Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH TM & Quảng Cáo Xuân Duy- Bình Định ppt

70 651 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 17:20

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH TM & Quảng Cáo Xuân Duy- Bình Định MỤC LỤC 1 PH N 1Ầ 6 2 GI I THI U KHÁI QUÁT CHUNG VỚ Ệ Ề 6 3 CÔNG TY TNHH TM & DV XUÂN DUY 6 3.1 L ch s hình thành và phát tri n c a Công ty:ị ử ể ủ 6 3.2 Gi i thi u khái quát v Công ty:ớ ệ ề 6 3.3 Quá trình hình thành: 7 3.4 Quá trình phát tri n:ể 7 3.5 Ch c n ng và nhi m v c a Công ty:ứ ă ệ ụ ủ 8 3.6 Ch c n ng c a Công ty:ứ ă ủ 8 3.7 Nhi m v c a Công ty:ệ ụ ủ 9 3.8 c đi m ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty:Đặ ể ạ ộ ả ấ ủ 9 3.9 c đi m m t hàng kinh doanh:Đặ ể ặ 9 3.10 Th tr ng đ u vào, đ u ra c a Công ty:ị ườ ầ ầ ủ 10 3.11 V n kinh doanh c a Công ty:ố ủ 10 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Chứng từ ghi sổ Doanh thu Đơn vị tính Giá vốn Hoá đơn Ngân hàng Ngày tháng Ngày tháng ghi sổ Phiếu chi Phiếu thu Sản xuất kinh doanh Số hiệu Số hiệu chứng từ Số hiệu tài khoản đối ứng Số thứ tự Tài khoản Tài khoản đối ứng Tài sản cố định Tiền mặt CTGS DT ĐVT GV HĐ NH NT NTGS PC PT SXKD SH SHCT SHTKĐƯ STT TK TKĐƯ TSCĐ TM DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Biểu đồ 1.1. Biểu đồ quá trình phát triển của công ty 6 Sơ đồ 1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 9 Sơ đồ 1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 10 Sơ đồ 1.3. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty 12 Sơ đồ 1.4. Quy trình ghi sổ theo “Chứng từ - ghi sổ” 14 Sơ đồ 2.1. Quy trình ghi sổ các nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm, hàng hoá 16 Sơ đồ 2.2. Quy trình ghi sổ các nghiệp vụ liên quan đến vốn bằng tiền 38 Sơ đồ 2.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 45 Sơ đồ 2.4. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký- Sổ Cái 56 LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc đổi mới, nên kinh tế nước ta đã có những chuyển biến khá vững chắc, từ đó mở ra nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện công cụ quản lý kinh tế, đặc biệt là công tác kế toán tài chính. Tổ chức công tác kế toán là một nhiệm vụ quan trọng của tất cả những doanh nghiệp muốn thành công trên thương trường. Nếu một doanh nghiệp tổ chức tốt công tác kế toán, doanh nghiệp đó có thể kiểm soát được những vấn đề cơ bản nhất của doanh nghiệp mình như: TSCĐ, các khoản thu chi, công nợ phải trả, và có thể lập được những kế hoạch dài hạn của mình một cách tốt nhất như: đầu tư mở rộng sản xuất,kinh doanh, đổi mới dây chuyền công nghệ…Nó quyết định sự tồn tại, phát triển hay suy vong của doanh nghiệp. Chính vì vậy, để cho công tác kế toán được thực hiện đầy đủ chức năng của nó thì doanh nghiệp cần phải quản lý và tạo điều kiện cho công tác kế toán hoạt động có hiệu quả và phát triển phù hợp với đặc biệt của doanh nghiệp mình. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng trên, qua thực tế nghiên cứu, tìm hiểu tại Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy và nhận được sự giúp đỡ của Cô Lê Thị Thanh Mỹ và các cô chú, anh chị trong Công ty, em đã hoàn thành bản báo cáo này. Nội dung báo cáo gồm 3 phần sau: PHẦN 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy PHẦN 2: Thực hành về ghi sổ kế toán PHẦN 3: Một số ý nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại Công ty và các hình thức kế toán còn lại Trong khoảng thời gian thực tập ngắn tại công ty, do công tác kế toán rất phong phú cộng với kiến thức còn hạn hẹp nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến bổ sung của Cô cùng ban lãnh đạo Công ty để em hoàn thanh báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn! Quy Nhơn, ngày 30 tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực hiện Đinh Việt Dũng 1 PHẦN 1 2 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ 3 CÔNG TY TNHH TM & DV XUÂN DUY 3.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty: 3.2 Giới thiệu khái quát về Công ty: - Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH TM & QC XUÂN DUY - Tên giao dịch quốc tế: Xuan Duy Commerce-Advertising Company Limited - Tên viết tắt : XUANDUYCO.,LTD - Trụ sở : 16 Nguyễn Trung Trực - TP. Quy Nhơn- Bình Định - Điện thoại : 056.3646566 - Tài khoản giao dịch: 102010000408996 tại Ngân hàng TMCP Công thương CN Bình Định - MST : 4100510153 - Giám đốc : Cao Xuân Lam - Vốn điều lệ của Công ty: Góp vốn Số tiền % Vốn góp 1. Cao Xuân Lam 1.362.000.000 63% 2. Văn Thị Thi Thơ 800.000.000 37% Từ khi có quyết định của Sở kế hoạch & Đầu tư Bình Định, Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có tài khoản tại ngân hàng Công thương Bình Định, có con dấu riêng, mang tên Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy. Từ đó Công ty bắt đầu tổ chức sản xuất kinh doanh với nghề kinh doanh sau: - Mua bán dầu nhớt, nhựa đường, khí đốt hoá lỏng, hoá chất hoá dầu. - Bình ắc quy, săm, lốp, phụ tùng xe máy và ô tô. - Máy móc công nghiệp. - Dịch vụ quảng cáo thương mại. 3.3 Quá trình hình thành: Tỉnh Bình Định là một tỉnh có tiềm năng kinh tế, vị trí thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, thuộc Nam Trung Bộ có đường Quốc lộ 1A đi qua hầu hết các thị trấn và thành phố Quy Nhơn, là cửa ngõ phía Đông của Tây Nguyên ở đưòng 19, có cảng biến lớn nước sâu. Cùng với sự phát triển kinh tế đất nước, đời sống nhân dân Bình Định không ngừng được cải thiện. Trước những cơ hội đó, các sáng lập viên bàn bạc và thống nhất thành lập Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy là một Công ty có 2 thành viên trở lên tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/06/1999. Ngày 23/12/2003 Công ty được ra đời và chính thức đi vào hoạt động. Công ty hoạt động theo phương pháp tự quản lý, tự bỏ vốn và chịu trách nhiệm với phần vốn của mình, luôn đáp ứng đủ yêu cầu mà Nhà nước đề ra đối với loại hình Công ty TNHH, Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy mới ra đời nhưng được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo trực tiếp của các ban ngành liên quan, Công ty đã tiến hành triển khai những chiến lược kinh tế, theo đề án sắp xếp lại thật gọn nhẹ, tuyển dụng lao động, công nhân lành nghề, cán bộ nhân viên có nghiệp vụ vững vàng, có ý thức chấp hành kỷ luật cao, năng động sáng tạo trong công việc, luôn chịu khó học hỏi, tiếp thu khoa học kỹ thuật mới, áp dụng thực tế vào công việc. Vì vậy, Công ty đã từng bước hoà nhập vào thị trường trong nước và nước ngoài, chủ động được trong việc kinh doanh, cũng như các mặt hàng phân phối trên thị trường chất lượng tốt tạo uy tín cho khách hàng. 3.4 Quá trình phát triển: Trong những năm đầu mới thành lập, Công ty phải đương đầu với những khó khăn của thời kỳ cơ chế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt của các thành phần kinh tế. Thị trường đầu ra của Công ty chưa được mở rộng do công nghệ sản xuất còn lạc hậu, thủ công, chi phí sản xuất lớn, giá thành cao nhưng chất lượng vẫn chưa đạt yêu cầu của khách hàng. Với những khó khăn sớm nhận được, Ban lãnh đạo Công ty đã huy động mọi nguồn lực và năng lực của mình, đề ra các chiến lược kinh doanh, đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, trang bị thêm nhiều máu móc, phương tiện vận tải, thiết bị hiện đại, cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, phát huy tính tự chủ dáng tạo của cán bộ nhân viên, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, chiếm lĩnh thị trường Bình Định, Gia Lai, Kom Tum, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Phú Yên. Trải qua những giai đoạn khó khăn, Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy luôn có sự vận động để phù hợp với xu hướng phát triển chung. Công ty đã cố gắng trong mở rộng SXKD, mở rộng thị trường… Trong những năm qua, tổng giá trị doanh thu, thu nhập bình quân của người lao động ngày càng tăng. Hiện nay Công ty có trên 38 cán bộ công nhân viên với tổng số vốn trên 13 tỷ đồng. Quá trình phát triển của Công ty được thể hiện qua biểu đồ sau: BIỂU ĐỒ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Biểu đồ 1.1. Biểu đồ quá trình phát triển của công ty 3.5 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty: 3.6 Chức năng của Công ty: Công ty là đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán độc lập, có con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng. Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, các quy định của Bộ, Ngành. Ngoài ra chịu sự quản lý hành chính, an ninh… của UBND các cấp nơi đặt trụ sở của Công ty. 3.7 Nhiệm vụ của Công ty: Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy có nhiệm vụ tổ chức SXKD đúng ngành nghề đăng ký, theo quy chế hoạt động của Công ty trả nợ đúng hạn, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Mở rộng quan hệ thị trường, đồng thời tìm kiếm thị trường mới, kinh doanh các mặt hàng nhớt, bình ắc quy, săm lốp và các công việc khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh, chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ hạch toán, kế toán thống kê, thực hiện đúng chế độ báo cáo và chịu sự quản lý của các cơ quan ban ngành. Hợp tác với các đơn vị trong ngành và địa phương để thực hiện nhiệm vụ SXKD. Phát triển đơn vị theo chức năng, quyền hạn được phép. Phối hợp giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị trực thuộc Công ty đang làm tại địa bàn hoặc các tỉnh lân cận. 3.8 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 3.9 Đặc điểm mặt hàng kinh doanh: Mặt hàng chủ yếu của Công ty là nhớt, bình ắc quy và săm lốp và các bảng hiệu quảng cáo… phục vụ cho nhu cầu của toàn xã hội. Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy chuyên thi công panô và lắp đặt hoàn chỉnh và khai thác với các mặt hàng kinh doanh sau: Mua bán dầu nhớt, nhựa đường, khí đốt hoá lỏng, hoá chất hoá dầu, bình ắc quy, săm, lốp, phụ tùng xe máy và ô tô, máy móc công nghiệp, dịch vụ quảng cáo thương mại. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các ban ngành ở địa phương. Tuy nhiên, Công ty phải đương đầu với những khó khăn của thời kỳ cơ chế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các thành phần kinh tế, đó là những vấn đề không thể tránh khỏi của Công ty trong việc chiếm lĩnh thị trường và cạnh tranh. Hiện nay, giá của một số nguyên, nhiên vật liệu có xu hướng tăng cao (như sắt, thép, xăng dầu, phí vận chuyển…) làm giá thành của các mặt hàng lớn gây ít nhiều khó khăn cho việc kinh doanh, thi công các công trình Panô, bảng hiệu của Công ty. 3.10Thị trường đầu vào, đầu ra của Công ty:  Thị trường cung cấp đầu vào của Công ty: Thị trường cung cấp đầu vào của Công ty là tất cả các cơ sở SXKD, tập thể hoặc quốc doanh có kinh doanh những mặt hàng mà Công ty có nhu cầu mua để phục vụ SXKD của Công ty như: Công ty Shell VN TNHH, Công ty TNHH ắc quy GS Việt Nam, Công ty TNHH cao su Inoue Việt Nam, Công ty TNHH xích KMC Việt Nam… Những nhà cung cấp đầu vào của Công ty hội đủ điều kiện về giá cả, số lượng, chất lượng, chủng loại, phương thức mua bán phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty.  Thị trường đầu ra mặt hàng của Công ty: Thị trường đầu ra mặt hàng của Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy là các DN Nhà nước, DN Tư nhân, các Sở ban ngành, các Công ty, Xí nghiệp… trong và ngoài tỉnh có nhu cầu kinh doanh, đại lý, hay làm nhà phân phối 2 như Công ty TNHH TM Cường Sơn - Quảng Cáo, DNTN Thuỷ Chung – Gia Lai. 3.11 Vốn kinh doanh của Công ty: Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy là đơn vị hạch toán độc lập nên nguồn vốn của Công ty là: 13.176.139.000 VN đồng. Trong đó: Vốn cố định : 6.851.441.000 VN đồng. Vốn lưu động : 6.324.698.000 VN đồng. 1.2.1. Nguồn lực chủ yếu của Công ty:  Lao động: [...]... sản phẩm Sơ đồ bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh của Cơng ty: Cơng ty TNHH TM & QC Xn Duy CN Cơng ty CN Cơng ty TNHH TM & TNHH TM & QC Xn Duy QC Xn Duy tại Phú n tại Đà Nẵng Ghi chú: : Quan hệ chỉ đạo Sơ đồ 1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh của Cơng ty 1.4.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Cơng ty: • Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Cơng ty: GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC Phòng tổ chức Phòng tài Phòng kế... Cơng ty TNHH TM & QC Xn Duy SV: Đinh Việt Dũng Lớp: Kế Tốn C- K30 Báo cáo Thực tập tổng hợp -36- GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ 16- NguyễnTrungTrực, TP Quy Nhơn CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: DT T5 Ngày 31 tháng 05 năm 2010 STT 01 02 Chứng từ Số hiệu NT PT05 02/05 PT08 03/05 Số hiệu TK Nợ Có TRÍCH YẾU Thu tiền từ Cơng ty TNHH TM DV An Hưng Phát 1111 Thu tiền từ Cơng ty TNHH Hiệp Hồ 03 HĐ14527 04/05 CN Cơng ty TNHH TM- XD... chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính • Căn cứ vào số liệu bảng tổng hợp ở sổ cái, bảng tổng hợp chi tiết và một số chỉ tiêu chi tiết trong Chứng từ ghi sổ Cuối q kế tốn tổng hợp lập báo cáo tài chính PHẦN 2 THỰC HÀNH VỀ GHI SỔ KẾ TỐN 2.1 Hình thức ghi sổ kế tốn: 2.1.1 Nội dung: Cơng ty TNHH TM & QC Xn Duy hạch tốn hàng tồn kho theo phương... vào chứng từ ghi sổ Cơng ty TNHH TM & QC Xn Duy SV: Đinh Việt Dũng Lớp: Kế Tốn C- K30 Báo cáo Thực tập tổng hợp -35- GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ 16- NguyễnTrungTrực, TP Quy Nhơn BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI NỢ TK 131 Tháng 05 năm 2010 Chứng từ Loại SH HĐ 14527 Diễn Giải Ngày 04/05 TKĐƯ Phát sinh trong kỳ Nợ CN Cơng ty TNHH TM – XD 5111 Có 25.362.000 HĐ 14599 06/05 Xuất hàng cho Cơng ty TNHH TM- DV Thịnh Phát 5111 35.550.700... Cơng ty TNHH TM & QC Xn Duy 16- Nguyễn Trung Trực, TP Quy Nhơn CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 05 năm 2010 Số hiệu: 02 Đơn vị tính: Đồng STT 01 02 … 07 … 28 Chứng từ Số hiệu NT PXK14 527 PXK14 599 … PNX14 607 … PXK39 928 04/05 06/05 15/05 29/05 TRÍCH YẾU Xuất hàng cho CN Cơng ty TNHH TM – XD Xuất hàng cho Cơng ty TNHH TM- DV Thịnh Phát … Xuất hàng cho Cơng ty TNHH Thanh Duy … Xuất hàng cho Cơng ty TNHH. .. cơng… của Cơng ty Chỉ đạo, đơn đốc, kiểm tra cơng tác cung cấp vật tư, cơng cụ, dụng cụ, điều động xe, thiết bị của Cơng ty đảm bảo tiến độ thi cơng đạt hiệu quả 1.5 Đặc điểm kế tốn tại Cơng ty: 1.5.1 Mơ hình tổ chức kế tốn tại Cơng ty: Để phù hợp với tính chất, quy mơ hoạt động sản xuất kinh doanh và trình độ quản lý, Cơng ty TNHH TM & QC Xn Duy đã áp dụng hình thức kế tốn với mơ hình kế tốn tập trung... Cộng SPS Thành tiền 28.847 PN01 …… Tồn 86.541.000 86.541.000 Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Lớp: Kế Tốn C- K30 -34- Báo cáo Thực tập tổng hợp GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ Từ đó kế tốn tổng hợp căn cứ vào phiếu nhập kho,phiếu xuất kho, kế tồn vào chứng từ ghi sổ Cơng ty TNHH TM & QC Xn Duy 16- NguyễnTrungTrực, TP Quy Nhơn SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 05 năm 2010 Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày,... sổ kế tốn lên sổ tổng hợp chi phí sản xuất ở Cơng ty, khơng mở sổ cái cho từng tài khoản mà tập trung cho tất cả các tài khoản sử dụng lên một sổ tổng hợp chi phí Căn cứ vào số liệu ghi trên sổ thẻ, sổ kế tốn chi tiết, kế tốn lập bảng tổng hợp chi tiết, căn cứ vào sổ tổng hợp chi phí sản xuất, kế tốn lập bảng cân đối số phát sinh  Sổ sách kế tốn sử dụng: - Chứng từ ghi sổ: là kiểu định khoản tờ rời... của Cơng ty Ngồi ra còn lập phiếu thu, chi tiền mặt theo chứng từ và cuối tháng lập báo cáo quyết tốn sổ quỹ tiền mặt  Thủ quỹ: có nhiệm vụ thu, chi tiền mặt, quản lý tiền mặt, ngân phiếu, ghi chép quỹ và cáo cáo sổ quỹ hàng ngày 1.5.3 Hình thức kế tốn mà Cơng ty áp dụng: Cơng ty TNHH TM & QC Xn Duy áp dụng hình thức sổ kế tốn “Chứng từ - ghi sổ” Hình thức sổ kế tốn “Chứng từ - ghi sổ” là phù hợp với... 200.509.939 Tổng cộng Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế tốn trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám Đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Cơng ty TNHH TM & QC Xn Duy 16- NguyễnTrungTrực, TP Quy Nhơn BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI NỢ TK 1111 Tháng 05 năm 2010 Chứng từ Phát sinh trong kỳ Diễn Giải Loại Số Ngày PT 05 PT 08 …… … 02/05 Thu tiền từ Cơng ty TNHH TM DV An Hưng Phát 03/05 Thu tiền từ Cơng ty TNHH Hiệp Hồ … …… Tổng . BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH TM & Quảng Cáo Xuân Duy- Bình Định MỤC LỤC 1 PH N 1Ầ 6 2 GI I THI U KHÁI QUÁT CHUNG VỚ Ệ Ề 6 3 CÔNG TY TNHH TM & DV XUÂN. của Công ty Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy CN Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy tại Phú Yên CN Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy tại Đà Nẵng 1.4.2. Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty: •. như Công ty TNHH TM Cường Sơn - Quảng Cáo, DNTN Thuỷ Chung – Gia Lai. 3.11 Vốn kinh doanh của Công ty: Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy là đơn vị hạch toán độc lập nên nguồn vốn của Công ty là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH TM & Quảng Cáo Xuân Duy- Bình Định ppt, Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH TM & Quảng Cáo Xuân Duy- Bình Định ppt, Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH TM & Quảng Cáo Xuân Duy- Bình Định ppt, 11 Vốn kinh doanh của Công ty:

Từ khóa liên quan