Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay.” pdf

51 321 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 08:20

Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo Việt Nam hiện nay.” Lời giới thiệu 1. Bối cảnh nghiên cứu Bớc sang thế kỷ XXI, đói nghèo vẫn là vấn đề có tính toàn cầu. Một bức tranh tổng thể là thế giới với gần một nửa số dân sống dới 2USD * /ngày và cứ 8 trong số 100 trẻ em không sống đợc đến 5 tuổi. Vì vậy một phong trào sôi nổi và rộng khắp trên thế giới là phải làm nh thế nào để đẩy lùi nghèo đói. Còn Việt Nam thì sao? Trong những năm gần đây, Việt Nam đợc đánh giá là một trong những nớc có công tác xoá đói giảm nghèo tốt nhất theo tiêu chuẩn và phơng pháp xác định đờng nghèo khổ của WB, tỷ lệ nghèo Việt Nam giảm từ 58,1% năm 1993 xuống còn 37,4% năm 1998 và hiện nay còn khoảng 30%. Theo tiêu chuẩn quốc gia tỷ lệ nghèo đói của nớc ta giảm từ 30,01% năm 1992 xuống 11% năm 2000. Tuy quy mô đói nghèo toàn quốc giảm nhanh. Nhng thực trạng cho thấy, Việt Nam vẫn là một nớc nghèo. Con số các hộ bị tái nghèo là rất lớn bình quân hàng năm khoảng 50.000 hộ (riêng năm 1996 và 1997 mỗi năm khoảng gần 100.000 hộ do bão lụt. Nếu so sánh tình trạng đói nghèo của nớc ta với các nớc trên thế giới thì tính bức xúc của nó là rất lớn, ngỡng nghèo của Việt Nam vẫn xa với ngỡng nghèo của thế giới. 2. Mục đích nghiên cứu Với một tỷ lệ không nhỏ số dân đang sồng trong cảnh cùng cực, Việt Nam sẽ khó thực hiện đợc tiến trình CNH-HĐH đất nớc. Vấn đề đặt ra là phải làm sao đẩy lùi đợc tình trạng đói nghèo xuống. Nhng muốn có những chính sách, biện pháp xoá đói giảm nghèo hiệu quả thì nhất thiết phải hiểu đợc những nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng nghèo đói của Việt Nam. Nhận thức đợc yêu cầu bức thiết đó, nghiên cứu này sẽ tập trung đi sâu vào thực trạng nghèo đói Việt Nam, các nguyên nhân làm cho một số ngời rời vào cảnh khối cùng, các mối quan hệ giữa nghèo đói với công bằng xã hội, sự phân hoá giàu nghèo giữa các vùng khác nhau. Nghiên cứu này còn giúp ta hiểu thêm mức độ, tầm ảnh hởng của nghèo đói Việt Nam cũng nh nhiều nớc trên thế giới. Nó ảnh hởng nh thế nào, tác động ra sao đến chất lợng cuộc sống của ngời dân, cũng nh sự cải thiện vị thế của quốc gia. Cuối * 2USD tính theo PPP Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cùng, nghiên cứu sẽ đa ra một số giải pháp mang tính định hớng để giúp xoá đói giảm nghèo hiệu quả hơn. 3. Phạm vi và đối tợng nghiên cứu Nghiên cứu này sẽ chỉ ra tổng quan của sự nghèo đói trên thế giới và chủ yếu xoáy sâu vào tình trạng nghèo đói Việt Nam, trong những năm gần đây. Đối tợng đợc đề cập đến chính là những ngời nghèo đói. Họ là ai và mức khốn khổ của họ đến đâu, cần phải làm những gì cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Thông qua các ngỡng nghèo, các chỉ tiêu đánh giá đói nghèo nh chất lợng của cuộc sống, mức nghèo đến đâu, tình trạng giáo dục ra sao, sự đảm bảo y tế nh thế nào, tình trạng giáo dục ra sao, sự đảm bảo y tế nh thế nào. Nó sẽ xác định đợc các đối tợng rơi vào diện nghèo, diện đói. 4. Các câu hỏi nghiên cứu Để đánh giá chính xác về tình trạng của nghèo đói ta cần trả lời các câu hỏi: - Đói nghèo là gì? - Đói nghèo đợc biểu hiện những khía cạnh nào? - Các chỉ tiêu và chuẩn mực để xác định và đánh giá đói nghèo? - Thực trạng đói nghèo của Việt Nam trong những năm gần đây? - Các nhân tố tác động đến tình trạng nghèo đói? - Các biện pháp khắc phục? 5. Phơng pháp nghiên cứu Để phân tích đợc tình trạng nghèo đói thì ta cần dùng một số phơng pháp nh phân tích, đánh giá, so sánh, thống kê và mô tả nhằm phân tích xoáy sâu vào các nhân tố tác động đến sự nghèo khó, đánh giá xem mức độ nghèo đói đến đâu, diễn biến của nó nh thế nào là phạm vi ảnh hởng của nó ra sao. Mặt khác cần phải có sự kết hợp với các số liệu thống kê để phản ánh tình trạng nghèo đói một cách trung thực hơn, chính xác hơn. Qua đó cho phép ta so sánh đợc các ngời nghèo, các nhóm dân c nghèo, các vùng nghèo và các quốc gia nghèo khác nhau. 6. Kết cấu của đề tài: Đề tài sẽ đợc chia làm 3 phần: Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chơng 1: Đói nghèo - các nguyên nhân dẫn tới đói nghèo. Chơng 2: Những nhân tố tác động đến đói nghèo Việt Nam hiện nay. Chơng 3: Một số biện pháp nhằm xoá đói giảm nghèo. Do phạm vi nghiên cứu rộng, năng lực và kinh nghiệm bản thân có hạn, đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em mong nhận đợc sự chỉ dẫn, gợi ý, nhận xét của thầy cô để bổ sung và hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên: Nguyễn Vũ Phúc Lớp K35-F1 trờng Đại học Thơng mại Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chơng 1: Tổng quan của đói nghèo 1.1. Khái niệm về đói nghèo 1.1.1. Định nghĩa về đói nghèo Đói nghèo từ tiếng nói của chính ngời nghèo. Tiếng nói của ngời nghèo cho ta những cảm nhận cụ thể, rõ ràng nhất về các khía cạnh của nghèo đói (nghèo đói không chỉ bao hàm sự khốn cùng về vật chất mà còn là sự thụ hởng thiếu thốn về giáo dục và y tế. Một ngời nghèo Kênia đã nói về sự nghèo đói: Hãy quan sát ngôi nhà và đếm xem có bao nhiêu lỗ thủng trên đó. Hãy nhìn những đồ đạc trong nhà và quần áo tôi đang mặc trên ngời. Hãy quan sát tất cả và ghi lại những gì ông thấy. Cái mà ông thấy chính là nghèo đói. Một nhóm thảo luận Braxin đã định nghĩa về đói nghèo là: Tiền lơng thấp và thiếu việc làm, và cũng có nghĩa là không đợc hởng thụ về y tế, không có thức ăn và quần áo. Ngoài ra, khái niệm đói nghèo còn đợc mở rộng để tính đến cả nguy cơ dễ bị tổn thơng, không có tiếng nó và quyền lực. Từ tiếng nói của ngời nghèo, các nhà nghiên cứu đã đa ra các khái niệm về đói nghèo. Tuỳ thuộc vào cách tiếp cận, thời gian nghiên cứu và sự phát triển kinh tế của một quốc gia mà ta có các quan điểm khác nhau về nghèo đói. Quan niệm trớc đây Trớc đây ngời ta thờng đánh đồng nghèo đói với mức thu nhập thấp. Coi thu nhập là tiêu chí chủ yếu để đánh giá sự nghèo đói của con ngời. Quan niệm này có u điểm là thuận lợi trong việc xác định số ngời nghèo dựa theo chuẩn nghèo, ngỡng nghèo. Nhng thực tế đã chứng minh việc xác định đói nghèo theo thu nhập chỉ đo đợc một phần của cuộc sống. Thu nhập thấp không phản ánh hết đợc các khía cạnh của đói nghèo, nó không cho chúng ta biết đợc mức khốn khổ và cơ cực của những ngời nghèo. Do đó, quan niệm này còn rất nhiều hạn chế. Quan điểm hiện nay Hiện nay do sự phát triển của nền kinh tế thế giới, quan điểm đói nghèo đã đợc hiểu rộng hơn, sâu hơn và cũng có thể đợc hiểu theo các cách