Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách, bị thiêu hủy pps

4 303 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 11:21

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách, bị thiêu hủy Thông tin Lĩnh vực thống kê: Công Thương mại quốc tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/chi nhánh; đề nghị điều chỉnh, gia hạn hoặc gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/chi nhánh theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương 59-61 Lê Hồng Phong- Quy Nhơn Tên bước Mô tả bước 2. Bước 2 Tại bộ một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website Sở - Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả - Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị tư bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ cho đơn vị sau 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ 3. Bước 3 Tổ chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận Giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ3 của Bộ Thương mại) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; 2. Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại Thành phần hồ sơ diện đã được cấp (trường hợp bị rách) 3. Xác nhận của cơ quan công an cấp xã, phường về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (trường hợp bị mất). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thông tư số 11/2006/TT- BTM ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách, bị thiêu hủy Thông tin. chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận Giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ3 của Bộ Thương mại) do đại diện có. quyền của thương nhân nước ngoài ký; 2. Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại Thành phần hồ sơ diện đã được cấp (trường hợp bị rách) 3. Xác nhận của
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách, bị thiêu hủy pps, Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách, bị thiêu hủy pps, Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách, bị thiêu hủy pps

Từ khóa liên quan