giáo án chương iii điện học vật lí

63 311 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 10:51

Vật 7 Trường PTDTBT THCS DU GIÀ CHƯƠNG III ĐIỆN HỌC Bài 17: SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hs mô tả được hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát - Nêu được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện là hút các vật khác hoặc làm sáng bóng đèn bút thử điện 2. Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát 2. Thái độ: Hs yêu thích môn học ham hiểu biết khám phá thế giới xung quanh 3. Tích hợp MT: Biết cách làm vật nhiễm điện bằng cách cọ xát II. CHUẨN BỊ: - GV chuẩn bị cho mỗi nhóm 1 thước nhựa, 1 thanh thuỷ tinh, 1 mảnh ni lông, 1 quả cầu xốp, 1 mảnh vải dạ, 1 mảnh vải len, 1 mảnh tôn, 1 bút thử điện, 1 mảnh nhựa III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới - Gv giới thiệu kiến thức của chương và phần ĐVĐ như trong SGK Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1:Làm thí No phát hiện vật bị cọ xát có khả năng hút các vật khác - Gv y/c hs đọc và n/c thí No 1 - GV? Để tiến hành thí No cần có dụng cụ gì? cách tiến hành mục đích của thí No ? - Gv gọi hs trả lời - hs đọc n/c thí No 1 - hs nêu dụng cụ thí No cấch tiến hành MĐ của thí No I. Vật nhiễm điện * Thí nghiệm 1 BÙI LONG GIANG 1 Vật 7 Trường PTDTBT THCS DU GIÀ - Gv n/x và chốt lại - Gv y/c hs HĐ theo nhóm - Gv phát dụng cụ thí No cho các nhóm - Gv y/c hs tiến hành thí No lần lượt theo các bước - Gv theo dõi và giúp đỡ các nhóm - Gv gọi đại diện nhóm lên ghi kq thực hành vào bảng phụ của Gv - Gv n/x kq thí No của các nhóm - GV? Từ kq thí No trên em hãy rút ra kl gì - Gv n/x và chốt lại - Gv y/c hs đọc và n/c thí No 2 - GV? Thí No gồm có dụng cụ gì cách tiến hành mục đích của thí No là gì? - Gv gọi hs trả lời - Gv n/x và chốt lại - Gv y/c hs HĐ theo nhóm - Gv phát dụng cụ thí No cho các nhóm - Gv y/c hs tiến hành thí No theo các bước - Gv q/s hs làm thí No và kịp thời uốn nắn - GV? Từ kq thí No trên em rút ra kl gì - Gv n/x và chốt lại - Các vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác và có khả năng làm sáng bóng đèn gọi là vật nhiễm điện hay các vật mang điện tích Tích hợp MT: Vào những - hs nhận dụng cụ thí No - hs tiến hành thí No theo các bước - đại diện nhóm lên ghi kq thí No vào bảng phụ của Gv - hs ghi nhận kq thí No - hs rút ra kl - hs đọc n/c thí No 2 - hs nêu dụng cụ thí No cấch tiến hành MĐ của thí No - hs hđ theo nhóm tiến hành thí No theo các bước - hs rút ra kl * Kết luận 1 - Nhiều vật sau khi cọ sát có khả năng hút các vật khác * Thí nghiệm 2 * Kết luận 2 - Nhiều vật sau khi cọ sát có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện - Các vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác và có khả năng làm sáng bóng đèn gọi vật nhiễm điện hay các vật mang điện tích BÙI LONG GIANG 2 Vật 7 Trường PTDTBT THCS DU GIÀ lúc trời mưa dông, các đám mây bị cọ xát vào nhau nên nhiễm điện trái dấu sự phóng điện giữa các đám mây với mặt đất (Sấm) và giữa đám mây với mặt đất ( Sét) vừa có lợi vừa có hại cho cuộc sống con người - lợi ích giúp điều hoà khí hậu - Tác hại Phá huỷ nhà cửa và các công trình ảnh hưởng đến tính mạng con người. Chú ý lắng nghe Hoạt động 2 Vận dụng - Gv y/c hs đọc và n/c câu C1 - Gv gọi hs trả lời - Gv n/x và bổ xung - Gv y/c hs đọc và n/c câu C2 - Gv gọi hs trả lời - Gv n/x và bổ xung - Gv y/c hs đọc và n/c câu C3 - Gv gọi hs trả lời - Gv n/x và bổ xung - hs đọc và n/c câu 1 - hs trả lời bằng sự hiểu biết của bản thân - hs ghi nhận kiến thức bổ xung - hs đọc và n/c câu 2 - hs trả lời bằng sự hiểu biết của bản thân - hs ghi nhận kiến thức bổ xung - hs đọc và n/c câu 3 - hs trả lời bằng sự hiểu biết của bản thân - hs ghi nhận kiến thức bổ xung II. Vận dụng C1 Khi chải đầu lược nhựa và tóc cọ xát voà nhau vì vậy lược nhựa đã bị nhiễm điện và quoay lại hút các sợi tóc C2 Cánh quoạt điện quoay và đã bị cọ xất vào không khí sau đó cánh quoạt bị nhiễm điện và quoay lại hút các hạt bụi C3 Khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn bông khô ta đã vô tình làm các vật được lau nhiễm điện vậy nó hút các hạt bụi mà ta nhìn thấy 3. Củng cố: - Gv gọi hs đọc phần ghi nhớ trong SGK BÙI LONG GIANG 3 Vật 7 Trường PTDTBT THCS DU GIÀ - Gv đưa ra câu hỏi củng cố - GV? các vạt sau khi cọ xát có khả năng gì 4. Dặn dò: - Gv dặn dò hs về nhà học bài và làm các bài tập 17.1-> 17.4 SBT - đọc và n/c trước bài 18 Lớp dạy Tiết theo TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng 7A 7B 7C Tiết 20 Bài 18: HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH BÙI LONG GIANG 4 Vật 7 Trường PTDTBT THCS DU GIÀ I. MỤC TÊU 1. Kiến thức: Nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì - Nêu được cấu tạo nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và e lec tron mang điện tích âm quay quanh hạt nhân nguyên tử, nguyên tử chung hoà về điện 2. Kĩ năng: Rèn cho hs có kĩ năng làm thành thạo các thí No trong phần này để nắm chắc kiến thức 3. Thái độ: Hs yêu thích môn học ham hiểu biết khám phá thế giới xung quanh. Giải thích được 1 số hiện tượng trong thực tế * Tích hợp MT: Biết được có hai loại điện tích là điện tích âm và điện tích dương II/ CHUẨN BỊ: - GV chuẩn bị cho mỗi nhóm 3 mảnh ni lông trắng đục 1 bút chì vỏ gỗ 1 kẹp giấy 2 thanh nhựa thẫm mầu 1 mảnh len 1 mảnh lụa 1 thanh thuỷ tinh 1 trục quoay mũi nhọn III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ ?HS ! Có thể làm cho điện nhiễm điện bằng cách nào ? Vật nhiễm điện tính chất gì 2. Bài mới ĐVĐ như trong SGK Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1:Làm thí No tạo ra 2 vật nhiễm điện cùng loại t/d giữa chúng NTN - Gv y/c hs đọc và n/c thí No trong SGK - GV? Thí No có dụng cụ gì, cách tiến hành, mục đích của thí No là gì - Gv gọi hs trả lời - Gv n/x và chốt lại - Gv phân công hs thành từng nhóm và phát dụng cụ thí No cho các nhóm - Gv y/c hs tiến hành thí No theo các bước - GV? Trước khi cọ sát 2 mảnh ni lông có hiện tượng gì - Gv gọi hs nêu hiện tượng - hs đọc và n/c thí No - hs nêu được dụng cụ thí No cách tiến hành và Mđ của thí No - hs hđ theo nhóm đã được phân công - hs tiến hành thí No theo các bước - hs q/s và trả lời I. Hai loại điện tích Thí nghiệm 1 - Trước khi cọ sát 2 mảnh ni lông không có hiện tượng gì BÙI LONG GIANG 5 Vật 7 Trường PTDTBT THCS DU GIÀ - Gv q/s và nhắc nhở uốn nắn hs cách làm thí No - Gv gọi đại diện nhóm báo cáo k/q thực hành - GV? Sau khi cọ sát 2 mảnh ni lông có hiện tượng gì - Gv y/c các nhóm giơ lên cho các nhóm q/s - Gv n/x kq thí No của các nhóm - GV? Từ kq thí No trên em rút ra n/x gì - Gv gọi hs rút ra n/x - Gv chốt lại - Gv y/c hs đọc và n/c thí No 2 - GV? Thí No có dụng cụ gì, cách tiến hành, mục đích của thí No là gì - Gv tiếp tục cho hs làm thí No theo nhóm - Gv phát dụng cụ thí No cho các nhóm và y.c hs kiểm tra dụng cụ thí No - Gv y/c hs làm thí No theo đúng các bước Gv hướng dẫn hs làm thí No cọ sát thanh thuỷ tinh được cọ sát vào mảnh vải đưa lại gần thanh nhựa đã được cọ sát vào vải khô và q/s hiện tượng sảy ra - GV? ở các thí No trên ta thấy nếu vật mang cùng điện tích thì chúng đẩy nhau. Vậy ở thí No này chúng hút nhau đièu này chứng tỏ chúng đã mang điện tích cùng loại hay - hs tiến hành thí No theo các bước - đạidiện nhóm báo cáo kq thực hành - hs giơ kq thực hành cho cqả lớp q/s - hs nhóm khác n/x kq thực hành của nhóm khác - từ kq thí No hs rút ra n/x - hs đọc và n/c thí No 2 - hs nêu được dụng cụ thí No cách tiến hành và Mđ của thí No - hs tiếp tục làm thí No 2 lần lượt theo các bước - hs chú ý làm thí No và q/s hiện tương xảy ra - hs trả lời câu hỏi dựa trên kq thí No Sau khi cọ sát 2 mảnh ni lông đẩy nhau * Nhận xét 1 Hai vật giống nhau được cọ sát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi đặtgần nhau thì đẩy nhau *Thí No 2 - Chưa cọ sát không có hiện tượng gì xảy ra - Cọ sát 1 thanh thuỷ tinh thì hút đũa nhựa nhưng yếu - Cọ sát 2 đũa nhựa và thanh thuỷ tinh khi đưa lại gần nhau thấy chúng hút nhau * Nhận xét 2 - Thanh nhựa xẫm màu và thanh thuỷ tinh khi BÙI LONG GIANG 6 Vật 7 Trường PTDTBT THCS DU GIÀ khác loại Gv gọi hs trả lời - Gv n/x - GV? Qua thí No trên em rút ra n/x gì - Gv y/c hs rút ra n/x bằng cách dùng ừ thích hợp điền vào ô trống hoàn thành n /x - Gv n/x và chốt lại - Từ các thí No trên em rút ra kl gì - Gv n/x và chốt lại - Gv đưa ra thông tin người ta quy ước thanh thuỷ tinh khi cọ sát vào lụa mang điện tích (+) thanh nhựa khi cọ sát vào vào vải khô mang điện tích (-) - Gv y/c hs đọc n/c câu C1 Tích hợp MT: Trong các nhà máy thường xuất hiện bụi gây hại cho công nhân. Bố trí các tấm kim loại tích điện trong nhà máy khiến bịu bị nhiễm điện bị hút vào tấm kim loại, giữ môi trường trong sạch - từ kq thí No hs rút ra n/x - hs rút ra kl Ghi vở Chú ý lắng nghe Chú ý lắng nghe được cọ sát thì chúng hút nhau do chúng mang điện tích khác loại * Kết luận Có hai loại điện tích các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau mang điện tích khác loại thì hút nhau - Người ta quy ước thanh thuỷ tinh khi cọ sát vào lụa mang điện tích (+) thanh nhựa khi cọ sát vào vào vải khô mang điện tích (-) Hoạt động 2 Tìm hiểu cấu tạo nguyên tử - Gv y/c hs đọc phần II SGK - Gv treo H 18.4 - GV? Cấu tạo nuyên tử gồm những phần nào ? Đặc điểm của mỗ phần đó ra sao? - Gv gọi hs trả lời - đọc phần II SGK - hs chú ý q/s H 18.4 - hs nêu được cấu tạo nguyên tử II Sơ lược cấu tạo nguyên tử - ở tâm nguyên tử có 1 hạt nhân mang điện tích dương - Xung quanh nguyên tử có các êlectôn mang điện tích âm cđ tạo thành lớp vỏ cuả nguyên tử - Tổng điện tích âm của BÙI LONG GIANG 7 Vật 7 Trường PTDTBT THCS DU GIÀ - Gv n/x và chốt lại - hs ghi vào vở các êlectôn có trị số tuyệt đối bằng điiện tích dườn của hạt nhân do đó bình thường nguyên tử trung hoà về điện - Êlectôn có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác hoặc từ vật này sang vật khác Hoạt động3 : Vận dụng - Gv y/c hs đọc câu C2 - Gv gọi hs trả lời - Gv n /x và chốt lại - Gv y/c hs đọc câu C3 - Gv gọi hs trả lời - Gv n /x và chốt lại - Gv y/c hs đọc câu 4 - Gv treo H 18.5 lên bảng cho hs q/s - GV? Trước khi cọ sát mảnh vải và thước nhựa có hiện tượng gì - GV? Sau khi cọ sát mảnh vải và thước nhựa có hiện tượng gì ? Vật nào mất bớt ? Vật nào nhiễm điện +? Vật nào nhiễm điện - - Gv gọi hs trả lời - Gv n/x và chốt lại - hs đọc câu C2 - hs trả lời - hs đọc câu C3 - hs trả lời - hs đọc câu C4 và chú ý q/s H 18.5 - hs trả lời - Hs q/s trả lời câu hỏi bằng cách đếm số Êlectôn và số hạt nhận nguyên tử Trước khi cọ sát và sau khi cọ sát để biết được vật nào nhiễm điện + Vật nào nhiễm điện - III/ Vận dụng C2 - Có điện tích (+) Và điện tích (- ) - (+) tồn tại ở các Êlectôn cđ xung quanh hạt nhân C3 - Vì nó trung hoà về điện C4 Mảnh vải mất bớt Êlectôn còn thước nhựa nhận thêm Êlectôn 3. Củng cố: BÙI LONG GIANG 8 Vật 7 Trường PTDTBT THCS DU GIÀ - Gv gọi hs đọc phần ghi nhớ trong SGK - Gv đưa ra câu hỏi củng cố Bằng cách lên bảng làm BT sau - Gv gọi hs khác N/x - Gv chốt lại 4. Dặn dò: - Gv dặn dò hs về nhà học bài và làm các bài tập 18.1-> 18.4 SBT - đọc và n/c trước bài 19 SGk Lớp dạy Tiết theo TKB Ngày dạy Sĩ số Vắng 7A 7B 7C Tiết 21 BÙI LONG GIANG 9 Vật 7 Trường PTDTBT THCS DU GIÀ Bài 19: DÒNG ĐIỆN - NGUỒN ĐIỆN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Mô tả được thí No dùng pin hay ác quy tạo ra dòng điện nhận biết dòng điện thông qua các biểu hiện cụ thể như đèn bút thử điện sáng, đèn pin sáng Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng Nêu được tác dụng chung của các nguồn điện là tạo ra dòng điện và kể được tên các nguồn điện thông dụng là pin và ắc quy Nhận biết được cực dương và cực âm của các nguồn điện qua các kí hiệu (+) (-) có ghi trên nguồn điện 2. Kĩ năng: Mắc 1 mạch điện kín gồm pin, bóng đèn pin, công tắc và dây dẫn 3. Thái độ: Hs yêu thích môn học ham hiểu biết giáo dục cho hs thói quen cẩn thận khi sử dụng điện II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên : tranh phóng to H 19.1, 19.2, 19.3 SGK 1 ắc quy 2. Học sinh : mỗi nhóm 1 quả pin 1 mảnh tôn 1 mảnh nhựa 1 mảnh len 1 bút thông mạch 1 bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn 1 công tắc 5 đoạn day có vỏ bọc cách điện III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ ?HS ! Có mấy loại điện tích ? Neu sự tương tác của chúng 2. Bài mới ĐVĐ như trong SGK Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: N/c dòng điện là gì - Gv y/c hs q/s H19.1 a,b,c, - Gv treo hình 19.1 a.b.c lên bảng cho hs q/s - Gv y/c hs hđ theo nhóm cùng nhau thảo luận trả lời câu 1 - Gv gọi hs trả lời - Gv n/x và chốt lại đáp án đúng - Gv y/c hs n/c câu 2 - Gv y/c hs làm thí No - hs chú ý q/s H19.1 a,b,c - hs cùng nhau thảo luận tìm ra câu trả lời - đại diện nhóm trả lời câu C1 - hs tiến hành thí No Bài 19 DÒNG ĐIỆN NGUỒN ĐIỆN I. Dòng điện C1 ( nước) ( chảy) C2 Cọ sát mảnh phim BÙI LONG GIANG 10 [...]... Gv q/s hs lm thớ No v kp thi giỳp hs lm thớ No - hs kim tra mch - Gv kim tra mch in in BI LONG GIANG Vt lớ 7 12 Trng PTDTBT THCS DU GI ca cỏc nhúm Hot ng3 vn dng - Gv y/c hs c v n/c cõu - hs tr li cõu III Vn dng C4 C5 C6 C4 C4 - Gv gi hs tr li cõu C4 - Gv n/x v b sung - hs gi hs k tờn cỏc C5 dng c hay thit b s - hs k tờn cỏc ốn pin, ng h, i , mỏy dng in thit b hay dng tớnh b tỳi - Gv gi thiu i ụ mụ... dng in an ton II CHUN B: - Gv chun b cho mi nhúm 1 búng ốn cú 1 b ngun 1 khoỏ 2 m kp 4 don dõy ni 1 s vt xỏc nh vt dn in v vt cỏch in - Gv Bng ph ghi kq thớ No ca cỏc nhúm - Phúng to H20.3, 20.4 SGK III HOT NG DY HC : 1 Kim tra bi c - ? HS1 Dũng in l gỡ ? Hóy k tờn cỏc ngun in thng dựng ? Lm BT19.1 SBT 2 Bi mi V Gv mc 1 mch in gm cú khoỏ K búng ốn ngun in dõy dn ni vi nhau to thnh mch in kớn y/c hs... lờn bng thc hin - hs khỏc n/x - hs rỳt ra KL - hs ghi KL vo v * Kt lun Cỏc Electon t do trong kim loi dch chuyn cú hng to thnh dũng in chy qua nú Hot ng 3 vn dng - Gv y/c hs c n/c cõu C7 - hs c n/c cõu III/ Vn dng C8 C9 C7 C8 C9 C7 ý B - Gv gi 3 hs lờn bng - hs lờn bng C8 ý c thc hin thc hin C9 ý c - Gv gi hs khỏc n/x - hs khỏc n/x - Gv n/x v cht li 3 Cng c - Gv gi hs c ghi nh trong sgk - Gv a ra cõu... phn an ton in II CHUN B: - Gv chun b cho mi nhúm 1 búng ốn cú 1 b ngun 1 khoỏ 1 ốn pin 4 on dõy ni 1 s vt xỏc nh vt dn in v vt cỏch in - Gv Bng ph ghi kq thớ No ca cỏc nhúm - Phúng to H20.3, 20.4 SGK III HOT NG DY HC : 1 Kim tra bi c - ? HS1 cht dn in l gỡ ? cht cỏch in l gỡ ? Lm BT 20.1 2 Bi mi V SGK Hot ng giỏo viờn Hot ng HS Ni dung Hot ng 1 S dng kớ hiu v s mch in v mc mch in - Gv y/c hs c v n/c... khỏc n/x bng thc hin - hs v vo v - Gv gi hs khỏc n/x - Gv n/x v cht li ỏp ỏn ỳng - Gv y/c hs v vo v BI LONG GIANG Vt lớ 7 21 Trng PTDTBT THCS DU GI Hot ng 3 vn dng - Gv y/c hs c n/c cõu C6 - hs c n/c cõu III Vn dng - Gv y/c hs q/s ốn pin ng C6 C6 trũn - hs q/s ốn pin - Gv y/c hs q/s H21.1 ng trũn - Kớ hiu - GV? Ngun in ca ốn - hs q/s H21.1 + gm my chic kớ hiu no trong bng tng ng vi - hs chỳ ý q/s v ngun... cho mi nhúm 1 búng ốn cú 1 b ngun 1 khoỏ 1 ốn pin 5 on dõy ni 1 ốn i t phỏt quang 1 bỳt th in cú th tỏch ri búng - Gv1 b chnh lu h th 1 cụng tc 1 on dõy thộp nh 150 - 200 mm, 5 mnh giy nh , 1 cu chỡ III HOT NG DY HC : 1 Kim tra bi c ? HS1 V s mch in gm cú 2 pin 1 búng ốn 1 khoỏ K V dựng mi tờn ch chiu ca dũng in 2 Bi mi V SGK Hot ng giỏo viờn Hot ng HS Ni dung Hot ng1 Tỡm hiu tỏc dng nhit ca dũng... nht nh v khi ú ốn sỏng Chỳ ý lng nghe Tớch hp MT: S dng i t trong phỏt sỏng s gúp phn lm gim tỏc dng nhit ca dũng in, nõng cao hiu sut s dng in Hot ng 3: Vn dng - Gv y/c hs c n/c cõu 8 - hs c n/c cõu III/ Vn dng - Gv gi hs tr li C8 C8 - Gv n/x v cht li - hs tr li ýe - Gv y/c hs c n/c cõu 9 C9 - Gv y/c hs q/s H22.5 - Chm 2 u dõy ốn LED BI LONG GIANG Vt lớ 7 - Gv y/c hs thc hin mc mch in xỏc nh im A... cú tỏc dng t II/ CHUN B - Mi nhúm HS: ngun pin, cụng tc, dõy ni, nam chõm in, nam chõm vnh cu, chuụng in - GV: acquy (ngun 12V), cng tc, dõy ni, bỡnh in phõn, búng ốn - Cỏc hỡnh v 23.1, 23.2 v 23.3 SGK III/ CC HOT NG DY V HC 1 Kim tra bi c: (5 pht) - Hóy nờu tỏc dng nhit ca dũng in? - Húy nờu tỏc dng phỏt sỏng ca dũng in? - ốn LED sỏng thỡ cn phi mc th no? 2 Bi mi : T chc tỡnh hung hc tp BI LONG GIANG... Trng PTDTBT THCS DU GI Giỏo dc hs tớnh t giỏc tớch cc trong hc tp II/ CHUN B - Gv chun b h thng kin thc cỏc cõu hi cỏc bi tp - Hs chun b kin thc tr li cỏc cõu hi ca Gv v cỏc bi tp vn dng kin thc ó hc III/ CC HOT NG DY V HC 1 Kim tra bi c: - Hóy nờu cỏc tỏc dng ca dũng in? Lm bi tp 23.1 sbt 2 Bi mi : BI LONG GIANG Hot ng giỏo viờn Vt lớ 7 Hot ng HS Ni dung Hot ng 1: Cng c kin thc ó hc 33 Trng PTDTBT... trong khi lm bi kim tra BI LONG GIANG Vt lớ 7 35 Trng PTDTBT THCS DU GI II CHUN B - Gv son bi kim tra, chn loi hỡnh kim tra, phụ tụ bi kim tra phỏt ra giy A4 phỏt cho hs - Hs chun b dựng hc tp, giy nhỏp III CC HOT NG DY V HC 1 Kim tra :Khụng kim tra 2 Bi mi A Ma trn kim tra : Mức độ Nhận biết TNKQ 1 S nhim in (0,5) do c sỏt 5% Thông hiểu TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL 1 1 Hai loi in tớch (0,5) 5% 1 Dũng inNgun . qua . Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua - Kể tên được 1 số vật dẫn điện ( vật liệu dẫn điện ) vật cách điện ( vật liệu cách điện) thường dùng - Nêu được dòng điện trong. điện chạm vào mảnh tôn * N/X bóng đền bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó * Kết luận - Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng - Đèn điện sáng, quoạt điện. GIANG 12 Vật lí 7 Trường PTDTBT THCS DU GIÀ Tiết 22 Bài 20 CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Nhận biết được vật liệu dẫn điện là vật cho dòng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án chương iii điện học vật lí, giáo án chương iii điện học vật lí, giáo án chương iii điện học vật lí