kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần khí công nghiệp việt nam

68 1,651 1
  • Loading ...
1/68 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2014, 12:13

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 ti: K TON VN BNG TIN V CC KHON THANH TON TI CễNG TY C PHN KH CễNG NGHIP VIT NAM. Phn I. TèM HIU CHUNG C IM CA CễNG TY C PHN KH CễNG NGHIP VIT NAM. Phn II: THC TRNG K TON VN BNG TIN V CC KHON THANH TON TI CễNG TY C PHN KH CễNG NGHIP VIT NAM. I. K toỏn vn bng tin. 1. c im cụng tỏc k toỏn vn bng tin. 2. K toỏn tin mt. 3. K toỏn TGNH II. K toỏn cỏc khon thanh toỏn. 1. c im cụng tỏc k toỏn cỏc khon thanh toỏn. 2. K toỏn cỏc khon thu. 3. K toỏn cỏc khon phi tr. Phn III: HON THIN K TON VN BNG TIN V CC KHON THANH TON TI CễNG TY C PHN KH CễNG NGHIP VIT NAM. 1. ỏnh giỏ chung v cụng tỏc k toỏn vn bng tin v cỏc khon thanh toỏn ti Cụng ty. 2. Mt s kin ngh nhm hon thin k toỏn vn bng tin v cỏc khon thanh toỏn ti cụng ty. 1 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 LỜI NÓI ĐẦU Muốn xây dựng một đất nước phát triển giàu đẹp, văn minh, quản lý một nền kinh tế quốc dân tốt chúng ta không thể không nhắc tới kế toánkế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước, mà còn với tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường hội nhập ngày nay, kế toáncông cụ quan trọng cho các tổ chức quan xí nghiệp, doanh nghiệp điều hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc bảo tồn tài sản, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, nhằm duy trì, chủ động trong sản xuất kinh doanh của mình ngày càng phát triển không ngừng cả chiều sâu lẫn chiều rộng với quy mô lớn; mặt khác kết quả kinh doanh của một Công ty ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của nhiều đối tượng khác nhau như: Nhà nước, chủ sở hữu doanh nghiệp người cung cấp của doanh nghiệp được nhiều người quan tâm đến mặt hàng. Tuy nhiên kế toán là một bộ môn khoa học đối với nghiên cứu riêng, phương pháp riêng. Do đó để hiểu được thông tin kế toán để phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty thì việc học hỏi nghiên cứu kế toán trong doanh nghiệp là rất cần thiết. Để phục vụ cho nhu cầu đời sống của con người, quản lý kinh tế, cùng với quá trình đỏ mới sâu sắc hệ thống pháp luật về kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường mở cửa hội nhập, mỗi chúng ta không ngừng nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu quản lý ngày càng cao đối với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội đòi hỏi trình độ của kế toán phải nhạy bén nhận thức nhanh, thiết thực khoa học, nắm bắt tình hình thực 2 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 tế trình độ, chuyên môn cao đồng thời phải luôn luôn trung thực, lòng say mê nghề nghiệp của mình. Để đáp ứng với những nhu cầu đó nhà trường các thầy với lòng nhiệt huyết giảng dạy truyền đạt những kiến thức sâu, rộng; đào tạo phần lý thuyết tương đối đầy đủ kỹ lưỡng. Song chỉ lý thuyết không chưa đủ mà phải đi sâu vào thực tế, từ đó bổ sung thêm cho phần lý thuyết. Do vậy nhà trường đã tổ chức cho các sinh viên về các sở thực tập để làm quen với thực tế nâng cao nghiệp vụ bản thân. Sau 5 năm học tại trường được Nhà trường các thầy nhiệt tình giảng dạy truyền đạt những kiến thức về lý thuyết thực tiễn vô cùng bổ ích cho công việc thực tế. Với sự tích luỹ từ những kiến thức của các môn học đó như môn: Kế toán tài chính, Thống doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, Phương thức HĐKT, Kế toán, MKT, Kinh tế lưọng, Tổ chức hạch toán kế toán… thì em đã trang bị cho mình được một hành trang với một số kiến thức làmnền móng: Đặc biệt sau thời gian đi tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần khí Công nghiệp cách vận hành bộ máy kế toán, các hoạt động kinh doanh của Công ty, em thấy Công ty kinh doanh hiệu quả là nhờ vốn lưu động vốn tự có, vay để tồn tại phát triển thành công như ngày nay trong nền kinh tế thị trường. Điều đó chứng tỏ việc sử dụng đồng vốn hiệu quả ý nghĩa rất lớn lao. Để làm được như vậy, thì việc kế toán vốn bằng tiền việc kế toán thanh toán tiền mặt phải kiến thức bản vững chắc năng động, cẩn thận làm việc rất nguyên tắc mà những điều đó rất cần cho hành trang của mỗi kế toán - nhà kinh tế trong tương lai. Do vậy em chọn cho mình đề tài “Kế toán tiền mặt”. 3 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 PHẦN I TÌM HIỂU CHUNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TYT I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1. Quá trình lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cổ phần khí Công nghiệp Việt Nam. - Năm 1960 thành lập nhà máy dưỡng khí Yên Viên với công suất 50m 3 oxy/ h của CHDC Đức. - Năm 1995 đổi tên thành Công ty Cổ phần khí Công nghiệp VN - Tên Công ty : Công ty Cổ phần khí Công nghiệp Việt Nam - Tên Tiếng Anh : Vietnam Industrial Gas joint Stock Company - Tên gọi tắt : Thur gar - Địa chỉ trụ sở chính: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội - Điện thoại : (84-4) 8273374 - Fax : (84-4) 8273658 - Email : ken@fpt.vn - Số CBCNV : 215 người - Công ty sản xuất kinh doanh các loại khí công nghiệp, khí y tế bao gồm: khí oxy, nitơ dạng lỏng, dạng khí, cacbonic, acety lene, Argon, các loại khí hỗn hợp các loại khí khác mà pháp luật không cấm. Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực khí lớn nhất miền Bắc, Công ty hơn 400 khách hàng thường xuyên, chủ yếu là các tỉnh, thành phố phía Bắc Việt Nam. Sản phẩm khí của Công ty đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng bản, đóng tàu, chế biến hoa quả thực phẩm, y tế, hóa chất luyện kim… Những sản phẩm đa dạng với chất lượng cao của Công ty đã góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 4 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 Sự phát triển của Công ty dựa trên chính sách khoa học không ngừng nâng cao chất lượng Công ty không ngừng đổi mới công nghệ trong thiết bị chất lượng lao động để thúc đẩy sự phát triển của các loại sản phẩm trong đó khách hàng là mục tiêu quan trọng, không ngừng nâng cao chất lượng quản lý nền tảng phát triển của Công ty. 2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty: Sơ đồ 1 5 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Ban Kiểm soát Hội đồng Quản trị Văn phòng HĐQT Ban chứng khoán nội bộ Tổng Giám đốc Cty TNHH Thiết bị siêu lạnh Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH khí CN Việt Nam Xưởng khí CN Phòng KCS Phòng KT Vật tư Phòng K /tế Tài chính Phòng Kinh doanh Phòng Bán hàng Phòng HC Tổ chức Phòng Quản trị Bảo vệ CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 Để phối hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã xây dựng sơ hoạt động phân công chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận rõ ràng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty. - Tổng Giám đốc: là người quản lý điều hành chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động SXKD của Công ty trước Hội đồng Quản trị pháp luật. Trực tiếp phụ trách các phòng các bộ phận. - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất: Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác thương mại công tác hoạt động chính của tổ chức Công ty. - Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về toàn bộ về quy trình công nghệ sản xuất về tình trạng kỹ thuật thiết bị trong toàn Công ty. - Phòng Hành chính