câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7

18 8,250 172
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 07:00

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 Phần một. THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Bài 1 : DÂN SỐ Câu 1: Khái niệm dân số nào sau đây là hoàn chỉnh? a. Dân số là số người. b. Dân số là tổng số người. c. Dân số là nguồn lao động. d. Dân số là tổng số dân ở một đòa phương trong một thời điểm nhất đònh. Câu 2: Người ta thường biểu thò dân số bằng : a. Một vòng tròn b. Một hình vuông c. Một đường thẳng d. Một tháp tuổi. Câu 3: Một tháp dân số bao gồm có mấy phần ? a. Hai phần b. Ba phần c. Bốn phần d. Năm phần. Câu 4: Dân số thế giới tăng nhanh trong khoảng thời gian nào? a. Trước Công Nguyên b. Từ công nguyên – thế kỷ XIX c. Từ thế kỷ XIX – thế kỷ XX d. Từ thế kỷ XX – nay. Câu 5: Bùng nổ dân số xảy ra khi gia tăng dân số vượt ngưỡng : a. 2,1% b. 21% c. 210% d. 250%. Câu 6: Quốc gia đông dân nhất thế giới là: a. Mỹ b. Nhật c. Ấn Độ d. Trung Quốc. Bài 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI. Câu 1: Dân cư thế giới phân bố như thế nào? a. Đều b. Không đều c. Rất không đều d. Giống nhau ở mọi nơi. Câu 2: Dân cư thường tập trung ở các khu vực nào? a. Thành thò b. Ven biển c. Đồng bằng d, Tất cả các khu vực trên. Câu 3: Dân cư thưa thớt ở những nơi nào? a. Nông thôn b. Đồi núi c. Nội đòa d. Tất cả các khu vực trên. Câu 4: Người ta dựa vào yếu tố nào để phân chia các chủng tộc trên thế giới? a. Vóc dáng b. Thể lực c. Cấu tạo bên trong d. Đặc điểm hình thái. Câu 5: Trên thế giới có bao nhiêu chủng tộc chính? a. Hai b. Ba c. Bốn d. Năm. Bài 3: QUẦN CƯ. ĐÔ THỊ HÓA. Câu 1: Dân cư thế giới có mấy loại hình quần cư chính? a. Hai loại hình b. Ba loại hình c. Bốn loại hình d. Năm loại hình. Câu 2: Đơn vò quần cư nào sau đây không thuộc loại hình quần cư nông thôn? a. Thôn xóm b. Làng bản c. Khóm d. Xã. Câu 3: Đơn vò quần cư nào sau đây không thuộc loại hình quần cư đô thò? a. Tổ dân phố b. Quận c. Thò trấn d. Huyện. Trang 1 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 Câu 4: Đô thò hóa tự phát sẽ để lại những hậu quả gì? a.Ô nhiễm môi trường b. Thất nghiệp c. Mất mó quan đô thò d. Tất cả các hậu quả trên. Câu 5: Siêu đô thò là đô thò có tổng số dân trên: a. 5 triệu người b. 8 triệu người c. 10 triệu người d. 15 triệu người. Bài 4. Thực hành. PHÂN TÍCH LƯC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI. Câu 1: Trên H4.1 (SGK – tr 13), khu vực có mật độ dân số cao nhất là: A Huyện Tiền Hải b. Huyện Đông Hưng c. Thò xã Thái Bình c. Huyện Kiến Xương. Câu 2: Phân theo lao động, dân số chia thành mấy nhóm tuổi? a. Hai nhóm b. Ba nhóm c. Bốn nhóm d. Năm nhóm. Câu 3: Ba khu vực tập trung đông dân nhất Châu Á là: a. Bắc Á – Trung Á – Đông Á b. Trung Á – Đông Á – Đông Nam Á c. Đông Á – Đông Nam Á – Nam Á d. Đông Nam Á – Nam Á – Tây Nam Á. Câu 4: Những đô thò lớn ở Châu Á tập trung ở ven biển, đồng bằng và: a. Đồi núi b. Nội đòa c. Xa mạc d. Vùng giàu tài nguyên. Phần hai. Chương 1. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ Bài 5: ĐỚI NÓNG – MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM. Câu 1: Đới nóng có vò trí trong khoảng từ đâu đến đâu? a. Xích đạo Chí tuyến Bắc b. Xích đạo  Chí tuyến Nam. c. Chí tuyến Bắc  Chí tuyến Nam d. Chí tuyến Bắc  Vòng cực Bắc. Câu 2: Ở đới nóng có mấy kiểu môi trường chính? a. Hai môi trường b. Ba môi trường c. Bốn môi trường d. Năm môi trường. Câu 3: Môi trường có lượng mưa nhiều nhất ở đới nóng là: a. Xích đạo ẩm b. Nhiệt đới c. Nhiệt đới gió mùa d. Hoang mạc. Câu 4: Môi trường khô hạn nhất ở đới nóng là: a. Xích đạo ẩm b. Nhiệt đới c. Nhiệt đới gió mùa d. Hoang mạc. Câu 5: Thảm thực vật điển hình cho môi trường xích đạo ẩm là: a. Xa van b. Rừng rậm c. Rừng thưa d. Rừng cây lá rộng. Bài 6. MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI Câu 1: Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng vò trí nào? a. Chí tuyến Bắc  Chí tuyến Nam b. 5 0 B  Chí tuyến Bắc; 5 0 N  Chí tuyến Nam. c. Chí tuyến Bắc  Vòng cực Bắc d. Chí tuyến Nam  Vòng cực Nam. Câu 2: Nhiệt độ ở môi trường nhiệt đới có mấy lần tăng giản trong năm? a. Một lần b. Hai lần c. Ba lần d. Bốn lần. Câu 3: Với lượng mưa từ 500  1500 mm, môi trường nhiệt đới có lượng mưa : a. Rất ít b. Ít c. Trung bình d. Nhiều. Câu 4: Thảm thực vật điển hình cho môi trường nhiệt đới là: a. Đài nguyên b. Xa van c. Rừng rậm d. Đồi trọc. Trang 2 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 Câu 5: Hai đặc điểm tiêu biểu của sinh vật môi trường nhiệt đới là: a. Thưa thớt  giảm dần về hai chí tuyến b. Thay đổi theo mùa và giảm dần về hai chí tuyến c. Thay đổi theo mùa và tăng dần về hai chí tuyến d. Sinh trưởng nhanh và tăng dần về hai chí tuyến. Bài 7. MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA. Câu 1: Hai khu vực điển hình cho môi trường nhiệt đới gió mùa là: a. Bắc Á – Đông Á b. Đông Á – Đông Nam Á c. Đông Nam Á – Nam Á d. Nam Á – Tây Nam Á. Câu 2: Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa là: a. Lạnh – Khô – Ít mưa b. Nóng – Ẩm - Mưa nhiều. c. Nóng – Ẩm – Mưa nhiều theo mùa d. Tất cả các đặc điểm trên. Câu 3: Hướng gió chính vào mùa đông ở môi trường nhiệt đới gió mùa là: a. Đông Bắc b. Đông Nam c. Tây Nam d. Tây Bắc. Câu 4: Hướng gió chính vào mùa hạ ở môi trường nhiệt đới gió mùa là: a. Đông Bắc b. Đông Nam c. Tây Nam d. Tây Bắc. Bài 8. CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG Câu 1 : Ở đới nóng có mấy hình thức canh tác cơ bản? a. 2 hình thức b. 3 hình thức c. 4 hình thức d 5 hình thức. Câu 2 : Hình thức canh tác có từ lâu đời nhất là: a. Làm nương rẫy b. Làm ruộng, thâm canh lúa nước c. Sản xuất quy mô lớn d. Các hình thức ra đời cùng thời gian. Câu 3: Làm nương rẫy thường phát triển ở đâu? a. Đồng bằng b. Ven biển c. Đồi núi d. Hoang mạc. Câu 4: “ Đồi trọc” là hậu quả của hình thức canh tác nào? a. Thâm canh lúa nước b. Trồng cây ăn quả c. Trồng rừng d. Làm nương rẫy. Câu 5 : Sắp xếp các dữ liệu sau vào sơ đồ cho phù hợp : Tăng sản lượng, tăng vụ, tăng năng suất, thâm canh lúa nước, chủ động tưới tiêu, nguồn lao động dồi dào. Câu 6: Một hình thức làm lúa ở đồi núi rất độc đáo là: a. Đốt rừng trồng lúa b. Lấp bằng thung lũng trồng lúa Trang 3 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 c. Làm ruộng bậc thang d. Bơm nước trồng lúa. Bài 9. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG. Câu 1: Điều kiện để đới nóng thâm canh tăng vụ là: a. Nắng nóng ,mưa nhiều b. Nguồn giống phong phú c. Nhòp điệu mùa d. Nguồn lao động dồi dào. Câu 2: Điều kiện để đới nóng đa dạng hóa nông sản là: a. Nắng nóng ,mưa nhiều b. Nhòp điệu mùa c. Nguồn giống phong phú d. Nguồn đất tốt. Câu 3: Sự thay đổi mùa gây khó khăn cho nông nghiệp ở đới nóng là: a. Nhiều thiên tai b. Nhiều dòch bệnh, sâu bệnh. c. Sinh vật phát triển kém d. Nguồn giống giảm. Câu 4: Loại nông sản việt Nam và Thái Lan xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất thế giới là: a. Cà phê b. Cao su c. Chè d. Lúa gạo. Câu 5: Quá trình thoái hóa đất do đốt rừng làm nương rẫy là: a. Đồi trọc  đất trống  rừng giảm  đốt rừng b. Đất trống  đồi trọc  rừng giảm  đốt rừng c. Rừng giảm  đốt rừng  đất trống  đồi trọc d. Đốt rừng  rừng giảm  đất trống  đồi trọc. Bài 10. DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ ĐẾN TN, MT Ở ĐỚI NÓNG. Câu 1: Dân số đới nóng chiếm khoảng bao nhiêu % dân số thế giới? a. Gần 20 % b. Gần 30 % c. Gần 40 % d. Gần 50%. Câu 2: Bùng nổ dân số sẽ để lại những hậu quả trên các lónh vực : a. Kinh tế b. Xã hội c. Tài nguyên, môi trương d. Tất cả các ý trên. Câu 3 : Dân số tác động đến tài nguyên và môi trường là: a. Cạn kiệt tài nguyên b. Ô nhiễm môi trường c. Sự phát triển không bền vững d. Tất cả các ý trên. Câu 4: Tại sao sản lượng lương thực tăng mà bình quân lương thực giảm? a. Sản lượng tăng chậm b. Dân số tăng nhanh c. Sản lượng tăng nhanh d. Dân số tăng chậm. Câu 5: Hãy hoàn thành sơ đồ sau: Trang 4 Bùng nổ dân số …………………………. ………………………… …………………………. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 Bài 11: DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG Câu 1: Những nguyên nhân chính dẫn đến di dân là: a. Chiến tranh b. Thiên tai, kinh tế chận phát triển c. Nghèo đói, thiếu việc làm d. Tất cả các ý trên. Câu 2: Hình thức di dân có ích về kinh tế xã hội là: a. Di dân tự do b. Di dân phong trào c. Di dân có tổ chức d. Di dân tránh thiên tai. Câu 3: Đô thò hóa là quá trình: a. Di dân lên đô thò b. Xây dựng đô thò c. Nâng cấp đô thò d. Biến đổi vùng đất chưa phải đô thò  Đô thò Câu 4: Đô thò hóa tự phát để lại những hậu quả về môi trường, việc làm, tệ nạn xã hội và: a. Kinh tế chậm phát triển b. Ách tắt giao thông c. Mất mó quan đô thò d. Tất cả các ý trên. Câu 5: Một thành phố được công nhận là thành phố sạch nhất thế giới là: a. Niu – Yook b. Bắc Kinh c. Xingapo d. Hà Nội. Câu 6: Giai đoạn 1950 – 2001, khu vực có tỷ lệ thò dân gia tăng nhanh nhất là: a. Châu Á b. Châu Phi c. Châu Âu d. Nam Mỹ. Bài 12: THỰC HÀNH. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. Câu 1: Môi trường xích đạo ẩm ứng với ảnh nào trong các ảnh A,B,C(SGK-Tr39) a. Ảnh A b. Ảnh B c. Ảnh C d. Cả 3 ảnh. Câu 2: Ảnh xa van (SGK – Tr 40) ứng với biểu đồ nhiệt độ va lượng mưa nào? a. Biểu đồ A b. Biểu đồ B c. Biểu đồ C d. Cả 3 biểu đồ. Câu 3: Cách ghép đôi nào sau đây là đúng cho biểu đồ lượng mưa và lưu lượng: a. A+X, C+Y b. B+X, C+Y c. B+Y, C+X d. C+X, A+Y Câu 4: Trong 5 biểu đồ A,B,C,D,E biểu đồ nào thuộc đới nóng? a. BĐ A b. BĐ B c. BĐC d. BĐ D e. BĐ E. Bài 13. MÔI TRƯỜNG ÔN HÒA. Câu 1: Đới ôn hòa nằm trong khoảng vò trí nào? a. Chí tuyến Bắc – Chí tuyến Nam b. Chí tuyến Bắc – Vòng cực Bắc; chí tuyến Nam – Vòng cực Nam c. Chí tuyến Bắc – Vòng cực Bắc d. Chí tuyến Nam – Vòng cực Nam. Câu 2: Khí hậu của đới ôn hòa so với đới nóng và đới lạnh là: a. Thất thường hơn b. Ổn đònh hơn c. Tính trung gian d. Mưa nhiều hơn. Câu 3: Ở đới ôn hòa có mấy môi trường cơ bản? a. Ba MT b. Bốn MT c. Năm MT d. Sáu MT. Câu 4: Đặc điểm cơ bản của khí hậu đới ôn hòa là: a. Nóng – ẩm – mưa nhiều b. Lạnh – khô – ít mưa c. Thay đổi theo mùa d. Diễn biến thất thường. Câu 5: Thảm thực vật điển hình cho đới ôn hòa là: Trang 5 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 a. Rừng lá kim b. Rừng là rộng c. Rừng hỗn giao d. Rừng rậm xanh quanh năm. Bài 14: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HÒA. Câu 1: Đặc điểm nổi bật của nền nông nghiệp đới ôn hòa là: a. Quy mô lớn b. Quy mô nhỏ c. Tiên tiến d. Lạc hậu. Câu 2: Đạt được nhiều thành tựu là do nền nông nghiệp đới ôn hòa đã: a. Lai tạo giống tốt b. Áp dụng khoa học – kỹ thuật c. Tổ chức sản xuất theo kiểu CN d. Tất cả các ý trên. Câu 3: Các nông sản ở đới ôn hòa biến đổi theo: a. Vó độ b. Nhiệt độ c. Lượng mưa d. Tất cả các ý trên. Câu 4: Cừu được nuôi chủ yếu ở môi trường nào? a. Ôn đới hải dương b. Ôn đới lục đòa c. Đòa Trung Hải d. Hoang mạc ôn đới. Bài 15. HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HÒA. Câu 1: So với đới nóng và đới lạnh, nền CN của đới ôn hòa: a. Phát triển hơn b. Kém phát triển hơn c. Phát triển ngang nhau d. Chưa phát triển. Câu 2: Nền công nghiệp ở đới ôn hòa chiếm bao nhiêu phần tổng sản phẩm CN thế giới? a. 1/2 b. 1/3 c. 1/4 d. 3/4. Câu 3: Cách sắp xếp cảnh quan CN từ nhỏ đến lớn nào sau đây là đúng? a.Nhà máy, xí nghiệp  Khu CN  Trung tâm CN Vùng CN b. Khu CN  Trung tâm CN  Vùng CN  Nhà máy, xí nghiệp. Câu 4: Mối lo ngại lớn nhất của nền CN đới ôn hòa hiện nay là: a. Thiếu nhân công b. Thiếu nhiên liệu c. Ô nhiễm môi trường d. Thiếu thò trường. Bài 16: ĐÔ THỊ HÓA Ở ĐỚI ÔN HÒA. Câu 1: Ở đới ôn hòa, dân cư thành thò chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? a. 30 % b. 50% c. 75% d. 90%. Câu 2: Nguyên nhân chính dẫn đến dân thành thò đông ở đới ôn hòa là: a. Người dân thích sống ở đô thò b. Nông thôn hẹp c. Công nghiệp và dòch vụ phát triển d. Nông nghiệp phát triển. Câu 3: Các vấn đề bức xúc ở các đô thò ở đới ôn hòa là: a. Ô nhiễm môi trường b. Ùn tắc giao thông c. Thiếu chỗ ở, công trình công cộng d. Tất cả các vấn đề trên. Câu 4: Một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề đô thò ở đới ôn hòa là: a. Phát triển nông nghiệp b. Phát triển CN, dòch vụ c. Xây dựng thêm đô thò d. Phân bố lại dân cư. Bài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA. Câu 1: Ô nhiểm không khí sẽ gây hại gì cho con người và môi trường? Trang 6 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 a. Gây mưa a xít b. Bệnh đường hô hấp c. Hiệu ứng nhà kính d. Tất cả các ý trên. Câu 2: Những nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa? a. Khí thải công nghiệp b. Khí thải sinh hoạt c. Sử dụng năng lương nguyên tử d. Tất cả các ý trên. Câu 3: Những nguyên nhân nào gây ô nhiễm nước ở đới ôn hòa? a. Tai nạn tàu chở dầu b. Nước thải công nghiệp c. Nước thải sinh hoạt d. Tất cả các ý trên. Câu 4: Ô nhiễm môi trường nước gây những hâu quả gì? a. Gây “ Thủy triều đen” b. Gây “ Thủy triều đỏ” c. Gây bệnh đường tiêu hóa, da liễu d. Tất cả các ý trên. Bài 18: THỰC HÀNH. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. Câu 1: Môi trường ôn đới hải dương phù hợp với biểu đồ nào?( SGK – Tr 59) a. BĐ A b. BĐ B c. BĐ C d. Cả ba biểu đồ. Câu 2: Môi trường hoang mạc ôn đới phù hợp với biểu đồ nào? ( SGK – Tr 59) a. BĐ A b. BĐ B c. BĐ C d. Cả ba biểu đồ. Câu 3: Ở môi trường ôn đới lạnh, thảm thực vật chính là: a. Rừng lá kim b. Rừng lá rộng c. Rừng hỗn giao d. Cả ba loại rừng. Câu 4: Lượng khí CO 2 ở đới ôn hòa không ngừng tăng lên là do: a. Sản xuất CN tăng b. Khí thải ô tô tăng c. Khí thải sinh hoạt tăng d. Tất cả các ý trên. Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. Câu 1: Diện tích hoang mạc chiếm khoảng bao nhiêu phần diện tích đất nổi thế giới? a. 1/2 b. 1/3 c. 1/4 d. 2/3. Câu 2: Diện tích của các hoang mạc ngày nay diễn biến ra sao? a. Thu hẹp dần b. Ngày càng mở rộng c. Giữ nguyên diện tích d.Đóng băng. Câu 3: Hoang mạc có diên tích lớn nhất thế giới là: a. Ôxtraylia b. Bắc Mỹ c. Gô-Bi d. Xahara. Câu 4: Thực vật sống ở hoang mạc có đặc điểm thích nghi : a. Lá biến thành gai b. Thân mộng nước c. Rễ dài d. Tất cả. Câu 5: Loài động vật nào sau đây phát triển mạnh ở hoang mạc? a. Ngựa b. Bò c. Trâu d. Lạc đà. Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC. Câu 1: Ở MTHM, sản xuất nông nghiệp của con người diễn ra ở đâu? a. Ven biển b. Trong các ốc đảo c. Trên cát d. Nơi có mưa. Câu 2: HĐKT của con người ở hoang mạc chủ yếu là: a. Chăn nuôi du mục b. Du lòch c. Khai khoáng d. Tất cả. Câu 3: Tại sao các hoang mạc ngày càng mở rộng? a. Cát lấn b. Biến đổi khí hậu c. Tác động của con người d. Tất cả. Trang 7 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 Câu 4: Giải pháp hữu hiệu để chống xa mạc hóa là: a. Tưới nước b. Chăn nuôi du mục c. Trồng rừng d. Khoan sâu. Bài 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH Câu 1: Đới lạnh nằm trong khoảng vò trí nào? a. Chí tuyến B – Vòng cực B b. Chí tuyến N – Vòng cực N. c. Vòng cực Băc – Cực Bắc d. Vòng cực Nam – cực Nam. Câu 2: Đặc điểm nổi bật của khí hậu đới lạnh là: a. Ôn hòa b. Thất thường c. Khắc nghiệt d. Theo mùa. Câu 3: Động vật tồn tại ở đới lạnh có những đặc điểm thích nghi. a. Lông dày b. Mỡ dày c. Lông không thấm nước d. Tất cả. Câu 4: Loài vật nào sau đây không sống ở đới lạnh? a. Chó sói b. Tuần lộc c. Hải cẩu d. Chim cánh cụt. Câu 5: Tộc người nào thường sống trong các ngôi nhà băng? a. Người La- Pông b. Người I-Núc c. Cả hai d. Không có ai. Bài 22: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH. Câu 1: Hoạt động kinh tế của người dân đới lạnh là: a. Chăn nuôi tuần lộc b. Đánh bắt thủy hải sản c. Săn bắt hải cẩu, gấu trắng d. Tất cả các ý trên. Câu 2: Tại sao ở đới lạnh lại có nhiều cá đến sinh sống? a. Thích nghi tốt b. Nhiều thức ăn c. Khí hậu thuận lợi d. Ít bò săn bắt. Câu 3: Hai vấn đề bức xúc nhất đề bức xúc nhất đới lạnh là: a. Khí hậu – tài nguyên b. Tài nguyên – Nhân lực. c. Nhân lực – Khoa học d. Khoa học – Môi trường. Câu 4: Hãy hoàn thành sơ đồ bằng các cụm từ sau: khí hậu giá lanh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống. Bài 23. MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. Câu 1: Khí hậu và thực vật ở vùng núi chủ yếu thay đổi theo: a. Độ cao b. Mùa c. Chất đất d. Vùng. Câu 2: Ngoài sự thay đổi theo độ cao, thực vật vùng núi còn có sự thay đổi khác: a. Hướng đón nắng b. Hướng đón gió c. Hướng đón mưa d. Tất cả các ý trên. Câu 3: Vùng núi là đòa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc : a. Đa số b. Thiểu số c. Ưa lạnh d. Ưa nóng. Câu 4: Vùng núi có nhiều tầng thực vật hơn là: Trang 8 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 a. Đới nóng b. Đới lạnh c. Đới ôn hòa d. Hoang mạc. Bài 24: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI. Câu 1: Nguyên nhân chính khiến cho vùng núi ít người sinh sống là: a. Độ cao b. Độ dốc c. Đi lại khó khăn d. Khí hậu khắc nghiệt. Câu 2: Ngoài khai khoáng, trồng trọt, người dân vùng núi còn : a. Làm nghề thủ công b. Chài lưới c. Nuôi cá d. Nuôi vòt. Câu 3: Một giải pháp tốt để làm giao thông ở vùng núi là: a. Làm đường vòng b. Phá núi làm đường c. Làm đường hầm d. Cầu treo. Câu 4: Để khai thác tốt nguồn nước vùng núi, người ta thường: a. Trồng rừng b. Dẫn nước vào ruộng c. Làm thủy điện d. Đắp đập ngăn dòng. Bài 25. THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG. Câu 1: Thế giới có bao nhiêu lục đòa? a. Bốn b. Năm c. Sáu d. Bảy. Câu 2: Thế giới có bao nhiêu châu lục? a. Ba b. Bốn c. Năm d. Sáu. Câu 3: Châu lục lớn nhất trong các châu lục là: a. Châu Mỹ b. Châu Á c. Châu Âu d. Châu Phi. Câu 4: Đại dương rộng lớn nhất thế giới là: a. Đại Tây Dương b. Thái Bình Dương c. Ấn Độ Dương d. Bắc Băng Dương. Câu 5: Châu lục nào không có quốc gia? a. Châu Á b. Châu Âu c. Châu Úc d. Châu Nam Cực. Bài 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI. Câu 1: Xét về diện tích, Châu Phi đứng hàng thứ mấy thế giới? a. Thứ hai b. Thứ ba c. Thứ tư d. Thứ năm. Câu 2: Châu Phi ngăn cách với Châu Á bởi Biển Đỏ và: a. Đòa Trung Hải b. Biển Đen c.Kênh đào Panama d. Kênh đào Xuyê. Câu 3: Nguyên nhân làm cho hoang mạc Xahara lan ra sát biển là: a. Nằm trên đường chí tuyến b. Ít mưa c. Cát lấn d. Có dòng biển lạnh đi qua. Câu 4: Nguyên nhân khiến cho Châu Phi vẫn đông người sinh sống là: a. Nhiều đồng bằng b. Nhiều rừng c. Nhiều khoáng sản d. Nhiều tôm cá. Bài 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI(TT) Câu 1: Hai đặc điểm nổi bật của khí hậu Châu Phi là: a. Nóng – Ẩm b.Nóng – Khô c.Mát – Khô d.Lạnh – khô Câu 2: Hoang mạc lớn nhất Châu Phi là : a.Xahara b.Etiôpia c.Namip d.Đông Phi Câu 3 :Đặc điểm lớn nhất của các môi trường ở Châu Phi là : Trang 9 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 a.Nhiều môi trường b.Nhiều môi trường nóng c.Đối xứng qua đường xích đạo d.Nhiều môi trường khô. Câu 4: Môi Trường có lượng mưa nhiều nhất ở Châu Phi là: a. Đòa Trung Hải b.Nhiệt đới c. Cận nhiệt đới ẩm d. Xích đạo ẩm. Bài 28: THỰC HÀNH. Câu 1: Môi trường khô, khắc nghiệt nhất Châu Phi là: a. Xích đạo ẩm b. Nhiệt đới c. Hoang mạc d. Đòa Trung Hải. Câu 2: Môi trường chiếm diện tích lớn nhất Châu Phi là: a. Hoang mạc b. Đòa Trung Hải c. Xích đạo ẩm d. Nhiệt đới. Câu 3: Loại cây to nhất trên các xa van Châu Phi là: a. Chà là b. Cọ c. Bao báp d. Bông. Câu 4: Nguyên nhân làm cho các môi trường nằm đối xứng qua xích đạo là: a. Các môi trường nhiều như nhau b. Khí hậu phân hóa c. Xích đạo đi qua chính giữa d. Ven biển. Bài 29: DÂN CƯ – XÃ HỘI CHÂU PHI. Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không thuộc đặc điểm dân cư Châu Phi? a. Gia tăng nhanh b. Nhiều bệnh dòch c. Thu nhập cao d. Xung đột thường xuyên. Câu 2: Nền văn minh phát triển sớm nhất Châu Phi là: a. Sông Nin b. Nam Phi c. Công gô d. Du mục. Câu 3: Dân cư Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào? a. Môn-gô-lô-it b. Nê-grô-it c. Ơ-rô-pê-ô-it d. ÔXtraloit. Câu 4: Nguyên nhân chính khiến Châu Phi nghèo đói qua thời gian dài: a. Đông dân b. Bùng nổ dân số c. Xung đột sắc tộc d. Bò xâm lược. Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI. Câu 1: Loại cây được trồng nhiều nhất ở Châu Phi là: a. Cây lương thực b. Cây công nghiệp c. Cây ăn quả d. Cây lấy gỗ. Câu 2: Loại hình chăn nuôi phát triển nhất Châu Phi là: a. Nuôi trồng thủy hải sản b. Chăn thả gia cầm c. Chăn nuôi gia súc d. Chăn thả gia súc lớn. Câu 3: Ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất Châu Phi là: a. Hóa chất b. Ô tô c. Luyện kim d. Khai khoáng. Câu 4: Quốc gia được xem là nghèo nhất Châu Phi và thế giới là: a. Angieri b. Nam Phi c. Ruanda d. Ai Cập. Bài 31: KINH TẾ CHÂU PHI (tt). Câu 1: Loại hình dòch vụ đang phát triển mạnh nhất Châu Phi là: a. GTVT b. TT- LL c. Du lòch d. Xuất nhập khẩu. Câu 2: Dòng sông dài nhất Châu Phi và thế giới là: a. S.Công gô b. S. Dămbedi c. S. Nin d. S. Nigie. Câu 3: Hai hoạt động xuất khẩu đem lại nguồn thu chính của Châu Phi là: Trang 10 [...]... Ơ-rô-pê-ô-it Câu 2: Dân cư chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ hiện nay là: a Anh điêng b Exkimo c Người gốc Âu d Người lai Câu 3: Trung và Nam Mỹ dẫn đầu về sự phát triển nào? a Kinh tế b Dân số c Đô thò d Di dân Câu 4: Vấn nạn lớn nhất về đô thò ở Nam Mỹ là: a Thất nghiệp b Ô nhiễm môi trường Trang 13 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 c Mất mó quan đô thò d Xung đột sắc tộc Bài 44: KINH... Hỗn giao – Đồng cỏ d Đồng cỏ – Lá rộng Trang 15 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 Câu 3: Ở Châu Âu có mấy kiểu khí hậu chính? a Hai kiểu b Ba kiểu c Bốn kiểu d Năm kiểu Câu 4: Các sông đổ nước vào Bắc Băng Dương có đặc điểm nổi bật: a Ít nước b Dồi dào nước c Đóng băng vào mùa đông d Chảy mạnh Bài 52: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU ( tt) Câu 1: Môi trường có lượng mưa lớn nhất Châu Âu... d.Pi ô Câu 2: Đặc điểm khí hậu Bắc Âu nổi bật ở chỗ : a.Lạnh giá b.Mát mẻ c.Ôn hòa d.Tất cả các ý trên Câu 3: Thảm thực vật điển hình ở Bắc Âu là : a.Rừng lá rộng b.Rừng lá kim c.Rừng hỗn giao d.Đồng cỏ Trang 16 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 Câu 4: Ngành kinh tế giữ vai trò quan tọng ở Bắc Âu là : a.Trồng rừng b.Kinh tế biển c.Gỗ giấy d.Công nghiệp Bài 57: KHU VỰC TÂY VÀ... b Trao đổi sinh viên Trang 17 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 c Đào tạo nghề d Tất cả các biểu hiện trên Bài 61: THỰC HÀNH Dựa vào bảng số liệu sau : Tỷ trọng các khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP Tên nước Nông – lâm - ngư Công nghiệp – xây dựng Dòch vụ Pháp 3.0 26.1 70 .9 U-crai-na 14.0 38.5 47. 5 Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na Trang 18 ... Trang 12 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 Câu 3: Quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất ở Bắc Mỹ là: a Canada b Hoa kỳ c Mê-hi-cô d Ba nước bằng nhau Câu 4: Hãng máy bay Bôing là hãng máy bay của: a Canada b Hoa kỳ c Mê-hi-cô d Ba nước hợp tác Bài 40: THỰC HÀNH Câu 1: Vùng công nghiệp truyền thống của Hoa Kỳ là: a Đông Bắc b Tây Bắc c Trung tâm d Đông Nam Câu 2:... Một tháng b Ba tháng c Năm tháng d Không có tháng nào Câu 3: Số quốc gia hiện thời ở Châu Nam cực là: Trang 14 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 a Hai quốc gia b Bốn quốc gia c Sáu quốc gia d Chưa có Câu 4: Đặc điểm nổi bật của khí hậu của Châu Nam cực là: a Giá lạnh b Gió mạnh c Nhiều bão d Tất cả Bài 48: CHÂU ĐẠI DƯƠNG Câu 1: Châu Đại dương nằm giữa hai đại dương nào? a Thái... độ b Tài nguyên c Chính trò d Tất cả các ý trên Chương VII .Bài 35: KHÁI QUÁT CHÂU MỸ Câu 1: Xét về diện tích, Châu Mỹ xếp hàng thứ mấy thế giới? a Thứ I b Thứ II c Thứ III d Thứ IV Câu 2: Xét về độ dài, Châu Mỹ đứng hàng thứ mấy thế giới? a Thứ I b Thứ II c Thứ III d Thứ IV Trang 11 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 Câu 3: Dòng sông được mệnh danh “ Vua của các dòng sông” nằm.. .Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 a Hàng tiêu dùng – khoáng sản b Khoáng sản – nông sản c Nông sản – lao động d Lao động – hàng tiêu dùng Câu 4: Hậu quả lớn của quá trình đô thò hóa ồ ạt ở Châu Phi Là: a Thiếu việc làm b Xung đột tộc người c Xung đột biên giới d Xuất hiện nhà ổ chuột Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI Câu 1: Xét về tự nhiên, kinh tế... Năm kiểu d Sáu kiểu Câu 2: Kiểu môi trường chiếm diện tích lớn nhất ở Nam Mỹ là: a Xích đạo b Cận xích đạo c Ôn đới d Núi cao Câu 3: Thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ có các sự phân hóa: a Bắc – Nam b Tây – Đông c Theo độ cao d Tất cả Câu 4: Sự thay đổi của thiên nhiên Trung và Nam Mỹ là do tác động của: a Đòa hình b Vó độ c Khí hậu d Tất cả Bài 43: DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MỸ Câu 1: Người gốc ở Nam... KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU Câu 1: Tây và Trung Âu có mấy khu vực đòa hình : a.Hai khu vực b.Ba khu vực c.Bốn khu vực d.Năm khu vưc Câu 2: Sự phân hóa khí hậu của Tây và Trung Âu là do tác động: a Đòa hình b.Vó độ c.Biển d.Thực vật Câu 3: Lónh vực phát triển nhất ở Tây và Trung Âu là: a.Nông nghiệp b.Công nghiệp c.Dòch vụ d.Ngang bằng nhau Câu 4: Quốc gia có thu nhập cao nhất Tây và Trung Âu là: a Pháp . Phân bố lại dân cư. Bài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA. Câu 1: Ô nhiểm không khí sẽ gây hại gì cho con người và môi trường? Trang 6 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 a số tăng chậm. Câu 5: Hãy hoàn thành sơ đồ sau: Trang 4 Bùng nổ dân số …………………………. ………………………… …………………………. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 Bài 11: DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ. cả. Trang 7 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 7 Năm học 2009 - 2010 Câu 4: Giải pháp hữu hiệu để chống xa mạc hóa là: a. Tưới nước b. Chăn nuôi du mục c. Trồng rừng d. Khoan sâu. Bài 21: MÔI
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7

Từ khóa liên quan