Đề van 8 kì II

3 294 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 10:00

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: ngữ văn lớp 8 Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề) …………………………………………… I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng rồi ghi vào giấy làm bài(ví dụ câu1: A) Câu 1: Câu nghi vấn sau dùng để làm gì ? “Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?” (Nam Cao) A: phủ định B: Đe dọa C: Hỏi D: Bộc lộ cảm súc Câu 2: Trật tự từ của câu nào nhấn mạnh đặc điểm của sự vật được nói đến? A: Sen tàn cúc lại nở hoa (Nguyễn Du) B: những buổi trưa hè nắng to (Tô Hoài) C: Lác đác bên sông chợ mấy nhà(Bà Huyện Thanh Quan) D: Tràng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi (Kim Lân) Câu 3: Dòng nào nói đúng nhất ý nghĩa của câu “Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi” A: Phủ định sự cần thiết của việc dời đổi kinh đô B: phủ định sự đau xót của nhà vua trước việc phải dời đô C: Khẳng định sự cần thiết phải dời kinh đô D: Khẳng định lòng yêu nước của nhà vua Câu 4: Trong những bài thơ sau của Hồ Chí Minh bài thơ nào không xuất hiện hình ảnh trăng ? A: Tin thắng trận B: Rằm tháng giêng C: Cảnh khuya D: Chiều tối Câu 5: Cụm từ “cuộc chiến tranh vui tươi” mà Nguyễn Ái Quốc sử dụng trong đoạn trích “ Thuế máu” nói về cuộc chiến tranh nào ? A: cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) B: cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) C: Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (Đức) (1870-1871) D: Cuộc chiến tranh mà Pháp tiến hành để mở rộng thuộc địa . Câu 6: Các yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận có tác dụng như thế nào? A: Tác dụng mạnh mẽ tới tình cảm của người nghe, người đọc. B: Thể hiện sinh động cụ thể vấn đề nghị luận C: Giải thích rõ ràng hơn vấn đề nghị luận D: Cả A,B,C II/ TỰ LUẬN(7 điểm) Câu 1 (2điểm): Em hiểu thế nào về nhan đề văn bản “Thuế máu” của Nguyễn Ái Quốc ? Câu 2 (5 điểm): Chứng minh rằng “Nước Đại Việt ta” của Nguyễn Trãi là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc. ĐÁP ÁN NGỮ VĂN LỚP 8 I/ TRẮC NGHIỆM(3 điểm mỗi câu trả lời đúng0.5 điểm) Câu1: A Câu2: C Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: A II/ TỰ LUẬN(7 điểm) Câu 1: Nhan đề “Thuế máu” - Cùng với vô vàn những thứ thuế vô lý của thực dân Pháp đặt ra cho những nước thuộc địa thì người dân còn phải trả cả máu xương, mạng sống của mình cho thực dân Pháp, đó là Thuế máu. (1điểm) - Thể hiện thái độ mỉa mai khinh bỉ của Nguyễn Ái Quốc đối với chế độ của thực dân Pháp – một chế độ mà đã bóc lột những người dân thuộc địa một cách dã man, tàn bạo.(1 điểm) Câu 2: Cần làm rõ được những ý sau: - Tự hào về dân tộc đã có một nền văn hiến, một truyền thống văn hóa lâu đời. - Tự hào về một dân tộc có truyền thống lịch sử vẻ vang. - Tự hào về một đất nước có lãnh thổ riêng phong tục tập quán riêng. - Tự hào về một đất nước có nhiều chiến công vang lừng đã được lưu danh sử sách. Biểu điểm: - Đáp án đầy đủ những nội dung trên, hành văn lưu loát, lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, không sai lỗi chính tả (5 điểm) - Đáp ứng đầy đủ những nội dung trên, còn mắc lỗi diễn đạt (3-4 điểm) - Đáp ứng nửa nội dung trên, còn mắc lỗi diễn đạt (2 điểm) - Đáp ứng một phần nội dung trên, còn mắc lỗi diễn đạt (1 điểm) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: Ngữ văn- lớp 8 Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề) ……………………… Đề ra: Câu 1 (1điểm): Em hiểu thế nào về nhan đề văn bản “Thuế máu” của Nguyễn Ái Quốc ? Câu 2 (3điểm): Cho biết các câu sau thuộc kiểu câu gì? Các câu ấy dùng với chức năng gì? Mỗi câu thực hiện hành động nói nào? a. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? b. Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi. c. Thế rồi Dế Choắt tắt thở.Tôi thương lắm. Câu 3 (5 điểm): Từ văn bản “ Bàn về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp,em hiểu gì về mối quan hệ giữa “học” và “hành”? Em đã vận dụng vào việc học tập của em như thế nào? Câu 4 (1điểm) Chỉ ra yếu tố biểu cảm trong đoạn văn sau? Cho biết tác dụng của nó trong đoạn văn? …Khi đại bác đã ngấy thịt đen, thịt vàng rồi, thì những lời tuyên bố tình tứ của các ngài cầm quyền nhà ta bỗng dưng im bặt như có phép lạ, và cả người “Nê-gơ-rô” lẫn người “An-nam-mít” mặc nhiên trở lại “giống người bẩn thỉu ”… Đáp án: Câu1: -Thứ thuế mà người dân bản xứ phải nộp bằng chính mạng sống của mình cho các quan cai trị để phục vụ lọi ích riêng cho chúng => Thuế máu. -Tố cáo vạch trần tội ác dã man của bè lũ cầm quyền thực dân Pháp. Câu 2: a . Câu 1: Câu cảm thán. Chức năng : Bộc lộ cảm xúc . Câu 2 . (1 điểm) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 08- 2009 MÔN: Ngữ văn- lớp 8 Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề) ……………………… Đề ra: Câu 1 (1điểm): Em hiểu thế nào về nhan đề văn bản “Thuế. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 08- 2009 MÔN: ngữ văn lớp 8 Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề) …………………………………………… I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm). đọc. B: Thể hiện sinh động cụ thể vấn đề nghị luận C: Giải thích rõ ràng hơn vấn đề nghị luận D: Cả A,B,C II/ TỰ LUẬN(7 điểm) Câu 1 (2điểm): Em hiểu thế nào về nhan đề văn bản “Thuế máu” của Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề van 8 kì II, Đề van 8 kì II, Đề van 8 kì II