Tổ chức: Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các vấn đề tuyển dụng lao động, nghiên cứu các chế độ chính sách của Nhà nước. - Phòng Quản trị Bảo vệ: Thực hiện công tác quân sự, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Thường trực 24/ 24h. - Phòng kế toán: + Cân đối thu chi tham mưu cho Tổng Giám đốc về kế hoạch tài chính. + Phân tích hoạt động kinh tế - tài chính, hàng tháng lập báo cáo đánh giá tình hình báo cáo Tổng Giám đốc. + Quản lý vốn cố định, vốn lưu động, các chứng từ kế toán, theo dõi công nợ. + Hạch toán lương thưởng. - Phòng Kinh doanh: hoạt động tiếp thị, khai thác thị trường, ký hợp đồng bán sản phẩm quản lý công tác xuất nhập khẩu. 6 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 - Phòng Vật tư: Quản lý dây chuyền thiết bị sản xuất, lập trình hướng dẫn công nhân vận hành dây truyền thiết bị của Công ty, lên kế hoạch mua sắm vật tư. - Phòng KCS: Quản lý kiểm soát chất lượng sản phẩm trong toàn Công ty, kiểm soát an toàn lao động phòng chống cháy nổ. + Làm thủ tục đăng ký chất lượng sản phẩm. - Xưởng điện: Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị sản xuất. Kiểm tra gia hạn các loại chai chứa sản phẩm. Gia công khí các chi tiết phục cho quá trình sản xuất sửa chữa. - Xưởng khí công nghiệp: Nhận lịch sản xuất triển khai sản xuất sản phẩm khí theo kế hoạch. - Nhà máy thiết bị áp lực: Nhận lịch sản xuất, cân đối nhân lực, vật tư, thiết bị, triển khai chế tạo gia công khí theo kế hoạch được giao. Bảo hành bảo trì sản phẩm do Nhà máy sản xuất. - Trạm CO2: Nhận lịch sản xuất, kiểm tra vỏ chai trước khi khai nạp CO 2 theo kế hoạch. Bán CO 2 theo đơn đặt hàng. 3. Những hoạt động sản xuất kinh doanh a) Chức năng: Chuyên sản xuất phân phối các sản phẩm khí công nghiệp khí y tế các sản phẩm khác liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh các sản phẩm về khí công nghiệp như O 2 đóng chai phục vụ y tế, khí N2, C 2 H 2 : phục vụ công nghiệp, Công ty đóng vai trò là nơi sản xuất, lại vừa là nơi tiêu thụ sản phẩm. b) Nhiệm vụ: Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực khí công nghiệp lớn nhất miền Bắc, Công ty hơn 400 khách hàng thường xuyên. Sản phẩm khí 7 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 công nghiệp các lĩnh vực của đời sống xã hội đang được sử dụng rộng rãi như ngành công nghiệp, xây dựng bản, đóng tàu, chế biến bảo quản thực phẩm, y tế… Công ty luôn luôn đề ra mục tiêu nhằm đảm bảo cung cấp ổn định thỏa mãn các sản phẩm khí công nghiệp, dịch vụ hoàn hảo, an toàn nhằm hài lòng mọi khách hàng. c) Quy trình công nghệ sản xuất: Sơ đồ 2 THUYẾT MINH SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT O 2 MÁY 8 Không khí Nén không khí làm lạnh Làm lạnh khử tạp chất Làm lạnh hóa lỏng Phân ly Nước làm lạnh N 2 lỏng, O 2 lỏng N 2 khí, O 2 khí CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 Không khí được máy nén, Piston hút qua bộ lọc học qua 3 cấp nén đưa áp suất tới 30 at. Sau mỗi cấp nén không khí được lạnh tách nước khử. Sau đó không khí tiếp tục qua trao đổi nhiệt sơ bộ, nhiệt độc của không khí được giảm xuống 20 o C, qua phân ly đầu nước vào 1 trong 2 bình được hấp thụ. Tại bình hấp thụ không khí được sử dụng khí khử hơi nước, CO 2 , C 2 H 2 các H 2 khác ra khỏi bình hấp thụ Zeolit không khí được khử mùi lần cuối tại thiết bị lọc bụi rồi qua trao đổi nhiệt bằng N 2 thải. Sau đó không khí được chia ra làm 3 đường: 2 đường chính 1 đường phụ. Đường chính 1: không khí qua van Dy 40M vào trao đổi N 2 ở đây không khí N 2 ra ngoài làm lạnh nhiệt độ của không khí giảm xuống còn 110 o C. Đường chính 2: không khí qua van Dy 15 vào ngăn O 2 của trao đổi nhiệt (O 2 + Ar). Ở đây không khí được O 2 sản phẩm làm lạnh nhiệt độ không khí hạ xuống - 110 o C. Đường phụ 3: (chỉ sử dụng sản xuất đồng thời 2 chế độ O 2 N 2 . Không khí qua van Dy 10 vào ngăn Ar của trao đổi nhiệt (O 2 + Ar) Hai đường chính tập trung tại ống rồi chia làm 2 dòng - Khoảng 55% không khí nhiệt độ = -100 o C P = 20 + 30 at đến máy dẫn xuống 4, 8 at vào T o = - 145 o C. - Khoảng 45% không khí cũng nhiệt độ = - 110 o C đi qua ngăn O 2 N 2 của trao đổi nhiệt hỗn hợp. (O 2 - N 2 - Ar) ở đây được O 2 N 2 ở tháp ra làn lạnh nhiệt độ không khí được giảm tới - 160 o C, mỗi phần không khí được hóa lỏng, để trực tiếp vào đáy của tháp phân ly dưới ở phần này xảy ra quá trình luyện sơ bộ không khí thành khí dầu O 2 ở tháp dưới N 2 khi ở đỉnh tháp dưới. Nhờ O 2 sản phẩm lỏng ở đáy tháp trên làm lạnh mà khí N 2 này ngưng tụ tại 1 phần chảy xuống làm lượng hồi lưu, còn phần ngưng tụ lại mà chứa được qua van tiết lưu R 3 dẫn xuống 0,45 at. Ở đây O 2 N 2 9 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 trao đổi nhiệt độ hỗn hợp (O 2 - N 2 - Ar) ở đây được O 2 N 2 ở tháp ra làm lạnh T 0 không khí được giảm tới 160 o C, một phần không khí được hóa lỏng. Oxy thô ở đáy tháp qua van tiết lưu R 2 đổ lên khoảng 2/3 tháp trên, tại tháp qua van tiết trên xảy ra quá trình phân ly triệt để thành oxy sản phẩm ở đáy tháp trên nồng độ 99,5% O 2 N 2 thải ở đỉnh tháp nồng độ 97% N 2 . Oxy dạng khí từ đáy tháp trên với lưu lượng là 260m3/h lần lượt đi qua các thiết bị trao đổi nhiệt với T o = 15 o C đi qua van an toàn thủy lực tới túi chứa vào máy nén O2, qua 3 cấp nên cuối P = 150 at đến giàn nạp đi vào chai thép. N 2 từ đỉnh tháp trên đi ra làm lạnh cho không khí đi vào ở các thiết bị trao đổi nhiệt ra ngoài với T 0 15 o C lưu lượng là 1160 m3 /h. Sau đó dùng một lượng N 2 để hàm nguyên zeolit còn lịa thải ra ngoài. * Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong những năm gần đây của Công ty: - Sản lượng sản phẩm sản xuất Biểu 1 Tên sản phẩm Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 O 2 lỏng O 2 khí 127.431 kg 457.068 chai 2.142.352 kg 401.375 chai 2.839.792 kg 315.487 chai 3.975.846 kg 454.749 chai N 2 lỏng N 2 khí 47.488 kg 17.997 chai 160.291 kg 19.401 chai 601.253 kg 19.151 chai 805.358 kg 26.423 chai C 2 H 2 82.294 kg 72.712 kg 62.422 kg 90.500 kg * Tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của Công ty Biểu 2 10 [...]... Tiểu luận : 6.280.688 Biu mu: 2 S Sộc AC 012341 Cleque No: CHI NHNH / BRANCK: 128CHNG DNG BRANCK NGN HNG CễNG THNG VIT NAM INDUS TRIAC AND COM ME RCIAL BANU OF VIT NAM SẫC / CHEEUE Tr tin cho /pleare payto: Cụng ty C phn Khớ Cụng nghip Vit Nam a ch: Cụng ty C phn Khớ Cụng nghip Vit Nam - c Giang - Gia Lõm - H Ni Phn ghi do TK cú - S GCM / ID num ber: 010657830 ngy cp / Dateof iasue... Cụng ty - Mu phiu chi MS02 - TT 15 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 - K toỏn thanh toỏn cn c vo chng t ca ngi ngh chi tin cú y ch ký ca k toỏn trng v th trng n v k toỏn thanh toỏn lp phiu chi ri chuyn xin ch ký ri th qu cn c vo ú chi tin, k toỏn thanh toỏn vo s bo qun lu tr chng t + T chc v luõn chuyn chng t nhp hng: - Chng t nhp hng Cụng ty dựng... tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca n v, Cụng ty ch m mt h thng s theo quy nh k toỏn hin hnh 18 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 PHN II THC TRNG K TON VN BNG TIN V CC KHON THANH TON CA CễNG TY C PHN KH CễNG NGHIP VIT NAM 1 c im ca cụng tỏc vn bng tin mt - K toỏn tin mt cú vai trũ vụ cựng quan trng trong Cụng ty v vic qun lý n v v l ti sn tn ti trc tip... LL C/2007 B HO N GTGT Liờn 3: Dựng thanh toỏn Ngy 01 thỏng 3 nm 2007 - n v bỏn hng: Cụng ty C phn khớ cụng nghip - a ch: c Giang - Gia Lõm - H Ni - S ti khon: - in thoi: 04.8357445 MST: H tờn ngi mua hng: Hong Th H Tờn n v: Xng C khớ Nam H - i ch: - S ti khon: - Hỡnh thc thanh toỏn: Tin mt STT A Tờn hng hoỏ dch v MS: VT B Khỏch hng thanh toỏn tin S n giỏ Thnh tin C kg... lng dung tớch ỳng yờu cu, tng ng vi vic thu c nhiu li nhun trong quỏ trỡnh SXKD lm cho Cụng ty ngy cng phỏt trin nõng cao i sng vt cht ln tinh thn cho cỏn b nhõn viờn Cụng ty II T CHC CễNG TC K TON CA CễNG TY: 1 T chc b mỏy k toỏn: Cụng ty cú b mỏy k toỏn ỏp dng hỡnh thc t chc b mỏy theo kiu tp trung Bi vỡ Cụng ty cú quy mụ ln a bn hot ng rng nhng ó trang b v ng dng phng tin ghi chộp tớnh toỏn thụng... tin mt Tin mt gim ch yu do HSXKH c th do chi mua hng hoỏ, vt t, cc vn chuyn Xột vớ d sau: VD3: Tin mt ca Cụng ty gim do mua s sỏch phc v cho qun lý doanh nghip Ngy 04N/3/2007 thanh toỏn tin mua ti liu phc v cho hot ng ca Cụng ty T hoỏ n giỏ tr gia tng k toỏn thanh toỏn tin mua ti liu cho Cụng ty sau ú chuyn cho th qu ghi s v cui cựng chuyn cho k toỏn nhp chng t vo phn mm mỏy tớnh, mỏy tớnh t ng tng hp... ngy, Cụng ty luụn cú mt lng tin nht nh, lng tin ny khụng ph thuc vo tiờu chun mt nh mc, ph thuc vo tng thi k phỏt sinh Cụng ty s dng n v tin t thng nht l ng Vit Nam v s dng phn mm k toỏn EFFECT t cỏc chng t ban u k toỏn tin hnh nhp liu v cỏc mu s chi tit t ng cp nht Phiu thu : Mu 01 - TT Phiu chi : Mu 02 - TT Ngoi ra cũn cú chng t liờn quan n vic thu chi bn ngh vn vay, bn ngh tm ng, bn ngh thanh toỏn... Cụng tỏc bỏn hng ca Cụng ty ang dn dn i vo n nh vi mc sn lng bỏn ra trung bỡnh Sn lng khớ O 2 tiờu th mc trung bỡnh t 35.000 - 37.000 chai/ thỏng Sn phm khớ sau khi a LOX 500 vo hot ng n nay Cụng ty ó khai thỏc c ti a v cụng sut thit b s dng sn phm ny cũn rt ln (cú nhiu hp ng Cụng ty phi hn ch cung cp v lng thi gian) Nhng nu cht õy l nõng cao hiu qu kinh doanh cỏc khớ, thỡ Cụng ty ó u t bn cha cú cht... TY C PHN C KH CễNG NGHIP A CH: C GIANG - GIA LM - H NI IN THOI: 8448273374 30 Mu s C22 - H Q s 999 - TC/Q/CKT Ngy 1/1/1995 ca BTC Quyn s: 03 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 PHIU CHI Ngy 04 thỏng 3 nm 2007 N TK: 642, 131 Cú TK: 111 H tờn ngi nhn: Lờ Th Bớch a ch: Cụng ty C phn Khớ Cụng nghip Lý do np: Thanh toỏn tin mua ti liu phc v cho Cụng ty. .. phc v cho Cụng ty 04 642 311.000 0 31/03/07 35 1.10.000 438.462.000 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Cui mi tun, mi thỏng, cui k, k toỏn trng cựng k toỏn tin mt v th qu kim kờ qu v lp biờn bn kim kờ qu cú y ch ký ca th qu, k toỏn tin mt, k toỏn trng CễNG TY C PHN KH CễNG NGHIP VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do .  : 6.280.688 PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1. Đặc điểm của công tác vốn bằng tiền mặt - Kế toán tiền mặt có vai. tế tại Công ty Cổ phần khí Công nghiệp và cách vận hành bộ máy kế toán, các hoạt động kinh doanh của Công ty, em thấy Công ty kinh doanh có hiệu quả là nhờ vốn lưu động và vốn tự có, vay và để. của CHDC Đức. - Năm 1995 đổi tên thành Công ty Cổ phần khí Công nghiệp VN - Tên Công ty : Công ty Cổ phần khí Công nghiệp Việt Nam - Tên Tiếng Anh : Vietnam Industrial Gas joint Stock Company -
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần khí công nghiệp việt nam, kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần khí công nghiệp việt nam, kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần khí công nghiệp việt nam, TÌM HIỂU CHUNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TYT, Những hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổ chức hệ thống chứng từ:, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, Kế toán tiền mặt của Công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn