Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam pdf

57 1,731 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 16:20

KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM Trần Thục Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường Hội thảo Cập nhật và chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam với báo chí khu vực Nam bộ Cần Thơ, 22/10/2011 Vì sao cần các kịch bản BĐKH ?  Chúng ta không thể biết chính xác khí hậu của các vùng sẽ thay đổi ra sao trong tương lai  Kịch bản BĐKH là Giả định có cơ sở khoa học về sự tiến triển trong tương lai của các mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội, phát thải khí nhà kính và BĐKH – NBD  Nó thể hiện mối ràng buộc giữa phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống khí hậu Lựa chọn kịch bản phát thải KNK Các kịch bản phụ thuộc vào: • Sự phát triển quy mô toàn cầu; • Dân số và mức độ tiêu dùng; • Chuẩn mực cuộc sống, lối sống; • Tiêu thụ năng lượng và tài nguyên năng lượng; • Chuyển giao công nghệ; • Thay đổi sử dụng đất. Kế thừa các kịch bản BĐKH năm 2009 của Bộ TNMT và khả năng đáp ứng của các mô hình hiện có ở Việt Nam, các kịch bản được lựa chọn bao gồm: • Kịch bản thấp (B1); • Kịch bản trung bình (B2, A1B) và • Kịch bản cao (A2, A1FI) Kịch bản phát thải KNK (IPCC) trong thế kỷ 21 (GtC/năm) Lựa chọn kịch bản phát thải KNK Kich bản thấp (B1) là 1.8°C (từ 1.1°C đến 2.9°C), Kịch bản cao (A1FI) là 4.0°C (từ 2.4°C đến 6.4°C). Nguồn: Báo cáo lần thứ 4 của IPCC, 2007 SỰ KHÁC NHAU GiỮA CÁC KỊCH BẢNKỊCH BẢN GỐC A1: Kinh tế thế giới phát triển nhanh, dân số đạt đỉnh vào 2050 rồi giảm dần; phát triển nhanh và hiệu quả công nghệ mới, tương đồng về thu nhập, giao lưu mang tính toàn cầu (+ F1: Sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch)  KỊCH BẢN GỐC B1: Tương tự A1 song có sự thay đổi nhanh theo hướng kinnh tế dịch vụ và thông tin, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển năng lượng phi hóa thạch • Sử dụng kết quả từ mô hình toàn cầu; • Áp dụng mô hình động lực; • Áp mô hình chi tiết hóa thống kê; • Các phương pháp nội, ngoại suy. Phương pháp xây dựng kịch bản BĐKH Mức độ chi tiết: 1.Theo không gian: Lưới tính 20km (mô hình AGCM/MRI), 25km (mô hình PRECIS) và 30-50km (SD_IMHEN) 2.Thời gian trong năm: tháng, mùa, năm 3.Kết quả tính cho tương lai: Từng thập kỷ, đến 2100 4.Các yếu tố: - Nhiệt độ trung bình tháng, mùa, năm, cao nhất, thấp nhất (mức tăng: O C) - Lượng mưa trung bình tháng, mùa, năm, mưa ngày lớn nhất (mức thay đổi: %) - Một số yếu tố khác như thay đổi khí áp (pa), độ ẩm tương đối (%),… Phương pháp xây dựng kịch bản BĐKH Mức tăng nhiệt độ mùa đông kịch bản phát thải trung bình Kịch bản BĐKH cho Việt Nam - Nhiệt độ tăng khoảng 2,0 - 3 O C trên phần lớn diện tích cả nước, riêng khu vực Tây Bắc tăng trên 3 O C. Ở khu vực Bắc Trung Bộ có sự biến động lớn - Nhìn chung, mức tăng nhiệt độ ở phía Bắc cao hơn so với ở phía Nam Nhiệt độ Mùa đông: XII-II (dT vào 2100 so với 1980-1999) Mức tăng nhiệt độ mùa đông kịch bản phát thải cao Mức tăng nhiệt độ mùa đông kịch bản phát thải thấp Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Nhiệt độ Mùa xuân: III-V (dT vào 2100 so với 1980-1999) - Nhiệt độ tăng khoảng 2,0 - 2,5 O C ở phía Bắc và một số khu vực phía Nam. Khu vực Bắc Trung Bộ tăng (trên 3 O C) nhiều hơn các Khu vực khác Mức tăng nhiệt độ mùa xuân kịch bản phát thải thấp Mức tăng nhiệt độ mùa xuân kịch bản phát thải trung bình Mức tăng nhiệt độ mùa xuân kịch bản phát thải cao [...]... năm, kịch bản phát thải trung bình Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Số ngày có nhiệt độ > 35oC (vào năm 2100 so với 1980-1999) Mức tăng số ngày có nhiệt độ cao nhất trên 35oC, kịch bản phát thải trung bình Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Lượng mưa Mùa đông XII-II (%R vào cuối thế kỷ 21 so với 1980-1999) (a) (b) (c) Thay đổi lượng mưa mùa đông: (a) Kịch bản Thấp, (b) Trung bình, và (c) Cao Kịch bản BĐKH cho Việt Nam. .. (c) Thay đổi lượng mưa mùa xuân: (a) Kịch bản Thấp, (b) Trung bình, và (c) Cao Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Lượng mưa Mùa hè VI-VII (%R vào cuối thế kỷ 21 so với 1980-1999) (a) (b) (c) Thay đổi lượng mưa mùa hè: (a) Kịch bản Thấp, (b) Trung bình, và (c) Cao Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Lượng mưa Mùa thu IX-XI (%R vào cuối thế kỷ 21 so với 1980-1999) (a) (b) (c) Thay đổi lượng mưa mùa thu: (a) Kịch bản Thấp,... tự cho mùa xuân, hè, thu, cả năm Tương tự đối với lượng mưa Kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam PHƯƠNG PHÁP:  Sử dụng kịch bản NBD toàn cầu từ nhiều mô hình khác nhau để chọn kịch bản để xây dựng KB NBD cho VN;  Tính toán NBD ở VN trong quá khứ (theo số liệu quan trắc và số liệu vệ tinh)  Tính toán NBD cho tương lai dựa vào xu thế của quá khứ và kich bản NBD toàn cầu cho từng khu vực Các kịch bản. .. đông Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Nhiệt độ Mùa thu: IX-XI (dT vào 2100 so với 1980-1999) Mức tăng nhiệt độ mùa thu kịch bản phát thải thấp Mức tăng nhiệt độ mùa thu kịch bản phát thải trung bình Mức tăng nhiệt độ mùa thu kịch bản phát thải cao - Nhiệt độ tăng khoảng 2,0 - 2,5OC ở phía Bắc và một số khu vực phía Nam Khu vực Bắc Trung Bộ tăng (trên 3OC) nhiều hơn các nơi khác Kịch bản BĐKH cho Việt Nam. .. 85-105 Kịch bản NBD cho Việt Nam Kịch bản NBD cho các khu vực NGUY CƠ NGẬP THEO CÁC MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG Dữ liệu Bản đồ địa hình từ Cục Đo đạc và Bản đồ, •1/10.000 các tỉnh ven biển, ĐB S Hồng và ĐB S Cửu Long, •Khu vực TP Hồ Chí Minh: tỉ lệ 1:2,000 và 1:5,000 •Vùng ĐB sông Cửu Long: DEM 5x5m Dữ liệu về giao thông 1:25,000, NXB Bản đồ (2005), Diện tích và dân số TC Thống kê 2009 Sơ đồ bảng chắp bản đồ... Thấp, (b) Trung bình, và (c) Cao Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Lượng mưa năm (%R vào cuối thế kỷ 21 so với 1980-1999) (a) (b) (c) Thay đổi lượng mưa năm: (a) Kịch bản Thấp, (b) Trung bình, và (c) Cao Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Lượng mưa ngày lớn nhất (%R vào cuối thế kỷ 21 so với 1980-1999) Đặc trưng Tây Bắc Bộ Đông Bắc Bộ Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Nam Trung Bộ ĐB Tây Nguyên Nam Bộ Kỷ lục tuyệt đối 126 87 108... độ: (a) tối thấp trung bình, và (b) tối cao trung bình trong mùa đông, kịch bản phát thải trung bình Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Nhiệt độ cực trị Mùa hè VI-VIII (vào năm 2100 so với 1980-1999) a) b) Mức tăng nhiệt độ: (a) tối thấp trung bình, và (b) tối cao trung bình trong mùa hè, kịch bản phát thải trung bình Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Nhiệt độ cực trị năm (vào năm 2100 so với 1980-1999) a) b) Mức tăng.. .Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Nhiệt độ Mùa hè: VI-VII (dT vào 2100 so với 1980-1999) Mức tăng nhiệt độ mùa hè kịch bản phát thải thấp Mức tăng nhiệt độ mùa hè kịch bản phát thải trung bình Mức tăng nhiệt độ mùa hè kịch bản phát thải cao - Nhiệt độ tăng khoảng 2,0 - 2,5OC ở phía Bắc và một số khu vực phía Nam Khu vực Bắc Trung Bộ tăng (trên 3OC) nhiều hơn... nhiệt độ trung bình năm Mức tăng nhiệt độ trung bình năm kịch bản phát thải thấp kịch bản phát thải trung bình Mức tăng nhiệt độ trung bình năm kịch bản phát thải cao - Nhiệt độ tăng khoảng 2 - 3OC trên phần lớn diện tích cả nước, riêng khu vực Đông Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có nhiệt độ tăng nhanh hơn so với những nơi khác Kịch bản BĐKH cho Việt Nam Nhiệt độ cực trị Mùa đông XII-II (vào năm 2100 so... Lãnh - mũi Kê Gà (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bắc Bình Thuận); 6) Khu vực 6: Mũi Kê Gà - Mũi Cà Mau (Nam Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau); 7) Khu vực 7: Mũi Cà Mau - Hà Tiên (Cà Mau, Kiên Giang) Kịch bản NBD cho Việt Nam Mực nước biển dâng theo kịch bản thấp Khu vực Năm 202 0 203 0 204 2050 2060 2070 208 2090 210 0 0 0 Móng Cái - Hòn Dáu 6-8 . KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM Trần Thục Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường Hội thảo Cập nhật và chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu toàn. nghệ; • Thay đổi sử dụng đất. Kế thừa các kịch bản BĐKH năm 2009 của Bộ TNMT và khả năng đáp ứng của các mô hình hiện có ở Việt Nam, các kịch bản được lựa chọn bao gồm: • Kịch bản thấp (B1); • Kịch bản. thay đổi: %) - Một số yếu tố khác như thay đổi khí áp (pa), độ ẩm tương đối (%),… Phương pháp xây dựng kịch bản BĐKH Mức tăng nhiệt độ mùa đông kịch bản phát thải trung bình Kịch bản BĐKH cho Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam pdf, Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam pdf, Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam pdf

Từ khóa liên quan