Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. ppt

6 1,087 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 11:20

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) Cụ thể: - Dưới 20.000.000 đồng: 10.000 đ/trường hợp. - Từ 20.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000đ/trường hợp. - Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000 đồng: 50.000đ/trường hợp. - Từ 100.000.000 đến dưới 300.000.000 đồng: 100.000đ/trường hợp. - Từ 300.000.000 đến dưới 1.000.000.000 đồng: 200.000đ/trường hợp. - Từ 1.000.000.000 đến dưới 2.000.000.000 đồng: 500.000đ/trường hợp. - Từ 2.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng: 1.000.000đ/trường hợp. - Từ 3.000.000.000 đến dưới 5.000.000.000 đồng: 1.500.000đ/trường hợp. - Từ trên 5.000.000.000đ Thông tư liên tịch số 93/2001 Tên phí Mức phí Văn bản qui định trở lên: 2.000.000đ/trường hợp Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân hoặc người đại diện hợp hợp pháp của tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy dân nhân dân cấp xã. 2. Cán bộ Tư pháp - hộ tịch tiếp nhận hồ sơ, thực hiện nghiệp vụ chứng thực như sau: Trường hợp người có bất động sản không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nhưng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì cán bộ địa chính cấp xã phải xác nhận các thông tin về thửa đất. Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu đã bị sửa chữa hoặc giả mạo, nếu cần thiết phải xác minh thì Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi Phiếu yêu cầu đến Văn phòng đăng ký Tên bước Mô tả bước quyền sử dụng đất để yêu cầu cung cấp thông tin về thửa đất. Thời gian cung cấp thông tin về thửa đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không tính vào thời hạn chứng thực. Trư¬ờng hợp không chứng thực được trong ngày nhận hồ sơ thì cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch và viết Phiếu hẹn trao cho người yêu cầu chứng thực. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu cầu chứng thực mà phát hiện ng¬ười có bất động sản không đủ điều kiện thực hiện quyền của ng¬ười có bất động sản theo quy định của pháp luật thì cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu chứng thực. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). 2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 36/HĐCN). 3. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (2 bên). Thành phần hồ sơ 4. Bản sao hộ khẩu thường trú (2 bên). 5. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Số bộ hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 36/HĐCN) Thông tư liên tịch 04/2006/TT Kết xuất ra file pdf Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu. Thông tư liên tịch 04/2006/TT . yêu cầu chứng thực. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). 2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. (Mẫu. 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 36/HĐCN). về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì cán bộ địa chính cấp xã phải xác nhận các thông tin về thửa đất. Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu đã bị sửa chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. ppt, Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. ppt, Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. ppt

Từ khóa liên quan