câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 6

14 17,393 410
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 07:00

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Bài Mở Đầu Hãy hoàn thành phần còn trống trong các câu sau: Câu 1: Môn đòa lý 6 cung cấp cho chúng ta những nội dung cơ bản về: Câu 2: Để học môn đòa lý 6 có kết quả chúng ta cần làm tốt những việc : Bài 1: VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT Câu 1: Trong Hệ Mặt Trời bao gồm có Mặt Trời và : a. 7 hành tinh b. 8 hành tinh c. 9 hành tinh d. 10 hành tinh. Câu 2: Thiên thể có kích thước lớn nhất trong Hệ Mặt Trời là : a. Trái Đất b. Mặt Trời c. Sao Mộc d. Sao Thiên Vương. Câu 3: Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất nằm ở vò trí : a. Thứ 2 b. Thứ 3 c. Thứ 4 d.Thứ 5. Câu 4: Trái Đất có hình dạng : a. Hình tròn b. Hình cầu c. Hình nón úp d. Không có hình dạng xác đònh. Câu 5 :Trái Đất có kích thước rất lớn với tổng diện tích khoảng : a. 50 triệu km 2 b. 150 triệu km 2 c. 450 triệu km 2 d. 510 triệu km 2 . Câu 6 : Hãy hoàn thành các câu sau: a. Những đường bằng nhau nối hai cực gọi là …………………………… b. Những đường tròn song song vuông góc với kinh tuyến gọi là…….…………………… c. Kinh tuyến O 0 đi qua đài thiên văn Grin-Uyt nước Anh là …………………………… d. Vó tuyến gốc ( O 0 ) còn được gọi là …………………………………………… Câu 7: Trên quả Đòa Cầu, nếu cứ cách 10 0 ta vẽ 1 kinh tuyến thì sẽ vẽ được tất cả : a. 34 kinh tuyến b. 35 kinh tuyến c. 36 kinh tuyến d. 37 kinh tuyến. Câu 8: Trên quả Đòa Cầu, nếu cứ cách 10 0 ta vẽ một vó tuyến thì sẽ vẽ được : Trang 1 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 a. 18 vó tuyến b. 19 vó tuyến c. 20 vó tuyến d. 21 vó tuyến. Bài 2: BẢN ĐỒ. CÁCH VẼ BẢN ĐỒ. Câu 1: Bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất hay một vùng đất lên: a. Một hình tròn b. Một mặt phẳng thu nhỏ c. Một hình cầu d. Một quả Đòa Cầu. Câu 2: Để vẽ được một bản đồ, việc đầu tiên người ta cần làm là: a. Thu thập thông tin b. Xử lý thông tin c. Tính tỷ lệ d. Lựa chọn ký hiệu. Câu 3: Để thể hiện các đối tượng đòa lý lên bản đồ, người ta phải : a. Thu thập thông tin b. Lựa chọn loại ký hiệu c. Xác đònh loại bản đồ d. Tất cả các ý trên. Bài 3: TỈ LỆ BẢN ĐỒ Câu 1: Tỷ lệ bản đồ là tỷ số khoảng cách giữa các đối tượng trên bản đồ so với : a. Một bản đồ khác b. Một vùng đất nào đó c. Thực đòa d. Tất cả các ý trên. Câu 2: Tỷ lệ bản đồ có ý nghóa gì? a. Cho biết đối tượng được vẽ là bao lớn b. Tính được khoảng cách thực tế của đối tượng đó c. Cho biết đối tượng đó đã được thu nhỏ bao nhiêu lần d. Tất cả các ý trên. Câu 3: Một bản đồ có tỷ lệ 1 : 5 000 000. Vậy 6 cm trên bản đồ ứng với : a. 3 km ngoài thực đòa b. 30 km ngoài thực đòa c. 300 km ngoài thực đòa d. 3000 km ngoài thực đòa. Câu 4: Một bản đồ có tỷ lệ 1 : 7 500 000. Vậy 20 cm trên bản đồ ứng với : a. 1,5 km ngoài thực đòa b. 15 km ngoài thực đòa c. 150 km ngoài thực đòa d. 1500 km ngoài thực đòa. Câu 5: Để tính tỷ lệ bản đồ, người ta dùng mấy loại tỷ lệ ? a. 2 loại b. 3 loại c. 4 loại d. 5 loại. Bài 4 : PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TOẠ ĐỘ ĐỊA LÝ. Câu 1: Cơ sở để xác đònh phương hướng trên bản đồ là: a. Các kinh tuyến b. Các vó tuyến c. Cả kinh tuyến và vó tuyến d. Không cần các đường kinh tuyến và vó tuyến. Câu 2: Hướng nằm giữa hướng Bắc và Đông là: a. Đông Bắc b. Đông Nam c. Tây Bắc d, Tây Nam. Câu 3: Hướng nằm giữa hướng Tây và Tây Nam là : a. Tây – Tây Bắc b. Tây – Tây Nam. c. Nam – Tây Nam d. Nam – Đông Nam. Trang 2 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Câu 4: Hãy hoàn thành các phần còn trống trong các câu sau : - Kinh độ là khoảng cách tính bằng độ từ kinh tuyến đó đến …………………………… - Vó độ là khoảng cách tính bằng độ từ vó tuyến đó đến.………………………………… - Tập hợp kinh độ và vó độ được gọi là … ……………………………………………… của điểm đó. Câu 5: Trong cách viết toạ độ đòa lý của một điểm, cách viết đúng là : a. Kinh độ viết trên, vó độ viết dưới b. Vó độ viết trên, kinh độ viết dưới c. Kinh độ và toạ độ viết bằng nhau d. Cách viết nào cũng đúng. Câu 6: Hãy hoàn thành sơ đồ sau : Câu 7: Viết toạ độ đòa lý của các điểm A, B biết : - A có vó độ là 20 0 Nam, kinh độ là 40 0 Đông. A - B có kinh độ là 25 0 Tây, vó độ là 10 0 Bắc. B Bài 5 : KÝ HIỆU BẢN ĐỒ. CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ. Câu 1: Ký hiệu bản đồ có mấy loại cơ bản ? a. Hai loại b. Ba loại c. Bốn loại d. Năm loại. Câu 2: Để biểu hiện một khu vực có rừng hay không, người ta dùng loại ký hiệu nào ? a. Ký hiệu điểm b. Ký hiệu đường c. Ký hiệu diện tích d. Loại nào cũng biểu hiện được. Câu 3: Ký hiệu bản đồ có mấy dạng khác nhau ? a. Hai dạng b. Ba dạng c. Bốn dạng d. Năm dạng. Trang 3 Bắc Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Câu 4: Để biểu hiện một sở thú người ta thường dùng dạng ký hiệu nào ? a. Dạng hình học b. Dạng chữ viết c. Dạng tượng hình d. Cả ba dạng đều được. Câu 5: Trong thang màu biểu hiện đòa hình, màu càng đỏ sẫm là khu vực có đòa hình : a. Càng cao b. Càng thấp c. Càng sâu d. Càng gồ ghề. Câu 6: Ngoài cách dùng thang màu biểu diễn đòa hình, người ta còn biểu diễn bằng : a. Dạng chữ b. Dạng hình học c. Dạng đường biểu diễn d. Các đường đồng mức. Bài 6: THỰC HÀNH. Câu 1: Một ngôi trường có cổng trường nằm ở hướng Mặt Trời mọc. Vậy cổng trường nằm ở hướng : a. Hướng Nam của trường b. Hướng Bắc của trường c. Hướng Tây của trường d. Hướng Đông của trường. Câu 2: Để vẽ sơ đồ một phòng học, cách tốt nhất là dùng dạng ký hiệu : a. Dạng hình học b. Dạng chữ viết c. Dạng tượng hình d. Cả ba dạng đều được. Câu 3: Một phòng học có chiều dài là 15m. Vậy vẽ bản đồ có tỷ lệ 1 : 50 thì chiều dài của phòng học đó là bao nhiêu cm ? a. 3 cm b. 30 cm c. 300 cm 3000 cm. Câu 4: Một phòng học có chiều rộng là 10 m, khi vẽ lên bản đồ là 5 cm. Vậy bản đồ đó có tỷ lệ là bao nhiêu ? a. 1 : 2 b. 1 : 20 c. 1 : 200 d. 1 : 2000. Bài 7 : SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT Câu 1: Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng theo hướng : a. Từ Tây sang Đông b. Từ Đông sang Tây. c. Từ Nam lên Bắc d. Từ Bắc xuống Nam. Câu 2: Thời gian để Trái Đất quay giáp một vòng quanh trục là: a. 12 giờ b. 24 giờ c. 36 giờ d. 48 giờ. Câu 3: Việt Nam nằm ở múi giờ thứ bao nhiêu ? a. Múi giờ số 0 b. Múi giờ số 7 c. Múi giờ số 14 d. Múi giờ số 19. Câu 4 : Một trận đấu bóng đá diễn ra ở nước Anh lúc 14 giờ chiều. Vậy ở Việt Nam xem trận đấu đó lúc mấy giờ ? a. Lúc 14 giờ b. Lúc 17 giờ c. Lúc 21 giờ d. Lúc 24 giờ. Câu 5 : Nếu như Trái Đất không còn tự quay quanh trục nữa thì hiện tượng gì sẽ xảy ra ? a. Một nửa Trái Đất mãi mãi là ngày b. Một nửa Trái Đất mãi mãi là đêm c. Các vật trên Trái Đất sẽ bò rơi khỏi Trái Đất, sự sống không tồn tại Trang 4 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 d. Tất cả đều đúng. Câu 6: Nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động, vật chuyển động ở nửa cầu Bắc sẽ : a. Bò lệch sang bên phải b. Bò lệch sang bên trái c. Đi thẳng d. Đi vòng . Bài 8 : SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI Câu 1 : Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng : a. Từ Tây sang Đông b. Từ Đông sang Tây. c. Từ Nam lên Bắc d. Từ Bắc xuống Nam. Câu 2: Thời gian để Trái Đất quay giáp một vòng quanh Mặt Trời là : a. 24 giờ b. 30 ngày c. 365 ngày d. 365 ngày 6 giờ. Câu 3: Trái Đất quay quanh Mặt Trời tạo ra hiện tượng gì ? a. Ngày và đêm b. Hiện tượng mùa. c. Hiện tượng mưa nắng c. Hiện tượng gió bão. Câu 4: Khi bán cầu nào ở gần Mặt Trời thì : a. Ấm áp b. Lạnh giá c. Mưa nhiều d, Câu a, c đúng. Câu 5: Hàng ngày ta thấy hiện tượng Mặt Trời mọc rồi lại lặn là do : a. Mặt Trời chuyển động b. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời c. Trái Đất quay quanh trục d. Tất cả đều đúng. Bài 9 : HIỆN TƯNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA. Câu 1: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa được sinh ra do hiện tượng ; a. Trái Đất quay quanh Mặt Trời b. Trái Đất tự quay quanh trục c. Do trục nghiêng của Trái Đất không đổi d. Câu a, c đúng. Câu 2: Ngày 22 tháng 6, ánh nắng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào vó tuyễn bao nhiêu độ ? a. Vó tuyến 0 0 b. Vó tuyến 23 0 27 ’ B c. Vó tuyến 66 0 33 ’ B d. Vó tuyến 90 0 B. Câu 3: Ngày 22 tháng 12 được gọi là : a. Đông chí b. Xuân phân c. Hạ chí d. Thu phân. Câu 4: Vào hai dòp xuân phân và thu phân, hiện tượng ngày và đêm ở hai bán cầu sẽ như thế nào? a. Ngày dài hơn đêm b. Đêm dài hơn ngày c. Ngày và đêm bằng nhau. d. Ngày dài 24 giờ. Câu 5: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa có ảnh hưởng đến : a. Thời tiết b. Khí hậu c. Sản xuất và sinh hoạt d. Tất cả các ý trên. Trang 5 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Câu 6 : Ở hai miền cực có các hiện tượng khác thường là : a. Ngày dài 24 giờ b. Đêm dài 24 giờ c. Đêm trắng d. Tất cả các hiện tượng trên. Bài 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT. Câu 1: Cấu tạo bên trong của Trái Đất bao gồm mấy lớp ? a. Hai lớp b. Ba lớp c. Bốn lớp d. Năm lớp. Câu 2: Trong các lớp cấu tạo của Trái Đất, lớp dày nhất là: a. Lớp vỏ b. Lớp trung gian c. Lớp lõi d. Các lớp dày bằng nhau. Câu 3: Trong cấu tạo bên trong của Trái Đất, lớp có cấu tạo rắn chắc nhất là : a. Lớp vỏ b. Lớp trung gian c. Lớp lõi d. Các lớp rắn chắc như nhau. Câu 4: Lớp có nhiệt độ thấp nhất là : a. Lớp lõi b. Lớp trung gian c. Lớp vỏ d. Các lớp có nhiệt độ bằng nhau. Câu 5: Lớp vỏ của Trái Đất được cấu tạo : a. Bởi một khối liền nhau b. Từ các đòa mảng c. Từ biển và đất liền d. Từ các khối đất đá. Câu 6: Các đòa mảng cấu tạo nên vỏ Trái Đất luôn có sự vận động : a. Trồi lên, thụt xuống b. Xô vào nhau c. Tách xa nhau d. Tất cả các vận động trên. Bài 11 : THỰC HÀNH . SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Câu 1: Phần đất liền phân bố chủ yếu ở bán cầu nào ? a. Bán cầu Nam b. Bán cầu Bắc c. Bán cầu Đông d. Bán cầu Tây. Câu 2: “ Thủy bán cầu” là tên gọi khác của bán cầu nào ? a. Bán cầu Nam b. Bán cầu Bắc c. Bán cầu Đông d. Bán cầu Tây. Câu 3: Lục đòa nào lớn nhất trong các lục đòa ? a. Lục đòa Nam Mỹ b. Lục đòa Bắc Mỹ c. Lục đòa Phi d. Lục đòa Á – Âu. Câu 4: Đại dương nào lớn nhất trong các đại dương ? a. Bắc Băng Dương b. Ấn Độ Dương c. Đại Tây Dương d. Thái Bình Dương. Câu 5: Nếu diện tích của Trái Đất là 510 triệu km 2 thì diện tích đất liền là bao nhiêu ? a. 147 triệu km 2 b. 148 triệu km 2+ c. 149 triệu km 2 d. 150 triệu km 2 . Trang 6 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Bài 12 : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐÂT. Câu 1: Nguyên nhân chính để sinh ra nội lực là : a. Các vật chất trên bề mặt Trái Đất quá nặng b. Lớp trung gian và lớp lõi lỏng c. Nhiệt độ và áp suất trong lòng đất quá cao d. Lớp vỏ quá rắn chắc. Câu 2: Nội lực và ngoại lực là hai lực : a. Đối nghòch nhau b. Xảy ra đồng thời c. Tạo nên đòa hình bề mặt Trái Đất d. Tất cả đều đúng. Câu 3: Động đất và núi lửa được tạo ra do : a. Nội lực b. Ngoại lực c. Cả hai lực d. Do con người. Câu 4: Một hiện tượng gây những hậu quả nghiêm trọng nhất cho con người là: a. Núi lửa b. Động đất c. Bão d. Sóng thần. Câu 5: Núi lửa ngừng hoạt động có lợi gì mà người dân thường tập trung sinh sống đông ? a. Khí hậu ấm áp b. Nhiều khoáng vật. c. Sẽ không có núi lửa nữa d. Có nhiều đất ba dan ,màu mỡ. Câu 6 : Núi lửa xảy ra ở đâu gây hậu quả nghiêm trọng ? a. Nơi đông dân cư b. Ở đồng bằng c. Ở vùng núi cao d. Dưới đáy biển. Bài 13. ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. Câu 1: Cấu tạo một ngọn núi bao gồm bao nhiêu bộ phận chính ? a. Hai bộ phận b. Ba bộ phận c. Bốn bộ phận d. Năm bộ phận. Câu 2 : Độ cao tuyệt đối của một ngọn núi là độ cao tính từ : a. Chân núi đến đỉnh núi b. Từ thung lũng đến đỉnh núi c. Từ mực nước biển đến đỉnh núi d. Từ mực nước biển trung bình đến đỉnh núi. Câu 3: Phân loại theo độ cao, “ núi cao” là núi có độ cao trên : a. 1000 m b. 1500 m c. 2000 m d. 2500 m. Câu 4: Hai tiêu chí cơ bản để phân biệt núi già, núi trẻ là : a. Đỉnh, sườn b. Sườn, thung lũng c. Đỉnh, thung lũng d. Thời gian và độ nâng cao. Câu 5 : Ngọn núi cao nhất thế giới là : a. Chu-mô-lung-ma b. An pơ c. Phan-xi-păng d. Phú Só. Câu 6 : Dạng đòa hình Các-xtơ và hang động xuất hiện ở đâu ? a. Vùng núi lửa b. Vùng đất sét Trang 7 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 c. Vùng núi đá vôi d. Vùng núi trẻ. Bài 14 : ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tt) Câu 1 : Điểm khác nhau cơ bản giữa núi và đồng bằng là : a. Độ cao b. Bề mặt c. Chất đất d. a, b đúng. Câu 2: Dựa vào nguồn gốc hình thành, người ta chia đồng bằng thành mấy loại ? a. Hai loại b. Ba loại c. Bốn loại d. Năm loại. Câu 3: Loại cây được trồng nhiều nhất ở đồng bằng là : a. Cây công nghiệp b. Rừng c. Cây ăn quả d. Cây lương thực. Câu 4 : Sự khác nhau cơ bản giữa cao nguyên và đồng bằng là : a. Bề mặt b. Sự hình thành c. Độ cao d. Chất đất. Câu 5: Đồi là dạng đòa hình chuyển tiếp giữa : a. Núi – Cao nguyên b. Núi – Đồng bằng c. Núi – Biển d. Cao nguyên – Đồng bằng. Bài 15 : CÁC MỎ KHOÁNG SẢN. Câu 1: Phân theo công dụng, người ta chia khoáng sản thành : a. Hai loại b. Ba loại c. Bốn loại d. Năm loại. Câu 2: Phân theo công dụng, dầu mỏ thuộc loại khoáng sản nào ? a. Kim loại b. Phi kim loại c. Nhiên liệu d. Không thuộc nhóm nào. Câu 3: Ở Cà Mau có những loại khoáng sản nào? a. Than đá b. Than bùn c. Muối d. Khí đốt. Câu 4: Sự khác nhau cơ bản giữa mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh là : a. Nơi hình thành b. Thời gian hình thành c. Công dụng d. Quá trình hình thành. Câu 5 : Các khoáng sản đều có chung những đặc điểm lớn là : a. Thời gian hình thành lâu b. Hình thành chủ yếu trong lòng đất c. Rất quý hiếm d. Tất cả các ý trên. Bài 16 : THỰC HÀNH. ĐỌC BẢN ĐỒ TỶ LỆ LỚN. Câu 1 : Đường đồng mức là những đường : a. Cùng vó độ b. Cùng kinh độ c. Cùng một ngọn núi d. Cùng độ cao. Câu 2: Những đường đồng mức càng dày với nhau, chứng tỏ sườn núi đó : a. Càng dốc b. Càng thoải c. Càng cao d. Càng thấp. Câu 3: Trong thang màu đòa hình, màu càng đỏ sậm chứng tỏ đòa hình càng : a. Càng bằng phẳng b. Càng gồ ghề c. Càng cao d. Càng dốc. Câu 4 : Dựa vào H41 (SGK – T51) xác đònh hướng từ A1 đến A2 là : a. Đông – Tây b. Tây – Đông c. Bắc – Nam d. Nam – Bắc. Trang 8 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Câu 5: Dựa vào H41 (SGK – T51) xác đònh khoảng cách từ A1 đến A2: a. 5,5 km b. 6,5 km c. 7,5 km 8,5 km. Bài 17 . LỚP VỎ KHÍ. Câu 1: Trong thành phần cấu tạo của bầu khí quyển, nhiều nhất là : a. Khí Oxi b. Khí Nitơ c. Khí Cácbon d. Khí Hiđrô. Câu 2: Hiện tượng mây, mưa trên Trái Đất được tạo thành bởi : a. Khí Oxi b. Khí Nitơ c. Hơi nước d. Khí Cácbon. Câu 3: Loại khí liên quan trực tiếp đến sự hô hấp của con người và muôn loài là : a. Khí Oxi b. Khí Cácbon d. Khí Nitơ d. Khí Hiđrô. Câu 4 : Cấu tạo của lớp vỏ khí bao gồm : a. Hai tầng b. Ba tầng c. Bốn tầng d. Năm tầng. Câu 5: Tầng Ôdôn có tác dụng gì? a. Ngăn cản ánh sáng b. Ngăn cản nhiệt độ c. Ngăn cản sao băng d. Ngăn cản tia tử ngoại. Câu 6: Hình thành trên đất liền và tương đối khô là khối khí nào ? a. Khối khí nóng b. Khối khí lạnh c. Khối khí lục đòa d. Khối khí hải dương. Câu 7: Khi nào thì một khối khí bò biến tính ? a. Khi nó di chuyển b. Khi nó đi qua bề mặt khác c. Khi nó đứng yên d. Khi có gió. Bài 18 : THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ. Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của thời tiết ? a. Mây, mưa b. Sấm, chớp c. Gió, bão d. Ngày, đêm. Câu 2: Đặc điểm nổi bật của thời tiết là : a. Diễn ra ở diện tích hẹp b. Luôn có sự thay đổi c. Diễn biến thất thường d. Luôn ổn đònh. Câu 3: Tính chất nổi bật của khí hậu là : a. Có tính quy luật b. Diễn biến thất thường c. Luôn có sự thay đổi d. Lặp đi lặp lại. Câu 4: Sự khác nhau cơ bản giữa khí hậu so với thời tiết là : a. Diễn ra trên diện rộng b. Lặp đi lặp lại c. Trở thành quy luật d. Tât cả các ý trên. Câu 5: Nhiệt độ không khí có những thay đổi nào ? a. Gần hay xa biển b. Theo độ cao c. Theo vó độ d. Tất cả các ý trên. Câu 6: Cách đo nhiệt độ không khí nào sau đây là đúng ? a. Để trực tiếp trên mặt đất b. Trong bóng râm cách mặt đất 5 m. c. Để trực tiếp ngoài nắng cách mặt đất 2 m. Trang 9 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 d. Trong bóng râm, cách mặt đất 2 m. Bài 19 : KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT Câu 1: Nguyên nhân để có khí áp là : a. Trái Đất có lực hút b. Không khí có trọng lượng c. Trái Đất có nhiệt độ d. Trái Đất có biển và đất liền. Câu 2: Dụng cụ dùng để đo khí áp là : a. Khí áp kế b. Nhiệt kế c. Lực kế d. Ẩm kế. Câu 3: Nhận đònh nào sau đây là đúng ? a. Các đai áp cao hình thành ở vùng vó độ thấp. b. Các đai áp thấp hình thành ở vùng vó độ cao. c. Các đai áp cao và áp thấp đan xen với nhau. d. Tất cả các nhận đònh trên đều đúng. Câu 4: Nguyên nhân sinh ra gió là : a. Trái Đất có không khí b. Trái Đất có đất liền và biển. c. Trái Đất có các đai khí áp đan xen nhau. d. Trái Đất có nhiều cây cối. Câu 5: Trên bề mặt Trái Đất có 3 loại gió chính là Tín Phong, Tây Ôn đới và : a. Hàn đới b. Nhiệt đới c. Đông Nam d. Đông cực. Câu 6 : Hiện tượng gió thổi thành những vòng tròn tuần hoàn gọi là : a. Gió thổi vòng tròn b. Sự di chuyển của không khí c. Hoàn lưu khí quyển d. Hoàn lưu khí áp. Bài 20 : HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA. Câu 1: Hiện tượng mưa có được là nhờ trong không khí có : a. Mây b. Nước c. Hơi nước d. Nhiều loại khí. Câu 2 : Không khí đã chứa quá nhiều hơi nước đến mức không thể chứa thêm nữa gọi là : a. Mây b. Không khí bão hòa c. Không khí ẩm d. Trời sắp mưa. Câu 3: Không khí đã bão hòa, trước khi biến thành mưa phải trải qua một giai đoạn là : a. Bão hòa lần hai b. Mây nặng c. Ngưng tụ d. Bão hòa hơi nước. Câu 4 : Để đo lượng mưa ở một đòa phương, người ta dùng một dụng cụ đo là : a. Ẩm kế b. Nhiệt kế c. Khí áp kế d. Vũ kế. Câu 5 : Lượng mưa trên thế giới phân bố không đều ở các góc độ sau : Trang 10 [...].. .Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 a Trên biển và trên đất liền b Ở vùng lạnh và vùng nóng c Giữa mùa nóng và mùa lạnh d Tất cả các góc độ trên Bài 21 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯNG MƯA Câu 1: Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa cho ta biết các yếu tố : a Nhiệt độ b Lượng mưa c Nhiệt độ và lượng mưa d Khí hậu một đòa phương Câu 2: Đường màu đỏ... vùng đất làm cho vùng đất đó ít mưa và khô hạn là : a Dòng biển nóng b Dòng biển lạnh Trang 12 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 c Dòng biển chảy mạnh d Dòng biển chảy yếu Bài 26 ĐẤT CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT Câu 1: Trong cấu tạo bên trong của Trái Đất, lớp đất phân bố ở đâu ? a Lớp vỏ b Lớp trung gian c Nhân Trái Đất d Cả 3 lớp đều có đất Câu 2: cấu tạo của đất bao gồm có... hòa c Đới lạnh d Tất cả các đới Câu 4: Bọ cạp, xương rồng, bao báp, lạc đà …là những sinh vật điển hình cho môi trường: a Vùng Bắc cực b Đồng bằng c Vùng núi d Hoang mạc Câu 5: Sự phân bố của động vật chòu ảnh hưởng quyết đinh của yếu tố tự nhiên nào ? a Thực vật b Khí hậu c Ánh sáng d Nguồn thức ăn Trang 13 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Câu 6 : Tại sao vùng Bắc cực, Nam... xích đạo Bài 23 : SÔNG VÀ HỒ Câu 1: Đặc điểm cơ bản của một dòng sông là : a Dòng chảy b Có tự nhiên c Lớn d Có lâu đời Câu 2: Dòng sông hiện nay bò ngăn lại hai đầu, nước không chảy nữa gọi là : a Sông chết b Hồ c Vết tích sông cũ d Tất cả các cách gọi trên Câu 3: Các sông làm nhiện vụ cung cấp nước cho sông chính gọi là : a Sông b Phụ lưu c Chi lưu d Nhánh sông Trang 11 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm. .. Cực 0 ’ 0 ’ Câu 2 : Các đường có số độ 66 33 B và 66 33 N là các đường gì ? a Xích đạo b Chí tuyến c Vòng cực d Cực Câu 3 : Sự phân chia các đới khí hậu trên bề mặt Trái Đất là dựa vào : a Các kinh tuyến b Các vó tuyến c Biển và đại dương d Biển và đất liền Câu 4 : Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu ? a Hai đới b Ba đới c Bốn đới d Năm đới 0 ‘ 0 ‘ Câu 5: Đới khí hậu nằm trong khoảng từ 23... Nam) Câu 7 : Sự khác nhau cơ bản giữa sông và hồ là: a Dòng chảy b Nguồn gốc tự nhiên c Lớn hay nhỏ d Có lâu hay mau Bài 24 : BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Câu 1: Độ muối trong nước biển và đại dương có được là nhờ các nguồn cung cấp : a Nước mưa b Nước sinh hoạt c Do các sinh vật d Đất , đá trong đất liền đưa ra Câu 2: Độ muối trung bình trong các biển và đại dương là : a 33 ‰ b 35 ‰ c 37 ‰ d, 39 ‰ Câu 3: Biển và. .. lưu c Chi lưu d Nhánh sông Trang 11 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Câu 4: Các sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính gọi là : a Sông b Phụ lưu c Chi lưu d Nhánh sông Câu 5: Tập hợp : Sông chính, phụ lưu, chi lưu của một dòng sông gọi là: a Dòng sông b Mạng lưới sông c Hệ thống sông d Lưu vực sông Câu 6: Trên thế giới, được mệnh danh là “ Vua của các dòng sông” là : a... Gió d Mây Câu 3: Các cột màu xanh trên biểu đồ biểu thò cho yếu tố nào ? a Nhiệt độ b Lượng mưa c Gió d Mây Câu 4: Các yếu tố nhiệt độ và lượng mưa trên biểu đồ được thể hiện trong bao lâu? a Một ngày b Một tuần c Một tháng d Một năm Bài 22 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Câu 1: Các đường vó tuyến có số độ 23027‘B và 23027‘N là các đường: a Xích đạo b Chí tuyến c Vòng cực d Cực 0 ’ 0 ’ Câu 2 :... nhiêu b Bạc màu c Thoái hóa d Câu b, c đúng Bài 27 LỚP VỎ SINH VẬT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT Câu 1: Lớp vỏ sinh vật phân bố ở đâu? a Trên mặt đất và trong đất b Dưới nước c Trong không khí d Tất cả các môi trường trên Câu 2: Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng quyết đinh đến sự phân bố của sinh vật là : a Chất đất b Lượng nước c Ánh sáng d Khí hậu Câu 3 : Hải cẩu, gấu tuyết,... b Ba tầng c Bốn tầng d Năm tầng Câu 3: Thành phần chiếm khối lượng lớn nhất trong đất là: a Chất hữu cơ b Chất khoáng c Nước d Không khí Câu 4: Đặc điểm lớn nhất, có giá trò nhất của đất là: a Giàu khoáng chất b Giàu nước c Độ phì cao d Đất cứng Câu 5: Trong các nhân tố hình thành đất, nhân tố giữ vai trò quyết đònh là : a Đá mẹ b Sinh vật c Khí hậu d Con người Câu 6 Trong quá trình canh tác, nếu không . Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Bài Mở Đầu Hãy hoàn thành phần còn trống trong các câu sau: Câu 1: Môn đòa lý 6 cung cấp cho chúng ta những. triệu km 2 . Trang 6 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Bài 12 : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐÂT. Câu 1: Nguyên nhân. Bắc. Trang 8 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Câu 5: Dựa vào H41 (SGK – T51) xác đònh khoảng cách từ A1 đến A2: a. 5,5 km b. 6, 5 km c. 7,5 km 8,5 km. Bài 17 . LỚP VỎ KHÍ. Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 6, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 6, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 6

Từ khóa liên quan