TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

26 1,889 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2014, 21:40

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNGVÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHUC GVHD :LÊ NGỌC TUẤN SVTH: HUỲNH HỒNG ÂN MSSV: 09510301928 LỚP: XD09A2 TP HCM ngày 15 tháng 6 năm 2010 PHẦN I : BÁO CÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 1/Vấn đề môi trường-thách thức cua toan cầu: Sau hơn 30 năm kể từ Hội nghị đầu tiên về môi trường của thế giới (Stockholm 1972) đến nay, cộng đồng thế giới đã có nhiều nỗ lực để đưa vấn đề môi trường vào các chương trình nghị sự ở cấp quốc tế quốc gia. Tuy vậy hiện trạng môi trường toàn cầu được cải thiện không đáng kể. Môi trường chưa được lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Dân số toàn cầu tăng nhanh, sự nghèo đói, sự khai thác, tiêu thụ quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự phát thải quá mức "khí nhà kính" v.v là những vấn đề bức xúc có tính phổ biến trên toàn cầu. Trong "tuyên bố Johannesburg về phát triển bền vững" năm 2002 của liên hợp quốc đã khẳng định về những thách thức mà nhân loại đang sẽ phải đối mặt có nguy cơ toàn cầu là: " Môi trường toàn cầu tiếp tục trở nên tồi tệ. Suy giảm đa dạng sinh học tiếp diễn, trữ lượng cá tiếp tục giảm sút, sa mạc hoá cướp đi ngày càng nhiều đất đai màu mỡ, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã hiển hiện rõ ràng. Thiên tai ngày càng nhiều ngày càng khốc liệt. Các nước đang phát triển trở nên dễ bị tổn hại hơn. Ô nhiễm không khí, nước biển tiếp tục lấy đi cuộc sống thanh bình của hàng triệu người." 2/Th ực trạng môi trường ở Việt Nam : . Sự biến đổi khí hậu. Từ thực tế về diễn biến của thời tiết khí hậu ở nước ta trong những năm vừa qua cho thấy tính chất biến đổi rất phức tạp, thất thường. Diễn biến nhiệt độ đang có xu thế tăng lên với đặc điểm là giá trị phân hoá mạnh theo cả không gian thời gian. So sánh với biến đổi khí hậu toàn cầu cho thấy trong khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng khoảng 0,7% sau gần 150 năm (1854-2000) thì nhiệt độ trung bình năm của Hà nội đã tăng khoảng 0,75% sau 42 năm (1960 - 2001). Lượng mưa phân bố không đều, nhiều vùng lượng mưa tập trung khá lớn dẫn đến lũ lụt. Một số nơi như vùng Tây nguyên, vùng Bắc trung bộ thiếu mưa nghiêm trọng dẫn đến hạn hán. Nhìn chung, trong 30 năm gần đây lượng mưa ở miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ, ngược lại lượng mưa ở miền Trung miền Nam có xu hướng tăng. Bão, lũ, lụt diễn biến phức tạp, thường xuất hiện sớm với cường độ mạnh. Từ những đánh giá trên cho thấy xu hướng biến đổi khí hậu ở Việt nam theo chiều hướng xấu. . Môi trường không khí. Không khí chịu tác động mạnh mẽ của quá trình công nghiệp hoá đô thị hoá, thực tế cho thấy chất lượng không khí ở đô thị các khu công nghiệp ở Việt nam trong những năm gần đây có sự thay đôỉ không đáng kể. Điều đáng chú ý nhất đối với môi trường không khí là ô nhiễm bụi có tính điển hình phổ biến ở khắp mọi nơi. Hầu hết các đô thị ở nước ta đều bị ô nhiễm bụi, nhiều nơi bị ô nhiễm bụi trầm trọng tới mức báo động. Nồng độ bụi trung bình ở hầu hết các đô thị đều vượt TCCP từ 2-3 lần, cá biệt có nơi vượt TCCP tới 5-7 lần. Nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm bụi là do thi công xây dựng mới sửa chữa nhà cửa, đường sá, cống rãnh, hạ tầng kỹ thuật đô thị xảy ra thường xuyên không quản lý tốt. Nhìn chung, môi trường không khí ở Việt nam chưa bị ô nhiễm bởi các khí độc hại như SO2, NO2, CO. Tuy nhiên ở một số nút giao thông lớn, nồng độ chì khí CO đã xấp xỉ hoặc vượt trị số TCCP. Kể từ sau khi triển khai sử dụng xăng không pha chì, số liệu quan trắc 6 tháng đầu năm 2002 cho thấy hàm lượng chì trong không khí đã giảm 40- 50% so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng không khí ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa nhìn chung còn rất tốt, nhiều nơi môi trường trong lành, phù hợp với mục đích an dưỡng, du lịch nghỉ ngơi . Môi trường đất. Thoái hoá đất là xu thế phổ biến từ đồng bằng đến trung du miền núi. Thực tế cho thấy các loại đất bị thoái hoá chiếm hơn 50% diện tích tự nhiên của cả nước. Các loại hình thoái hoá đất chủ yếu là xói mòn, rửa trôi, đất có độ phì nhiêu thấp mất cần bằng dinh dưỡng, thoái hoá hữu cơ, khô hạn sa mạc hoá, ngập úng, ngập lũ, đất trượt, sạt lở đất, mặn hoá, phèn hoá, đất mất khả năng sản xuất. Đất có độ dốc lớn đất trống đồi núi trọc, đặc biệt là vùng Tây nguyên vùng Tây Bắc, đất dễ bị xói mòn khi có mưa lớn. Nhiễm phèn nhiễm mặn đã xảy ra nghiêm trọng ở vùng đồng bằng sông Cửu long. Sự thoái hoá đất là nguyên nhân dẫn đến năng suất cây trồng giảm. Nhiều vùng có nguy cơ hoang mạc hoá, đất cằn cỗi không thể canh tác được sẽ dẫn đến giảm tỷ lệ đất nông nghiệp trên đầu người. việc sử dụng các hoá chất trong nông nghiệp như phân hoá học thuốc trừ sâu tuy còn thấp nhưng không đúng kỹ thuật, là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường cục bộ ở một số địa phương xu hướng ngày càng gia tăng. . Môi trường nước. ở nước ta do áp lực của gia tăng dân số cùng với tốc độ của công nghiệp hoá đô thị hoá nhanh là nguyên nhân cơ bản gây nên áp lực đối với môi trường nước. Hầu hết nước thải sinh hoạt (bao gồm cả nước thải bệnh viện) ở các đô thị 90% nước thải từ các cơ sở công nghiệp cũ chưa được xử lý, xả trực tiếp vào kênh, mương, sông, hồ, gây ra ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường nước ở một số địa phương. Nhiều chỉ tiêu như BOD5, COD, NH4, tổng N, tổng P cao hơn tiêu chuẩn cho phép đối với nguồn nước loại A từ 2-3 lần. Đánh giá tổng hợp môi trường nước ở nước ta cho thấy, chất lượng nước của 9 lưu vực sông chính còn tốt, điều đáng lưu ý là ở các vùng hạ lưu phần lớn đã bị ô nhiễm,có nơi đã bị ô nhiễm trầm trọng, như sông Cỗu, sông Cấm, sông Tam bạc ở phía Bắc, sông Thị vải, sông Đồng nai ở miền Nam. Chất lượng nước các sông ở miền Trung, nói chung còn tốt hơn các sông ở miền Bắc miền Nam. Hiện nay tỷ lệ số dân được sử dụng nước hợp vệ sinh vào khoảng 53%, tỷ lệ này ở thành thị trung bình là 60-70%, ở nông thôn trung bình là 30-40%.Nước biển ven bờ đã bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm. Hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, kim loại nặng, hoá chất bảo vệ thực vật ở một số nơi đã vượt tiêu chuẩn cho phép. Hàm lượng dầu ở một số vùng biển vượt quá tiêu chuẩn đang có xu hướng tăng lên. Nước ngầm ở một số đô thị lớn đang có xu hướng cạn kiệt dần về lượng, có dấu hiệu ô nhiễm suy giảm về chất. Những năm gần đây đã xảy ra hiện tượng suy giảm mực nước ngầm vào mùa hè ở Tây nguyên các tỉnh miền núi phía Bắc. Do áp lực nước ngầm giảm gây ra xâm nhập mặn tăng lên ở nhièu vùng đất ven biển. . Hiện trạng về rừng đa dạng sinh học. Việt nam hiện có khoảng 11,3 triệu ha rừng, trong đó 9,7 triệu ha rừng tự nhiên 1,6 triệu ha rừng trồng. Từ năm 1990 đến nay, độ che phủ rừng tăng lên đáng kể, từ 27,2% năm 1990 lên 33,2% năm 2001. Tuy nhiên chất lượng rừng chưa được cải thiện tiếp tục bị xuống cấp, rừng tự nhiên đầu nguồn rừng ngập mặn vẫn bị tàn phá nghiêm trọng do áp lực của phát triển kinh tế. Hiện tại rừng giầu, kín nguyên sinh chỉ còn chiếm khoảng 13% trong khi rừng nghèo rừng tái sinh chiếm tới 55% tổng diện tích rừng. Điều này giải thích vì sao chính phủ Việt nam đã chuyển chương trình 327 trước đây sang chương trình phủ xanh 5 triệu ha rừng hiện nay là cần thiết Việt nam có nhiều cảnh quan thiên nhiên các hệ sinh thái phong phú, có nhiều loài đặc hữu, có giá trị khoa học kinh tế lớn, chúng ta được xếp là một trong 10 quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới. Những năm gần đây đa dạng sinh học đã bị suy giảm vì những nguyên nhân chủ yếu như: Sự thu hẹp mất dần nơi cư trú của các giống loài do cháy rừng, một phần đất đai chuyển đổi mục đích sử dụng, do khai thác đánh bắt không hợp lý, do ô nhiễm môi trường, do tình trạng buôn bán trái phép động thực vật quý hiếm. Trong 5 thập kỷ qua đã mất 80% diện tích rừng ngập mặn, chủ yếu là do phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản. Khoảng 96% các rạn san hô đang bị đe doạ nghiêm trọng. Nhằm bảo tồn đa dạng sinh học của quốc gia, Nhà nước đã đẩy mạnh phát triển hệ thống các khu rừng đặc dụng, hiện có 17 vườn quốc gia, 58 khu bảo tồn thiên nhiên 18 khu bảo vệ cảnh quan đã được quy hoạch chính thức. . Môi trường nông thôn. Xem xét về mức độ ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn có những vấn đề nổi lên như ô nhiễm do các điều kiện vệ sinh cơ sở hạ tầng kỹ thuật yếu kém. Việc sử dụng không hợp lý các loại hoá chất trong nông nghiệp (phân hoá học thuốc trừ sâu) đã đang làm cho môi trường nông thôn ô nhiễm suy thoái. Hiện nay ở nước ta có khoảng trên 1000 làng nghề. Việc phát triển tiểu thủ công nghiệp ở các làng nghề các cơ sở chế biến ở một số vùng nông thôn,do công nghệ sản xuất lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, phân tán xen kẽ trong dân hầu như không có thiết bị thu gom, xử lý chất thải, đã gây ra ô nhiễm môi trường nặng nề, đặc biệt nghiêm trọng là ở các làng nghề tái chế kim loại (tái chế chì, thép, đúc đồng), tái chế ni lông, sản xuất giấy,nhuộm, vàng mã, nung gạch, ngói, sành sứ v.v Đối với phần lớn các khu vực nông thôn, nước sinh hoạt vệ sinh là vấn đề cấp bách, điều kiện vệ sinh môi trường snông thôn chưa được cải thiện đáng kể, tỷ lệ số hộ có hố xí hợp vệ sinh chỉ đạt 28-30% số hộ ở nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh là 30-40%. . Môi trường đô thị khu công nghiệp. Nước ta hiện nay có 651 đô thị lớn nhỏ, trong đó có 4 thành phố trực thuộc trung ương, 20 thành phố trực thuộc tỉnh, 62 thị xã 565 thị trấn. Tỷ lệ dân đô thị trên tổng dân số năm 1986 là 19%; năm 1990 là 20%; năm 1999 là 23%; năm 2002 khoảng 25%; dự báo đến năm 2010 là 33% năm 2020 là 45%. Ô nhiễm môi trường đô thị ở nước ta nổi lên những vấn đề cơ bản sau đây, thứ nhất là ô nhiễm do chất thải rắn, tỷ lệ thu gom rác thải tính trung bình ở các đô thị mới đạt khoảng 60-70%, đặc biệt là chất thải nguy hại chưa được thu gom xử lý theo đúng quy định, thứ hai là bụi, khí thải, tiếng ồn do hoạt động giao thông vận tải nội thị mạng lưới sản xuất quy mô vừa nhỏ, cùng với hạ tầng kỹ thuật đô thị yếu kém là nguyên nhân làm cho điều kiện vệ sinh môi trường ở nhiều đô thị đang thực sự lâm vào tình trạng đáng báo động. Hệ thống cấp nước, thoát nước lạc hậu, xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu. Mức ô nhiễm về bụi ở nhiều nơi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, đặc biệt tại một số thành phố lớn như Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh nhiều đô thị khác nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép 5-7 lần. Do phát triển xây dựng đô thị không theo kịp với phát triển dân số đô thị, đã hình thành nhiều "xóm liều", "xóm bụi" trong đô thị, là nơi có điều kiện môi trường xấu nhất, có nhiều tệ nạn xã hội làm mất mỹ quan đô thị. Nước ta hiện nay có khoảng 70 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhưng chỉ khoảng 1/3 trong số đó đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật có khoảng 12 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. S. Môi trường xã hội. Do những năm vừa qua tăng trưởng kinh tế cao liên tục là một trong những nhân tố cơ bản thúc đẩy sản xuất, góp phần xoá đói, giảm nghéo, tạo nên môi trường xã hội ngày càng được cải thiện ổn định hơn. Tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, sự chênh lệch thu nhập giữa các nhóm dân cư giàu nghèo có xu hướng ngày càng mở rộng. Người nghèo còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản. Những thành tựu cơ bản của các chương trình xoá đói giảm nghèo còn thiếu tính bền vững, nguy cơ tái nghèo còn lớn. Những nguồn lực trong nước còn quá hạn hẹp, lao động thừa nhiều, tỷ lệ lao động được qua đào tạo còn rất thấp. Cùng với tiến trình mở cửa hội nhập, môi trường xã hội ở các đô thị, khu dân cư tập trung, đặc biệt là tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, gặp phải nhiều vấn đề bức xúc như thiếu nhà ở, thiếu điều kiện vệ sinh môi trường, các hiện tượng ma tuý, bạo lực có chiều hướng gia tăng, nhiều tệ nạn xã hội phát sinh nếu không có một sự quản lý chặt chẽ chính sách phù hợp cho các khu vực đó. . Những sự cố môi trường. Những năm gần đây sự cố môi trường xảy ra liên tục đã gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề. Tai biến thiên nhiên có xu hướng gia tăng , hiện tượng lũ quét, lụt bão, lốc, mưa đá, hạn hán, nứt dất, xói lở bờ sông, bờ biển trong thập niên vừa qua đã gây ra những thiệt hại to lớn về người, nàh cửa, tài sản, mùa màng ở nhiều nơi, tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra từ năm 1998 đến tháng 6 năm 2002 ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Xem xét các vụ cháy rừng từ những năm 1999 trở lại đây cho thấy những năm 1999, 2000, 2001 sự cố cháy rừng có chiều hướng giảm, nhưng năm 2002 lại có xu hướng tăng lên do ảnh hưởng của khí hậu khô nóng hoạt động thiếu ý thức của con người. Những sự cố do con người gây ra mà điển hình là các sự cố tràn dầu vẫn tiếp tục xảy ra chưa có sự ngăn chặn triệt để. Năm 1998 đã xác định được 6 vụ với tổng lượng dầu tràn là gần 13.000 tấn, năm 1999 xảy ra 10 vụ với tổng lượng dầu tràn là gần 8.000 tấn dầu, trong năm 2000, 2001 2002 mỗi năm xảy ra 1-3 vụ, với tổng lượng dầu tràn từ 24-800 tấn. Những hậu quả của chất độc hoá học do chiến tranh để lại còn hết sức nặng nề, hàng vạn trẻ em bị dị tật bẩm sinh, hàng triệu ha rừng bị suy thoái đến nay vẫn chưa phục hồi được. Những vụ ngộ độc thực phẩm có chiều hướng ngày càng gia tăng gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hàng vạn người. Tác động không nhỏ tới sức khoẻ lao động của người dân. + Những thách thức đối với môi trường của Việt nam trong thời gian tới. Những thách thức đang đặt ra cho bảo vệ quản lý môi trường ở việt nam trong thời gian tới, mà cụ thể là từ nay đến năm 2010 đã được xác định gồm những vấn đề cơ bản sau đây: . Thứ nhất đó là tình trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị bảo vệ môi trường thấp kém, lạc hậu, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, trong khi đó khả năng đầu tư cho môi trường của Nhà nước cũng như của các doanh nghiệp đều bị hạn chế . Thứ hai là sự gia tăng dân số, di dân tự do đói nghèo tiếp tục gây ra những áp lực lớn đối với tài nguyên môi trường. . Thứ ba là bảo vệ môi trường chưa được lồng ghép một cách hài hoà với phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, điều đó sẽ dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện ngăn ngừa ô nhiễm bảo đảm phát triển bền vững. . Thứ tư là nhận thức về môi trường phát triển bền vững chưa đầy đủ, ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội còn thấp. . Thứ năm là tổ chức năng lực quản lý môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. . Thứ sáu là những mặt trài của hội nhập quốc tế tự do hoá thương mại toàn cầu gây ra nhiều tác động phức tạp về mặt môi trường. . Thứ bảy là tác động của những vấn đề môi trường toàn cầu, môi trường khu vực ngày càng mạnh phức tạp hơn PHẦN II: MÔ TẢ DỰ ÁN 1/T ỔNG QUAN V Ề DỰ ÁN 1.1 Tên dự án DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BAO BÌ,NHỰA PE V À MỘT SỐ S ẢN PHẨM DÂN DỤNG KHÁC 1.2 Chủ dự án CTY TNHH SX XNK HỒNG ÂN 1.3 Vị trí của dự án Địa điểm thực hiện dự án: Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau. - Phía Đông giáp đất nông nghiệp nhà máy điện Diesel. - Phía Tây giáp đất nông nghiệp trạm trộn bêtông - Phía Nam giáp Quốc lộ 1A - Phía Bắc giáp đất nông nghiệp. 1.4 Nội dung cơ bản của dự án 1.4.1 Quy mô Xây dựng mới các phân xưởng sản xuất cơ sở hạ tầng trang thiết bị sản xuất bao bì may bảo hộ lao động. Dự án triển khai trên diện tích 9.894,0 m 2 133,9 m 2 sử dụng làm bến nhập xuất hàng hoá. 1.4.2 Các hạng mục công trình Các hạng mục công trình chính của dự án gồm: - Cải tạo nâng cấp nhà xưởng sản xuất, diện tích 1.894 m 2 - Xây dựng nhà xưởng tạo sóng, diện tích 453,6 m 2 - Xây dựng xưởng bảo hộ lao động, diện tích 212,5 m 2 - Xưởng sửa chữa 473 m 2 , xưởng hoá chất 306 m 2 1.4.3 Các công trình phụ trợ Khu hành chính 207,0 m 2 , cải tạo khu tập thể 262,0 m 2 , nhà bảo vệ, nhà xe, đường nội bộ, cải tạo xây mới hàng rào 203m, điện, nước, cây xanh… 1.4.4 Danh mục các thiết bị máy móc hoá chất sử dụng Các thiết bị máy móc mà chúng tôi sử dụng, được thể hiện ở bảng sau: TT DANH MỤC ĐVT SỐ LƯỢNG 1 Máy dợn sóng nền Bộ 1 2 Lò hơi 01 tấn Bộ 1 3 Máy in thùng 4 màu hệ Flexo Bộ 1 4 Máy cắt khe Bộ 1 5 Xe nâng giấy cuồng Chiếc 1 6 Máy dán thùng Cái 1 7 Máy cột dây Cái 1 8 Máy khắc chữ Cái 1 9 Máy chụp ảnh A1 Bộ 1 10 Phương tiện vận chuyển Chiếc 1 11 Máy thổi túi PE Bộ 1 12 Máy cắt lằn xả biên Bộ 1 13 Dây chuyền may đồ bảo hộ lao động Bộ 1 Dự án sử dụng các máy móc, thiết bị mới hoàn toàn; một số ít thiết bị đã qua sử dụng với tình trạng kỹ thuật 85% Các hoá chất sử dụng trong sản xuất không nhiều, gồm các dạng sau: TT Danh mục Ghi chú 1 Mực in Dạng lỏng 2 Bột Loại kết hợp với nước để tạo hồ dán 1.4.5 Mô tả dây chuyền sản xuất Sản xuất thùng carton: Tiếp nhận nguyên liệu (giấy) khâu dợn sóng Cắt Bế, in, Đóng dán Thành phẩm. Công suất: 6.607.055 thùng/năm Sản xuất túi PE: Tiếp nhận nguyên liệu (hạt PE) Công suất: tổng khối lượng túi PE là 336.960 kg/năm 7.789.824 hộp PE. Sản xuất bảo hộ lao động: Nguyên liệu (vải) cắt, vắt sổ, may, thùa phi, đươm nút sản phẩm. Công suất: 15.000 bộ/năm 1.5 Mục tiêu dự án Đầu tư mặt bằng trang bị máy móc thiết bị tạo ra sản phẩm bao bì; may bảo hộ lao động đáp ứng nhu cầu hiện nay hướng đến xuất khẩu. 1.6 Tiến độ thực hiện Khởi công hoàn thành trong năm 2010 2/: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN Pha kéo Ống tre gió Mẽ nhiệt Thành phẩm Cắt ép 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1 Địa hình - địa chất Địa hình khu vực Cà Mau tương đối bằng phẳng, đây là đặc trưng chung của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Qua tham khảo số liệu của các dự án xây dựng trong khu vực thành phố Cà Mau, độ cao trung bình dao động từ 0,1 ÷ 0.8m. Dựa trên kết quả khảo sát của Xí nghiệp khảo sát Thiết kế, địa chất khu vực thành phố Cà Mau có những điểm sau: - Đất có nguồn gốc sông biển hổn hợp, nền đất được cấu tạo bởi trầm tích có tuổi Holoxen trung thượng phía trên, phía dưới có nguồn gốc sông biển hỗn hợp tuổi Holoxen sớm. - Cấu tạo các lớp đất khu vực thành phố Cà Mau từ trên xuống gồm: + Lớp bùn sét có bề dày khoảng 17-18m, cường độ chịu tải R=0,5-1kg/cm 2 . + Kế dưới là lớp sét có bề dày chưa xác định, cường độ chịu tải R=3kg/cm 2 . 2.1.2 Nhiệt độ Theo số liệu thống kê, nhiệt độ trung bình tại khu vực Cà Mau hàng năm cao 27,6 0 C, biên độ dao động nhỏ hơn 3,4 0 C. Diễn biến nhiệt độ trong các năm gần đây như sau: Bảng 2.1: Diễn biến nhiệt độ các tháng trong những năm 2001-2005 (O 0 C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cả năm 2001 26,4 26,7 27,6 28,2 28,2 27,3 27,5 27,1 27,7 26,8 27,2 26,9 27,3 2002 26,5 26,8 27,9 29,2 28,6 27,6 28,6 27,6 27,9 27,2 26,7 26,8 27,6 2003 26,3 26,5 27,9 29,7 29,7 28,0 28,3 27,3 27,2 28,0 27,5 27,7 27,8 2004 26,3 26,1 28,3 29,7 28,6 28,5 27,2 28,0 27,3 27,0 27,7 26,1 27,6 2005 26,8 26,0 27,7 29,3 29,0 28,6 27,2 28,1 27,8 27,6 27.4 25,8 27,6 2.1.3 Độ ẩm Độ ẩm tương đối trung bình trong các năm gần đây cao 82% thường đạt cao nhất vào tháng 10 là 88%, thấp nhất vào tháng 3 là 73% Bảng 2.2: Diễn biến độ ẩm tương đối trung bình trong các năm 2001-2005 (%) Tháng Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cả năm 2001 80 79 78 80 84 86 84 85 84 88 83 82 83 2002 81 79 79 79 82 85 81 85 84 86 80 77 82 2003 74 75 74 73 76 84 83 86 86 83 84 81 80 2004 76 76 76 75 83 82 87 84 86 87 83 78 81 2005 78 79 77 75 80 82 87 84 83 85 82 84 81 2.1 4 Số giờ nắng Cà Mau nằm trong khu vực có số giờ nắng trung bình khá cao khoảng 2.324 giờ. Trong năm, tháng 03 có số giờ cao nhất đạt 276 giờ /tháng, tháng 07 có số giờ nắng thấp nhất 134 giờ/tháng Bảng 2.3: Số giờ nắng trong những năm gần đây Năm 2001 2002 2003 2004 2005 Số giờ nắng cả năm (giờ) 2.148,7 2.507,6 2.317,7 2.321,7 2.324,2 2.1.5 Lượng mưa Khu vực Cà Mau chịu ảnh hưởng của gió mùa nên lượng mưa hàng năm cao. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 với lượng mưa chiếm tới 91%, trong giai đoạn này cường độ cao nhất là 541mm (08/2002). Trong khi mùa khô từ tháng 11 đến tháng 05 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm 9%, cường độ thấp nhất 0,4 mm (04/2002). Bảng 2.4: Lượng mưa (mm) tại Cà Mau Năm Mùa mưa (05-11) Mùa khô (11-05) Cả năm Lượng mưa Tỉ lệ (%) Lượng mưa Tỉ lệ (%) 2001 2339 89 291 11 2630 2002 1989 83 408 13 2397 2003 2273 98 55 2 2328 2004 2426 97 65 3 2491 2005 2059 91 204 9 2263 2.1.6 Chế độ gió Trong năm có hai hướng gió chính, từ tháng 11 – 05 hướng gió Đông Bắc chiếm ưu thế, tốc độ trung bình 3,3 m/s, vận tốc tức thời đạt 28,0 m/s. Các tháng còn lại có hướng gió chính là Tây – Nam tốc độ trung bình 1,8 m/s giai đoạn này trùng với thời gian mưa nhiều trong năm, tháng 05 – 11. 2.1.7 Chế độ thủy văn Cà Mau với hệ thống sông ngòi chằng chịt có hai phía giáp biển (đông, tây). Đây là một lợi thế về mặt giao thông, thủy lợi…khu vực thực hiện dự án có Kinh sáng Cà Mau - Bạc Liêu. Chế độ thủy văn khu vực Cà Mau chịu ảnh hưởng của chế độ triều biển phía Đông, bán nhật triều. 2.2 Hiện trạng môi trường nền 2.2.1 Môi trường không khí a. Chất lượng không khí đánh giá chất lượng không khí xung quanh cho một khu vực đòi hỏi phải lấy mẫu, phân tích nhiều thông số trong khoảng thời gian nhất định. Trong điều kiện giới hạn chúng tôi lựa chọn một số thông số tiêu biểu như sau: [...]... nhỏ Một số tác động chỉ diễn ra trong thời gian thi công xây dựng 03 tháng Còn lại một số tác động do hoạt động sản xuất gây ra thì thời gian tác động kéo dài theo quá trình hoạt động của dự án trong trường hợp không áp dụng các biện pháp xử lý giảm thiểu tác động từ các nguồn 3.3 Đánh giá các tác động đến môi trường 3.3.1 Trong giai đoạn xây dựng, nâng cấp hạ tầng cơ sở a.Chất lượng không khí * Bụi:... cố môi trường có khả năng xảy ra Sự cố môi trường có thể xảy ra là do trữ dầu DO phục vụ sản xuất 3.2 Đối trượng quy mô tác động Dựa trên các nguồn gây tác động loại chất thải từ các nguồn này như đã trình bày ở phần trên Các đối tượng có thể tác động gồm: 3.2.1 Đối tượng tự nhiên bị tác động là các thành phần của môi trường vật lý - Môi trường không khí +Chất lượng không khí +Tiếng ồn -Môi trường. .. các vi trùng gây bệnh tả, lỵ, thương hàn,… phát triển PHẦN IV: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 4.1 Đối với các tác động xấu 4.1.1 Giải pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn xây dựng * Đối với khí thải từ các phương tiện cơ giới: Khí thải thải từ các phương tiện cơ giới tham gia xây dựng các xe chuyên chở nguyên vật liệu có chứa bụi, SOx, NOx, COx,... truyền của tiếng ồn Ngoài ra cây xanh có thể hấp thu một phần các chất khí gây ô nhiễm không khí Cây xanh được trồng xung quanh theo đường nội bộ trong khu vực dự án, diện tích cây xanh chiếm 12 – 15% diện tích dự án PHẦN V: CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Khi xây dựng dự án, các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên cũng như môi trường kinh tế - xã hội đã nêu ở chương 3 đề xuất. .. liệu gây ô nhiễm môi trường đất Tác nhân này làm thay đổi tính chất đất ảnh hưởng đến các hoạt động sống trong môi trường đất 3.3.2 Trong giai đoạn dự án hoạt động Khi dự án hoàn thành, các xưởng đi vào hoạt động các nguồn gây ảnh hưởng đến môi trường trong giai đoạn thi công giảm xuống thấp không còn ảnh hưởng Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất tiếp theo có thể gây ảnh hưởng đến môi trường bởi các... phát sinh từ hoạt động hàng ngày của các bộ công nhân viên làm việc trực tiếp, với số lượng 56 người ước tính 39,2 kg/ngày.đêm 3.1.3 Nguồn tác động khác -Hoạt động đóng cọc, xây dựng bến nhập xuất hàng hoá sẽ gây xáo trộn lớp bùn đáy mất tạm thời lớp bùn đáy Điều này làm mất nơi sống của hệ động vật đáy gây mất cân bằng tạm thời môi trường đáy Tác động này xảy ra ở mức nhỏ môi trường đáy sẽ ổn... THỰC HIỆN DỰ ÁN: 3.1 Nguồn gây tác động Các hoạt động từ khi xây dựng, nâng cấp hạ tầng cơ sở đến khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra một số tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh từ các nguồn sau 3.1.1 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn xây dựng Các nguồn thải trong giai đoạn diễn ra trong thời gian khoảng 03 tháng, với các nguồn thải tải lượng được nhận dạng như sau: a Các nguồn... dùng vào mục đích nuôi tôm Do tầng đất mặt nhiễm mặn theo mùa đã ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật trên cạn so với khu vực chuyên trồng lúa - Thủy sinh vật đáng kể là tôm nuôi ở các hộ gia đình, các loài thủy sản phát triển tự nhiên rất ít - Động vật chỉ là gia súc nhỏ gia cầm chăn nuôi ở quy mô nông hộ PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN: 3.1 Nguồn gây tác động. .. vực sản xuất phát tán ra ngoài qua quạt thông gió chứa hàm lượng bụi thấp hơn tiêu chuẩn 5937 : 2005 Sử dụng quạt thông gió còn có tác dụng giúp khu vực sản xuất thông thoáng, hạn chế sự gia tăng nhiệt dư, giảm nguy cơ cháy xảy ra 4.1.3 Đối với nước thải *Đối với nước thải sinh hoạt: Trong giai đoạn xây dựng sản xuất, nguồn nước thải đáng quan tâm của dự án là nước thải sinh hoạt sản xuất Đối... trường nước -Môi trường đất 3.2.2 Đối tượng kinh tế - xã hội Các đối tượng kinh tế - xã hội bị tác động bởi các dự án là đối tượng đang được con người sử dụng -Chất lượng cuộc sống con người hay sức khỏe cộng đồng -Điều kiện kinh tế - xã hội tác động khác như : sử dụng đất, giao thông vận tải Với quy mô của dự án, các nguồn chất thải tác động lên các đối tượng trong phạm vi nhỏ Một số tác động chỉ diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC, TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC, TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

Từ khóa liên quan