giáo án điện tử công nghệ: hệ thống nhiên liệu động cơ xăng potx

16 1,202 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

27 Bµi HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu vµ kh«ng khÝ trong ®éng c¬ x¨ng I - Nhiệm vụ và phân loại. 1. Nhiệm vụ. Cung cấp hoà khí( hỗn hợp xăng - không khí) sạch vào xi lanh của động phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ. 2. Phân loại. Theo cấu tạo bộ phận tạo thành hoà khí chia ra: - Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí. - Hệ thống nhiên liệu dùng vòi phun. ( hệ thống phun xăng) II hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí. 1.Cấu tạo. Gồm các bộ phận chính sau: - Thùng xăng - Bầu lọc xăng - Bơm xăng - Bộ chế hoà khí - Bầu lọc khí 2. Nguyên lí làm việc. Xi lanh Thùng xăng Bầu lọc xăng Bơm xăng Bộ chế hoà khí Bầu lọc khí Đ ờng xăng Đ ờng không khí Đ ờng hoà khí 2. Nguyên lí làm việc. - Khi động làm việc xăng đ ợc bơm hút từ thùng xăng, qua bầu lọc và đ a tới bộ chế hoà khí. - ở kì nạp pittông đi xuống tạo sự giảm áp trong xi lanh. Do chênh áp không khí đ ợc hút qua bầu lọc khí vào bộ chế hoà khí. Tại đây xăng và không khí hoà trộn với nhau tạo thành hoà khí. Hoà khí theo đ ờng ống nạp vào xi lanh động cơ. * u điểm: Hệ thống đơn giản dễ sử dụng, dễ điều chỉnh và sửa chữa. * Nh ợc điểm: Không thể cung cấp hỗn hợp nhiên liệu phù hợp với tất cả các chế độ làm việc của động cơ. u nh ợc điểm của hệ thống: III hệ thống phun xăng. 1. Cấu tạo. Thùng xăng Bầu lọc xăng Các cảm biến Bộ điều khiển phun Bơm xăng Bộ điều chỉnh áp suất Vòi phun Xilanh động Đ ờng ống nạp Bầu lọc khí Đ ờng xăng Đ ờng không khí Đ ờng hoà khí Đ ờng tín hiệu điều khiển phun Đ ờng xăng hồi Hệ thống phun xăng thêm một số bộ phận: - Cảm biến: - Bộ điều khiển: - Bộ điều chỉnh áp suất: - Vòi phun: Tiếp nhận các thông số của động ( nhiệt độ, số vòng quay) Nhận tín hiệu từ cảm biến, điều khiển vòi phun để hoà khí tỉ lệ phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ. Giữ ổn định áp suất xăng trong vòi phun. Dạng van. Điều khiển bằng tín hiệu điện. 2. Nguyên lí làm việc. Thùng xăng Bầu lọc xăng Các cảm biến Bộ điều khiển phun Bơm xăng Bộ điều chỉnh áp suất Vòi phun Xilanh động Đ ờng ống nạp Bầu lọc khí - Kì nạp: Không khí đ ợc hút vào xilanh do chênh áp. - Bơm hút xăng từ thùng qua bầu lọc đ a tới vòi phun, nhờ bộ điều chỉnh áp suất xăng ở vòi phun luôn áp suất nhất định. - Quá trình phun xăng của vòi phun đ ợc điều khiển bởi bộ điều khiển phun. 2. Nguyªn lÝ lµm viÖc. [...]... điểm của hệ thống: * ư điểm: u - Hoà khí tỉ lệ ổn định, phù hợp với các chế độ làm việc của động - Quá trình cháy diễn ra hoàn toàn, hiệu suất động cao Giảm ô nhiễm môi trờng do hoà khí cháy hết * Nhợc điểm: Cấu tạo phức tạp Khó sửa chữa Phiếu học tập: Chọn phơng án đúng: 1 Nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu trong động xăng: A Cung cấp hỗn hợp xăng - không khí vào xi lanh động B... lanh động C C Hoà khí đợc tạo thành trong đờng ống nạp D Hoà khí đợc tạo thành trong bầu lọc khí Bầu lọc xăng Các cảm biến Xilanh động 1 2 3 Vòi phun Bộ điều khiển phun Bơm xăng 6 7 Bộ chế hoà khí Bộ điều chỉnh áp suất 4 Bầu lọc khí 8 9 Xắp xếp các khối để sơ đồ khối của: 1 Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí 2 Hệ thống nhiên liệu phun xăng 5 Thùng xăng Đờng ống nạp 10 11 Bầu lọc xăng. .. xăng Đờng ống nạp 10 11 Bầu lọc xăng Các cảm biến Xilanh động Bộ chế hoà khí Bộ điều chỉnh áp suất 1 2 3 4 5 Vòi phun Bộ điều khiển phun Bơm xăng 6 7 Bầu lọc khí 8 9 Xắp xếp các khối để sơ đồ khối của: 1 Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí 2 Hệ thống nhiên liệu phun xăng Thùng xăng 10 Đờng ống nạp 11 Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo và toàn thể các em học sinh ! ... không khí vào xi lanh động B Cung cấp hỗn hợp xăng - không khí sạch vào xi B lanh động theo đúng yêu cầu phụ tải C Cung cấp hỗn hợp xăng - không khí vào xi lanh động theo đúng yêu cầu phụ tải và thải không khí ra ngoài D Cung cấp không khí sạch vào xi lanh động theo đúng yêu cầu phụ tải Phiếu học tập: Chọn phơng án đúng: 2 Trong hệ thống phun xăng hoà khí đợc hình thành tại đâu? A Hoà khí . khí. - Hệ thống nhiên liệu dùng vòi phun. ( hệ thống phun xăng) II hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí. 1.Cấu tạo. Gồm các bộ phận chính sau: - Thùng xăng - Bầu lọc xăng - Bơm xăng -. ơng án đúng: 1. Nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu trong động cơ xăng: A. Cung cấp hỗn hợp xăng - không khí vào xi lanh động cơ. B. Cung cấp hỗn hợp xăng - không khí sạch vào xi lanh động. phun 7 Bơm xăng 8 Bầu lọc khí 9 Thùng xăng 10 Đ ờng ống nạp 11 1. Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí. 2. Hệ thống nhiên liệu phun xăng. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án điện tử công nghệ: hệ thống nhiên liệu động cơ xăng potx, giáo án điện tử công nghệ: hệ thống nhiên liệu động cơ xăng potx, giáo án điện tử công nghệ: hệ thống nhiên liệu động cơ xăng potx

Từ khóa liên quan