Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông

192 1,476 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2013, 11:22

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thanh Hà THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC HƯỚNG DẪN THEO MÔĐUN NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học hóa học Mã số : 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.ĐẶNG THỊ OANH Thành phố Hồ Chí Minh – 2010 LỜI CÁM ƠN Tôi xin gởi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Phòng Khoa học công nghệ và Sau đại học đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để khóa học được hoàn thành tốt đẹp. Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS. Đặng Thị Oanh người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài này. Đồng thời xin gởi lời cám ơn chân thành nhất đến PGS.TS. Trịnh Văn Biều đã quan tâm động viên, khuyến khích tôi vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập. Tôi chân thành cảm ơn quý thầy giảng viên trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí minh đã tận tình giảng dạy, mở rộng và làm sâu sắc kiến thức chuyên môn đến cho chúng tôi. Tác giả xin gởi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu - Quý thầy trường THPT Chuyên Tiền Giang, cũng như quý thầy của nhiều trường THPT thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh bạn đã nhiều giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn. Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè thân thuộc đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tạo điều kiện cho tác giả thực hiện tốt luận văn này. Trong quá trình thực hiện đề tài còn nhiều sơ sót. Kính mong quí thầy góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn. Trần Thị Thanh Hà TP Hồ Chí Minh 2010 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTCT : công thức cấu tạo CTĐGN : công thức đơn giản nhất CTPT : công thức phân tử dd : dung dịch đktc : điều kiện tiêu chuẩn ĐC : đối chứng g : gam GV : Giáo viên HS : Học sinh HSG : Học sinh giỏi KT : kiểm tra KT- ĐG : kiểm tra - đánh giá ND : nội dung PP : phương pháp PPDH : phương pháp dạy học PTHH : phương trình hóa học SGK : Sách giáo khoa TN : thực nghiệm TH : tự học TNKQ : trắc nghiệm khách quan THPT : Trung học phổ thông MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục thế kỉ XXI đang đứng trước những hội và thách thức lớn. Sự phát triển nhảy vọt của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, đang đưa nhân loại bước đầu quá độ sang nền kinh tế tri thức. Xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, dân chủ hóa, đại chúng hóa… mạnh mẽ đang diễn ra trên thế giới, tác động đến sự phát triển giáo dục của nước ta. Trước bối cảnh quốc tế đó, triết lý về giáo dục cho thế kỷ XXI những biến đổi to lớn, được thể hiện vào tưởng chủ đạo là lấy “học thường xuyên suốt đời” làm nền móng, dựa trên các mục tiêu tổng quát của việc học là: học để biết, học để làm, học để chung sống cùng nhau và học để làm người, (Learning to know, learning to do, learning together, learning to be), hướng tới xây dựng một “xã hội học tập”. [23] Vì vậy chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã được ghi rõ trong Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9, tháng 4 năm 2001: “phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế xã hội, toàn ngành giáo dục đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát huy tối đa khả năng tự học của học sinh; từng bước rèn luyện duy độc lập nhằm tạo ra những lớp người mới năng động sáng tạo, giàu tính nhân văn, .đáp ứng được những yêu cầu của thời đại. Ngày 20/4/1999, Bộ trưởng Bộ GD – ĐT chỉ thị 15/1999/CT cho các trường Sư phạm, trong đó nêu rõ: “ Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong trường Sư phạm nhằm tích cực hóa hoạt động học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh .”. Tuy nhiên trong nhiều năm gần đây, việc đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nói chung, dạy học hóa học nói riêng đã được chú ý, đầu nhiều, nhưng chưa thật chú trọng nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Qua thực tế nghiên cứu cho thấy các em HSG, HS chuyên cần dành nhiều thời gian để tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn, phân loại sách để học và nghiên cứu trước nguồn tài liệu quá phong phú. Nhiều học sinh không biết phải tự học như thế nào để đạt được hiệu quả học tập cao. Vì vậy tăng cường năng lực tự học cho học sinh là một yếu tố quan trọng góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu đề tài“ Thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi Hóa học lớp 12 Trung học phổ thông” là một việc làm rất cần thiết. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu, thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun nhằm nâng cao năng lực tự học phần hóa hữu nói riêng và năng lực tự học bộ môn hóa học nói chung cho HSG hóa học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh giỏi, chuyên hóa học ở các trường phổ thông. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Nghiên cứu những sở lí luận và thực tiễn về bồi dưỡng năng lực tự học cho HS bằng tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun. - Tìm hiểu quá trình tự học hướng dẫn và phương pháp dạy học hóa học ở trường THPT. - Vận dụng phương pháp tự học hướng dẫn theo môđun trong dạy học hóa học đối với HSG, chuyên hoá học. 3.2. Biên soạn một tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun bao gồm các vấn đề lí thuyết, bài tập chương Este-lipit và chương Cacbohiđrat theo chương trình lớp12 nâng cao trường THPT giúp HSG, chuyên hoá học tự học hiệu quả. 3.3. Thử nghiệm đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả việc sử dụng tài liệu hướng dẫn cho HSG, chuyên hoá học ở trường phổ thông. - Tổ chức thực nghiệm sư phạm. - Xử lý thống các số liệu và rút ra kết luận. 4. Khách thể, đối tượng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình tự học phần hóa học hữu (cụ thể là chương Este-Lipit và chương Cacbohiđrat - lớp 12 nâng cao) trường THPT. 4.2. Đối tượng nghiên cứu Việc thiết kế tài liệu tự học nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi ở trường THPT. 5. Phạm vi nghiên cứu Quá trình dạy và học phần Hóa học hữu lớp 12 theo chương trình nâng cao và mở rộng theo chương trình chuyên (chương Este – Lipit và chương Cacbohidrat). 6. Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn (lí thuyết và bài tập) theo môđun đảm bảo được yêu cầu, chất lượng và sử dụng một cách hợp lí, hiệu quả sẽ phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo và nâng cao kết quả học tập cho học sinh phổ thông đặc biệt HSG, chuyên hóa. 7. Các phương pháp nghiên cứu 7.1. Các phương pháp nghiên cứu lí luận Phương pháp phân tích và tổng hợp lí thuyết, phương pháp mô hình hoá, phương pháp giả thuyết. 7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Quan sát, trò chuyện với học sinh nhằm đánh giá khả năng tự học của HS. - Điều tra thăm dò trước và sau thực nghiệm sư phạm. - Nghiên cứu kế hoạch học tập của học sinh giỏi hóa học ở các trường THPT. - Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến đóng góp của các thầy, giáo lâu năm để hoàn thiện tài liệu tự học. Trao đổi kinh nghiệm với các nhà giáo dục, các GV về kinh nghiệm dạy và học tập. - Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 7.3. Các phương pháp thống toán học 8. Điểm mới của luận văn 8.1. Hệ thống hóa sở lí luận về nâng cao chất lượng dạy học và tổ chức việc tự học hướng dẫn cho học sinh giỏi, chuyên hóa học. 8.2. Đề xuất một số biện pháp rèn luyện năng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học. 8.3. Soạn thảo bộ tài liệu tự học hướng dẫn (chương Este-Lipit và chương Cacbohiđrat) và sử dụng hợp lý hiệu quả, nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho học sinh giỏi THPT. Chương 1 SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đi theo hướng này riêng trong lĩnh vực nghiên cứu về PP dạy học môn hoá học đã một số công trình nghiên cứu như: Luận văn Thạc sĩ của tác giả Hoàng Thị Bắc: “Nâng cao chất lượng thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học Hoá học ở Trường ĐHSP bằng phương pháp tự học hướng dẫn theo môđun”, bảo vệ năm 2002 tại trường ĐHSP Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ của tác giả Lê Hoàng Hà: “Nâng cao chất lượng dạy học phần Hoá hữu (chuyên môn I) ở Trường CĐSP bằng phương pháp tự học hướng dẫn theo môđun”, bảo vệ năm 2003 tại trường ĐHSP Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ của tác giả Hoàng Thị Kiều Trang: “Nâng cao chất lượng dạy học phần Hoá (chuyên môn I) ở Trường CĐSP bằng phương pháp tự học hướng dẫn theo môđun”, bảo vệ năm 2004 tại trường ĐHSP Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ của tác giả Bùi Thị Tuyết Mai: “Nâng cao năng lực tự học cho học sinh giỏi hoá học bằng tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun (Chương Ancol-phenol và chương Anđehit-xeton)”, bảo vệ năm 2007 tại trường ĐHSP Hà Nội. Luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thị Toàn: “Nâng cao năng lực tự học cho học sinh chuyên hóa học bằng tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun (phần hóa học lớp 12)”, bảo vệ năm 2009 tại trường ĐHSP Hà Nội. Luận án Tiến sĩ của tác giả Đặng Thị Oanh: “Dùng bài toán tình huống mô phỏng rèn luyện kỹ năng thiết kế công nghệ bài nghiên cứu tài liệu mới cho sinh viên khoa hoá đại học Sư phạm” bảo vệ năm 1995 tại trường ĐHSP Hà Nội. Luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Ngà: “Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun phần kiến thức sở hóa học chung - chương trình THPT chuyên hóa học góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh”, bảo vệ năm 2010 tại trường ĐHSP Hà Nội. Như vậy ở đối tượng học sinh trường THPT phần Hoá hữu đã một luận văn nghiên cứu, tiếp tục theo hướng này chúng tôi nghiên cứu mở rộng phần Hoá hữu ở hai chương đầu của lớp 12. 1.2. Tự học 1.2.1. Khái niệm tự học Tự học là hoạt động học không sự hiện diện của GV, HS không sự tiếp xúc trực tiếp với GV, là hình thức học tập hoàn toàn không sự tương tác trực tiếp thầy trò, do đó HS phải tự lực thông qua tài liệu, qua hoạt động thực tế, qua thí nghiệm để chiếm lĩnh kiến thức. 1.2.2. Năng lực tự học [40] Năng lực tự họcnăng lực hết sức quan trọng vì tự học là chìa khoá tiến vào thế kỉ XXI, một thế kỉ với quan niệm học suốt đời, xã hội học tập. năng lực tự học mới thể học suốt đời được. Vì vậy, quan trọng nhất đối với HS là học cách học. Năng lực TH là khả năng tự mình tìm tòi, nhận thức và vận dụng kiến thức vào tình huống mới hoặc tương tự với chất lượng cao. Để bồi dưỡng cho HS năng lực tự học, tự nghiên cứu, cần phải xác định được các năng lực và trong quá trình dạy học, GV cần hướng dẫn và tạo các hội, điều kiện thuận lợi cho HS hoạt động nhằm phát triển các năng lực đó. 1.2.3. Các năng lực tự học bản Cần bồi dưỡng và phát triển năm năng lực tự học bản sau cho HS:  Năng lực nhận biết, tìm tòi và phát hiện vấn đề Trong dạy học truyền thống, theo kiểu “bình quân - đồng loạt”, HS được “ru êm” bằng những bài thuyết trình của GV suốt từ học kì này sang học kì khác của năm học. HS ít khi được phát hiện vấn đề mới, mà thường lặp lại hoặc phát hiện lại vấn đề đã được GV đưa ra. Kiểu học như vậy kéo dài góp phần làm thui chột khả năng tự tìm kiếm, tự phát hiện của HS, trái với quan niệm về việc học “là sự biến đổi bản thân mình trở nên thêm giá trị, bằng nỗ lực của chính mình để chiếm lĩnh những giá trị mới lấy từ bên ngoài” là “một hành trình nội tại, được cắm mốc bởi kiến thức, PP duy và sự thực hiện tự phê bình, để tự hiểu bản thân mình” (Jacques Delors-Learing: The Treasure Within, UNESCO, Pari 1996). Năng lực nhận biết, tìm tòi, phát hiện vấn đề hết sức quan trọng đối với mọi người, đặc biệt HSG. Nhờ năng lực này HS vừa tự làm giàu kiến thức của mình, vừa rèn luyện duy và thói quen phát hiện, tìm tòi,… Năng lực này đòi hỏi HS phải nhận biết, hiểu, phân tích, tổng hợp, so sánh sự vật hiện tượng được tiếp xúc; suy xét từ nhiều góc độ, hệ thống trên sở những lí luận và hiểu biết đã của mình; phát hiện ra các khó khăn, mâu thuẫn xung đột, các điểm chưa hoàn chỉnh cần giải quyết, bổ sung các bế tắc, nghịch lí cần phải khai thông, khám phá, làm sáng tỏ,… Để phát hiện đúng vấn đề, đòi hỏi người học phải thâm nhập, hiểu biết khá sâu sắc đối tượng, đồng thời biết liên tưởng, vận dụng những hiểu biết và tri thức khoa học của mình đã tương ứng. Trên sở đó, dường như xuất hiện “linh cảm”, và từ đó mạch suy luận được hình thành. Phải sau nhiều lần suy xét thêm trong óc, vấn đề phát hiện được nói lên thành lời, hiện lên rõ ràng, thúc bách việc tìm kiếm con đường và hướng đi để giải quyết.  Năng lực giải quyết vấn đề Trong cuộc sống của mỗi người bao gồm một chuỗi các vấn đề khác nhau được giải quyết. Nhờ vào việc đối mặt và giải quyết các vấn đề, mỗi người ngày càng trưởng thành và thích nghi hơn với cuộc sống, xây dựng cho mình cuộc sống chất lượng ngày càng phát triển. Năng lực giải quyết vấn đề bao gồm khả năng trình bày giả thuyết; xác định cách thức giải quyết và lập kế hoạch giải quyết vấn đề; khảo sát các khía cạnh, thu thập và xử lí thông tin; đề xuất các giải pháp, kiến nghị các kết luận. Kinh nghiệm thực tế cho thấy nhiều HS thu thập được một khối lượng thông tin phong phú nhưng không biết hệ thống và xử lí như thế nào để tìm ra con đường đến với giả thuyết. Điều này đòi hỏi sự hướng dẫn cẩn thận và kiên trì của các GV ngay từ những hoạt động đầu của giải quyết vấn đề. Nếu nói rằng trong dạy học đối với HSG, quan trọng nhất là dạy cho HS cách học, thì trong đó cần coi trọng dạy cho HS kĩ thuật giải quyết vấn đề. Với kĩ thuật này, HS thể áp dụng vào rất nhiều trường hợp trong học tập cũng như trong cuộc sống để lĩnh hội các tri thức cần thiết cho mình. Nên xem kĩ thuật giải quyết vấn đề vừa là công cụ nhận thức, nhưng đồng thời là mục tiêu của việc dạy học cho HS phương pháp tự học.  Năng lực xác định những kết luận đúng (kiến thức, cách thức, con đường, giải pháp, biện pháp…) từ quá trình giải quyết vấn đề Đây là một năng lực quan trọng cần cho người học đạt đến những kết luận đúng của quá trình giải quyết vấn đề, hay nói cách khác, các tri thức cần lĩnh hội sau khi giải quyết vấn đề sẽ được một khi chính bản thân HS năng lực này. Năng lực này bao gồm các khả năng khẳng định hay bác bỏ giả thuyết, hình thành kết quả và đề xuất vấn đề mới, hoặc áp dụng (nếu cần thiết). Trên thực tế rất nhiều trường hợp được đề cập đến trong lúc giải quyết vấn đề, nên HS thể đi chệch ra khỏi vấn đề chính đang giải quyết hoặc lạc với mục tiêu đề ra ban đầu. Vì vậy hướng dẫn cho HS kĩ thuật xác định kết luận đúng không kém phần quan trọng so với các kĩ thuật phát hiện và giải quyết vấn đề. Các quyết định phải được dựa trên logic của quá trình giải quyết vấn đề và nhắm đúng mục tiêu.  Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn (hoặc vào nhận thức kiến thức mới) Kết quả cuối cùng của việc học tập phải được thể hiện ở chính ngay trong thực tiễn cuộc sống, hoặc là HS vận dụng kiến thức đã học để nhận thức, cải tạo thực tiễn, hoặc trên sở kiến thức và phương pháp đã có, nghiên cứu, khám phá, thu nhận thêm kiến thức mới. Cả hai đều đòi hỏi người học phải năng lực vận dụng kiến thức. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đặc biệt trong các trường hợp mới, lại làm xuất hiện các vấn đề đòi hỏi phải giải quyết. Như vậy kĩ năng giải quyết vấn đề lại hội để rèn luyện và kết quả của việc giải quyết vấn đề giúp cho người học thâm nhập sâu hơn vào thực tiễn. Từ đó hứng thú học tập, niềm say mê và khao khát được tìm tòi, khám phá, áp dụng kiến thức và kinh nghiệm tăng lên, các động học tập đúng đắn càng được bồi dưỡng vững chắc. Giải quyết các vấn đề thực tiễn mới làm nảy sinh nhu cầu nghiên cứu tài liệu, trao đổi, hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp. Các kĩ năng về giao tiếp, cộng tác, huy động nguồn lực được rèn luyện. Kết quả của hoạt động thực tiễn vừa làm giàu thêm tri thức, vừa soi sáng, giải thích, làm rõ thêm các kiến thức được học từ SGK, tài liệu. HS thấy tự tin, chủ động hơn, đồng thời họ lại phải thái độ dám chịu trách nhiệm về các quyết định mình đã lựa chọn và năng lập luận, bảo vệ các quyết định của mình.  Năng lực đánh giá và tự đánh giá Dạy học đề cao vai trò tự chủ của HS (hay tập trung vào người học), đòi hỏi phải tạo điều kiện, hội và khuyến khích (thậm chí bắt buộc) HS đánh giá và tự đánh giá mình. Chỉ như vậy, họ mới dám suy nghĩ, dám chịu trách nhiệm và luôn luôn tìm tòi sáng tạo, tìm ra cái mới, cái hợp lí, cái hiệu quả hơn. Mặt khác, kết quả tất yếu của việc rèn luyện các kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, kết luận và áp dụng kết quả của qui trình giải quyết vấn đề đòi hỏi HS phải luôn đánh giá và tự đánh giá. HS phải biết được mặt mạnh, hạn chế của mình, cái đúng sai trong việc mình làm mới thể tiếp tục vững bước tiếp trên con đường học tập chủ động của mình. Không khả năng đánh giá, HS khó thể tự tin trong phát hiện, giải quyết vấn đề và áp dụng kiến thức đã học. Năm năng lực trên vừa đan xen nhưng vừa tiếp nối nhau, tạo nên năng lực TH ở HS. Các năng lực trên cũng chính là năng lực của người nghiên cứu khoa học. Vì vậy, rèn luyện được các năng lực đó, chính là HS đặt mình vào vị trí của người nghiên cứu khoa học, hay nói cách khác, đó là sự rèn luyện năng lực TH, tự nghiên cứu. Cũng chính việc học như vậy, đòi hỏi việc dạy học không phải là truyền thụ kiến thức làm sẵn cho HS mà người GV phải đặt mình vào vị trí người hướng dẫn HS nghiên cứu. 1.2.4. Các kĩ năng tự học [14] Tuỳ theo môn học mà HS những kĩ năng phù hợp. Một cách chung nhất, đối với HS cần phải được rèn luyện các kĩ năng tự học bản sau: - Biết đọc, nghiên cứu giáo trình và tài liệu học tập, chọn ra những tri thức bản, chủ yếu, sắp xếp, hệ thống hoá theo trình tự hợp lí, khoa học. - Biết và phát huy được những thuận lợi, hạn chế những mặt non yếu của bản thân trong quá trình học ở lớp, ở nhà, ở thư viện, ở phòng thí nghiệm, ở sở thực tế. [...]... Tin Giang 2 THPT Ch Go 3 THPT Trng nh 4 THPT Chuyờn Lờ Hng Phong 5 THPT Chuyờn Hựng Vng 6 THPT Hu Ngha 7 THPT Trn Vn n 8 THPT m Di 9 THPT Chu Vn An Lp 10H 11H1 12H1 12L 12A1 12A2 12A1 12A2 10H 11H2 10H 12H2 12A1 12A2 12A1 12A2 12T1 12T2 12A10 12A11 S s 31 30 30 30 41 42 45 45 26 27 32 27 40 40 43 47 42 42 45 45 Tnh Tin Giang TP H Chớ Minh Bỡnh Dng Long An Bn Tre C Mau Ninh Thun Bng 1.2 S liu thng kờ... mc tiờu ton b ca mụun - Mt h thng phõn nhỏnh dn ti Hệ ra Tổng kết chung C huyên sâu và làm giàu hiểu biết Test kết thúc (Post - test) H ướng dẫn chọn mođun tiếp theo hoặc chuyển sang chuyên sâu Mụun tip theo Phụ đạo toàn diện Hệ vào Hỡnh 1.3 S cu trỳc h ra ca mụun - hoc n n v ph o - hoc vo n v o sõu thờm hiu bit - hoc gi ý chn mụun tip theo 1.4.1.3 Nhng c trng c bn ca mụun dy hc 1 L mt n v hc trỡnh... tỡm ti liu, tra cu sỏch bỏo cn thit cho vic hc tp K nng c sỏch cng cũn nhiu hn ch Trong khi ú PP t hc cú hng dn theo mụun ũi hi HS phi cú cỏc k nng trờn Trong quỏ trỡnh hc tp ny, HS phi t lc hc tp bng ti liu biờn son theo mụun nm vng mc tiờu v nhim v hc tp K nng TH theo mụun ca HS s dn dn c hỡnh thnh Giai on u cn tng cng theo dừi, KT v giỳp HS t hc Cú th t chc cho HS tho lun v PP dy hc ny trc khi... thc v phỏt trin ti nng ca mi ngi Hin nay, trong h thng PP dy hc ang ni lờn cỏc PP dy hc ly hc sinh lm trung tõm thỡ "thy giỏo khụng cũn l ngi truyn t kin thc sn cú m l ngi nh hng, cho HS t mỡnh khỏm phỏ ra chõn lý, t mỡnh tỡm ra kin thc" Trong dy hc ly hc sinh lm trung tõm, PP dy hc coi trng vic rốn luyn cho HS phng phỏp t hc, HS t chu trỏch nhim v kt qu hc tp ca mỡnh, tham gia t ỏnh giỏ v ỏnh giỏ... ngoi) 4 Tip cn ny cho phộp ngi hc tin lờn theo nhp thớch hp vi nng lc riờng (cú th nhanh hay chm) 5 Tip cn mụun cũn cho phộp phõn hoỏ - chuyờn bit hoỏ mc tiờu o to Tựy theo cỏch "lp rỏp" cỏc mụun li vi nhau v vi cỏc mụun ph o hoc cao, ta cú th thit k c nhanh chúng nhng chng trỡnh mụn hc cú nhng trỡnh a dng v cựng mt ti, ú l nhng chng trỡnh hun luyn mụun hoỏ 1.4.2 Ti liu t hc cú hng dn theo mụun [15]... 399/750 HS t l 53,20%, cho l thiu ti liu hc tp, tham kho; cú 409/750 HS t l 54,53%, cho l thiu s hng dn c th cho vic hc tp; 156/750 HS t l 20,80%, cho l kin thc rng khú bao quỏt Thc t do khụng cú hng dn ca GV hay ti liu hc tp Mt khỏc HS khụng bit khỏi quỏt, tng hp thnh cỏc ND c bn ca bi hc m ch lit kờ chung chung theo giỏo trỡnh, khụng bit phõn tớch vn dng nờn ch nm lớ thuyt theo giỏo trỡnh, thiu luyn... mi v ti liu dy hc (nh cỏc mụun ph o) - Cho phộp s dng i ng cỏn b ging dy, theo dừi kốm cp mt cỏch ti u tu theo mc phc tp ca nhim v dy hc - m bo tớnh thit thc ca ND dy hc - m bo c tớnh vng chc ca tri thc, k nng, k xo * Nhc im [14-tr 269], [15] - Vic thit k h thng dy hc v biờn son ti liu dy hc theo mụun khỏ cụng phu v tn kộm Cn khong 5 n 7 gi biờn son mụun dy hc cho mt gi hc - ũi hi HS phi cú ng c hc... iu ch yu khụng phi l nhi nhột cho hc trũ mt m kin thc hn n m l giỏo dc cho hc trũ PP suy ngh, PP nghiờn cu, PP hc tp, PP gii quyt vn (Th tng Phm Vn ng-1969) GV cn giỳp cho HS tỡm ra PP t hc thớch hp v cung cp cho HS nhng phng tin TH cú hiu qu chớnh l mt trong nhng cỏch giỳp HS tỡm ra chic chỡa khúa vng m kho tng kin thc vụ tn ca nhõn loi 1.4 Phng phỏp t hc cú hng dn theo mụun 1.4.1 Mụun [14-tr 265]... cú hng dn theo mụun ? TH cú hng dn cú th c thc hin trc tip gia thy v trũ: Thc hin trong bi lờn lp (PP m thoi, PP dy hc nờu vn , PP tớch cc hoỏ hot ng ca HS); thc hin bng hỡnh thc giao nhim v, cng cú th thc hin giỏn tip gia GV v HS thụng qua "Ti liu TH cú hng dn theo mụun Ti liu TH cú hng dn theo mụun l ti liu c biờn son theo nhng c trng v cu trỳc ca mt mụun Ti liu cú th c phõn thnh nhiu loi: theo ni... th TH theo nhp riờng ca mỡnh Trong phng phỏp TH cú hng dn theo mụun thỡ GV ch giỳp khi HS cn thit, chng hn nh: gii ỏp cỏc thc mc, sa cha nhng sai sút ca HS, ng viờn HS hc tp Kt thỳc mi mụun, GV ỏnh giỏ kt qu hc tp ca HS Nu t HS chuyn sang mụun tip theo Nu khụng t HS tho lun vi GV v nhng khú khn ca mỡnh v s hc li mt phn no ú ca mụun vi nhp riờng Phng phỏp TH cú hng dn theo mụun m bo tuõn theo nhng . nghiên cứu đề tài Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi Hóa học lớp 12 Trung học phổ thông là. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thanh Hà THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN THEO MÔĐUN NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông, Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông, Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông

Từ khóa liên quan