Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG

14 1,673 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2014, 01:00

Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG ĐỌC ĐÚNG Ở HOC SINH LỚP 2 A I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI: Trong thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nên rất cần những con người có tri thức, có khoa học kỹ thuật để xây dựng nước nhà ngày càng giàu mạnh. Đồng thời trước yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi nền giáo dục phải thay đổi mục tiêu đào tạo, điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học. Đó là việc làm rất bức xúc và cần thiết hiện nay. Nhằm để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, đây cũng là vấn đê được các nhà giáo hết quan tâm, là một trong những việc làm rất quan trọng, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Vì thế, tôi ngày đêm miệt mài nghiên cứu để có những sáng kiến mới, những kinh nghiệm hay, nhằm cải tiến phương pháp dạy học cho phù hợp với nhận thức của học sinh. Tôi nhận ra rằng Tiếng Việt là một môn học quan trọng, chiếm vị trí chủ yếu trong chương trình. Môn học này có đặc trưng cơ bản là: Nó vừa là môn học cung cấp cho học sinh một khối lượng kiến thức cơ bản nhằm đáp ứng được những mục tiêu, nhiệm vụ của từng bài học, vừa là công cụ để học tập tất cả các môn học khác. Đọc nó trở thành m tộ òiđ h iỏ cơ b nả uđầ tiên iđố v iớ m iỗ ng iườ iđ h c, c ọ đọ giúp các l nhĩ h iộ cđượ ngôn ng ,ữ dùng trong giao ti pế và ho tạ ngđộ h cọ t p.ậ Qua bài tập đọc học sinh được làm quen với ngôn ngữ văn học, các nhân vật trong các bài tập đọc, các thông điệp mà nội dung bài học cần thông báo Tập đọc giúp các em phát triển kỹ năng nghe, đọc, nói, viết. Nó là i uđ ề ki nệ để cho h cọ sinh có khả n ngă tự h c vàọ tinh th nầ h c t p su tọ ậ ố c i. Phânả đờ môn T pậ cđọ còn trau d iồ cho h cọ sinh ki nế th cứ Ti ngế Vi t,ệ ki n th c v nế ứ ă h c, ki nọ ế th cứ iđờ s ngố giáo d cụ tình c m,ả th mẩ m .ĩ T pậ cđọ là môn kh iở u, ng th iđầ đồ ờ c ng làũ công cụ h cọ t pậ không chỉ trong nhà tr ngườ mà còn trong cu cộ s ngố nói chung. c còn Đọ bồi dưỡng các em lòng yêu cái thiện, cái đẹp và giúp các em nhận thức đúng đắn về thế giới xung quanh, về cuộc sống của con người và xã hội. Qua đó giáo dục cho các em tình yêu dân tộc, yêu quê hương đất nước. Mặt khác, khi đọc đúng sẽ giúp cho người khác hiểu bài các em đã hoặc đang đọc. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài “ Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A, năm học 2013-2014 ”. Giải pháp của tôi: Cho học sinh đọc khoảng vài câu văn trên lớp, các em luyện đọc theo nhóm cả lớp lắng nghe và sửa sai cho bạn. Khi các bạn trong nhóm, trong lớp phát hiện lỗi sai và giúp học sinh đó tự sửa và tự đọc lại không sai nữa là được. Nghiên cứu đề tài này được tiến hành trên hai nhóm tương đương ở hai lớp 2 Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây. Lớp 2A là nhóm thực nghiệm, lớp 2B là nhóm đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện biện pháp tích cực khi dạy bài “ Quả tim Khỉ”. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng tốt đến chất lượng học tập của học sinh. Lớp thực nghiệm đã có khả năng đọc tốt hơn lớp đối chứng. Kết quả kiểm tra cho thấy không có học sinh Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây 1 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 nào bị điểm dưới trung bình, các em đọc rõ ràng, mạch lạc, ngắt nghỉ đúng và kết quả kiểm chứng Test cho thấy P < 0,29 có nghĩa là đã có sự khác biệt lớn giữa kết quả của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Kết quả đó đã chứng minh rằng: để đạt được yêu cầu này giáo viên cần sử dụng linh hoạt các biện pháp, hình thức tổ chức cho học sinh luyện đọc. II. GIỚI THIỆU: 1. Hiện trạng: Thực tế hiện nay ở Trường tiểu học cho thấy kỹ năng đọc của học sinh lớp hai còn hạn chế, ngay cả giáo viên chưa tìm ra phương pháp để nâng cao kết quả giờ đọc. Việc dạy của giáo viên vẫn bám vào phương pháp dạy rập khuôn, có hướng dẫn học sinh theo phương pháp mới cũng là đọc cá nhân, đọc theo nhóm, nhưng giáo viên hầu hết không kiểm soát được tốc độ đọc, cách đọc của học sinh, không sửa sai . Đây là nguyên nhân làm cho học sinh hoạt động không tích cực, sinh ra nhàm chán khi học tập đọc . * Về Tài liệu hướng dẫn học Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 2 ( gồm 4 tập: tập 1A, 1B, 2A, 2B ) gồm có 35 cụm bài, mỗi cụm bài có 3 bài A, B, C, học trong một tuần. * Về giáo viên và học sinh. * Học sinh: - Lứa tuổi còn nhỏ, ý thức học tập chưa cao, sự phát triển tư duy không đồng đều việc học còn nhiều hạn chế đọc còn yếu ( phát âm chưa chuẩn, chưa biết ngắt hơi, nghỉ hơi, chưa biết nhấn giọng, chưa đọc được diễn cảm.) - Còn ảnh hưởng phương ngữ địa phương. * Giáo viên - Thực tế hiện nay ở trường tiểu học cho thấy các năng nói, viết, nghe, đọc, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp của học sinh lớp Hai còn nhiều hạn chế chưa được nâng cao, một số giáo viên kỹ năng đọc chưa tốt, chưa chú trọng đến việc luyện đọc, cho phần luyện là dễ, thực ra đây là phần khó nhất, phần trọng tâm của tiết học, nên giáo viên chưa phát huy hết tính tích cực, sáng tạo của học sinh - Mặt khác giáo viên chưa chú ý đến tốc độ đọc của các em, chưa quan tâm đến từng đối tượng học sinh nhất là những tiết có người dự giờ sợ tốc độ đọc của các em còn chậm, còn sai nhiều, sửa sai mất thời gian, nên giáo viên bỏ qua đối tượng này, vô tình làm cho các em thụ động và mặc cảm không hứng thú trong học tập, chưa khuyến khích cá nhân tự học, học theo cặp và nhóm, còn giới hạn trong sách chưa mở rộng ra ngoài cuộc sống. * Kết quả điều tra thực trạng. Qua khảo sát thực trạng dạy và học tập đọc ở lớp 2 cho thấy kỹ năng đọc chưa tốt, chưa chú ý sửa sai cho học sinh, chưa theo dõi tốc độ đọc của học sinh, chưa kiểm soát hết được việc đọc của học sinh. * Thay đổi hiện trạng trên, tôi vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào hoạt động học tập của học sinh, học sinh được coi là trung tâm của quá trình dạy học, giáo viên có vai trò hỗ trợ hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập để các em phát triển, từ đó Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây 2 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 các em sẽ nâng cao về năng lực đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm và hoạt động học tập không chỉ giới hank ở sách mà còn mở rộng ra thực tế cuộc sống của chính học sinh ở cộng đồng. 2. Giải pháp thay thế: * Trong quá trình dạy giáo viên bao giờ cũng mong muốn làm sao học sinh tham gia vào hoạt động học tập một cách tích cực, sau giờ học đem lại chất lượng cao, chính vì vậy mà giáo viên phải nắm vững Chương trình môn Tiếng việt lớp 2, để nâng cao năng đọc cho học sinh, phải chú ý đến việc rèn đọc đúng cho từng đối tượng học sinh để các em học tốt môn Tiếng Việt nói riêng và các môn học khác nói chung. Để đạt yêu cầu này giáo viên cần sử dụng linh hoạt các biện pháp, hình thức tổ chức cho học sinh luyện đọc như sau: 2.1. Rèn năng đọc từ ngữ và lời giải nghĩa: Luyện đọc đúng các từ ngữ mới trong bài và biết giải nghĩa của những từ này tạo cơ sở cho việc hiểu nội dung bài đọc. Hoạt động đọc từ được tổ chức linh hoạt. Có bài từng cá nhân học sinh đọc từ mới, có bài đọc từ mới theo cặp, có bài học sinh đọc từ mới trong sự tương tác với bạn trong lớp có sự chỉ dẫn của giáo viên, qua mỗi hoạt động giáo viên kiểm tra uốn nắn sửa sai. Ví dụ : Hoạt động cơ bản, bài 11A Đọc từ và lời giải nghĩa từ: (cá nhân đọc) - Đầm ấm : ( cảnh mọi người trong nhà) gần gũi, thương yêu nhau. - Màu nhiệm : có phép lạ tài tình 2.2. Rèn đọc các từ có nguy cơ đọc sai: Luyện cho học sinh đọc đúng những từ các em dễ đọc sai do ảnh hưởng của phát âm tiếng địa phương, do lẫn lộn trong phát âm một vài âm nào đó hoặc do học sinh còn ngọng. Học sinh nghe giáo viên đọc mẫu rồi đọc theo, nếu còn có lỗi, giáo viên sẽ sửa và đọc mẫu lại. Sau đó học sinh đọc các từ trong nhóm có sự giúp đỡ của bạn trong nhóm, giáo viên đến từng nhóm kiểm tra uốn nắn cho từng cá nhân (nếu còn đọc sai). Giáo viên phải biết được những từ ngữ lớp mình thường đọc sai mà chưa được nêu trong sách, để luyện các em đọc đúng những từ ngữ đó. Ví dụ : Hoạt động cơ bản. bài 11C Đọc các từ ngữ dưới đây : - lẫm chẫm, hoa nở, sai lúc lỉu, xôi nếp hương. - trồng cây, trước sân, chín vàng, xoài tượng - xoài cát, trảy ( học sinh thường đọc sai) 2.3. Rèn đọc câu dài, câu cần tách ý : Luyện cho học sinh biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu hai chấm trong mỗi câu; biết ngắt hơi sau những cụm từ trong câu dài mà thiếu dấu tách ý ở giữa câu. Ở hoạt động này giáo viên tổ chức học sinh tương tác toàn lớp, nghe giáo viên đọc mẫu và nhìn giáo viên chỉ trên bảng phụ các dấu hướng dẫn ngắt hơi rồi học sinh đọc theo Vi dụ: Hoạt động cơ bản. bài 14A Nghe thầy cô đọc mẫu và đọc theo: Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây 3 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 Một hôm, / ông đặt một bó đũa/ và một túi tiền trên bàn, /rồi gọi các con. / cả trai, / gái, / dâu, / rể lại và bảo : // - Ai bẻ gãy được được bó đũa này / thì cha thưởng cho tíu tiền. // - Người cha / bèn cở bó đũa ra, / rồi thong thả / bẻ gãy từng chiếc / một cách dễ dàng. // Giáo viên theo dõi uốn nắn kết hợp sửa lỗi phát âm, luyện đọc đúng từ ngữ. Lắng nghe học sinh đọc, để cảm nhận được ưu điểm hay hạn chế về kỹ năng đọc của học sinh để từ đó có biện pháp động viên hay giúp đỡ kịp thời. Được đọc và nghe bạn đọc từng câu bằng trực giác học sinh còn nhận thức được đơn vị nhỏ nhất của lời nói là câu và câu diễn đạt trọn ý, từ đó học sinh sẽ đọc tốt câu dài, câu cần tách ý và học tốt các môn học khác. 2.4. Rèn năng đọc đoạn: Luyện cho các em đọc trơn cả đoạn văn, biết ngắt nghỉ hợp lý ở từng câu, biết ngắt nghỉ hơi ở cuối mỗi câu. Mỗi học sinh trong nhóm được đọc một đoạn, học sinh trong nhóm nối tiếp nhau đọc hết các đoạn trong bài. Mỗi em có thể đọc 2-3 lần và đọc 2-3 đoạn khác nhau của bài. Sau khi từng học sinh đọc, các bạn trong nhóm đánh giá việc đọc đoạn của bạn bằng lời nhận xét về độ to của giọng đọc, về độ chính xác trong đọc từ, đọc câu, về tốc độ đọc, … Sau đó, giáo viên đến kiểm tra việc đọc của từng em trong nhóm, có nhận xét về cách ngắt nghỉ, cách ngắt nhịp thơ, đọc đúng ngữ điệu câu và biết phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật ( nếu có ), để học sinh điều chỉnh về cách đọc của mình, đánh giá bằng những lời khen ngợi, động viên để học sinh có hứng thú trong học tập. Ví dụ: Hoạt động cơ bản, bài 14A 5. Đọc trong nhóm. Mỗi bạn đọc 1 đoạn, nối tiếp nhau đến hết bài. 2.5. Rèn năng đọc bài ngắn: Luyện cho học sinh đọc trơn cả bài, biết ngắt hơi hợp lí ở mỗi câu, biết nghỉ hơi ở cuối mỗi câu, nhận ra tính chỉnh thể của bài. Vi dụ: Hoạt động cơ bản, bài 14C 2. Thay nhau đọc tin nhắn : Mỗi em đọc một tin nhắn Sau đó, giáo viên đến kiểm tra việc đọc bài của từng em trong nhóm, có nhận xét đánh giá về khả năng đọc bài của học sinh. 3. Vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu này nhằm năng cao hiệu quả của việc rèn đọc cho tất cả các đối tượng học sinh. Trong nghiên cứu tôi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi : Việc rèn đọc theo hướng tích cực có thu hút được tất cả các đối tượng học sinh không ? có nâng cao khả năng đọc của các em không ? 4. Giả thuyết nghiên cứu: - Thu hút được hầu hết học sinh tự giác, tích cực tham gia trong việc rèn năng đọc ở các bài Tập đọc. Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây 4 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 - Việc rèn năng đọc của học sinh sẽ có hiệu quả, qua đó sẽ làm cho khả năng đọc của các em từng bước được nâng cao. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Khách thể nghiên cứu: Để tiến hành nghiên cứu tôi lựa chọn học sinh 2 lớp của khối Hai. Vì đối tượng học sinh của lớp 2 đã quen việc luyện đọc ở trên lớp. Tôi nắm bắt được lực học, khả năng tiếp thu bài và thái độ học tập cũng như ý thức của các em một cách rõ ràng, chính xác, cụ thể . Để tiến hành nghiên cứu tôi đã chọn 2 lớp là 2A và 2B các em tương đương nhau về học lực giới tính hạnh kiểm. Cụ thể như sau: Bảng 1: Giới tính, học lực của học sinh 2 lớp 2A và 2B trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây Lớp Số học sinh Điểm kiểm khảo sát đầu năm môn Tiếng Việt Tổng số Nam Nữ Giỏi Khá TB Yếu 2A 16 8 8 4 6 4 2 2B 17 8 9 5 6 4 2 - Về ý thức học tập, tất cả các em ở hai lớp đều tích cực, chủ động, hăng hái học tập. - Về thành tích học tập năm trước, hai lớp tương đương nhau về điểm số của các môn học 2. Thiết kế nghiên cứu: Để tiến hành nghiên cứu, tôi chọn một bài tập đọc “ Bà cháu" để kiểm tra trước tác động . Tôi đã xây dựng phiếu trắc nghiệm về những lỗi học sinh hay mắc như sau: Phiếu điều tra học tập Họ và tên: …………………… L pớ : …………. Bài cđọ : BÀ CHÁU 1. Câu h i:ỏ a. Em có thích c các bàiđọ T pậ c không?đọ b. c úngĐọ đ giúp em nh ngữ gì ? c. Em thích c bàiđọ v n xuôi hayă thơ ? Vì sao? 2. Bài t pậ Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây 5 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 a. Em hãy cđọ các từ sau: - giàu sang, sung s ng, màu nhi m, hi n lên, móm mémướ ệ ệ - ngày x a, rau cháo, m hoa, châu báu, òa khóc ư đơ b. Em hãy ng tắ gi ngọ (b ngằ d uấ /), nh nấ gi ngọ (b ngằ dâú g chạ chân), cđọ di nễ c mả o n v nđ ạ ă sau: Ngày x a, làng kia, có hai em bé v i bà. Ba bà cháu rau cháo nuôi ư ở ở ớ nhau, tuy v t v nh ng c nh nhà lúc nào c ng m m. M t hôm, có cô tiên i qua cho ấ ả ư ả ũ đầ ấ ộ đ m t h t ào và d n : “Khi bà m t, gieo h t ào này bên m , các cháu s giàu sang, sung ộ ạ đ ặ ấ ạ đ ộ ẽ s ng.”ướ Sau khi h cọ sinh làm bài vào phi uế i uđề tra tôi ãđ thu l iạ ch m,ấ t ngổ h pợ k tế quả cụ thể như sau: L PỚ S sĩ ố Luy n phát âmệ Ng t gi ngắ ọ Nh n gi ngấ ọ c di n c mĐọ ễ ả úngĐ Ch a úngư đ úngĐ Ch a úngư đ úngĐ Ch a úngư đ úngĐ Ch a úngư đ 2A SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 16 2B 17 K tế quả tr cắ nghi mệ cho th yấ số h cọ sinh m cắ l iỗ phát âm, cđọ ng tắ gi ng,ọ nh nấ gi ngọ và cđọ di nễ c mả còn khá nhi u, nguyênề nhân d nẫ nđế tình tr ngạ cđọ ch aư t tố c aủ h c sinhọ là: a. H nạ chế về tài li uệ d yạ T pậ c:đọ Hệ th ngố v nă b nả ch aư m uẫ m c,ự ch aư có nhi uề l iợ thế d yđể ạ c úng,đọ đ c đọ ng tắ gi ng,ọ nh nấ gi ngọ và c di nđọ ễ c m.ả b. N iộ dung kh oả sát h nạ chế h ngướ d nẫ tìm hi uể bài là n iơ thể hi nệ khá rõ h ngướ khai thác n iộ dung và ph ngươ pháp d yạ h cọ ở trên l pớ nh ngư v nẫ t nồ t iạ nh ngữ nh cượ i mđể sau: Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây 6 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 - Câu h iỏ và bài t pậ chỉ yêu c uầ h cọ sinh m tộ ph ngươ th cứ hành ngđộ duy nh tấ : dùng l i.ờ i uĐề này có nhi uề h nạ ch ,ế số l ngượ h cọ sinh làm vi cệ trên l pớ không cđượ nhi uề b iở m tộ ng iướ nói ph iả có ng iườ nghe, không thể h cọ sinh cùng nói. âyĐ là nguyên nhân làm cho số l ngươ h cọ sinh ho tạ ngđộ tích c cự trong giờ T pậ cđọ ít h nơ giờ T n.ố - Các câu h iỏ và bài t pậ trong sách giáo khoa chủ y uế yêu c uầ h cọ sinh tái hi nệ l iạ các chi ti tế c aủ bài ít câu h iỏ h cọ sinh suy lu n.ậ Nhi uề câu h iỏ bài t pậ mang tính áp tđặ vì chúng ta nêu ra các b cướ tr cướ cách hi uể h cọ sinh chỉ còn là ng iườ nêu ra cho nh ngữ nh nậ xét này. Sau khi h cọ sinh làm bài vào phi uế i uđề tra tôi ãđ thu l iạ ch m,ấ t ngổ h pợ k tế quả cụ thể tr cướ th cự nghi mệ như sau: Bảng 2: Kết quả kiểm tra trước tác động: Nhóm Thực nghiệm Nhóm Đối chứng Kết quả cho thấy P = 0,4 > 0,05 vì vậy có thể kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương nhau. 3. Quy trình nghiên cứu: Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây 7 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 * Chuẩn bị của giáo viên: + Lớp 2A (lớp đối chứng ) do cô Nhung dạy, thiết kế bài dạy bình thường theo cách của cô Nhung. + Lớp 2B ( lớp thực nghiệm) do tôi dạy: Thiết kế bài học, có sử dụng biện pháp rèn năng học tốt Tập làm văn được lựa chọn, tham khảo, dự giờ đúc kết những kinh nghiệm hay từ các đồng nghiệp và sự sáng tạo của bản thân. * Tiến hành dạy thực nghiệm: Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân thủ theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan. Cụ thể như sau: Thứ /ngày Môn/Lớp Tiết /Tuần Tên bài dạy Sáu 25/1/2013 Tập làm văn Tuần 21 Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim Sáu 01/2/2013 Tập làm văn Tuần 22 Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim Sáu 22/2/2013 Tập làm văn Tuần 23 Đáp lời khẳng định. Viết nội quy Sáu 01/3/2013 Tập làm văn Tuần 24 Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi Sáu 08/3/2013 Tập làm văn Tuần 25 Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi 4. Đo lường và thu thập dữ liệu: a) Công cụ đo: - Bài kiểm tra trước khi tác động, là bài Tập làm văn tuần 20 “ Tả ngắn về bốn mùa ”: thang điểm 10 (nội dung bài kiểm tra trình bày ở phần phụ lục). - Bài kiểm tra sau khi tác động, là sau khi học xong bài tuần 25 ( Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi) + Sau khi thực hiện dạy xong các bài học trên, tôi tiến hành kiểm tra, bài kiểm tra theo qui định chuẩn: mỗi bài kiểm tra gồm 10 câu hỏi, học sinh làm bài trên phiếu học tập, ( nội dung bài kiểm tra trình bày ở phần phụ lục). Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây 8 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 + Kiểm tra xong, tôi thực hiện việc chấm bài (kết quả kiểm tra được trình bày ở phần phụ lục) b) Phương pháp kiểm chứng độ tin cậy: + Chia đôi dữ liệu : Dữ liệu được chia đôi theo câu hỏi chẵn lẻ và tính tổng điểm của chúng , sau đó sử dụng công thức Spearman – Brown : r SB = 2*r hh /(1+r hh ). Kết quả thu được nếu : r SB ≥ 0,7 thì dữ liệu đáng tin cậy , còn nhỏ hơn thì không đáng tin cậy . Trong đó r SB : độ tin cậy r hh : độ tương quan chẵn lẻ Bảng 4 kết quả kiểm chứng độ tin cậy lớp 2A Từ kết quả r SB = 0.879 ≥ 0,7 nên dữ liệu đáng tin cậy Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây 9 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 Bảng 5 kết quả kiểm chứng độ tin cậy lớp 2B Từ kết quả r SB = 0.829 ≥ 0,7 nên dữ liệu đáng tin cậy IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU : 1 Vai trò ý nghĩa của phân tích dữ liệu : Dữ liệu thu thập được cần phải được phân tích , đánh giá và xử lý mới có tác dụng và ý nghĩa đối với hoạt động nghiên cứu . Nhờ phân tích dữ liệu chúng ta mới thấy được thông điệp mà dữ liệu đem lại và qua đó mới có những biện pháp , giải pháp đúng cho nội dung nghiên cứu . 2 . cách phân tích dữ liệu: Dữ liệu sau khi được số hóa ta sử dụng phần mềm excel để tính Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây 10 [...].. .Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 Bảng 6 Phân tích dữ liệu của lớp 2A Bảng 7 Lê Thị Xuân Tuyết Phân tích dữ liệu của lớp 2B 11 Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 3 So sánh dữ liệu: + Kết quả của 2 nhóm la... Bảng 7 Lê Thị Xuân Tuyết So sánh kết quả của 2 nhóm 2A và 2B 12 Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 Theo kết quả, ta thấy giá trị p < 0,05 điều này chứng tỏ dữ liệu mà ta thu thập được là có giá trị , có ý nghĩa Hay nói một cách khác là kết quả dữ liệu (số liệu) thu thập được không bị tác động của ngẫu nhiên và nó có giá trị đối... dung bài học XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN Hòa Tân Tây, ngày 20 tháng 5 năm 2013 Tác giả Leâ Thò Xuaân Tuyeát Lê Thị Xuân Tuyết 13 Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 Lê Thị Xuân Tuyết 14 Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây ... trau dồi kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Đối với giáo viên: Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, biết khai thác được sở thích của học sinh mà có biện pháp dạy học tốt hơn Với kết quả của đề tài này, tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp cùng quan tâm, chia sẻ ứng dụng vào dạy Tập làm văn Để tiết học nhẹ nhàng, hiệu quả, nâng cao chất lượng học tập, rèn được năng nói, viết, nghe, đọc, năng giao... Kết luận: Để rèn được năng học tốt phân môn Tập làm văn, giáo viên phải nắm chắc đối tượng học sinh để có những biện pháp dạy học đạt kết quả cao nhất nhằm phát huy hết tính tích cực trong học tập, tổ chức điều khiển khéo léo gây bầu không khí sôi nổi kích thích hứng thú học tập và nâng cao ý thức tự giác, nắm vững kiến thức đã học, các em có khả năng diễn đạt các vấn đề trong đời sống hàng ngày,... các em có khả năng diễn đạt các vấn đề trong đời sống hàng ngày, tăng hiệu quả giao tiếp, giúp các em vững vàng tự tin trong cuộc sống, nên vận dụng các giải pháp này vào giảng dạy Tập làm văn cho học sinh lớp 2B, ở trường Tiểu học số 1 Hòa Tân Tây đã nâng cao kết quả học tập một cách rõ rệt 2) Khuyến nghị: Đối với lãnh đạo của ngành, cấp quản lý cung cấp đồ dùng tranh ảnh phục vụ dạy học Tập làm văn . sĩ ố Luy n phát âmệ Ng t gi ngắ ọ Nh n gi ngấ ọ c di n c mĐọ ễ ả úng Ch a úng đ úng Ch a úng đ úng Ch a úng đ úng Ch a úng đ 2A SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 16 2B 17 K tế. Tây 1 Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc úng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013 -2014 nào bị điểm dưới trung bình, các em đọc rõ ràng, mạch lạc, ngắt nghỉ úng và kết quả kiểm chứng Test cho thấy. học số 2 Hòa Mỹ Tây 2 Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc úng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013 -2014 các em sẽ nâng cao về năng lực đọc úng, đọc hay, đọc diễn cảm và hoạt động học tập không chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG, Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG, Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn