Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 Dao động cơ - Sóng cơ, sóng âm

43 2,707 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 12:34

Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 – Dao động cơ - Sóng cơ, sóng âm  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm Trang 1 A - PHẦN MỞ ĐẦU I. DO CHỌN ĐỀ TÀI. Hiện nay, khi mà hình thức thi trắc nghiệm khách quan được áp dụng trong các kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng thì yêu cầu về việc nhận dạng để giải nhanh và tối ưu các câu trắc nghiệm, đặc biệt là các câu trắc nghiệm định lượng là rất cần thiết để thể đạt được kết quả cao trong kì thi. Trong đề thi tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2010, môn Vật những câu trắc nghiệm định lượng khá khó mà các đề thi trước đó chưa có, nếu chưa gặp và chưa giải qua lần nào thì thí sinh khó mà giải nhanh và chính xác các câu này. Để giúp các em học sinh nhận dạng được các câu trắc nghiệm định lượng từ đó thể giải nhanh và chính xác từng câu, tôi xin tập hợp ra đây các bài tập điển hình trong sách giáo khoa, trong sách bài tập, trong các đề thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh ĐH – CĐ trong những năm qua và phân chúng thành những dạng bản từ đó đưa ra phương pháp giải cho từng dạng. Hy vọng rằng tập tài liệu này giúp ích được một chút gì đó cho các quí đồng nghiệp trong quá trình giảng dạy và các em học sinh trong quá trình kiểm tra, thi cử. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 1) Đối tượng sử dụng đề tài: Giáo viên dạy môn Vật lớp 12 tham khảo để hướng dẫn học sinh giải bài tập. Học sinh học lớp 12 luyện tập để kiểm tra, thi môn Vật Lý. 2) Phạm vi áp dụng: Phần dòng điện xoay chiều của chương trình Vật 12 – Ban bản. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Xác định đối tượng áp dụng đề tài. Tập hợp các bài tập điển hình trong sách giáo khoa, trong sách bài tập, trong các đề thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh ĐH – CĐ trong ba năm qua (từ khi thay sách) và phân chúng thành các bài tập minh họa của những dạng bài tập bản. Hệ thống các công thức, kiến thức liên quan và phương pháp giải cho từng dạng. lời giải các bài tập minh họa để các em học sinh thể kiểm tra so sánh với bài giải của mình. Các câu trắc nghiệm luyện tập là đề thi Tốt nghiệp – Đại học – Cao đẵng trong ba năm qua. Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm Trang 2 B - NỘI DUNG CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều * Các công thức: Biểu thức của i và u: I 0 cos(ωt + ϕ i ); u = U 0 cos(ωt + ϕ u ). Độ lệch pha giữa u và i: ϕ = ϕ u - ϕ i . Các giá trị hiệu dụng: I = 0 2 I ; U = 0 2 U ; E = 0 2 E . Chu kì; tần số: T = 2 π ω ; f = 2 ω π . Trong 1 giây dòng điện xoay chiều tần số f (tính ra Hz) đổi chiều 2f lần. Từ thông qua khung dây của máy phát điện: φ = NBScos( ,n B → → ) = NBScos(ωt + ϕ) = Φ 0 cos(ωt + ϕ); với Φ 0 = NBS. Suất động trong khung dây của máy phát điện: e = - d dt φ = - φ’ = ωNBSsin(ωt + ϕ) = E 0 cos(ωt + ϕ - 2 π ); với E 0 = ωΦ 0 = ωNBS. * Bài tập minh họa: 1. Dòng điện xoay chiều cường độ i = 4cos120πt (A). Xác định cường độ hiệu dụng của dòng điện và cho biết trong thời gian 2 s dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần? 2. Một đèn ống làm việc với điện áp xoay chiều u = 220 2 cos100πt (V). Tuy nhiên đèn chỉ sáng khi điệu áp đặt vào đèn |u| = 155 V. Hỏi trung bình trong 1 s bao nhiêu lần đèn sáng? 3. Dòng điện chạy qua một đoạn mạch biểu thức i = I 0 cos100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,02 s, xác định các thời điểm cường độ dòng điện giá trị tức thời giá trị bằng: a) 0,5 I 0 ; b) 2 2 I 0 . 4. Tại thời điểm t, điện áp u = 200 2 cos(100πt - 2 π ) ( u tính bằng V, t tính bằng s) giá trị là 100 2 V và đang giảm. Xác định điện áp này sau thời điểm đó 1 300 s. 5. Điện áp xoay chiều giữa hai điểm A và B biến thiên điều hòa với biểu thức u = 220 2 cos(100πt + 6 π ) (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s). Tại thời điểm t 1 giá trị tức thời u 1 = 220 V và đang xu hướng tăng. Hỏi tại thời điểm t 2 ngay sau t 1 5 ms thì nó giá trị tức thời u 2 bằng bao nhiêu? 6. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm 2 . Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và độ lớn B = 0,2 T. Tính từ thông cực đại qua khung dây. Để suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây tần số 50 Hz thì khung dây phải quay với tốc độ bao nhiêu vòng/phút? 7. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm 2 . Khung dây quay đều với tốc độ 50 vòng/s quanh trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều véc tơ cảm ứng từ B → vuông Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm Trang 3 góc với trục quay và độ lớn 2 5 π T. Tính suất điện động cực đại xuất hiện trong khung dây. 8. Một khung dây dẫn hình chữ nhật 1500 vòng, diện tích mỗi vòng 100 cm 2 , quay đều quanh trục đối xứng của khung với tốc độ góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều cảm ứng từ bằng 0,4 T. Trục quay vuông góc với các đường sức từ. Chọn gốc thời gian là lúc véc tơ pháp tuyến của mặt phẵng khung dây cùng hướng với véc tơ cảm ứng từ. Viết biểu thức suất điện động cảm ứng tức thời trong khung. 9. Từ thông qua 1 vòng dây dẫn là φ = 2 2.10 π − cos(100πt - 4 π ) (Wb). Tìm biểu thức của suất điện động cảm ứng giữa hai đầu cuộn dây gồm 150 vòng dây này. * Hướng dẫn giải 1. Ta có: I = 0 2 I = 2 2 A; f = 2 ω π = 60 Hz. Trong 2 giây dòng điện đổi chiều 4f = 240 lần. 2. Đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn |u| ≥ 155 V, do đó trong một chu kì sẽ 2 lần đèn sáng. Trong 1 giây 1 2 π ω = 50 chu kì nên sẽ 100 lần đèn sáng. 3. a) Ta có: 0,5I 0 = I 0 cos100πt  cos100πt = cos(± 3 π ) 100πt = ± 3 π + 2kπ  t = ± 1 300 + 0,02k; với k ∈ Z. Các nghiệm dương nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 s trong 2 họ nghiệm này là t = 1 300 s và t = 1 60 s. b) Ta có: 2 2 I 0 = I 0 cos100πt  cos100πt = cos(± 4 π ) 100πt = ± 4 π + 2kπ  t = ± 1 400 + 0,02k; với k ∈ Z. Các nghiệm dương nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 s trong 2 họ nghiệm này là t = 1 400 s và t = 7 400 s. 4. Tại thời điểm t: u = 100 2 = 200 2 cos(100πt - 2 π )  cos(100πt - 2 π ) = 1 2 = cos(± 3 π ). Vì u đang giảm nên ta nhận nghiệm (+)  100πt - 2 π = 3 π  t = 1 120 (s). Sau thời điểm đó 1 300 s, ta có: u = 200 2 cos(100π( 1 120 + 1 300 ) - 2 π ) = 200 2 cos 2 3 π = - 100 2 (V). 5. Ta có: u 1 = 220 = 220 2 cos(100πt 1 + 6 π )  cos(100πt 1 + 6 π ) = 2 2 = cos(± 4 π ) . Vì u đang tăng nên ta nhận nghiệm (-)  100πt 1 + 6 π = - 4 π  t 1 = - 1 240 s Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm Trang 4  t 2 = t 1 + 0,005 = 0,2 240 s  u 2 = 220 2 cos(100πt 2 + 6 π ) = 220 V. 6. Ta có: Φ 0 = NBS = 0,54 Wb; n = 60 f p = 3000 vòng/phút. 7. Ta có: f = n = 50 Hz; ω = 2πf = 100π rad/s; E 0 = ωNBS = 220 2 V. 8. Ta có: Φ 0 = NBS = 6 Wb; ω = 60 n 2π = 4π rad/s; φ = Φ 0 cos( →→ nB, ) = Φ 0 cos(ωt + ϕ); khi t = 0 thì ( →→ nB, ) = 0  ϕ = 0. Vậy φ = 6cos4πt (Wb); e = - φ’= 24πsin4πt = 24πcos(4πt - 2 π ) (V). 9. Ta có: e = - Nφ’= 150.100π 2 2.10 π − sin(100πt - 4 π ) = 300cos(100πt - 3 4 π ) (V). 2. Tìm các đại lượng trên đoạn mạch xoay chiều R, L, C * Các công thức: Cảm kháng, dung kháng, tổng trở: Z L = ωL; Z C = 1 C ω ; Z = 2 CL 2 ) Z- (Z R + . Định luật Ôm: I = U Z = R U R = L L U Z = C C U Z . Góc lệch pha giữa u và i: tanϕ = L C Z Z R − . Công suất: P = UIcosϕ = I 2 R = 2 2 U R Z . Hệ số công suất: cosϕ = R Z . Điện năng tiêu thụ ở mạch điện: W = A = Pt. * Phương pháp giải: Để tìm các đại lượng trên đoạn mạch xoay chiều ta viết biểu thức liên quan đến các đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm. Trong một số trường hợp ta thể dùng giãn đồ véc tơ để giải bài toán. Trên đoạn mạch khuyết thành phần nào thì ta cho thành phần đó bằng 0. Nếu mạch vừa điện trở thuần R và vừa cuộn dây điện trở thuần r thì điện trở thuần của mạch là (R + r). * Bài tập minh họa: 1. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp 1 chiều 9 V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng là 9 V thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,3 A. Xác định điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây. Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm Trang 5 2. Một điện trở thuần R = 30 Ω và một cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Khi đặt điện áp không đổi 24 V vào hai đầu đoạn mạch này thì dòng điện đi qua nó cường độ 0,6 A; khi đặt một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch, thì dòng điện qua nó lệch pha 45 0 so với điện áp này. Tính độ tự cảm của cuộn dây, tổng trở của cuộn dây và tổng trở của cả đoạn mạch. 3. Một ấm điện hoạt động bình thường khi nối với mạng điện xoay chiều điện áp hiệu dụng là 220 V, điện trở của ấm khi đó là 48,4 Ω. Tính nhiệt lượng do ấm tỏa ra trong thời gian một phút. 4. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện tức thời đi qua mạch biểu thức i = 0,284cos120πt (A). Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện giá trị tương ứng là U R = 20 V; U L = 40 V; U C = 25 V. Tính R, L, C, tổng trở Z của đoạn mạch và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 5. Đặt điện áp u = 100cos(ωt + 6 π ) (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC thì dòng điện qua mạch là i = 2 cos(ωt + 3 π ) (A). Tính công suất tiêu thụ và điện trở thuần của đoạn mạch. 6. Đặt điện áp u = 200 2 cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 2 3 π . Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM. 7. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM điện trở thuần R = 50 Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần L = 1 π H, đoạn mạch MB chỉ tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp u = U 0 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị C 1 sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 2 π so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Tính C 1 . 8. Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 4 10 4 π − F hoặc 4 10 2 π − F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều giá trị bằng nhau. Tính độ tự cảm L. 9. Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không đổi vào hai đầu A và B như hình vẽ. Trong đó R là biến trở, L là cuộn cảm thuần và C là tụ điện điện dung thay đổi. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = C 1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Tính điện áp hiệu dụng giữa A và N khi C = 1 2 C . Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm Trang 6 10. Đặt điện áp u = U 2 cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R 1 = 20 Ω và R 2 = 80 Ω của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Tính giá trị của U. 11. Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở giá trị R 1 lần lượt là U C1 , U R1 và cosφ 1 ; khi biến trở giá trị R 2 thì các giá trị tương ứng nói trên là U C2 , U R2 và cosφ 2 . Biết U C1 = 2U C2 , U R2 = 2U R1 . Xác định cosφ 1 và cosφ 2 . 12. Đặt điện áp u = U 2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần độ tự cảm L, đoạn NB chỉ tụ điện với điện dung C. Đặt ω 1 = 1 2 LC . Xác định tần số góc ω để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào R. 13. Đặt điện áp u = 2 cos2U ft π (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện điện dung C. Khi tần số là f 1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch giá trị lần lượt là 6 Ω và 8 Ω. Khi tần số là f 2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Tìm hệ thức liên hệ giữa f 1 và f 2 . 14. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R 1 mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R 2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 3 π . Tính công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này. 15. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R 1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện 3 10 C F 4 − = π , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R 2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: AM 7 u 50 2 cos(100 t )(V) 12 π = π − và MB u 150cos100 t(V)= π . Tính hệ số công suất của đoạn mạch AB. 16. Đặt một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần độ tự cảm L, tụ điện điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp. Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm Trang 7 * Hướng dẫn giải 1. Ta có: R = 1C U I = 18 Ω; Z d = XC U I = 30 Ω; Z L = 22 RZ d − = 24 Ω. 2. Ta có: R + r = U I = 40 Ω  r = 10 Ω; L Z R r+ = tanϕ = 1  Z L = R + r = 40 Ω  L = 2 L Z f π = 0,127 H; Z d = 22 L Zr + = 41,2 Ω; Z = 22 )( L ZrR ++ = 40 2 Ω. 3. Ta có: I = U R = 4,55 A; P = I 2 R = 2 U R = 1000 W; Q = Pt = 60000 J = 60 kJ. 4. Ta có: I = 0 2 I = 0,2 A; R = R U I = 100 Ω; Z L = L U I = 200 Ω; L = L Z ω = 0,53 H; Z C = C U I = 125 Ω; C = 1 C Z ω = 21,2.10 -6 F; Z = 2 CL 2 ) Z- (Z R + = 125 Ω; U = IZ = 25 V. 5. Ta có: ϕ = ϕ u - ϕ i = - 6 π ; P = UIcosϕ = 50 3 W; R = 2 P I = 25 3 Ω. 6. Ta có: AB U → = AM U → + MB U →  U 2 AB = U 2 AM + U 2 MB + 2U AM U MB cos( U → AM , U → MB ). Vì U AM = U MB và ( AM U → , MB U → ) = 2 3 π  U 2 AB = U 2 AM  U AM = U AB = 220 V. 7. Ta có: Z L = ωL = 100 Ω. Vì đoạn mạch AB tụ điện nên điện áp u AB trể pha hơn điện áp u AN  ϕ AB - ϕ AN = - 2 π  ϕ AN = ϕ AB + 2 π  tanϕ AN = tan(ϕ AB + 2 π ) = - cotanϕ AB  tanϕ AB .tanϕ AN = R Z R ZZ LCL . 1 − = tanϕ AB .(- cotanϕ AB ) = - 1  Z C1 = 1 L R Z + Z L = 125 Ω  C 1 = 1 1 C Z ω = 5 8.10 π − F. 8. Ta có: Z C1 = 1 1 2 fC π = 400 Ω; Z C2 = 2 1 2 fC π = 200 Ω. P 1 = P 2 hay 2 2 2 2 1 2 Z RU Z RU =  Z 2 1 = Z 2 2 hay R 2 + (Z L – Z C1 ) 2 = R 2 + (Z L – Z C2 ) 2  Z L = 2 21 CC ZZ + = 300 Ω; L = 2 L Z f π = 3 π H. 9. Khi C = C 1 thì U R = IR = 22 )( . 1 CL ZZR RU −+ . Để U R không phụ thuộc R thì Z L = Z C1 . Khi C = C 2 = 1 2 C thì Z C2 = 2Z C1 ; Z AN = 22 L ZR + = 2 1 2 C ZR + ; Z AB = 2 2 2 )( CL ZZR −+ = 2 1 2 C ZR + = Z AN U AN = IZ AN = UZ AB = U AB = 200 V. Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm Trang 8 10. Ta có: P = 22 1 1 2 L ZR RU + = 22 2 2 2 L ZR RU +  Z L = 21 RR = 40 Ω. U = 1 22 1 )( R ZRP L + = 200 V. 11. Ta có: U C1 = I 1 Z C = 2U C2 = 2I 2 Z C  I 1 = 2I 2 ; U R2 = I 2 R 2 = 2U R1 = 2I 1 R 1 = 2.2I 2 R 1  R 2 = 4R 1 ; I 1 = 22 1 C ZR U + = 2I 2 = 2 22 2 C ZR U +  R 2 2 + Z 2 C = 4R 2 1 + 4Z 2 C  16 R 2 1 + Z 2 C = 4R 2 1 + 4Z 2 C  Z C = 2R 1  Z 1 = 22 1 C ZR + = 5 R 1  cosϕ 1 = 1 1 R Z = 1 5 ; cosϕ 2 = 2 2 Z R = 1 1 2 4 Z R = 2 5 . 12. Để U AN = IZ AN = 22 22 )( . CL L ZZR ZRU −+ + không phụ thuộc vào R thì: R 2 + Z 2 L = R 2 + (Z L – Z C ) 2  Z C = 2Z L hay 1 C ω = 2ωL  ω = LC2 1 = LC2 2 = ω 1 2 . 13. Ta có: 2 1 1 1 1 1 2 6 (2 ) 1 8 2 L C Z f L f LC Z f C π π π = = = = 3 4 2 2 2 1 2 2 2 (2 ) 1 2 L C Z f L f LC Z f C π π π = = = 1 2 2 2 1 f f = 4 3  f 2 = 2 3 f 1 . 14. Khi chưa nối tắt hai bản tụ, cosϕ = 1, đoạn mạch cộng hưởng điện, do đó: P AB = 2 1 2 U R R+ = 120 W. Khi nối tắt hai bản tụ: tanϕ MB = 2 L Z R = 3  Z L = 3 R 2 ; U AM = U MB  R 1 = 2 2 2 2 2 2 2 ( 3 ) L R Z R R+ = + = 2R 2  tanϕ’ = 2 1 2 2 3 3 3 3 L R Z R R R = = +  ϕ’ = 6 π ; P AB = 2 1 2 U R R+ = 2 2 3 U R = 120  U 2 = 360R 2 ; Z’ = 2 2 2 2 1 2 2 2 ( ) (3 ) ( 3 ) L R R Z R R+ + = + = 2 3 R 2 . Vậy: P’ AB = 2 os ' ' U c Z ϕ = 90 W. 15. Ta có: Z C = 1 C ω = 40 Ω; Z AM = 2 2 1 C R Z+ = 40 2 ; I 0 = AM AM U Z = 1,25; tanϕ AM = 1 C Z R − = - 1  ϕ AM = - 4 π ; ϕ i + ϕ AM = - 7 12 π  ϕ i = - 7 12 π - ϕ AM = - 7 12 π + 4 π = - 3 π ; ϕ i + ϕ MB = 0  ϕ MB = ϕ i = 3 π ; tanϕ MB = 2 L Z R = 3  Z L = 3 R 2 ; Z MB = 0 0 MB U I = 120 Ω = 2 2 2 2 2 2 2 ( 3 ) L R Z R R+ = + = 2R 2 Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm Trang 9  R 2 = 60 Ω; Z L = 60 3 Ω. Vậy: cosϕ = 1 2 2 2 1 2 ( ) ( ) L C R R R R Z Z + + + − = 0,843. 16. Ta có: R = R U I = 4U; Z L = L U I = 2U; Z C = C U I = 5U; I = U Z = 2 2 4 (2 5) U U + − = 0,2 A. 3. Viết biểu thức của u và i trên đoạn mạch xoay chiều * Các công thức: Biểu thức của u và i: Nếu i = I 0 cos(ωt + ϕ i ) thì u = (ωt + ϕ i + ϕ). Nếu u = U 0 cos(ωt + ϕ u ) thì i = I 0 cos(ωt + ϕ u - ϕ). Với: I = U Z ; I 0 = 0 U Z ; I 0 = I 2 ; U 0 = U 2 ; tanϕ = L C Z Z R − ; Z L > Z C thì u nhanh pha hơn i; Z L < Z C thì u chậm pha hơn i. Đoạn mạch chỉ điện trở thuần R: u cùng pha với i; đoạn mạch chỉ cuộn thuần cảm L: u sớm pha hơn i góc 2 π ; đoạn mạch chỉ tụ điện u trể pha hơn i góc 2 π . Trường hợp điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = U 0 cos(ωt + ϕ). Nếu đoạn mạch chỉ tụ điện thì: i = I 0 cos(ωt + ϕ + 2 π ) = - I 0 sin(ωt + ϕ) hay mạch chỉ cuộn cảm thì: i = I 0 cos(ωt + ϕ - 2 π ) = I 0 sin(ωt + ϕ) hoặc mạch cả cuộn cảm thuần và tụ điện mà không điện trở thuần R thì: i = ± I 0 sin(ωt + ϕ). Khi đó ta có: 2 2 0 i I + 2 2 0 u U = 1. * Phương pháp giải: Để viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch hoặc viết biểu thức điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch ta tính giá trị cực đại của cường độ dòng điện hoặc điện áp cực đại tương ứng và góc lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện rồi thay vào biểu thức tương ứng. Chú ý: Nếu trong đoạn mạch nhiều phần tử R, L, C mắc nối tiếp thì trong Khi tính tổng trở hoặc độ lệch pha ϕ giữa u và i ta đặt R = R 1 + R 2 + ; Z L = Z L1 + Z L2 + ; Z C = Z C1 + Z C2 + . Nếu mạch không điện trở thuần thì ta cho R = 0; không cuộn cảm thì ta cho Z L = 0; không tụ điện thì ta cho Z C = 0. * Bài tập minh họa: 1. Một tụ điện điện dung C = 31,8 µF, khi mắc vào mạch điện thì dòng điện chạy qua tụ điện cường độ i = 0,5cos100πt (A). Viết biểu thức điện áp giữa hai bản tụ. 2. Cho đoạn mạch RLC gồm R = 80 Ω, L = 318 mH, C = 79,5 µF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: u = 120 2 cos100πt (V). Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch và tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi dụng cụ. 3. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC R = 50 3 Ω; L = 1 π H; C = 3 10 5 π − F . Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch biểu thức u AB = 120cos100πt (V). Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch và tính công suất tiêu thụ của mạch. Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12Dao động - Sóng cơ, sóng âm Trang 10 4. Một mạch điện AB gồm điện trở thuần R = 50 Ω, mắc nối tiếp với cuộn dây độ tự cảm L = 1 π H, điện trở R 0 = 50 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u AB = 100 2 cos100πt (V). Viết biểu thức điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây. 5. Đặt một điện áp xoay chiều u = U 0 cos(100πt - 3 π ) (V) vào hai đầu một tụ điện điện dung 4 2.10 π − (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch. 6. Đặt điện áp xoay chiều u = U 0 cos(100πt + 3 π ) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần độ tự cảm L = 1 2 π H. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100 2 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2 A. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm. 7. Mạch RLC gồm cuộn thuần cảm L = 2 π H, điện trở thuần R = 100 Ω và tụ điện C = 4 10 π − F. Khi trong mạch dòng điện i = 2 cosωt (A) chạy qua thì hệ số công suất của mạch là 2 2 . Xác định tần số của dòng điện và viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 8. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 10 Ω, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C = 3 10 2 π − F mắc nối tiếp. Biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ là u C = 50 2 cos(100πt – 0,75π) (V). Xác định độ tự cảm cuộn dây, viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch. * Hướng dẫn giải 1. Ta có: Z C = 1 C ω = 100 Ω; U 0C = I 0 Z C = 50 V; u C = 50cos(100πt - 2 π ) (V). 2. Ta có: Z L = ωL = 100 Ω; Z C = 1 C ω = 40 Ω; Z = 2 CL 2 ) Z- (Z R + = 100 Ω; I = U Z = 1,2 A; tanϕ = L C Z Z R − = tan37 0  ϕ = 37 180 π rad; i = 1,2 2 cos(100πt - 37 180 π ) (A); U R = IR = 96 V; U L = IZ L = 120 V; U C = IZ C = 48 V. 3. Ta có: Z L = ωL = 100 Ω; Z C = 1 C ω = 50 Ω; Z = 2 CL 2 ) Z- (Z R + = 100 Ω; tanϕ = L C Z Z R − = tan30 0  ϕ = 6 π rad; I 0 = 0 U Z = 1,2 A; i = 1,2cos(100πt - 6 π ) (A); P = I 2 R = 62,4 W. 4. Ta có: Z L = ωL = 100 Ω; Z = 22 0 )( L ZRR ++ = 100 2 Ω; Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận [...]... Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12 Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 33 45 Một động điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất học là 170 W Biết động hệ số công suất 0,85 và công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động là 17 W Bỏ qua các hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động là A 2 A B 3 A C... U 2 = 760 Ω; Z2 - Z Q = 384000 I Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12 Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 26 2 2 (R + RQ)2 +(ZLQ - ZCQ)2 - (R Q + (ZLQ - ZCQ)2) = (R + RQ)2 - R Q = 384000 2  (R + RQ)2 = 384000 + R Q = 712, 672  R = 712, 67 – RQ = 360,67 ≈ 361 (Ω) 43 6 Ta có: I2r + Pđ = UIcosϕ  32I2 - 180I + 43 = 0 ... L 2 - ω 2 2 C + 2 2 2 2 C C L 1 R2 2 2 4 4 2 2 2 2  (ω 1 - ω 2 )(R - 2 C ) = - (ω 1 - ω 2 )L  ω 1 + ω 2 = 2 LC - 2 (1) (với CR2 < 2L) L 1 R2 Mặt khác UC = UCmax theo ω khi ω = ω0 = − 2 LC 2L Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12 Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 17 1 1 1 1 R2 R2 2 2 2 hay ω 0 = LC - 2 = 2 (2 LC - 2... động không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao được nối vào mạch điện ba pha điện áp pha U Pha = 220V Công suất điện của động là 6,6 3 kW; Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12 Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 34 hệ số công suất của động là 3 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn 2 dây của động cơ. .. đa giác thì thuận lợi hơn Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12 Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 20 Nếu giãn đồ dạng hình học đặc biệt, ta thể dựa vào những công thức hình học để giải bài tập một cách ngắn gọn * Bài tập minh họa: 1 Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ Trong đó uAB = 50 2 cosωt (V) ;UAN = 50 V ;... Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12 Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 11 ZL 1 π U = A; tanϕ = = tan 4 R + R0 Z 2 π 2  ϕ = 4 ; Zd = R02 + Z L = 112 Ω; Ud = IZd = 56 2 V; ZL 63π tanϕd = R = tan630  ϕd = 180 0 π π 63π Vậy: ud = 112cos(100πt - 4 + 180 ) = 112cos(100πt + 10 ) (V) π π π 1 5 Ta có: ZC = = 50 Ω; i = I0cos(100πt - 3 + 2 ) = - I0sin(100πt - 3 ) ωC u 2 i2 u2... điện này các giá trị định mức: 220 V - 88 W và khi hoạt động đúng Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12 Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 25 công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là φ, với cosφ = 0,8 Tính R để quạt chạy đúng công suất định mức 6 Một động điện xoay... hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thuần cảm: UL = IZL = Z I= Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12 Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 12 Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ: UC = IZC = UZC Z * Phương pháp giải: + Viết biểu thức đại lượng cần xét cực trị (I, P, U L, UC) theo đại lượng cần tìm (R, L, C, ω) + Xét điều kiện cộng hưởng:... AM − U AB = 50 3 V; vì uMB trể pha hơn uAB góc 2 nên: π π 5π uMB = UMB 2 cos(100πt - 3 - 2 ) = 50 6 cos(100πt - 6 (V) 7 Máy biến áp – Truyền tải điện năng * Các công thức: Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12 Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 22 U I N Máy biến áp: U2 = I 1 = N2 1 2 1 2 2 Công suất hao phí trên đường... 100 W Người viết: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Phương pháp giải các dạng bài tập Vật 12 Dao động - Sóng cơ, sóng âm  Trang 30 π 2.10 −2 27 Từ thông qua 1 vòng dây dẫn là φ = cos(100πt - 4 ) (Wb) Biểu thức của π suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là π π A e = 2cos(100πt - 4 ) (V) B e = 2cos(100πt + 4 ) (V) π C e = 2cos(100πt + 2 ) (V) D e = 2cos100πt . theo L ta có: U 2 L = U 2 + U 2 R + U 2 C (1). Mặt khác U 2 = U 2 R + (U L – U C ) 2  U 2 R = U 2 - (U L – U C ) 2 (2). Thay (2) vào (1) ta có: U 2 L = U 2 + U 2 - (U L – U C ) 2 . (ω 2 1 - ω 2 2 )(R 2 - 2 L C ) = - (ω 4 1 - ω 4 2 )L 2  ω 2 1 + ω 2 2 = 2 1 LC - 2 2 R L (1) (với CR 2 < 2L). Mặt khác U C = U Cmax theo ω khi ω = ω 0 = 2 2 1 2 R LC L − Người. cơ, sóng âm  Trang 17 hay ω 2 0 = 1 LC - 2 2 2 R L = 1 2 (2 1 LC - 2 2 R L ) (2). Từ (1) và (2)  ω 2 0 = 1 2 (ω 2 1 + ω 2 2 ). 14. Ta có: Z L = ωL= 20 Ω; U Cmax = 2 2 L U R
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 Dao động cơ - Sóng cơ, sóng âm, Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 Dao động cơ - Sóng cơ, sóng âm, Phương pháp giải các dạng bài tập Vật lý 12 Dao động cơ - Sóng cơ, sóng âm

Từ khóa liên quan