Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần nam việt NAVIBANK

57 458 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 11:53

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần nam việt NAVIBANK, luận văn hay về huy động vốn ngân hàng thương mại, cổ phần nam việt NAVIBANK tài liệu hay dành cho sinh viên kinh tế và các tiến sư thạc sĩ nghiên cứu Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra cho đến năm 2020 là phải hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp tiên tiến. Để thực hiện được mục tiêu này thì vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng, vốn là tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế, mức tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào qui mô và hiệu quả vốn đầu tư. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu phát triển và cạnh tranh các Doanh nghiệp Việt Nam cũng đòi hỏi phải được mở rộng, phát triển với qui mô ngày càng lớn, đổi mới dây truyền công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, vươn lên cạnh tranh với hàng hóa, dịch vụ của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Bởi vậy nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế ngày càng tăng. Một địa chỉ quen thuộc và tiện ích nhất mà người cần vốn nghĩ đến đó là các Ngân hàng thương mại. Vốn cho đầu tư phát triển có thể được tạo thành từ nhiều nguồn, tuy nhiên trong điều kiện thị trường tài chính nước ta đang trong giai đoạn bước đầu hình thành và phát triển thì huy động vốn qua kênh Ngân hàng vẫn là phổ biến và hiệu quả nhất. Ngân hàng thương mại là một Doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại vừa với danh nghĩa là một tổ chức hạch toán kinh tế-kinh doanh, vừa với vai trò trung gian tài chính. Với vai trò trung gian tài chính, Ngân hàng thương mại tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế và phân phối chúng cho các nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh và các nhu cầu khác của các Doanh nghiệp và các nhân, tổ chức trong nền kinh tế theo các nguyên tắc tín dụng. Nhu cầu vốn đầu tư ngày càng tăng của nền kinh tế cũng tương đương với việc huy động vốn của các Ngân hàng thương mại phải tăng cường, mở SV: Trịnh Thị Diệp Lớp: TCNH - 2D 1 Chuyên đề tốt nghiệp rộng cho phù hợp. Mặt khác việc tăng cường huy động và sử dụng vốn hợp lý cũng giúp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng được an toàn, hiệu quả hơn. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu về vốn ngày càng tăng và đòi hỏi phải được đáp ứng nhanh chóng kịp thời. Do vậy, trong thời gian tới để phát huy hơn nữa vai trò của mình và đáp ứng cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như cho chính bản thân hệ thống Ngân hàng, việc huy động vốn cho kinh doanh trong tương lai chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu đối với các Ngân hàng thương mại và NAVIBANK cũng không ngoại lệ. Vấn đề tìm ra những giải pháp để hoàn thiện công tác huy động vốn là rất thiết thực và cấp bách. Nhận thức được tầm quan trọng đó, với những kiến thức đã học ở trường, cùng với những kiến thức thu nhận dược trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại NAVIBANK vừa qua, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần NAM VIÊT_NAVIBANK” 1. Mục tiêu nghiên cứu Dựa vào cơ sở phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại NAVIBANK để tìm ra nguyên nhân của những tồn tại từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả huy động vốn của NAVIBANK. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng công tác huy động vốn tại NAVIBANK. - Phạm vi nghiên cứu: Các số liệu trong bảng tổng kết tài sản và báo cáo kết quả kinh doanh. 3. Nội dung nghiên cứu Hoạt động tiền tệ, tín dụng, huy động vốn của Ngân hàng TMCP NAVIBANK 4. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp: so sánh, phân tích, luận giải… Chuyên đề được trình bày theo 3 chương với nội dung cơ bản sau: SV: Trịnh Thị Diệp Lớp: TCNH - 2D 2 Chuyên đề tốt nghiệp - CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. - CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐÔNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIÊT_NAVIBANK. - CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐÔNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NAVIBANK. SV: Trịnh Thị Diệp Lớp: TCNH - 2D 3 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐÔNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái quát chung NHTM Cho đến đầu thế kỷ thứ 15, một số tổ chức kinh doanh tiền tệ được thành lập, được xem như những Ngân hàng thực thụ: Ngân hàng Bacelone, Valence của Tây Ban Nha, những tổ chức này đã thực hiện các nhiệm vụ nhận tiền ký thác, cấp tín dụng, chuyển ngân và làm các nghiệp vụ thu-chi tiền cho khách hàng với ý nghĩa là những nghiệp vụ kinh doanh cơ bản. Sự phát triển của Ngân hàng thương mại phải kể từ thời kỳ phục hưng, và đặc biệt là từ khoảng thế kỷ 17 cho đến nay. Đây là thời kỳ hàng hóa phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, nền thương mại không ngừng mở rộng, các quan hệ hàng hóa-tiền tệ phát triển bao trùm đời sống kinh tế vã hội đã tạo ra những tiền đề kinh tế sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, thực hiện chính sách nhất quán kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN, mọi người tự do kinh doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu, và thu nhập hợp pháp, các hình thức sở hữu có thể hỗn hợp đan xen với nhau hình thành các tổ chức kinh doanh đa dạng. Các Doanh nghiệp không phân biệt quan hệ sở hữu đều tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh với nhau, bình đẳng trước pháp luật. Theo hướng đó, nền kinh tế hàng hóa phát triển tất yếu sẽ tạo ra những tiền đề cần thiết và đòi hỏi sự ra đời của nhiều loại hình Ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Từ năm 1986, hòa vào cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của đất nước theo sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, hệ thống Ngân hàng được tổ chức lại theo nghị định 53/HĐBT được tách ra làm hai cấp: Ngân hàng Nhà nước đảm nhận công tác phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ, còn chức năng kinh doanh được thực hiện bởi các NHTM. Năm 1991, sự ra đời SV: Trịnh Thị Diệp Lớp: TCNH - 2D 4 Chuyên đề tốt nghiệp của các Ngân hàng thương mại quốc doanh đã góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển đất nước. Luật “Tổ chức tín dụng” của Việt Nam ban hành vào ngày 12/12/1997 đã định nghĩa Ngân hàng thương mại như sau: “NHTM là một tổ chức tín dụng thực hiện toàn bộ hoạt động Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Hoạt động Ngân hàng là một hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân hàng với nội dung chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. 1.1.1. Ngân hàng thương mại & vai trò của Ngân hàng thương mại . 1.1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại Có rất nhiều quan điểm khác nhau khi định nghĩa về NHTM cụ thể: Ở Pháp, luật ban hành ngày 13/06/1941:”Ngân hàng là một xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp là thường xuyên là nhận tiền của dân chúng dưới hình thức kí thác hay dưới hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng và tài chính.” Năm 1942, tại Anh:”Ngân hàng bắt đầu bằng việc nhân tiền từ khách hàng theo những ràng buộc đã được chi tiết hóa theo luật. Ngân hàng đảm trách việc hoàn trả khi có yêu cầu hoặc khi đến hạn.” Theo pháp lệnh Ngân hàng nhà nước Việt Nam:”Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nhiệm vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.” 1.1.1.2 Vai trò của NHTM * NHTM là công cụ quan trọng thúc đẩy, phát triển các lực lượng sản xuất * NHTM tạo ra môi trường cho việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng TW * NHTM làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán * NHTM làm trung gian tín dụng * NHTM có chức năng tạo ra tiền Ngân hàng trong hệ thống Ngân hàng 2 cấp SV: Trịnh Thị Diệp Lớp: TCNH - 2D 5 Chuyên đề tốt nghiệp 1.1.2. Hoạt động NHTM Hoạt động của Ngân hàng thương mại đang ngày một phát triển về số lượng,quy mô hoạt động đa dạng và phong phú, hoạt động đan xen lẫn nhau. Hoạt động của NHTM gồm: 1.1.2.1. Nghiệp vụ tài sản nợ a. Nghiệp vụ huy động vốn Nghiệp vụ này phản ánh quá trình hình thành vốn cho hoạt động kinh doanh của NHTM. * Nghiệp vụ nhận tiền gửi: * *Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá b. Nghiệp vụ đi vay Nghiệp vụ này được NHTM sử dụng thường xuyên thông qua hình thức tái chiết khấu hay vay có bảo đảm. Ngân hàng thực hiện đi vay từ dân cư, tổ chức kinh tế, vay từ các NTHM khác, vay từ các tổ chức tín dụng, vay của NHTW. Việc đi vay này tạo cho Ngân hàng sự cân đối trong điều hành vốn, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. c. Nghiệp vụ tạo vốn khác Nghiệp vụ này giúp Ngân hàng tạo vốn kinh doanh cho mình thông qua việc nhận đại lý hay ủy thác vốn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước d. Vốn tự có Đây là vốn thuộc quyền sở hữu của NHTM. Lượng vốn này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng, song lại là điều kiện pháp lý bắt buộc khi mới thành lập Ngân hàng. 1.1.2.2. Nghiệp vụ tài sản có Đây là nghiệp vụ phản ánh quá trình sử dụng vốn của NHTM vào các mục đích khác nhau nhằm đảm bảo an toàn kinh doanh cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Nghiệp vụ tài sản có bao gồm các nghiệp vụ cụ thể sau: a. Nghiệp vụ ngân quỹ b. Nghiệp vụ cho vay SV: Trịnh Thị Diệp Lớp: TCNH - 2D 6 Chuyên đề tốt nghiệp c. Nghiệp vụ đầu tư tài chính d. Nghiệp vụ khác e. Nghiệp vụ ngoại bảng 1.1.2.3. Các dịch vụ Ngân hàng khác a. Dịch vụ trong thanh toán Có thể nói Ngân hàng là thủ quỹ của nền kinh tế. Các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sẽ không phải mất thời gian sau khi mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ bởi việc thanh toán sẽ được Ngân hàng thưc hiện một cách nhanh chóng và chính xác. b. Dịch vụ tư vấn, môi giới Ngân hàng đứng ra làm trung gian mua bán chứng khoán, tư vấn cho người đầu tư mua bán chứng khoán, bất động sản… c. Các dịch vụ khác Ngân hàng đứng ra quản lý hộ tài sản, giữ hộ vàng, tiền, cho thuê két sắt, bảo mật… 1.2. Vốn của NHTM 1.2.1. Khái niệm về vốn của NHTM NHTM là một tổ chức trung gian tài chính với các chức năng cơ bản là: trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và chức năng tạo tiền. Để thực hiện được các chức năng này và đi vào hoạt động một cách có hiệu quả và có lợi nhuận thì đòi hỏi Ngân hàng thương mại phải có một lượng vốn hoạt động nhất định. Các nhà kinh tế đã đưa ra khái niệm về vốn của NHTM như sau:”vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do bản thân NHTM tạo lập hoặc huy động được dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác” 1.2.2. Cơ cấu của vốn Ngân hàng thương mại Vốn của Ngân hàng thương mại bao gồm: - Vốn chủ sở hữu - Vốn huy động SV: Trịnh Thị Diệp Lớp: TCNH - 2D 7 Chuyên đề tốt nghiệp - Vốn đi vay -Vốn khác Mỗi loại vốn đều có tính chất và vai trò riêng trong tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng và đều có những tác động nhất định đến hoạt động kinh doanh của NHTM. 1.2.2.1. Vốn chủ sở hữu Đây là nguồn vốn thuộc chủ sở hữu của chính Ngân hàng, Ngân hàng có toàn quyền sử dụng gồm các trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhà cửa…Đây là nguồn vốn khá quan trọng, trước hết nó tạo uy tín cho chính Ngân hàng. Ngân hàng có to, đẹp, bề thế thì mới tạo được cảm giác an toàn cho khách hàng khi đến giao dịch. a. Nguồn vốn hình thành ban đầu Trước khi tiến hành kinh doanh, theo quy định của pháp luật, Ngân hàng phải có một lượng vốn nhất định, đó là vốn pháp định (hay vốn điều lệ). Tùy theo hình thức sở hữu, do nhà nước cấp nếu là Ngân hàng quốc doanh, do cổ đông đóng góp nếu là Ngân hàng cổ phần, do các bên đóng góp nếu là Ngân hàng liên doanh và của cá nhân nếu là Ngân hàng tư nhân. b. Nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động Vốn chủ sở hữu của Ngân hàng không ngừng được tăng lên theo thời gian nhờ có nguồn vốn bổ sung. Nguồn bổ sung này có thể từ lợi nhuận hay từ phát hành thêm cổ phần, góp thêm, cấp thêm… c. Các quỹ Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng có nhiều quỹ. Mỗi quỹ có một mục đích riêng: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tổn thất, quỹ bảo tồn vốn, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng…Nguồn để hình thành nên các quỹ là từ lợi nhuận. Các quỹ này thuộc toàn quyền sử dụng của Ngân hàng. d. Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần Các khoản vay nợ trung và dài hạn, ổn định có khả năng chuyển đổi thành cổ phần thì được coi là một bộ phận vốn chủ sở hữu của Ngân hàng. Ngân hàng có thể sử dụng vốn theo các mục đích kinh doanh của mình như có thể đầu tư vào nhà cửa, đất đai và có thể không phải hoàn trả khi đến hạn. SV: Trịnh Thị Diệp Lớp: TCNH - 2D 8 Chuyên đề tốt nghiệp 1.2.2.2. Vốn huy động Vốn huy đông là bộ phận lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NHTM. Với việc huy động vốn, Ngân hàng có được quyền sử dụng vốn và có trách nhiệm phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi đúng hạn cho người gửi. Ngân hàng có thể huy động vốn từ dân cư, từ các tổ chức kinh tế-xã hội…với nhiều hình thức khác nhau. a. Tiền gửi thanh toán(tiền gửi giao dịch) Đây là khoản tiền của các Doanh nghiệp và cá nhân gửi vào Ngân hàng với mục đích là sử dụng các dịch vụ thnah toán của Ngân hàng. Khoản tiền gửi thanh toán này có thể được trả lãi (trả lãi thấp) hoặc không được trả lãi tùy thuộc vào mỗi Ngân hàng. Người gửi tiền vào Ngân hàng để nhờ Ngân hàng thu hộ tiền, trả hộ tiền…với một mức phí thấp. Các Ngân hàng có thể sử dụng các số dư tiền gửi khách hàng vào các hoạt động của mình. b. Tiền gửi có kì hạn của Doanh nghiệp, các tổ chức xã hội Nhiều Doanh nghiệp, tổ chức xã hội có các hoạt động thu, chi tiền theo các chu kì xác định. Họ gửi tiền vào Ngân hàng để hưởng lãi. Tuy khoản tiền này không tiện lợi bằng tiền gửi thanh toán (do khi cần tiền phải đến Ngân hàng để rút) nhưng bù lại tiền gửi có kì hạn lại có lãi suất cao hơn tùy theo độ dài của kì hạn được ghi trên hợp đồng. c. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư Trong cộng đồng dân cư luôn có những người có khoản tiền tạm thời nhàn rỗi. Họ gửi tiền vào Ngân hàng nhằm thực hiện các mục đích bảo toàn và sinh lời đối với những khoản tiền đó. Người gửi tiết kiệm sẽ có sổ tiết kiệm xác định rõ thời gian và hình thức trả lãi đã thỏa thuận với Ngân hàng. Hiện nay tiền gửi tiết kiệm là khu vực tiềm năng đồng thời là nơi cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng, để thu hút nguồn tiền này các Ngân hàng luôn đưa ra các hình thức huy động đa dạng như tiết kiệm bằng VNĐ, bằng vàng và bằng ngoại tệ, với lãi suất cạnh tranh hấp dẫn và với nhiều kỳ hạn để người gửi có nhiều cơ hội lựa chọn cho phù hợp, tiện ích nhất d. Tiền gửi của các Ngân hàng khác Đây là nguồn tiền gửi có qui mô thường nhỏ, giữa các Ngân hàng luôn có tiền gửi của nhau. Mục đích của việc gửi tiền này là để đảm bảo thanh toán thuận tiện, phục vụ tối đa lợi ích cho khách hàng của mình. 1.2.2.3. Vốn đi vay SV: Trịnh Thị Diệp Lớp: TCNH - 2D 9 Chuyên đề tốt nghiệp Bên cạnh việc huy động tiền gửi, nhiều lúc các Ngân hàng cũng phải đi vay để đảm bảo thanh toán, đảm bảo dự trữ bắt buộc…Các Ngân hàng có thể vay ở: a. Vay Ngân hàng nhà nước(NHTW) Khi các Ngân hàng thương mại có nhu cầu cấp bách về vốn thì người dang tay cứu giúp sẽ là NHTW. Hình thức vay chủ yếu là tái chiết khấu (hay tái cấp vốn). Các Ngân hàng thương mại sẽ mang các trái phiếu mà mình đã chiết khấu lên Ngân hàng trung ương để tái chiết khấu. Thông thường các Ngân hàng trung ương chỉ cho tái triết khấu những trái phiếu có chất lượng, thời hạn ngắn và mục tiêu của nhà nước trong từng thời kỳ. b. Vay các tổ chức tín dụng khác Đây là các khoản vay mượn lẫn nhau giữa các Ngân hàng hoặc giữa Ngân hàng với các tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên Ngân hàng. Hình thức vay này rất đơn giản, Ngân hàng vay chi cần liên hệ trực tiếp với Ngân hàng cho vay hoặc thông qua Ngân hàng đại lý. Các khoản vay có thể không cần thế chấp hoặc thế chấp bằng các chứng khoán của kho bạc. Các khoản vay này thông thường có thời hạn ngắn chủ yếu chỉ để giải quyết những nhu cầu tức thời. c. Vay trên thị trường vốn Các Ngân hàng có thể phát hành giấy nợ (kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu) trên thị trường vốn để huy động vốn trung và dài hạn nhằm đáp ứng các nhu cầu cho vay trung và dài hạn và các nhu cầu đầu tư khác. Những Ngân hàng lớn có uy tín hoặc trả lãi cao sẽ có khả năng vay được nhiều hơn các Ngân hàng nhỏ. Các Ngân hàng nhỏ thường vay gián tiếp thông qua các Ngân hàng đại lý hoặc được sự bảo lãnh của Ngân hàng đầu tư. Khả năng vay mượn này phụ thuộc nhiều vào trình độ phát triển của thị trường tài chính, các hình thức phát hành, chuyển đổi, thời hạn của các công cụ nợ… 1.2.2.4 . Vốn khác. a. Nguồn uỷ thác SV: Trịnh Thị Diệp Lớp: TCNH - 2D 10 [...]... cần vốn: Họ sẽ có cơ hội mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh từ chính nguồn vốn huy động của Ngân hàng (hay là vay được của Ngân hàng) Việc huy động vốn của Ngân hàng giúp cho nền kinh tế có được sự cân đối về vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Các cơ hội đầu tư luôn có điều kiện để thực hiện Qúa trình tái sản xuất mở rộng sẽ được thực hiện dễ dàng hơn với việc huy động vốn của các Ngân hàng. .. định cao( từ 5 năm trở lên) Do vậy lãi suất mà Ngân hàng phải trả cũng rất cao 1.3.2 Phân loại căn cứ theo đối tượng huy động 1.3.2.1 Huy động vốn từ dân cư Đây là một khu vực huy động đầy tiềm năng cho các Ngân hàng Ngân hàng huy động từ các khoản tiền nhàn rỗi của dân chúng và sau đó chuyển đến cho những người cần vốn để đầu tư, kinh doanh Nguồn huy động từ dân cư thường khá ổn định 1.3.2.2 Huy động vốn. .. việc lãi suất huy động tăng thì sẽ dẫn đến nguồn vốn huy động vào Ngân hàng tăng, rất lớn Nhưng đồng thời thì hiệu quả của việc huy động vốn có thể giảm do chi phí huy động tăng Do đó số lượng nguồn vốn huy động được sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược kinh doanh hay đúng hơn là phụ thuộc vào chính bản thân Ngân hàng 1.4.2.2 Năng lực và trình độ của cán bộ Ngân hàng Không chỉ riêng Ngân hàng mà trong... đến việc huy động vốn của Ngân hàng Các yếu tố này tác động đến mọi hoạt động, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Ngân hàng Mỗi Ngân hàng khi hoạt động đều cần phải tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu Những yếu tố tác động này có tính hai mặt: có thể tác động tích cực đồng thời có thể tác động tiêu cực tới Ngân hàng Ngân hàng nào xác định đúng, chính xác các yếu tố tác động sẽ huy động được vốn lớn với... thương mại Tuy việc huy động vốn có thể thực hiện bằng nhiều kênh: thị trường chứng khoán, ngân sách nhà nước…nhưng trong điều kiện nước ta hiện nay thì huy động vốn qua các Ngân hàng thương mại vẫn là hình thức chủ yếu và quan trọng nhất 1.2.3.2 Đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại a Vốn là cơ sở để Ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh SV: Trịnh Thị Diệp 11 Lớp: TCNH - 2D Chuyên... loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn Hình thức phân loại này là hình thức chủ yếu được các Ngân hàng thương mại sử dụng hiện nay Phân loại theo nghiệp vụ huy động vốn rõ rang tạo sự thuận tiện cho Ngân hàng khi tiến hành huy động Các hình thức huy động bao gồm: 1.3.3.1 Huy động vốn qua nghiệp vụ nhận tiền gửi a Huy động tiền gửi không kì hạn Đây là phần tiền huy động tương đối quan trọng ở những... cho Ngân hàng những nguồn huy động lớn giúp cho Ngân hàng có thể kinh doanh một cách an toàn hiệu quả 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM Trong cả môi trường tự nhiên và xã hội, mỗi sự vật, hiện tượng đều có những tác động ngược trở lại Việc huy động vốn của các Ngân hàng cũng vậy Vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải nhận thức được những yếu tố tác động đến việc huy động vốn. .. khách hàng truyền thống Doanh số của Ngân hàng tăng lên đồng thời làm tăng nguồn vốn của Ngân hàng Vốn của Ngân hàng lớn giúp cho Ngân hàng có khả năng tài chính dồi dào để cạnh tranh với các Ngân hàng khác: hạ lãi suất, linh hoạt về thời hạn tín dụng, hình thức trả lãi…Các dịch vụ Ngân hàng sẽ ngày càng được cải tiến, phát triển và được thực hiện tốt hơn 1.3 Các hình thức huy đông vốn của Ngân hàng thương. .. khách hàng làm tăng nguồn vốn huy động đồng thời cũng có thể làm khách hàng rời bỏ gây ra những hậu quả cô cùng nghiêm trọng trong hoạt động của Ngân hàng, trước hết là trong khâu huy động vốn Các nhân viên Ngân hàng là những người mang hình ảnh cho cả Ngân hàng Do đó để tăng cường huy đông vốn thì một điều cưc kì quan trọng là các nhân viên Ngân hàng phải có đủ những tiêu chí của một nhân viên Ngân hàng. .. (từ 1 đến 5 năm) Vốn huy động này Ngân hàng có thể sử dụng tương đối dài và thuận tiện Tuy nhiên lãi suất huy động trung hạn rất quan trọng và cần thiết để Ngân hàng thực hiện các hạng mục đầu tư, thay đổi công nghệ và cho vay trung, dài hạn với lãi suất cao 1.3.1.3 Huy động dài hạn Đây là hoạt động huy động vốn dài hạn của Ngân hàng trên thị trường vốn, với nguồn huy động này Ngân hàng có thể sử dụng . tìm hiểu tình hình thực tế tại NAVIBANK vừa qua, em đã mạnh dạn chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần NAM VIÊT _NAVIBANK 1. Mục tiêu nghiên. thì huy động vốn qua kênh Ngân hàng vẫn là phổ biến và hiệu quả nhất. Ngân hàng thương mại là một Doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. hoặc huy động được dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác” 1.2.2. Cơ cấu của vốn Ngân hàng thương mại Vốn của Ngân hàng thương mại bao gồm: - Vốn chủ sở hữu - Vốn huy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần nam việt NAVIBANK, Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần nam việt NAVIBANK, Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần nam việt NAVIBANK

Từ khóa liên quan