Hướng dẫn gửi báo cáo khổi tiểu học qua phần mềm SMAS 2.0

3 965 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2013, 16:26

Hướng dẫn gửi báo cáo khổi tiểu học qua phần mềm SMAS 2.0 HƯỚNG DẪN GỬI BÁO CÁO KHỐI TIỂU HỌCQUA PHẦN MỀM SMAS 2.0---o0o---Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SMASBước 2: Làm theo đường dẫn:Hệ thống » Thống kê gửi Phòng - Sở » Gửi số liệu thống kêBước 3: Chọn như trong hìnhGửi thống kê thông tin điểm kiểm tra định kỳ1-Chọn Gửi thống kê thông tin điểm kiểm tra định kỳ2-Chọn học kỳ (học kỳ I)3-Chọn khối (chọn tất cả)4-Nhấn tìm kiếm5-Nhấn gửi thông tinGửi thống kê thông tin điểm kiểm tra học kỳ1-Chọn Gửi thống kê thông tin điểm kiểm tra học kỳ2-Chọn học kỳ (học kỳ I)3-Chọn khối (chọn tất cả)4-Nhấn tìm kiếm5-Nhấn gửi thông tinGửi thống kê thông tin học lực môn1-Chọn Gửi thống kê thông tin học lực môn2-Chọn học kỳ (học kỳ I)3-Chọn khối (chọn tất cả)4-Nhấn tìm kiếm5-Nhấn gửi thông tinPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 . HƯỚNG DẪN GỬI BÁO CÁO KHỐI TIỂU HỌCQUA PHẦN MỀM SMAS 2. 0- --o0o---Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SMASBước 2: Làm theo đường dẫn: Hệ thống » Thống kê gửi. kiểm tra học k 2- Chọn học kỳ (học kỳ I)3-Chọn khối (chọn tất cả)4-Nhấn tìm kiếm5-Nhấn gửi thông tin Gửi thống kê thông tin học lực môn1-Chọn Gửi thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn gửi báo cáo khổi tiểu học qua phần mềm SMAS 2.0, Hướng dẫn gửi báo cáo khổi tiểu học qua phần mềm SMAS 2.0