Sinh học 11 - Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK) potx

5 842 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 22:20

Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK) I. MỤC TIÊU + Vẽ được đồ thị ĐTHĐ trên sợi TK, điền được tên các giai đoạn ĐTHĐ vào đồ thị. +Trình bày cơ chế hình thành ĐTHĐ +Trình bày cách lan truyền của ĐTHĐ trên sợi TK có và không có Mienlin II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Hình vẽ minh hoạ từ 28.1 đến 28.4 sách giáo khoa III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Trình bày cơ chế hình thành điện thế nghỉ và vai trò bơm Na – K ? 2. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt đông 1 I.ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) Tìm hiểu về ĐTHĐ GV nêu rõ khi bị kích thích thì TBTK hưng phấn, xuât hiện ĐTHĐ Cho HS quan sát hình 28.1, nghiên cứu mục 1 SGK trả lời câu hỏi : ? ĐTHĐ gồm những giai đoạn nào ? đặc điểm của từng giai đoạn ? 1.Đồ thị điện thế hoạt động * Hoạt động 2 Học sinh quan sát hình 28.2 và nghiên cứu mục 2 trang 109 hoàn thành phiếu học tập số 1 Phiếu học tập số 1 Giai đoạn Cổng Na + Cổn gK + Trong màng Ngoài màng Mất phân cực ĐTHĐ gồm 3 giai đoạn : *Mất phân cực : chênh lệch đ/thế / bên màng giảm nhanh (-70  0mV) *Đảo cực : Trong màng trở nên (+) Ngoài màng tích điện (-) (+35mV) *Tái phân cực : Khôi phục lại chênh lệch điện thế 2 bên màng (về -70mV ) Đảo cực Tái phân cực Học sinh hoàn thành phiếu học tập, giáo 2.Cơ chế hình thành ĐTHĐ a.Giai đoạn mất phân cực Kích thích  thay đổi tính thấm màng  Na + vào trong trung hoà điện âm  mất phân cực viên kết luận về cơ chế hình điện thế hoạt động. * Hoạt động 2 Tìm hiểu sự lan truyền ĐTHĐ trên sợi thần kinh Cho học sinh quan sát hình 28.3 và 28.4 trả lời câu hỏi : Cấu trúc và sự lan truyền ĐTHĐ trên sợi thần kinh không có màng miêlin và sợi thần kinh có sợi miêlin khác nhua như thế nào ? Yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học tập số 2 Phiếu học tập số 2 b.Giai đoạn đảo cực Na + tiếp tục vào gây thừa điện tích dương phía trong màng  đảo cực c.Giai đoạn tái phân cực K + đi từ trong ra ngoài màng  ngoài màng tích diện dương  tái phân cực *Cơ chế hình thành điện thế hoạt động là sự biến đổi rất nhanh điện thế ở màng TB từ phân cực sang mất phân cực, đảm cực và tái phân cực. Loại sợi thần Đặc điểm Cách lan Ưu nhược II.LAN TRUYỀN CỦA ĐTHĐ TRÊN SỢI TK IV. CỦNG CỐ Nhấn mạnh : + ĐTHĐ là sự biến đổi nhanh điện thế ở màng TB từ phân cực  mất phân cực  đảo cực  tái phân cực. +Do lan truyền theo lối nhảy cốc  tốc độ lan truyền của ĐTHĐ trên ợi TK có bao miêlin : Rất nhanh. V. BÀI VỀ NHÀ + Trả lời câu hỏi SGK + Đọc mục “em có biết” + Hoàn thành phiếu học tập kinh cấu tạo truyền điểm Sợi không có miêlin Sợi có miêlin 1.lan truyền của điện thế hoạt động trên sợi thần kinh không có màng miêlin 2.Lan truyền của điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin . Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK) I. MỤC TIÊU + Vẽ được đồ thị ĐTHĐ trên sợi TK, điền được tên các giai đoạn ĐTHĐ vào đồ thị không có miêlin Sợi có miêlin 1 .lan truyền của điện thế hoạt động trên sợi thần kinh không có màng miêlin 2 .Lan truyền của điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin . sát hình 28. 3 và 28. 4 trả lời câu hỏi : Cấu trúc và sự lan truyền ĐTHĐ trên sợi thần kinh không có màng miêlin và sợi thần kinh có sợi miêlin khác nhua như thế nào ? Yêu cầu học sinh hoàn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh học 11 - Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK) potx, Sinh học 11 - Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK) potx, Sinh học 11 - Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK) potx