Đĩa cứng và các tình huống khó xử

3 910 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2012, 11:30

Đĩa cứng và các tình huống khó xử Đĩa cứng gặp tình trạng kh xử PCWorld VN 2/99 Máy t nh vẫn đợc đặt nguyên một chỗ trên bàn làm việc kể t một năm trớc đây, khi bạn mua n v trong tình trạng nguyên thùng. Nhng hôm qua khi chạy ScanDisk, bạn bỗng nhận ra c hàng đống lỗi. Đĩa cứng c nhiu sector hỏng? Điu đ đã xảy ra nh th nào? Hay n đã quá c? Việc xuất hiện các sector hỏng c thể là một dấu hiệu cho bi t đĩa cứng của bạn bắt đầu h. Nhng ở đây c vẻ không đúng nh vậy. Đĩa cứng một năm tuổi thờng cha đ n lúc thải bỏ. C nhiu khả năng bạn đã nhìn thấy những phần còn d do hoạt động của Windows để lại. Windows 95 Windows 98 giữ các tập tin thờng dùng trong RAM hơn là trong đĩa cứng chậm chạp. Điu này nâng cao tốc độ, nhng cng c nghĩa là các tập tin hệ thống quan trọng không đợc lu giữ an toàn trên đĩa khi hệ thống của bạn đợc thoát quá gấp - ứng dụng b treo hoặc mất điện chẳng hạn. Vì Windows không c cơ hội để ghi những tập tin theo cách này vào lại đĩa, nên bạn c thể k t thúc với những đoạn tập tin mồ côi, cluster b mất, cng nh những điu kh chu khác. Các sector hỏng mà ScanDisk đã gặp c thể là hậu quả của những lần tắt máy không đúng quy trình đ . Windows 95 OSR2 Windows 98 đã nhắm vào vấn đ này bằng cách chạy ScanDisk khi PC khởi động lại sau sự cố nh vậy. Tuy nhiên ngời dùng Windows cng phải theo dõi tình hình của dữ liệu trên đĩa cứng. Để khởi động ScanDisk, bạn nhấn chuột vào Start. Programs. Accessories.System Tools. ScanDisk. Chơng trình này sẽ xem x t cấu trúc tập tin trên đĩa cứng ti n hành kiểm tra tình trạng b mặt đĩa để tìm các sector hỏng. N i chung ScanDisk thông báo ba loại lỗi: cluster thất lạc (lost cluster) ; cluster hỏng (invalid cluster), các đoạn tập tin thất lạc (lost file fragment); cng nh các cluster b liên k t ch o (cross-linked cluster). Trong ba loại này cluster thất lạc là trục trặc xảy ra thờng xuyên nhất. Cluster là các đoạn không gian lu trữ trên đĩa cứng mà tập tin đợc chứa trong đ . Mỗi tập tin chi m t nhất một cluster, k ch thớc cluster phụ thuộc vào k ch thớc của phân vùng đĩa vào hệ thống tập tin đợc dùng. Ôổ đĩa 1 GB đợc format theo hệ thống tập tin FAT 16 dùng cluster 32 KB tơng đối lãng ph (ngay tập tin ch ỉ 1 KB cng chi m 32 KB). Cng ổ đĩa đ nhng format theo hệ FAT 32 thì dùng các cluster nhỏ hơn rất nhiu - chỉ 4 KB. Các tập tin lớn hơn một cluster đợc chứa trong các nh m cluster, còn gọi là chain. Thông báo lỗi "lost cluster" của ScanDisk c nghĩa bảng FAT của Windows mất dấu v t một cluster không bi t n ở đâu. Chơng trình cho ph p bạn cất các cluster thất lạc vào một tập tin hoặc x a chúng đi. Trong hầu h t các trờng hợp, bạn sẽ phải x a các cluster bất thờng này thực hiện ti p. Mặc dù c thể cố gắng cứu vớt đợc các cluster thất lạc, nhng sẽ mất nhiu thời gian vào việc xây dựng lại tập tin bằng tiện ch biên tập cấp thấp nh Diskedit của Norton. Thông báo lỗi "invalid clusterõ hoặc "lost file fragment" cho bi t c một đoạn của một tập tin đã b tách khỏi phần còn lại của tập tin đ . Ơở đây, bạn cng c thể chọn để x a đoạn thất lạc đ hoặc cất n vào một tập tin n u còn hy vọng cứu vớt. Cuối cùng, thông báo "cross - linked cluster" cho bi t c nhiu tập tin cùng chia sẻ một cluster. Bạn c thể g rối cho các tập tin liên k t ch o bằng cách dùng các ứng dụng đã tạo ra chúng để lu chúng lại. Hoặc cng c thể dùng ScanDisk để tạo ra các tập tin cứu nguy chứa dữ liệu gốc, rồi ghi các k t quả này vào các tập tin .chk trong th mục gốc của ổ đĩa C: trên máy. Còn h hỏng vật l trên đĩa là một vấn đ nghiêm trọng. Để đ phòng mất dữ liệu, hệ thống của bạn phải phát hiện đánh dấu các sector đã b hỏng để Windows không ghi dữ liệu vào đ . ScanDisk sẽ làm công việc này cho bạn, nhng ch ỉ khi bạn ra lệnh cho n . Chọn tùy chọn kiểm tra Thorough t màn hình ScanDisk đang mở (xem hình 2), chơng trình sẽ ti n hành qu t b mặt đĩa. Đ ng n ng ruột n u việc chạy ph p th ử này mất nhiu thời gian, đặc biệt khi bạn c nhiu gigabyte đĩa đợc chia nhỏ thành các cluster 4 KB t hon của hệ FAT 32. Bạn c thể tăng tốc độ công việc bằng cách nhấn chuột lên menu Options rồi đánh dấu vào ô "Do not perform write-testing" trớc khi bắt đầu (hình 3). Tùy chọn này sẽ hạn ch việc kiểm thử trong phạm vi chỉ đọc dữ liệu, để bạn tự phân biệt các khuy t tật b mặt trong khi kiểm tra. N u nghi ngờ đĩa cứng sắp b hỏng, hãy kiểm tra các tập tin hệ thống. N u ScanDisk tìm thấy lỗi trong các sector này - nơi chứa thông tin khởi động, cng nh nhiu thông tin quan trọng khác v đĩa - thì bạn đang gặp rắc rối thực sự. Dữ liệu cấu hình trong các sector này c thể đợc dời đ n một nơi nào đ trên đĩa, n u dữ liệu đ b hỏng, bạn c thể không truy nhập đợc vào đĩa cứng. Gặp trờng hợp c những lỗi vật l xảy ra ở đây, bạn phải ti n hành sao lu đĩa cứng xem x t để thay n ngay. Bùi Xuân Toại US PC World 2/99 . Chơng trình này sẽ xem x t cấu trúc tập tin trên đĩa cứng và ti n hành kiểm tra tình trạng b mặt đĩa để tìm các sector hỏng. N i chung ScanDisk thông. c thể không truy nhập đợc vào đĩa cứng. Gặp trờng hợp c những lỗi vật l xảy ra ở đây, bạn phải ti n hành sao lu đĩa cứng và xem x t để thay n ngay.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đĩa cứng và các tình huống khó xử, Đĩa cứng và các tình huống khó xử, Đĩa cứng và các tình huống khó xử

Từ khóa liên quan