Tiểu luận "Xu hướng chuyên môn hóa đội tàu Việt Nam" pdf

14 3,390 32
  • Loading ...
1/14 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 11:20

07/06/14 1 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BÀI TIỂU LUẬN GVHD: ĐẶNG THỊ BÍCH HOÀI NHÓM 9 1. Quách Trọng Thanh (NT) 2. Lê Kim Ngân 3. Tô Tú Quyên 4. Lê Hồng Tươi 5. Trần Thị Thu Thảo 6. Nguyễn Thị Trang 7. Nguyễn Đức Lĩnh 8. Lại Khắc Hiệp 07/06/14 2 Nội dung  CHƯƠNG I- ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH VẬN TẢI BIỂN Ở NƯỚC TA  CHƯƠNG II - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER  CHƯƠNG III - SỰ CHUYÊN MÔN HÓA ĐỘI TÀU  CHƯƠNG IV - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN MÔN HÓA ĐỘI TÀU 3 CHƯƠNG I- ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH VẬN TẢI BIỂN Ở NƯỚC TA  Việt Nam có bờ biển dài trên 3.000 km, là điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển hàng hải. 07/06/14 4 CHƯƠNG I- ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH VẬN TẢI BIỂN Ở NƯỚC TA  Cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành kinh tế, hàng hóa ngày càng dồi dào hơn.  Và hình thức vận chuyển phù hợp nhất đó là vận tải đường biển, đặc biệt là hàng hóa siêu trọng,siêu trường và các tuyến vận tải xa. 07/06/14 5 CHƯƠNG I- ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH VẬN TẢI BIỂN Ở NƯỚC TA  Đồng thời,Container hoá trong vận tải biển được coi là xu hướng chung của vận tải biển quốc tế trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tới. 07/06/14 6 CHƯƠNG II- LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER CHƯƠNG II- LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER THẾ GIỚI VIỆT NAM 07/06/14 7 CHƯƠNG III - SỰ CHUYÊN MÔN HÓA ĐỘI TÀU I - Chuyên môn hóa đội tàu là gì II - Những yêu cầu và yếu tố khách quan III - Lợi ích của chuyên môn hóa IV - Mặt trái của chuyên môn hóa V - Những phương pháp chuyên môn hóa hiện nay 07/06/14 8 I - Chuyên môn hóa đội tàu là gì 1. Định nghĩa chuyên môn hóa  Chuyên môn hóa là chuyên về một việc, một lĩnh vực nhất định nào đó nhằm nâng cao năng suất lao động. 2.Chuyên môn hóa đội tàu  Là tổ chức đội tàu chuyên vận chuyển về mội loại, một nhóm loại hàng hóa có tính chất tương tự nhau làm tăng khả năng chuyên chở và giảm thiểu thời gian chu kỳ một chuyến đi. 07/06/14 9 I - Chuyên môn hóa đội tàu là gì 3. Nguyên nhân của chuyên môn hóa  Mục đích chủ yếu của tiến bộ kỹ thuật và tổ chức quản lý trong vận tải là rút ngắn thời gian chuyên chở, bảo đảm an toàn cho đối tượng chuyên chở và giảm chi phí đến mức thấp nhất.  Muốn vậy ta phải giảm thời gian vận chuyển. Yếu tố cơ bản nhất để giảm thời gian xếp,dỡ là tăng cường cơ giới hoá khâu xếp, dỡ các điểm vận tải. Một biện pháp quan trọng để giải quyết được cơ giới hoá toàn bộ các khâu xếp, dỡ hàng hoá là tạo ra các kiện hàng hoá lớn thích hợp và được tiêu chuẩn hoá nhất định (Unitization)  Container ra đời. 07/06/14 10 II - Những yêu cầu và yếu tố khách quan  Thương mại hàng hóa tăng nhanh, kinh tế phát triển, lượng hàng hóa lưu thông số lượng và chất lượng.  Sự tăng năng suất xếp dỡ của cảng do cơ giới hóa, chuyên môn hóa dây chuyền xếp dỡ.  Xu hướng tăng tốc độ chạy tàu.  Sự cạnh tranh giữa các hãng tàu về giá cước và giảm thiểu về thời gian vận chuyển.  Nhu cầu đảm bảo sự nhanh chóng và an toàn cho hàng hóa của các chủ hàng.  Sự phát triển nhanh chóng về kỹ thuật đóng tàu.  Yêu cầu cần thiết của thời đại công nghiệp và thương mại quốc tế [...]... hành của hàng hóa  Lao động chỉ chuyên một nghiệp vụ, hạn chế các nghiệp vụ khác 07/06/14 12 V - Những phương pháp chuyên môn hóa hiện nay  Tăng trọng tải tàu  Tăng vận tốc tàu chạy  Nâng cao khả năng chuyên dụng của tàu  Trang bị các thiết bị chuyên dụng  Thiết kế tàu phù hợp với từng loại hàng chuyên chở 07/06/14 13 CHƯƠNG IV – CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN MÔN HÓA ĐỘI TÀU Tăng trọng tải tàu 07/06/14...III - Lợi ích của chuyên môn hóa        Tận dụng được trọng tải và dung tích của tàu Số lượng nhân công tiết kiệm (ở cảng) Cơ giới hóa xếp dỡ dễ dàng,giải phóng sức lao động thủ công Nâng suất nhân công và thiết bị tăng Tiêu chuẩn hóa kế hoạch làm hàng Tăng độ an toàn cho hàng hóa Tổng quỹ lương cho nhân công trên tàu thấp hơn 07/06/14 11 IV - Mặt trái của chuyên môn hóa  Vốn đầu tư lớn... bị các thiết bị chuyên dụng  Thiết kế tàu phù hợp với từng loại hàng chuyên chở 07/06/14 13 CHƯƠNG IV – CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN MÔN HÓA ĐỘI TÀU Tăng trọng tải tàu 07/06/14 Tăng tốc độ tàu Tăng khả năng chuyên dụng của tàu 14 . Mặt trái của chuyên môn hóa V - Những phương pháp chuyên môn hóa hiện nay 07/06/14 8 I - Chuyên môn hóa đội tàu là gì 1. Định nghĩa chuyên môn hóa  Chuyên môn hóa là chuyên về một việc, một. GIỚI VIỆT NAM 07/06/14 7 CHƯƠNG III - SỰ CHUYÊN MÔN HÓA ĐỘI TÀU I - Chuyên môn hóa đội tàu là gì II - Những yêu cầu và yếu tố khách quan III - Lợi ích của chuyên môn hóa IV - Mặt trái của chuyên. TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER  CHƯƠNG III - SỰ CHUYÊN MÔN HÓA ĐỘI TÀU  CHƯƠNG IV - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN MÔN HÓA ĐỘI TÀU 3 CHƯƠNG I- ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH VẬN TẢI BIỂN Ở NƯỚC TA  Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận "Xu hướng chuyên môn hóa đội tàu Việt Nam" pdf, Tiểu luận "Xu hướng chuyên môn hóa đội tàu Việt Nam" pdf, Tiểu luận "Xu hướng chuyên môn hóa đội tàu Việt Nam" pdf, CHƯƠNG I- ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH VẬN TẢI BIỂN Ở NƯỚC TA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn