Nhà nướchoàn thiện chế quản của Nhà nước về đào tạo. Các chính sách về ĐTPTNNL như là: chính sách đào tạo đối với người được đào tạo, chính sách đào tạo đối với sở đào tạo; và các chính sách liên quan như chính sách tài chính tiền... nghề tại doanh nghiệp, phát triển đào tạo sau đại học, tăng số lượng đào tạo đại học và sau đại học ở nước ngoài và tại các trung tâm đào tạo quốc tế ở trong nước. Khuyến khích du học tự túc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng. Xây dựng đội ngũ trí thức đồng bộ về các lĩnh vực khoa học, cơng nghệ, văn hóa, văn nghệ, quản kinh tế, quản xã hội…Nhanh chóng đào tạo đội ngũ các nhà. .. Chia cổ tức dự kiến (%) 12 12 12 08 Lao động Người 543 553 562 +1,639 Thu nhập bình quân Đ/ng/th 5.015.000 5.416.000 5.600.000 +3,4010 Nộp NSNN Tr.đồng 136.026 183.758 183.399 +0,89 (Nguồn: Báo cáo tài chính 3 năm 2005-2007 của PLC đã được kiểm toán)II. Thực trạng Quản Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Cơng ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.1. Phân tích thực trạng công. .. cường Quản Nhà nước đối với các loại hình đào tạo, nâng dần tỷ trọng chi ngân sách cho đào tạo; đồng thời thu hút nguồn đầu tư từ các cộng đồng, các giới trong và ngoài nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.* Hệ thống các quan điểm chỉ đạo về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo là sự nghiệp lâu dài của tồn Đảng, tồn dân, ý nghĩa quyết định đến tương lai của dân tộc và vị thế của đất nước. ... cần thiết để thực hiện mục tiêu quản lý. - Công cụ quan trọng nhất trong QLNN ở xã hội hiện đại là Hiến pháp, Pháp luật…2. Vai trò của Quản Nhà nước đồi với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Bác Hồ luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng con người, coi nhân tố con người là mục tiêu, là động lực chủ yếu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay . chọn đề tài Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex làm. Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. Chương I: Cơ sở lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.DOC, Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.DOC, Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.DOC, Tính cấp thiết của đề tài, Mục đích nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Một số khái niệm cơ bản, Lý luận về Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển, Đánh giá chung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty., Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty. Những thành tựu đạt được

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn