Hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng.DOC

69 2,761 11
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2012, 14:49

Hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng MỤC LỤC2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản thi công công trình .222.1.1.1. Quy trình thi công công trình: .222.1.1.2 cấu tổ chức quản thi công công trình 262.1.1.3. Nhân tố về nguồn nhân lực .272.1.1.4. Trình độ tổ chức quản các yếu tố 312.2. Kết quả thực hiện công tác quản thi công công trình hiện nay .422.3. Đánh giá kết quả thực hiện 482.3.3.1. Nguyên nhân bên trong .502.3.3.2. Nguyên nhân bên ngoài 513.2.1 Giải pháp 1: Nâng cao chất lựơng thiết kế thi công công trình xây dựng tạo điều kiện tiền đề cho quản thi công công trình .543.2.2.4. Chi phí thực hiện .573.2.3.2 sở thực tiễn .583.2.3.4. Chi phí thực hiện .613.2.3.5. Kết quả dự tính .613.2.4.1. sở luận .61Loài người chúng ta đã chuyển từ hình thức lao động bằng chân tay sang lao động bằng máy móc thực tiễn đã chứng minh rằng sự phát triển của khoa học công nghệ đã mang lại lợi ích vô cùng lớn cho con người. Vì vậy bố trí sử dụng hiệu quả máy móc trên công trường đảm bảo công tác thi công được thực hiện với hiệu quả cao nhất, ít tốn kém chi phí nâng cao chất lượng các công trình xây dựng 613.2.4.2.Cơ sở thực tiễn .613.2.4.3. Nội dung 62 Con người là nhân tố quyết định đến việc sử dụng hiệu quá máy móc thiết bị, đó là đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên am hiểu chuyên môn, giàu kinh nghiệp tinh thần trách nhiệm trong công việc. Hiện tạicông ty Cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng đã một đỗi ngũ kỹ sư lành nghê với chuyên môn tinh thần trách nhiệm cao đảm bảo hoàn thành công tác sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu. thể nói nhân lực là điều kiện cần để thức hiện tốt công tác sử dụng hiệu quả hợp máy móc nguồn tài chính là điều kiện đủ đề hoàn thành công tác đó 623.2.4.4. Chi phí thực hiện .633.2.5.2.Cơ sở thực tiễn 64 Chi phí để đảm bảo cho giải pháp trên được thực hiện bao gồm các chi phí phục vụ cho công tác in ấn, cử người đi học, khen thưởng…. nó được dự trù khoảng 80 triệu một năm .67 3.2.5.5. Dự kiến kết quả đạt được 67KẾT LUẬN 68DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 DANH MỤC BẢNG BIỂU2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản thi công công trình .222.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản thi công công trình .222.1.1.1. Quy trình thi công công trình: .222.1.1.1. Quy trình thi công công trình: .22Nguồn :trung tâm phát triển xây dựng) 23 Nguồn :trung tâm phát triển xây dựng) 23 2.1.1.2 cấu tổ chức quản thi công công trình 262.1.1.2 cấu tổ chức quản thi công công trình 262.1.1.3. Nhân tố về nguồn nhân lực .272.1.1.3. Nhân tố về nguồn nhân lực .272.1.1.4. Trình độ tổ chức quản các yếu tố 312.1.1.4. Trình độ tổ chức quản các yếu tố 312.2. Kết quả thực hiện công tác quản thi công công trình hiện nay .422.2. Kết quả thực hiện công tác quản thi công công trình hiện nay .422.3. Đánh giá kết quả thực hiện 482.3. Đánh giá kết quả thực hiện 482.3.3.1. Nguyên nhân bên trong .502.3.3.1. Nguyên nhân bên trong .502.3.3.2. Nguyên nhân bên ngoài 512.3.3.2. Nguyên nhân bên ngoài 513.2.1 Giải pháp 1: Nâng cao chất lựơng thiết kế thi công công trình xây dựng tạo điều kiện tiền đề cho quản thi công công trình .543.2.1 Giải pháp 1: Nâng cao chất lựơng thiết kế thi công công trình xây dựng tạo điều kiện tiền đề cho quản thi công công trình .543.2.2.4. Chi phí thực hiện .573.2.2.4. Chi phí thực hiện .573.2.3.2 sở thực tiễn .583.2.3.2 sở thực tiễn .583.2.3.4. Chi phí thực hiện .613.2.3.4. Chi phí thực hiện .613.2.3.5. Kết quả dự tính .613.2.3.5. Kết quả dự tính .613.2.4.1. sở luận .613.2.4.1. sở luận .61Loài người chúng ta đã chuyển từ hình thức lao động bằng chân tay sang lao động bằng máy móc thực tiễn đã chứng minh rằng sự phát triển của khoa học công nghệ đã mang lại lợi ích vô cùng lớn cho con người. Vì vậy bố trí sử dụng hiệu quả máy móc trên công trường đảm bảo công tác thi công được thực hiện với hiệu quả cao nhất, ít tốn kém chi phí nâng cao chất lượng các công trình xây dựng 61Loài người chúng ta đã chuyển từ hình thức lao động bằng chân tay sang lao động bằng máy móc thực tiễn đã chứng minh rằng sự phát triển của khoa học công nghệ đã mang lại lợi ích vô cùng lớn cho con người. Vì vậy bố trí sử dụng hiệu quả máy móc trên công trường đảm bảo công tác thi công được thực hiện với hiệu quả cao nhất, ít tốn kém chi phí nâng cao chất lượng các công trình xây dựng 613.2.4.2.Cơ sở thực tiễn .613.2.4.2.Cơ sở thực tiễn .613.2.4.3. Nội dung 623.2.4.3. Nội dung 62 Con người là nhân tố quyết định đến việc sử dụng hiệu quá máy móc thiết bị, đó là đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên am hiểu chuyên môn, giàu kinh nghiệp tinh thần trách nhiệm trong công việc. Hiện tạicông ty Cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng đã một đỗi ngũ kỹ sư lành nghê với chuyên môn tinh thần trách nhiệm cao đảm bảo hoàn thành công tác sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu. thể nói nhân lực là điều kiện cần để thức hiện tốt công tác sử dụng hiệu quả hợp máy móc nguồn tài chính là điều kiện đủ đề hoàn thành công tác đó 62 Con người là nhân tố quyết định đến việc sử dụng hiệu quá máy móc thiết bị, đó là đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên am hiểu chuyên môn, giàu kinh nghiệp tinh thần trách nhiệm trong công việc. Hiện tạicông ty Cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng đã một đỗi ngũ kỹ sư lành nghê với chuyên môn tinh thần trách nhiệm cao đảm bảo hoàn thành công tác sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu. thể nói nhân lực là điều kiện cần để thức hiện tốt công tác sử dụng hiệu quả hợp máy móc nguồn tài chính là điều kiện đủ đề hoàn thành công tác đó 623.2.4.4. Chi phí thực hiện .633.2.4.4. Chi phí thực hiện .633.2.5.2.Cơ sở thực tiễn 643.2.5.2.Cơ sở thực tiễn 64 Chi phí để đảm bảo cho giải pháp trên được thực hiện bao gồm các chi phí phục vụ cho công tác in ấn, cử người đi học, khen thưởng…. nó được dự trù khoảng 80 triệu một năm .67 Chi phí để đảm bảo cho giải pháp trên được thực hiện bao gồm các chi phí phục vụ cho công tác in ấn, cử người đi học, khen thưởng…. nó được dự trù khoảng 80 triệu một năm .67 3.2.5.5. Dự kiến kết quả đạt được 67 3.2.5.5. Dự kiến kết quả đạt được 67KẾT LUẬN 68KẾT LUẬN 68DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 LỜI MỞ ĐẦUThực tế phát triển của nhiều quốc gia đã cho thấy không một nền kinh tế nào thể phát triển toàn diện nếu không một nền tảng sở hạ tầng vững chắc. Bên cạnh đó cũng không ai thể phủ nhận rằng để được sở hạ tầng vững chắc thì công tác quản thi công giữ vai trò quan trọng quyết định tới chất lượng của hệ thống sở hạ tầng cho một nền kinh tế.Nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đẩy nhanh tốc độ phát triển thì xây dựng phải được coi là nền móng cho sự tăng tốc của các ngành trong nền kinh tế.Là một sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh công nghiệp xây dựng, được tìm hiểu nắm bắt kiến thức thực tế qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần phát triển Xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng là hội để nâng cao kiến thức, làm phong phú kiến thức đã học trên ghế nhà trường. thấy được tầm quan trọng cũng như thực trạng của quá trình quản thi công đến chất lượng của các công trình nên em đã lựa chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác quản thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng” làm luận văn tốt nghiệp của mình.Luận văn gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về công ty cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng Phần II: Thực trạng quản thi công công trình xây dựng tại công ty. Phần III: Hoàn thiện công tác quản thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng.Do thời gian thực tập hạn kiến thức còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót vì vậy em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy các bạn để luận văn của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS Ngô Kim Thanh các anh chị tại Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Xuất nhập khẩu Sông Hồng đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập cũng như làm luận văn.Em xin chân thành cám ơn! PHẦN I – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG1. Những thông tin chung về Công ty Cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng:Tên gọi doanh nghiệp : Công ty Cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông HồngTên giao dịch Tiếng Anh : Songhong construction development and import - export joint stock company.Tên viết tắt bằng Tiếng Anh : SHODEX., JSCĐịa chỉ : Số 245 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.Điện thoại : 04-6340 442 Fax : 04-6336 648Email: xnksh@hn.vnn.vnBiểu tượng của Công ty: 2. Lịch sử hình thành quá trình phát triển của công ty.a/ Quá trình hình thành:Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Xuất nhập khẩu Sông Hồng là Công ty cổ phần liên kết Tổng Công ty Sông Hồng.Công ty Cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng được thành lập vào năm 1999 tiền thân là Chi nhánh của Công ty xuất nhập khẩu xây dựng trực thuộc Tổng Công ty Sông Hồng.Đến năm 2004, theo quyết định số 847/QĐ - TCT - HĐQT ngày 28/09/2004 về việc chuyển Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng thành Công ty Phát triển Xây dựng Xuất nhập khẩu Sông Hồng. Sau gần hai năm hoạt động phát triển đến ngày 11/01/2006 Bộ Xây dựng ra quyết định số 52/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Phát triển Xây dựng Xuất nhập khẩu Sông Hồng thành Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Xuất nhập khẩu Sông Hồng ( trong đó: Cổ phần nhà nước là 2.400.000.000đ chiếm 40% vốn điều lệ, Cổ phần bán cho CBCNV là 3.600.000.000đ chiếm 60% vốn điều lệ).b/ Lịch sử phát triển của Công ty:* Giai đoạn từ 1999 đến 2002Công ty Cổ phần phát triển xây dựng Xuất nhập khẩu Sông Hồng tiền thân là Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng hạch toán phụ thuộc, Chi nhánh tách ra hoạt động tự tìm kiếm thị trường, hình thức hoạt động rất nhỏ hẹp, mặt hàng đơn lẻ như bê tông, gạch, nhôm…Trong thời kỳ đầu khi Chi nhánh mới thành lập gặp rất nhiều khó khăn cả về vốn thị trường hoạt động kinh doanh, sở vật chất phải đi thuê, cán bộ công nhân viên còn ít nên còn hạn chế về kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh. Nhiệm vụ chủ yếu của Chi nhánh trong thời kỳ này là ổn định nơi làm việc, tìm kiếm thị trường, tiếp tục hoàn chỉnh đội ngũ cán bộ để xây dựng củng cố Chi nhánh ngày một lớn mạnh hơn.* Giai đoạn từ 2002 đến 2004 Từ năm 2002 cùng với sự phát triển của đất nước để đáp ứng với nhu cầu của thị trường, Chi nhánh từng bước phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh thêm các lĩnh vực khác như nhập khẩu bao bì, lốp, đá, các mặt hàng máy móc thiết bị trong xây dựng bản, xuất khẩu chè. Chi nhánh cũng bắt đầu mở rộng hoạt động của mình sang lĩnh vực xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng như nhà, cầu, đường…Thị trường của Chi nhánh cũng mở rộng không chỉ phục vụ cho các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Sông Hồng mà còn thực hiện hoạt động kinh doanh với các đơn vị khác trong nước nước ngoài. Trong giai đoạn này Chi nhánh đã xây dựng các khu nhà ở chung cư cao tầng, căn hộ khép kín, trường học… Chi nhánh đang ngày càng phát triển lớn mạnh.* Giai đoạn từ 2004 đến nay:Từ tháng 10 năm 2004 Chi nhánh được chuyển đổi tách ra khỏi Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng thành lập Công ty phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng theo Quyết định số 847/QĐ-TCT ngày 28/9/2004 hạch toán trực thuộc Tổng Công ty Sông Hồng. Công ty trải qua hai lần chuyển đổi không ngừng phấn đấu, mở rộng phát triển trong nền kinh tế thị trường. Công ty mạnh dạn đổi mới chế quản lý, xác định rõ mục tiêu phát triển, mở rộng các lĩnh vực hoạt động, đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh. Công ty đã chuyển từ một đơn vị hoạt động kinh doanh nhỏ hẹp trở thành một Công ty hoạt động đa ngành, khai thác tiềm năng sẵn về đất đai, thiết bị, lao động, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh, tăng cường liên doanh, liên kết mở rộng sản xuất, chủ động trong quan hệ tìm kiếm việc làm. Trải qua những năm tháng hình thành phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh đã đạt được những thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây lắp. Đời sống của cán bộ trong Công ty được cải tiến, nâng cao, tiền lương bình quân là 1.500.000đ/tháng.* Từ ngày 11/1/2006 Công ty chuyển mô hình hoạt động từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần (Nhà nước chiếm 40% vốn điều lệ, Công ty chiếm 60% vốn điều lệ). Công ty tổ chức kinhdoanh đa ngành nghề như: xây dựng, chế biến kinh doanh chè, kinh doanh dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa chính ngạch ủy thác… Đến nay Công ty hơn 50 cán bộ làm công tác nghiệp vụ, công tác quản chiếm 70% trình độ cao đẳng đại học trên tổng số CNVC lao động bình quân là 283 người. Giá trị sản xuất năm 2007 đạt 132 tỷ đồng, doanh thu 125 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 17 tỷ đồng, lợi nhuận 600 triệu đồng, thu Phòng kế hoạch đầu tưĐội xâydựng số 1Đội xâydựng số 2Đội xâydựng số 3Đội xây dựng số 4nhập bình quân CNCNV triệu 1.8 triệu đồng/tháng. Công ty hiện nay đội ngũ CBCNV khỏe về số lượng mạnh về chất lượng. đủ chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm để tồn tại phát triển trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay. Cuối năm 2007 do chuyển đổi chế thị trường một số bộ phận Công ty bỏ ra ngoài làm ăn như bộ phận đá, bộ phận thị trường. Trong khi đó mặt hàng nhập khẩu lốp ôtô đến tháng 9 cũng tạm dừng do đó Công ty gặp không ít khó khăn hơn nữa cơn bão giá tác động trực tiếp đến các công trình xây dựng nên khó khăn càng chồng chất vì nguồn vốn hoạt động chủ yếu vốn tín dụng đi vay lãi suất cao lợi nhuận giảm vì vậy Công ty phải tìm mọi cách để vượt qua khó khăn trên Phòng kế hoạch đầu tưĐội xâydựng số 1Đội xâydựng số 2Đội xâydựng số 3Đội xây dựng số 43. cấu quản của công ty:3.1. Sơ đồ 1 : Sơ đồ bộ máy tổ chức quản của công ty Phòng thị trườngXí nghiệp chế biến hàng xuất ĐHĐ cổ đôngPhó Giám đốc phụ trách sản xuấtPhó Giám đốc phụ trách xây lắpPhòng Tổ chức hành chínhPhòng kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế toánTrung tâm đầu tư phát triển xây dựngPhòng Kinh doanh XNKĐội xâydựng số 1Đội xâydựng số 2Đội xâydựng số 3Đội xâydựng số 5CN chế biến hàng XK Bắc NinhBan kiểm soátĐội xây dựng số 4Hội đồng quản trị công tyGiám đốc công ty[...]... trình quản thi công đến chất lượng của các công trình nên em đã lựa chọn đề tài : “Hồn thi n cơng tác quản thi cơng cơng trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng” làm luận văn tốt nghiệp của mình.Luận văn gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về công ty cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng Phần II: Thực trạng quản thi cơng cơng trình. .. việc chuyển Công ty Phát triển Xây dựng Xuất nhập khẩu Sông Hồng thành Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Xuất nhập khẩu Sông Hồng ( trong đó: Cổ phần nhà nước là 2.400.000.000đ chiếm 40% vốn điều lệ, Cổ phần bán cho CBCNV là 3.600.000.000đ chiếm 60% vốn điều lệ).b/ Lịch sử phát triển của Công ty: * Giai đoạn từ 1999 đến 2002 Công ty Cổ phần phát triển xây dựng Xuất nhập khẩu Sông Hồng... và các anh chị tại Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Xuất nhập khẩu Sông Hồng đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập cũng như làm luận văn.Em xin chân thành cám ơn! Luận văn tốt nghiệp Công ty cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng là đơn vị trực tiếp quản các đội xây dựng của mình, là nơi quyết định cao nhất mọi vấn đề nảy sinh trong q trình thi cơng tại cơng trình. .. Tuy vậy, nhưng công ty cổ phần phát triển xây dựngxuất nhập khẩu Sông Hồng luôn ln cố gắng hết mình, nâng cao cơng tác quản lý, đặc biệt là hồn thi n cơng tác quản thi cơng cơng trình, để ngày càng nâng cao uy tín, thương hiệu của mình hơn nữa, với mục tiêu trở thành công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam.Sinh viên: Nguyễn Thu Hương Lớp CN46A công trường đảm bảo công tác thi công được thực... công ty hiện nay, công ty chỉ nhập một số Sinh viên: Nguyễn Thu Hương Lớp CN46A 3.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý: Hệ thống quản của công ty cổ phần phát triển xẩy dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng được tổ chức rất khoa học, giúp cho nhà lãnh đạo công ty nắm bắt thông tin một các nhanh chóng, từ đó đưa ra quyết định chính xác và kịp thời. Cơng ty Cổ phần phát triển Xây dựng. .. Phần III: Hồn thi n cơng tác quản thi cơng cơng trình xây dựng tại cơng ty cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng.Do thời gian thực tập hạn kiến thức cịn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thi u sót vì vậy em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy các bạn để luận văn của em được hoàn thi n hơn.Em xin chân thành cảm ơn... cơng trình khi đưa vào sử dụng.Tiến độ thi t kế ảnh hưởng đến các bước tiếp theo của dự án. … Tuy nhiên, ở công ty cổ phần phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sơng Hồng thì hầu như là th thi t kế bên ngoài để đảm bảo chất lượng, khi thi công công ty phải thực hiện đúng.Giai đoạn thi công phần nền móng: Đây là giai đoạn mà cơng ty trực tiếp phải thi cơng. Đối với các cơng trình xây dựng phần. .. ngày càng phát triển lớn mạnh.* Giai đoạn từ 2004 đến nay:Từ tháng 10 năm 2004 Chi nhánh được chuyển đổi tách ra khỏi Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng thành lập Công ty phát triển xây dựng xuất nhập khẩu Sông Hồng theo Quyết định số 847/QĐ-TCT ngày 28/9/2004 hạch tốn trực thuộc Tổng Cơng ty Sơng Hồng. Công ty trải qua hai lần chuyển đổi không ngừng phấn đấu, mở rộng phát triển trong... tế kỹ thuật chủ yếu:4.1. Đặc điểm cơng trình xây dựng: Do công tycông ty phát triển xây dựng nên sản phẩm chủ yếu là cơng trình xây dựng. để làm rõ hơn về công tác quản thi cơng các cơng trình đó trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu qua về một số đặc điểm của cơng trình xây dựng: Đào móng Luận văn tốt nghiệpBảng 3: cấu công nhân của cơng ty theo trình độĐơn vị: Người STTCơng nhânKỹ... trọng đến q trình tổ chức thi cơng. 2.1.1.3. Nhân tố về nguồn nhân lựcNguồn nhân lực là một trong những yếu tố đầu vào đóng vai trị quan trọng trong các chỉ tiêu đánh giá của chủ đầu tư để xét khả năng trúng thầu của các công ty xây dựng như công ty Công ty cổ phần phát triển xây dựngxuất nhập khẩu Sông Hồng. Nếu như nguồn nhân lực tại công ty dồi dào thì sẽ đảm bảo cho cơng ty thể thực . công trình xây dựng tại công ty. Phần III: Hoàn thi n công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và. đề tài : Hoàn thi n công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng làm luận văn tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng.DOC, Hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng.DOC, Hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng.DOC, Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:, Quy trình thi cơng cơng trình:, Cơ cấu tổ chức quản lý thi cơng cơng trình. Nhân tố về nguồn nhân lực, Nhân tố bên ngoài., Chất lượng cơng trình: Sử dụng thiết bị thi cơng:, Đặc điểm cơng nghệ cơng trình xây dựng: Đánh giá kết quả thực hiện 1. Thành tích đạt được

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn