TOÁN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM pps

7 924 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 11:20

TOÁN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Ôn tập các bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm kết hợp rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi. 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh giải toán về tỉ số phần trăm kết hợp rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi nhanh , chính xác. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu, bảng phụ. + HS: Máy tính bỏ túi. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 15’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Học sinh sửa bài 2, 3. - Cả lớp bấm máy kiểm tra kết quả. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số phần trăm. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh ôn tập các bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm kết hợp rèn luyện kỹ năng sử dụng - Hát - Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân. máy tính bỏ túi. Phương pháp:, Thực hành, quan sát, động não. - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thực hiện theo máy tính bỏ túi. - Tính tỉ số phần trăm của 7 và 40 . - Hướng dẫn học sinh áp dụng cách tính theo máy tính bỏ túi. + Bước 1: Tìm thương của : 7 : 40 = + Bước 2: nhấn % - Học sinh nêu cách thực hiện. - Tính thương của 7 và 40 (lấy phần thập phân 4 chữ số). - Nhân kết quả với 100 – viết % vào bên phải thương vừa tìm được. - Học sinh bấm máy. - Đại diện nhóm trình bày kết quả (cách thực hiện). - Cả lớp nhận xét. - Học sinh nêu cách tính 15’ - Giáo viên chốt lại cách thực hiện. - Tính 34% của 56. - Giáo viên : Ta có thể thay cách tính trên bằng máy tính bỏ túi. - Tìm 65% của nó bằng 78. - Yêu cầu các nhóm nêu cách tính trên máy. như đã học. 56  34 : 100 - Học sinh nêu. 56  34% - Cả lớp nhận xét kết quả tính và kết quả của máy tính. - Nêu cách thực hành trên máy. - Học sinh nêu cách tính. 78 : 65  100 - Học sinh nêu cách tính trên máy tính bỏ túi. 78 : 65% - Học sinh nhận xét kết quả. - Học sinh nêu cách làm 4’  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hành trên máy tính bỏ túi. Phương pháp: Thực hành, động não, đàm thoại. * Bài 1, 2: trên máy. Hoạt động cá nhân. - Học sinh thực hành trên máy. - Học sinh thực hiện – 1 học sinh ghi kết quả thay đổi. - Lần lượt học sinh sửa bài thực hành trên máy. - Cả lớp nhận xét. - Học sinh đọc đề. - Học sinh giải. - Xác định tìm 1 số biết 1’ * Bài 3:  Hoạt động 3: Củng cố. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành. - Học sinh nhắc lại kiến thức vừa học. 5. Tổng kết - dặn dò: - Học sinh làm bài 2 , 3 / 84. - Dặn học sinh xem bài trước ở nhà. - Chuẩn bị: “Hình tam 0,6 % của nó là 30.000 đồng – 60.000 đồng – 90.000 đồng. - Các nhóm tự tính nêu kết quả. - Học sinh sửa bài. Hoạt động lớp. giác” - Nhận xét tiết học . TOÁN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Ôn tập các bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm kết hợp rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi. . hướng dẫn học sinh cách thực hiện theo máy tính bỏ túi. - Tính tỉ số phần trăm của 7 và 40 . - Hướng dẫn học sinh áp dụng cách tính theo máy tính bỏ túi. + Bước 1: Tìm thương của : 7. sinh sửa bài 2, 3. - Cả lớp bấm máy kiểm tra kết quả. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số phần trăm. 4. Phát triển các hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM pps, TOÁN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM pps, TOÁN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn