Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu các giải thuật chọn đường trên mạng ĐH Đông Đô

12 442 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 08:15

Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu các giải thuật chọn đường trên mạng trình bày các kỹ thuật chọn đường trong mạng như kỹ thuật chọn đường thích nghi và kỹ thuật chọn đường không thích nghi; cài đặt thử nghiệm thuật toán chọn đường và kết luận. nghiên cứu các giải thuật chọn đng trên mạng Giáo viên hng dẫn : GS. TS. Nguyễn Thúc Hải Sinh viên thực hiện : Nguyễn Viết Ngọc Lớp : K96C2 Cỏc file liờn quan ti ỏn: Giai thuat chon duong tren mang.rar 302 KB https://mega.co.nz/#!Eg9ygITR!EE5cx1T1r4DbWgwyCMQ JaEdvQn5idN5jhY2hkg8joG4 báo cáo tốt nghiệp trng đại học đông đô khoa công nghệ thông tin more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Nội dung báo cáo tốt nghiệp Các kỹ thuật chọn đng trong mạng Kỹ thuật chọn đng thích nghi Chọn đng theo véc-tơ khoảng cách Chọn đng theo trạng thái liên kết Kỹ thuật chọn đng không thích nghi Chọn đng tĩnh Chọn đng tập trung Cài đặt thử nghiệm thuật toán chọn đng Thuật toán Dijkstra Cài đặt thuật toán Dijkstra kết luận Các tiêu chuẩn thng đợc chọn để xác định đng đi tối u : Độ dài đng dẫn (path length) Độ tin cậy của việc truyền tin (reliability) Độ trễ (delay) Chi phí truyền tin (communication cost) Các kỹ thuật chọn ng trong mạng Chọn đng trong mạng là việc lựa chọn đng đi tối u để truyền một đơn vị dữ liệu từ trạm nguồn tới trạm đích Mỗi router chia xẻ bảng chọn đng với các router lân cận Bảng chọn đng (thông tin về toàn bộ mạng) gồm : ID mạng đích, chi phí, ID router kế tiếp Chi phí là số chặng (hop) và là 1 đơn vị với mọi liên kết Chu kỳ cập nhật bảng chọn đng ngắn (khoảng 30 giây/lần). Chọn đng theo véc-tơ khoảng cách Các bảng chọn đng trong một liên mạng Cập nhật bảng chọn đng cho router A Mỗi router chia xẻ bảng chọn đng với toàn bộ các router trong mạng Bảng chọn đng (thông tin về các router lân cận) gồm : ID quảng cáo, ID mạng lân cận, chi phí, ID router lân cận. Chi phí là 1 giá trị đợc tính dựa trên sự biến đổi của yếu tố an toàn hay trạng thái liên kết Chu kỳ cập nhật bảng chọn đng lớn (khoảng 30 phút/lần). Chọn đng theo trạng thái liên kết Mỗi nút mạng có một bảng chọn đng gồm : nút mạng đích mà gói tin có thể đợc chuyển đến & các đng đi khác nhau tới đích. Chọn đng tĩnh Bảng chọn đng đợc ngời quản trị mạng tính toán trớc và cài đặt trong mạng cố định. Trớc khi gửi gói tin, một nút mạng tạo ra một số ngẫu nhiên và chọn ra một đng đi thích hợp dựa trên số ngẫu nhiên đó. Trong mạng có một vài trung tâm điều khiển chọn đng RCC (Routing Control Center) để cất giữ thông tin tổng thể về mạng. Các nút mạng có thể không gửi thông tin nào về mạng tới trung tâm hoặc (chọn đng tĩnh) gửi theo định kỳ (chọn đng động). Chọn đng tập trung Ưu điểm : thông tin trong RCC đầy đủ nên đa ra quyết định chọn đng nhanh và chính xác. Giải phóng các nút mạng khỏi việc tính toán chọn đ- ng. Nhợc điểm : dễ xảy ra tắc nghẽn do sự tập trung lu l- ợng cao tại các trung tâm điều khiển chọn đng. ThuËt to¸n Dijkstra • lij : kho¶ng c¸ch gi÷a 2 nót m¹ng ij. lij=vc nÕu ktt ®- ường. • Nk : tËp hîp cña k+1 phÇn 1. Sơ đồ mạng ví dụ 2. A là đỉnh nguồn. Nhãn của các đỉnh đợc gán giá trị vô cùng lớn. 3. Nhãn của các đỉnh lân cận A đợc gán giá trị bằng khoảng cách giữa chúng 4. D là đỉnh có "giá trị" nhỏ nhất đợc chọn. Nhãn của các đỉnh lân cận D đợc gán giá trị bằng khoảng cách giữa chúng với giá trị nhãn của D Minh họa thuật toán Dijkstra (1) 5. C là đỉnh tiếp theo có nhãn nhỏ nhất đợc chọn. Cập nhật lại các nhãn lân cận C, đánh dấu lại đng đi CF (do CF<DF). 6. D đợc chọn tơng tự nh bớc 5. Đánh dấu lại BE (BE<DE) 7. Chọn đỉnh E tiếp theo Do EG = DG nên không cập nhật lại G 8. Chọn đỉnh F và cập nhật lại G (FG < DG). Các mũi tên đỏ là cây đng ngắn nhất từ A đến tất cả các đỉnh. Minh họa thuật toán Dijkstra (2) [...]...Cài đặt thuật toán Dijkstra Kết luận Kết quả nghiên cứu : Tìm hiểu, phân tích và đánh giá đợc các kỹ thuật chọn đng tiêu biểu nhất Cài đặt thử nghiệm đợc thuật toán Dijkstra và mô phỏng quá trình chọn đng trên mạng Hạn chế : Cha tìm hiểu thực tế đợc quá trình chọn đng của các loại mạng khác nhau Cha cài đặt đợc thuật toán chọn đng trên một mạng thực sự . Các kỹ thuật chọn đng trong mạng Kỹ thuật chọn đng thích nghi Chọn đng theo véc-tơ khoảng cách Chọn đng theo trạng thái liên kết Kỹ thuật chọn đng không thích nghi Chọn đng tĩnh Chọn đng. KB https://mega.co.nz/#!Eg9ygITR!EE5cx1T1r4DbWgwyCMQ JaEdvQn5idN5jhY2hkg8joG4 báo cáo tốt nghiệp trng đại học đông đô khoa công nghệ thông tin more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Nội dung báo cáo tốt nghiệp Các. giây/lần). Chọn đng theo véc-tơ khoảng cách Các bảng chọn đng trong một liên mạng Cập nhật bảng chọn đng cho router A Mỗi router chia xẻ bảng chọn đng với toàn bộ các router trong mạng Bảng chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu các giải thuật chọn đường trên mạng ĐH Đông Đô, Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu các giải thuật chọn đường trên mạng ĐH Đông Đô, Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu các giải thuật chọn đường trên mạng ĐH Đông Đô

Từ khóa liên quan