đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 7

4 1,036 7
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 08:29

TRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANG Số 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: +84-76-840120; Fax: +84-76-842560 E-mail: agu@hcm.vnn.vn ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 180 phút Ngày thi: Đề thi số: Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đĩa Z: để chấm điểm. - Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi. - Đề thi gồm 3 phần. Bài thi được xem như đạt nếu tổng cộng điểm của 3 phần ≥ 5 và điểm của mỗi phần phải đạt tối thiểu: Windows ≥ 0,5; Word + Powerpoint ≥ 1 và Excel ≥ 1. Phần I: Microsoft Windows 98 (2 điểm) 1. Tạo cây thư mục sau tại thư mục gốc đĩa Z:\ : 2. Tạo tập tin QUANGCAO.TXT trong thư mục DAI LY BAO có nội dung: Đại lý luôn luôn bán báo đúng với giá bìa. Mua nhiều có tặng phẩm. 3. Copy tập tin QUANGCAO.TXT vào các thư mục BAN NGUYET SAN, NGUYET SAN, NHAT BAO và lần lượt đổi tên thành BNS_QC.TXT, NS_QC.DOC, NB_QC.TXT. 4. Tạo tập tin LYTHUYET.DOC trong thư mục NGUYET SAN có nội dung trình bày cách tìm kiếm tập tin hoặc thư mục trong Windows 98. 5. Đặt thuộc tính chỉ đọc (Read Only) cho tập tin LYTHUYET.DOC. 6. Di chuyển thư mục PC WORLD vào thư mục BAN NGUYET SAN. * Đề thi gồm có 4 trang Trang 1 * Z: \ Phần II: Microsoft Word và Microsoft Powerpoint A. Microsoft Word (3,5 điểm) Anh (Chị) hãy nhập, định dạng văn bản sau và lưu vào ổ đĩa Z với tên tập tin là THIWORD.DOC: Lưu ý: Hình ảnh chèn vào văn bản có thể chọn tuỳ ý. ã nhiều năm qua, tạp chí Thế Giới Vi Tính, PC World Vietnam cùng với bạn đọc đã góp sức vào việc phát triển của CNTT nước nhà với chiếc cúp đăng quang cho những công ty, đơn vị đã mang lại những gì tốt nhất cho thị trường CNTT đang phát triển ngày càng nhanh Đ chóng, đa dạng. Mỗi năm cộng đồng CNTT Việt Nam lại có dịp nhìn lại thành quả khi cùng chung vui với những người hân hoan đón nhận sự tin cậy của bạn đọc trên bục danh dự. Chính bạn đọc tạp chí Thế Giới Vi Tính, những người dù ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp làm động lực cho sự phát triển chung của nền CNTT Việt Nam, đã mang lại sự sôi nổi hào hứng, nhiều bất ngờ cũng như sự thành công của giải “Sản Phẩm CNTT Ưa Chuộng Nhất” hàng năm. ạp chí cũng như bạn đọc đang chạy đua cùng thời gian để sự kiện được mong chờ hàng năm này thực sự là ngày hội của nhà sản xuất cũng như người dùng Việt Nam. T ất cả đang còn ở phía trước! Các bạn vẫn còn cơ hội để đóng góp ý kiến của mình qua phiếu bình chọn in trên PC World A số 5/2003 và PC World B số 6/2003. T PC World Việt Nam. * Đề thi gồm có 4 trang Trang 2 * PHIẾU ĐẶT TẠP CHÍ DÀI HẠN PCW A PCW B PCW A+B Công ngh Máy Tính và M ngChính Sách và ng D ng ệ ạ Ứ ụ CNTTC 2 lo i (gi m thêm 6%)ả ạ ả 1 năm: 12 kỳ - phát hành ngày 11 năm: 12 kỳ - phát hành ngày 11 năm: 24 kỳ96.000đ (Sinh viên: 84.000)63.000đ (Sinh viên: 4.000)150.000đ (Sinh viên: 120.000) B n đ c ngo i thành TPHCM và Hà N i tr thêm phí g i t p chí qua b u đi n: ạ ọ ở ạ ộ ả ử ạ ư ệ 12.000đ/năm/lo iạ , k c sinh ể ả viên B n đ c g i ti n qua b u đi n đ c b t thêm 000đ trên m i lo i giá đ bù vào phí chuy n ti n qua b u đi nạ ọ ử ề ư ệ ượ ớ ọ ạ ể ể ề ư ệ H và tênọ Đ n v công tácơ ị Đ a ch n i công tácị ỉ ơ Đ a ch nh n t p chíị ỉ ậ ạ Đi n tho iệ ạ E-mail  Đăng ký t tháng_____/200__ ừ  S l ng _______ b n/kỳố ượ ả PC WORLDTH Ế GI I VI TÍNHỚ Ti t ki m 20% ế ệ s o v ớ i g i á b ì a B. Microsoft Powerpoint (1 điểm) Cho 2 khung slide sau: Slide 1: Slide 2: Yêu cầu: 1. Anh (Chị) hãy nhập và trình bày 2 slide trên. Lưu ý: Hình ảnh chèn vào các khung slide có thể chọn tuỳ ý. 2. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp slide (slide transition) bất kỳ cho 2 slide. 3. Tạo hiệu ứng trình bày tuỳ ý cho các đối tượng trong mỗi slide (custom animation). 4. Lưu tập tin vào ổ đĩa Z: với tên là THIETBI.PPT. * Đề thi gồm có 4 trang Trang 3 * Phần III: Microsoft Excel (3,5 điểm) Cho bảng tính sau đây: Anh (chị) hãy nhập nội dung của bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu bên dưới và lưu vào ổ đĩa Z: với tên tập tin là NHAPXUAT.XLS. Yêu cầu: 1. Điền thông tin vào cột Tên hàng dựa vào 3 ký tự đầu của Mã hàng và Bảng 1. 2. Điền thông tin vào cột Loại dựa vào 2 ký tự thứ 5 và thứ 6 của Mã hàng, nếu là ĐB thì loại là "Đặc biệt", nếu là TB thì loại là "Trung bình". 3. Điền thông tin vào cột Đơn giá dựa vào 3 ký tự đầu và ký tự cuối của Mã hàng và Bảng 2, biết rằng: - Nếu ký tự cuối của mã hàng là N (nhập) thì đơn giá thực của mặt hàng đó thấp hơn đơn giá cho trong bảng 2 là 5%. - Nếu ký tự cuối của mã hàng là X (xuất) thì đơn giá thực của mặt hàng đó cao hơn đơn giá cho trong bảng 2 là 10%. 4. Điền thông tin vào cột Thuế biết rằng: - Nếu mặt hàng là nhập thì thuế của 1kg sẽ bằng 0,2% đơn giá thực. - Nếu mặt hàng là xuất thì thuế của 1kg sẽ bằng 0,5% đơn giá thực. 5. Tính cột Thành tiền, biết rằng: Thành tiền = số lượng * đơn giá - thuế. 6. Thống kê lần lượt xem tổng số tiền bỏ ra để nhập Đường, nhập Gạo và tổng số tiền thu vào để xuất Đường, xuất Gạo là bao nhiêu; điền vào bảng Thống kê. Hết * Đề thi gồm có 4 trang Trang 4 * . TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANG Số 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: +8 4 -7 6-8 40120; Fax: +8 4 -7 6-8 42560 E-mail: agu@hcm.vnn.vn ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: . 180 phút Ngày thi: Đề thi số: Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z: để chấm điểm. - Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi. - Đề thi gồm 3 phần. Bài thi được xem như. đ a Z: : 2. Tạo tập tin QUANGCAO.TXT trong thư mục DAI LY BAO có nội dung: Đại lý luôn luôn bán báo đúng với giá b a. Mua nhiều có tặng phẩm. 3. Copy tập tin QUANGCAO.TXT vào các thư mục BAN
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 7, đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 7, đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn