Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch

17 1,119 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 10:40

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH HÀ TĨNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)Phần I. DANH MỤC 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCHTTSố hồ TTHCTên TTHC Lĩnh vựcHình thức Căn cứ pháp lý1T-THI-169268-TTCấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấuVăn hóa quần chúng, văn hóa dân tộcBổ sung Bãi bỏ: - Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) về việc ban hành quy chế tổ chức lễ hội.Thay thế bằng:- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-2T-HTI-051497-TTCấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trangVăn hóa quần chúng, văn hóa dân tộcSửa đổi 3T-HTI-051801-TTGiấy phép tổ chức lễ hội (đối với trường hợp tổ chức lần đầu)4T-HTI-051993-TTCấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được tổ chức sau nhiều năm gián đoạn).5T-HTI-051927-TTCấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, địa điểm).6 T-HTI-051974-TTCấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam).1CP.7T-HTI-052063-TTCấp giấý phép kinh doanh Vũ trường8T-HTI-051807-TTCấp giấy phép triển lãm mỹ thuậtMỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãmSửa đổi 9T-HTI-053058-TTCấp giấy phép trò chơi có thưởngMỹ thuật, nhiếp ảnh triển lãmBãi bỏTrùng lặp với TTHC số T-HTI-051497-TT10T-HTI-051808-TTCấp giấy phép tiếp nhận đoàn trò chơi ngoài tỉnh.Mỹ thuật, nhiếp ảnh triển lãmBãi bỏTrùng lặp với TTHC số T-HTI-051497-TT11T-HTI-052063-TTCấp Giấy phép kinh doanh karaokeVăn hóa quần chúng, văn hóa dân tộcChuyểnvề cấp huyện Căn cứ Khoản 1, Điều 31, Chương VIII, Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.12T-HTI-051415-TTGia hạn Giấy phép kinh doanh karaokeVăn hóa quần chúng, văn hóa dân tộcChuyển về cấp huyện 2Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BẢI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN GIẢI QUYẾT, BỔ SUNG MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH HÀ TĨNH.I. Lĩnh vực Văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc1. Cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu – T-THI-169268-TT1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịchquyết định.Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước3. Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ gồm: - Đơn đề nghị cấp phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu trong đó ghi rõ: nội dung (chủ đề) băng, đĩa, tên tác phẩm, tác giả, nguồn gốc;- Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền sản phẩm;- Sản phẩm đề nghị cấp phép, kèm theo bản nhạc, kịch bản.b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ4. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp giấy phép băng, đĩa ca nhạc, sân khấu: 50.000 đồng/giấy.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): không10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhân bản, bán cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu không được thực hiện các hành vi sau:- Nhân bản băng, đĩa mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền;- Thêm, bớt hình ảnh hoặc âm thanh làm thay đổi nội dung băng, đĩa đã được phép lưu hành;- Nhân bản băng, đĩa cấm lưu hành hoặc đãquyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.3- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.2. Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - T-HTI-051497-TT.1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịchquyết định.Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước3. Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn (ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn); - Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. - Bản nhạc, kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu; ảnh hoặc mẫu thiết kế trang phục trình diễn đối với trình diễn thời trang.b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật: 50.000đ/cái9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Mẫu số 0110. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (theo mẫu).11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn 4hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP. 5Mẫu đơn 01TỔ CHỨC CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANGKính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hà TĩnhTên tổ chức: .Địa chỉ: Fax .Đề nghị được cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: Tiêu đề: Địa điểm tổ chức biểu diễn: .Thời gian từ: . Đến: Quy mô (huyện, tỉnh, .): .ngày .tháng .năm . Đại diện tổ chức, cá nhân (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu).3. Giấy phép tổ chức lễ hội (đối với trường hợp tổ chức lần đầu) - T-HTI-6051801-TT1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịchquyết định.Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước3. Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội) Bản chính;- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế Hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ) b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 8. Lệ phí (nếu có): Không 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Mẫu số 0110. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.4. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được tổ chức sau nhiều năm gián đoạn) - T-HTI-051993-TT.71. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịchquyết định.Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước3. Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội) Bản chính;- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế Hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ) b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo: 50.000 đ/cái9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):- Đơn xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01) 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (theo mẫu).11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.5. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, địa điểm) - T-HTI-051927-TT.1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở 8Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịchquyết định.Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước3. Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội) Bản chính;- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế Hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ)b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo, mức: 50.000đ/cái9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):- Đơn xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 1) 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (theo mẫu).11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.6. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội (đối với lễ hội được du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam) - T-HTI-051974-TT.1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp 9nhận hồ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết.Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịchquyết định.Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước3. Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội) Bản chính;- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế Hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ)b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo: 50.000 đ/cái9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):- Đơn xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 1) 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (theo mẫu).11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.- Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP. Mẫu số 1TỔ CHỨC CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 10[...]... bộ chuyên môn giải 11 quyết Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch quyết định Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch 2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 3 Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ... hợp lệ 5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch 7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 8 Lệ phí (nếu có): Không 9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục) : - Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Mẫu số 1) 10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Phòng khiêu... Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu Hồ tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch quyết định Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch 2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 3 Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy... quy định về quyền tác giả tác phẩm 11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng - Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá... hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng Các văn bản có liên quan bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt Nam (Có chứng thực của phòng tư pháp cấp huyện) b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 4 Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ 5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả 6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch 7... thống kê thủ tục hành chính sai 3 Cấp Giấy tiếp nhận đoàn trò chơi ngoài tỉnh – T-HTI-051808-TT (Bãi bỏ TTHC này vì trùng với TTHC số T-HTI-051497-TT) Lý do: Quá trình thống kê thủ tục hành chính sai 4 Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke – T-HTI-052063-TT (Chuyển TTHC về cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền) Lý do: Căn cứ Khoản 1, Điều 31, Chương VIII, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính. .. ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP - Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch) ban hành Quy chế hoạt động triển lãm Mỹ thuật Gallery 15 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Mẫu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ĐƠN XIN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT Kính gửi: Sở Văn hoá – Thể thao Du lịch. .. 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP - Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý Karaoke, vũ trường nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; - Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 của. .. 1 Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật - T-HTI-051807-TT 1 Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh Hà Tĩnh Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết. .. vụ đóng dấu) 7 Cấp giấý phép kinh doanh Vũ trường - T-HTI-052063-TT 1 Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh Hà Tĩnh Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ nếu không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh; nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sau đó viết phiếu hẹn cho công dân chuyển cho cán bộ chuyên . 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ. ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHTTSố hồ sơ TTHCTên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch, Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch, Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch

Từ khóa liên quan