tiếp cận khác nhau: Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Hội nghị bàn về giảm nghèo đói khu vực châu á Thái Bình Dơng do ESCAP tổ chức tháng 9 năm 1993 tại Băng Cốc - Thái Lan đã đa ra khái niệm về định nghĩa đói nghèo: Nghèo đói bao gồm nghèo tuyệt đốinghèo tơng đối. + Nghèo tuyệt đối: là tình trạng một bộ phận dân c không đợc hởng và thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con ngời mà những nhu cầu này đã đợc xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế và phong tục tập quán của địa phơng. + Nghèo tơng đối: là tình trạng một bộ phận dân c sống dới mức trung bình của cộng đồng. + Theo khía cạnh kinh tế: Nghèo là do sự thiếu lựa chọn dẫn đến cùng cực và thiếu năng lực tham gia vào đời sống kinh tế xã hội của quốc gia, chủ yếu là trong lĩnh vực kinh tế. + Theo khía cạnh khác: Nghèo là sự phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn lịch sử, trong phạm vi một quốc gia, một khu vực, một vùng. - Năm 1998 UNĐP công bố một bản báo cáo nhan đề khắc phục sự nghèo khổ của con ngời đã đa ra những định nghĩa về nghèo. + Sự nghèo khổ của con ngời: thiếu những quyền cơ bản của con ngời nh biết đọc, biết viết, đợc tham gia vào các quyết định cộng dồng và đợc nuôi dỡng tạm đủ. + Sự nghèo khổ tiền tệ: thiếu thu nhập tối thiểu thích đáng và khả năng chi tiêu tối thiểu. + Sự nghèo khổ cực độ: nghèo khổ, khốn cùng tức là không có khả năng thoả mãn những nhu cầu tối thiểu. + Sự nghèo khổ chung: mức độ nghèo kém nghiêm trọng hơn đợc xác định nh sự không có khả năng thoả mãn những nhu cầu lơng thực và phí lơng thực chủ yếu, những nhu cầu này đôi khi đợc xác định khác nhau nớc này hoặc nớc khác. Quan niệm của Việt Nam Hiện nay Việt Nam có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh khái niệm nghèo đói, song ý kiến chung nhất cho rằng: Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Việt Nam thì tách riêng đóinghèo thành 2 khái niệm riêng biệt. - Nghèo: là tình trạng một bộ phận dân c chỉ có điều kiện thoả mãn một phần những nhu cầu tối thiểu cơ bản của cuộc sống và có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng xét trên mọi phơng diện. - Đói: là tình trạng một bộ phận dân c nghèo có mức sống dới mức tối thiểu và thu nhập không đủ đảm bảo nhu cầu và vật chất để duy trì cuộc sống. Đó là các hộ dân c hàng năm thiếu ăn, đứt bữa từ 1 đến 3 tháng, thờng vay mợn cộng đồng và thiếu khả năng chi trả. Giá trị đồ dùng trong nhà không đáng kể, nhà dốt nát, con thất học, bình quân thu nhập dới 13kg gạo/ngời/tháng (tơng đơng 45.000VND). Qua các định nghĩa trên, ta có thể đa ra định nghĩa chung về nghèo đói: Đói nghèo là tình trạng một bộ phận dân c không có những điều kiện về cuộc sống nh ăn, mặc, ở, vệ sinh, y tế, giáo dục, đi lại, quyền đợc tham gia vào các quyết định của cộng đồng Qua các cách tiếp cận trên đã giúp chúng ta nâng cao sự hiểu về các nguyên nhân gây ra nghèo đói nhằm có những phơng hớng cách thức hành động đúng đắn để tấn công đẩy lùi nghèo đói, làm cho chất lợng cuộc sống của ngời dân ngày càng tốt đẹp hơn. Các khía cạnh của đói nghèo. Về thu nhập: Đa số những ngời nghèo có cuộc sống rất khó khăn, cực khổ. Họ có mức thu nhập thấp. Điều này do tính chất công việc của họ đem lại. Ngời nghèo thờng làm những công việc đơn giản, lao động chân tay nhiều, công việc cực nhọc nhng thu nhập chẳng đợc là bao. Hơn thế nữa, những công việc này lại thờng rất bấp bênh, không ổn định, nhiều công việc phụ thuộc vào thời vụ và có tính rủi ro cao do liên quan nhiều đến thời tiết (chẳng hạn nh ma, nắng, lũ lụt, hạn hán, động đất ). Các nghề thuộc về nông nghiệp, lâm nghiệp, ng nghiệp là những ví dụ cho vấn đề này. Do thu nhập thấp nên việc chi tiêu cho cuộc sống của những ngời nghèo là rất hạn chế. Hầu hết các nhu cầu cơ bản, tối thiểu của con ngời nh cái ăn, cái mặc, chỗ chỉ đợc đáp ứng với mức độ rất thấp, thậm chí còn không đủ. Nhiều ngời rơi vào cảnh thiếu ăn liên miên: cha nói đến vấn đề đủ dinh dỡng, riêng việc đáp ứng lợng Kcalo cần thiết, tối thiểu cho con ngời để có thể duy trì hoạt động Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. sống bình thờng họ cũng cha đáp ứng đợc, hoặc đáp ứng một cách khó khăn. Điều này đã kéo theo hàng loạt các vấn đề khác nh làm giảm sức khoẻ của ngời nghèo, do đó giảm năng suất lao động, từ đó giảm thu nhập cứ nh thế, nó đã tạo nên vòng luẩn quẩn mà ngời nghèo rất khó thoát ra đợc. Thu nhập thấp đã tạo nên tình trạng thiếu tài sản những ngời nghèo. Tài sản đây có thể là tài sản vật chất, tài sản con ngời, tài sản tự nhiên, tài sản tài chính, tài sản xã hội. Tài sản con ngời thể hiện khả năng có đợc sức lao động cơ bản, kỹ năng và sức khoẻ tốt. Nh đã trình bày trên, do thu nhập thấp nên ngời nghèo không thể đáp ứng một cách đầy đủ nhu cầu về lơng thực thực phảam. Ăn uống cực kì thiếu thốn cộng với lao động nặng nề đã làm giảm sức khoẻ của ngời nghèo do đó cũng không đảm bảo đợc các kỹ năng cũng nh sức lao động cơ bản. Tài sản tự nhiên nh đât đai, thiếu tài sản tự nhiên có nghĩa là thiếu, không có hoặc có nhng đất đai quá cằn cỗi, không thể canh tác đợc. Tài sản vật chất đây nh nhà ở, phơng tiện sản xuất - ngời nghèo có rất ít hoặc hầu nh không có các phơng tiện sản xuất. Điều này đã hạn chế khả năng lao động của họ, làm họ khó khăn hơn nhiều so với những ngời có đủ phơng tiện sản xuất nó cũng làm giảm thu nhập của họ. Còn về nhà ở, đại đa số ngời nghèo sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát, chật chội. Nhiều căn nhà không đủ đảm bảo an toàn, không bảo đảm sức khoẻ cho những ngời sống trong đó. Do không có những tài sản giá trị để bảo đảm nên ngời nghèo cũng có rất ít khả năng tiếp cận với các tổ chức cho vay vốn, do thu nhập thấp nên ngời nghèo cũng không có khả năng tiết kiệm nhiều. Đó chính là thiếu hụt tài sản tài chính. Còn tài sản xã hội, nh các mối quan hệ và trách nhiệm đối với nhau để khi cần có thể nhờ cậy và ảnh hởng chính trị đối với các nguồn lực, đối với ngời nghèo điều này cũng rất hạn chế, do thu nhập thấp, lúc nào cũng phải lo chạy ăn đủ bữa nên ngời nghèo không quan tâm hoặc không có khả năng tham gia nhiều vào các mối quan hệ xã hội. Một điều cản trở nữa là, hầu hết khi tham gia vào các nhóm, tổ chức nào đó cũng đều phải đóng một khoản phí nhất định, ngời nghèo lo ăn còn cha đủ, nói gì đến việc bỏ tiền tham gia nhóm, hội nào đó. Điều này đã làm cho ngời nghèo dần bị cô lập và do đó khó nhận đợc sự giúp đỡ từ các nhóm, hội khi gặp khó khăn. Y tế - giáo dục Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Những ngời nghèo có nguy cơ mắc phải các bệnh thông thờng cao nh ốm đau, các bệnh về đờng giao tiếp, tình trạng sức khoẻ không đợc tốt do ăn uống không đảm bảo, lao động cực nhọc. Ngời nghèo thờng sống những vùng có điều kiện vệ sinh, y tế thấp, còn nhiều hạn chế, chẳng hạn, họ không đợc sử dụng nguồn nớc sạch, không có công trình phụ hợp vệ sinh, điều này cũng làm giảm đáng kể sức khoẻ của họ. Nó đã dẫn đến tình trạng tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh trong nhóm hộ nghèo, số trẻ bị suy dinh dỡng và số bà mẹ mang thai thiếu máu rất cao. Có điều này là do ngời nghèo có thu nhập thấp, không đủ trả khoản tiền viện phí lớn cũng nh các chi phí thuốc men khác, thêm vào đó có thể do đối xử bất bình đẳng trong xã hội, ngời nghèo không đợc quan tâm chữa trị bằng ngời giàu nên tỷ lệ tiếp cận các dịch vụ y tế của ngời nghèo là rất thấp. Bên cạnh đó, do nhận thức của ngời nghèo, họ thờng không quan tâm lắm bệnh tật của mình, khi bị bệnh họ thờng cố tự chạy chữa bằng mọi biện pháp rẻ tiền, chỉ đến khi bệnh trở nên trầm trọng họ mới vào viện vì vậy việc điều trị đem lại hiệu quả không cao mà còn tốn thêm nhiều khoản tiền không đáng có. Tình trạng giáo dục đối với ngời nghèo cũng là vấn đề đáng thất vọng. Hầu hết những ngời nghèo không đủ điều kiện học đến nơi đến chốn. Tỷ lệ thất học, mù chữ hộ nghèo, đói cao. Có tình trạng nh vậy là do các gia đình này không thể trang trải đợc các chi phí về họctập của con cái họ nh tiền học phí, tiền sách vở đi học, họ sẽ mất đi một lao động trong gia dình. Những ngời nghèo cũng đã nhận thức rõ đợc tầm quan trọng của học thức với nghèo đói nhng vấn đề học phí của con em họ quả là vấn đề quá khó khăn với tình hình tài chính của gia đình. Một phụ nữ đã nói: Các con tôi đã sẵn sàng tới trờng vào tháng 9, nhng tôi không biết làm thế nào để có thể cho cả ba đứa tới trờng. một số nớc, trẻ em phải thôi học bởi lỡ hạn nộp học phí đến đúng vào lúc mà gia đình không có khả năng thanh toán nhất. Tóm lại, y tế - giáo dục là vấn đề đợc nhiều ngời nghèo quan tâm, họ cũng đã hiểu rõ tầm quan trọng của các yếu tố này tới bản thân họ cũng nh tơng lai của họ và gia đình nhng do thu nhập thấp, không đủ trang trải, học phí, viện phí, họ đành phải để con cái thôi học, ngời bệnh không đợc khám và chữa chạy đúng mức, kịp thời, hầu hết các ngời nghèo không đợc tiếp cận với các dịch vụ y tế. Điều này đã làm ảnh hởng đến sức khoẻ của họ, giảm sức khoẻ cũng nh hạn chế cơ hội phát triển của các thế hệ sau. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nguy cơ dễ bị tổn thơng những ngời nghèo, nguy cơ dễ bị tổn thơng là nhân tố luôn đi kèm với sự khốn cùng về vật chất và con ngời. Vậy nguy cơ dễ bị tổn thơng là gì? Nó chính là nguy cơ mà ngời nghèo phải đối mặt với nhiều loại rủi ro nh bị ngợc đãi, đánh đập, thiên tai, bị thôi việc, phải nghỉ học Nói cách khác, những rủi ro mà ngời nghèo phải đối mặt do tình trạng nghèo hèn của họ chính là nguyên nhân khiến họ rất dễ bị tổn thơng. Những ngời nghèo do tài sản ít, thu nhập thấp, họ chỉ có thể trang trải hạn chế, tối thiểu các nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống. Vì vậy, khi rủi ro xảy ra họ rất dễ bị tổn thơng và rất khó vợt qua đợc các cú sốc có hại, những cú sốc mang tính tạm thời mà những ngời có nhiều tài sản hơn dễ dàng vợt qua đợc. Do thu nhập thấp, ngời nghèo có rất ít khả năng tiếp cận với các cơ hội tăng trởng kinh tế, vì thế họ thờng phải bỏ thêm các chi phí không đáng có hoặc giảm thu nhập. các hộ nghèo, khi có rủi ro xảy ra nh mất cắp hay có ngời bị ốm đau thì họ dễ bị rơi vào tình trạng khủng hoảng, làm đảo lộn cuộc sống của cả gia đình mà một thời gian lâu sau mới có thể phục hồi đợc. Cũng có khi việc khắc phục những rủi ro trong ngắn hạn có thể làm trầm trọng thêm sự khốn cùng của họ trong dài hạn. Chẳng hạn, ví dụ trên, do thiếu tài sản nên để chạy chữa cho một ngời bị ốm, gia đình đã buộc phải quyết định cho một đứa con nghỉ học hay họ phải bán trâu, bò, ngựa những phơng tiện lao động cần thiết của gia đình. Cũng có thể ngời bệnh thì không khỏi đợc còn gia đình từ cảnh khá giả rơi vào cảnh khốn cùng. Nh vậy, nếu có thêm một vài sự kiện nghiêm trọng nữa xảy ra thì sự suy sụp đến cùng kiệt là điều khó tránh khỏi với ngời nghèo. Nguy cơ dễ bị tổn thơng đã tạo nên một tâm lý chung của ngời nghèo là sợ phải đối mặt với rủi ro, vì vậy họ luôn né tránh với những vấn đề mang tính rủi ro cao, kể cả khi điều đó có thể đem lại nhiều lợi ích cho họ nếu thành công (ví dụ đầu t vào giống lúa mới, áp dụng phơng thức sản xuất mới ) chính điều này đã làm họ sống tách biệt với xã hội bị cô lập dần với guồng quay của thị trờng và do vậy cuộc sống của họ càng trở nên bần cùng hơn. Không có tiếng nói và quyền lực Những ngời nghèo thờng bị đối xử không công bằng, bị gạt ra ngoài lề xã hội do vậy họ thờng không có tiếng nói quyết định trong các công việc Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. [...]... cuộc sống của người dân nghèo đã được cải thiện nhưng chưa nhiều Ngưỡng nghèo của Việt Nam nói chung vẫn xa so với ngưỡng nghèo của thế giới 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới đói nghèo Để đánh giá được tình trạng đói nghèo nước ta, trước tiên cần phải tìm hiểu các nhân tố tác động đến vấn đề nghèo đói Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói, nó không chỉ đơn thuần là nhân tố về kinh tế hoặc thiên... chuẩn nghèo đói Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, 15-16/2/2000 thì tỷ lệ nghèo đói Việt Nam năm 1993 là 58,1% giảm xuóng 34,4% năm 1998 và hiện nay còn khoảng 30% Theo Bộ LĐTBXH thì tỷ lệ nghèo đói của Việt Nam là 26,0% năm 1993 giảm xuống 15,7% năm 1998 và hiện nay còn khoảng 11% Qua các số liệu thống kê trên ta thấy, dù đánh giá tỷ lệ nghèo đói của Việt Nam bằng phương pháp nào thì Việt Nam vẫn có tốc... LTTP 24,9 15,0 7,9 2,3 29,1 18,3 Tỷ lệ nghèo chung* 58,1 37,4 25,1 9,0 66,4 44,9 Nguồn: Việt Nam - Tấn công nghèo đói (WB) Việt Nam, nghèo đói vẫn tập trung chủ yếu vùng nông thôn, hiện nay số người nghèo sống nông thôn là 90% (còn thành thị là 10%) trong đó 45% sống dưới ngưỡng nghèo (theo WB) Việt Nam, tấn công nghèo đói) Do thu nhập thấp, tăng trưởng kinh tế chậm nên chi tiêu thực tế của... nhằm ngăn chặn sự gia tăng nghèo đói trên hành tinh chúng ta Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đói Việt Nam 2.1 Thực trạng đói nghèo Việt Nam Nghèo đói đang là một trong những vấn đề bức xúc Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, đòi hỏi nhà nước và xã hội cần đặc biệt quan... nhân tố khách quan tác động mạnh mẽ đến vấn đề nghèo đói Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Đất canh tác ít, đất cằn cỗi, ít mầu mỡ, canh tác khó, năng suất cây trồng vật nuôi đều thấp Đây là nguyên nhân dẫn đến sản xuất trong nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, làm cho thu nhập của người nông dân thấp, việc tích luỹ và tái sản xuất mở... mực nghèo khổ chung trên thế giới do ngân hàng thế giới đưa ra là dưới 370USDngười/năm* Điều này càng chứng tỏ nước ta là một nước cực nghèo, vấn đề đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất cho người nghèo là vấn đề nan giải Đồng thời cũng cho thấy tính tương đối khi xác định chuẩn nghèo đói mỗi nơi là khác nhau Vì vậy để đánh giá được chính xác nghèo đói thì phải biết được mức độ nghèo đói đến đâu? nghèo. .. cách mạng và kháng chiến cũ, vùng đồng bào dân tộc còn quá khó khăn So sánh nghèo đói theo vùng Bảng 2.1 Diễn biến nghèo đói theo vùng Việt Nam Vùng 1996 1997 1998 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Số hộ nghèo Tỷ lệ đói Số hộ Tỷ lệ nghèo đói Số hộ Tỷ lệ nghèo đói 1 Miền núi và Trung 695.503 du Bắc bộ 27,24 638.400 25,32 570.445 22,89... 25,65 6 Đông Nam Bộ 116.728 6,17 103.900 5,50 91.400 4,75 7 Đồng bằng sông 502.912 Cửu Long 16,25 190.750 15,60 189.090 15,37 Cả nước 19,23 2.622.906 17,68 2.857.122 2.387.050 15,7 Nguồn: Nguyễn Hải Hữu Nghèo đói Việt Nam Chính sách và giải pháp Hội thảo, toạ đàm về chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam Việc làm và xoá đói giảm nghèo Bộ LĐTB-XH, năm 1999 Qua số liệu trên cho thấy tỷ lệ nghèo đói các vùng... và vùng Tây Nguyên (25,65%) là hai vùng có tỷ lệ nghèo đói cao nhất, vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ nghèo đói thấp nhất 4,75% đây có sự chênh lệch giữa các vùng có tỷ lệ nghèo đói cao với vùng có tỷ lệ nghèo đói thấp gần 5 lần Đồng thời cũng dễ dàng nhận thấy người nghèo tập trung nhiều nhất vùng trung du và miền núi phía Bắc 570.145 hộ chiếm 23,9%, tiếp đến vùng Bắc Trung Bộ có 500.225 hộ chiếm 20,9%,... tiếp đến phúc lợi của họ Việc đo lường đói nghèo dựa theo tiêu chí này được người nghèo cho là rất quan trọng Tuy nhiên, việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, tốn kém nhiều tiền của và công sức, nó phải được thực hiện bằng các cuộc điều tra, phỏng vấn, theo dõi trong nhiều năm mới có thể nắm bắt được những thông tin chính xác về vấn đề này 1.2.2 Các chỉ tiêu và chuẩn mực đánh giá đói nghèo Việt Nam . Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay. ” Lời giới thiệu 1. Bối cảnh nghiên cứu Bớc sang thế kỷ XXI, đói nghèo vẫn là vấn đề có tính toàn cầu only. Chơng 1: Đói nghèo - các nguyên nhân dẫn tới đói nghèo. Chơng 2: Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay. Chơng 3: Một số biện pháp nhằm xoá đói giảm nghèo. Do phạm. và chuẩn mực để xác định và đánh giá đói nghèo? - Thực trạng đói nghèo của Việt Nam trong những năm gần đây? - Các nhân tố tác động đến tình trạng nghèo đói? - Các biện pháp khắc phục? 5.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay.” pdf, Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay.” pdf, Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay.” pdf

Từ khóa liên quan