Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất doc

6 575 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 21:21

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày, trường hợp nhận hồ sơ sau 15h thì hẹn lại ngày làm việc hôm sau. Trường hợp phức tạp thì thời gian kéo dài thêm không quá 03 ngày. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ; - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị dưới 20.000 triệu đồng: 10.000 đồng/trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng: 20.000 đồng/trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: 50.000đồng/trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng: 100.000 đồng/trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng:200.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng : 500.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng : 1triệu đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 3 tỷ đến dưới 5 tỷ Thông tư liên tịch số 93/2001 Tên phí Mức phí Văn bản qui định đồng:1,5 triệu đồng - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ trên 5 tỷ đồng :2 triệu đồng/ trường hợp. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất; Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần. 2. Bước 2 Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tư pháp tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận. Trong trường hợp kê khai chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì cán bộ tư pháp hướng dẫn công dân kê khai lại, bổ sung hồ sơ theo đúng Tên bước Mô tả bước quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết được tính lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND phường, xã, thị trấn tiến hành thẩm định lại diện tích thửa ( lô) đất chuyển nhượng; trả lời cho công dân về việc (chấp thuận/ không chấp thuận) giải quyết chứng thực theo yêu cầu. 3. Bước 3 Công dân mang giấy biên nhận đến ký vào văn bản và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực. 2. Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ; Thành phần hồ sơ 3. Giấy chứng nhận QSD đất và tải sản gắn liền với đất hoặc các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai (bản sao); 4. Giấy CMND của những người tham gia giao dịch (bản sao); 5. Giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu trường hợp người cùng có QSD đất và tài sản gắn liền với đất ở xa không về nơi có QSD đất để thực hiện uỷ quyền QSD đất). 6. Sổ hộ khẩu gia đình (nếu là QSD đất của Hộ gia đình) (bản sao). 7. Đơn xin tách thửa, hợp thửa (nếu chuyển một phần thửa đất hoặc nhập thửa); Số bộ hồ sơ: ít nhất 04 bộ,01 bộ để lưu, còn lại hoàn trả cho công dân Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu chứng thực Thông tư số 03/2001/TP-CC ngà Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 2. Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ; Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . định đồng: 1,5 triệu đồng - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ trên 5 tỷ đồng :2 triệu đồng/ trường hợp. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất; . triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng: 100.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: 200.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng. thực Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ; - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị dưới 20.000 triệu đồng: 10.000 đồng/ trường hợp - Lệ phí chứng thực hợp đồng có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất doc, Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất doc, Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất doc

Từ khóa liên quan