thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 2 pdf

5 561 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 08:20

Chương 2: TÍNH TOÁN TRỤC KHUẤY TRỘN Vì đây là mô hình thí nghiệm nên phần thuyết minh chỉ đưa ra phương pháp để tính toán, để có một kích thước chính xác cần các số liệu thực tế để thay vào công thức từ đó mới xác đònh được kích thước thật của một hệ thống khuấy trộn. Khi tính toán trục khuấy phải biết được sơ đồ chòu lực của nó. Các điều kiện cơ bản để trục khuấy có thể làm việc được chính là điều kiện bền và điều kiện ổn đònh, vì vậy cần phải tính toán trục khuấy theo các điều kiện dao động, theo độ cứng và theo điều kiện bền. Việc tính toán trục theo ổn đònh dao động chính là xác đònh kích thước của trục sao cho vận tốc tới hạn  1 của nó thoả mãn với các yêu cầu về ổn đònh theo bản sau: Bảng 3.1 Điều kiện ổn đònh của trục Cứng Dẻo Môi trường khuấy Cơ cấu khuấy bản Các kiểu còn lại Cơ cấu khuấy quay rất nhanh Khí 7.0 1    Lỏng-Lỏng, Lỏng-Rắn 7.0 1    và 55.045.0 1    7.0 1    6.13.1 1    Lỏng-Khí 4 0 1    6.0 1    Trục quay với vận tốc góc 30 n   nhỏ hơn vận tốc góc tới hạn  1 gọi là trục cứng và ngược lại (nghóa là > 1 ) gọi là trục dẻo. Khi trục quay với tần số = 1 thì sẽ dẫn tới cộng hưởng, lúc này chuyển vò của trục sẽ tới vô cùng nếu không có lực cản. nh hưởng của sức cản tại các vùng xa cộng hưởng (các vùng làm việc) là không đáng kể. Sức cản chỉ ảnh hưởng lớn lên chuyển vò của trục trong vùng cộng hưởng, còn hầu như ít ảnh hưởng tới giá trò của tần số dao động riêng (tốc độ tới hạn) của trục. Trong tính toán kỹ thuật hoặc xác đònh đường kính trục từ điều kiện ổn đònh dao động rồi kiểm tra hoặc kiểm tra trục theo điều kiện ổn đònh dao động và điều kiện cứng sau khi xác đònh kích thước của nó từ điều kiện bền. Tính toán trục theo điều kiện cứng nhằm kiểm tra xem chuyển vò dài ở trạng thái động của trục tại các tiết diện đặc biệt (như nơi đặc hộp đệm, nơi có thể xảy ra va chạm giữa cánh khuấy và các thiết bò) có nằm trong phạm vi cho phép hay không. Tính toán trục theo bền là kiểm tra độ bền uốn xoắn của trục tại các tiết diện nguy hiểm. Có hai loại sơ đồ trục khuấy: loại trục một nhòp và loại consol. Các bước tính toán trục như sau:  Xác đònh đường kính sơ bộ của trục theo xoắn (tốt nhất là tính theo xoắn và uốn): 3 16 cp x t M d   (3-1) Trong đó: t d – đường kính trục, m cp  – ứng suất cắt cho phép, 2 / mN M x – momen xoắn có thể xác đònh theo công thức  dcx x NC M  Ở đây: N đc – công suất động cơ, W  – vận tốc góc của trục, s -1 C x – hệ số dao động tải, thường lấy 1.1-1.6  Kiểm tra độ cứng của trục tại các tiết diện nguy hiểm như hộp đệm, chỗ mắc cánh khuấy nếu gần thành thiết bò: cpi ff  (3-2) Trong đo: i f – độ võng của trục tại tiết diện nguy hiểm cp f – độ võng cho phép tại tiết diện nguy hiểm tương ứng  Kiểm tra trục theo điều kiện ổn đònh (dao động). Trong trường hợp này vận tốc quay của trục phải thoả mãn các điều kiện ổn đònh như bảng 3.1. Nếu đường kính của trục chỉ tính sơ bộ theo xoắn thì cần kiểm tra bền theo cả xoắn và uốn tại các tiết diện nguy hiểm. Sau đây trình bày cách xác đònh vận tốc góc tới hạn thứ nhất  1 của trục thường gặp là trục consol 3.1.1 Xác đònh vận tốc góc tới hạn thứ nhất của trục bằng đồ thò Vận tốc góc tới hạn thứ nhất  1 của trục (không kể kiểu cánh khuấy, loại thùng khuấy, loại môi trường khuấy) có thể xác đònh theo công thức 1 2 2 1 m EJ L    ,rad/s (3-3) Trong đó: L – chiều dài chung của trục khuấy, m J – momen quán tính của trục khuấy, m 4 m 1 – khối lượng một met chiều dài trục, kg/m  – hệ số, phụ thuộc vào tỉ lệ khối lượng cơ cấu khuấy và khối lượng trục k Lm m k  1 và phụ thuộc vào tỉ lệ chiều dài   L l ; m k -khối lượng cơ cấu khuấy, kg; l-khoảng cách giữa cơ cấu khuấy và một gối đỡ. . Các điều kiện cơ bản để trục khuấy có thể làm việc được chính là điều kiện bền và điều kiện ổn đònh, vì vậy cần phải tính toán trục khuấy theo các điều kiện dao động, theo độ cứng và theo điều. từ điều kiện ổn đònh dao động rồi kiểm tra hoặc kiểm tra trục theo điều kiện ổn đònh dao động và điều kiện cứng sau khi xác đònh kích thước của nó từ điều kiện bền. Tính toán trục theo điều. Chương 2: TÍNH TOÁN TRỤC KHUẤY TRỘN Vì đây là mô hình thí nghiệm nên phần thuyết minh chỉ đưa ra phương pháp để tính toán, để có một kích thước chính xác cần các số liệu thực tế để thay vào
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 2 pdf, thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 2 pdf, thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 2 pdf

Từ khóa liên quan