Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

110 682 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2014, 19:20

ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I.1 Đặt vấn đề Môi trường ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống con người và tác động không nhỏ đến môi trường sống xung quanh. Trong lòch sử phát triển loài người, chưa bao giờ Môi Trường và điều kiện sống lại được quan tâm như những năm gần đây. Khi vấn đề Môi Trường đã trở thành sự thách thức đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói riêng hay đối với quá trình tiến hoá của nhân loại nói chung thì cũng là lúc người ta khẩn trương tìm kiếm những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề Môi Trường bức bách được đặt ra. Đây là một trong những vấn đề hàng đầu mà hầu hết các nước trên thế giới quan tâm và tập trung giải quyết, nhằm cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ Môi Trường sống trong lành cho con người trên toàn thế giới. Do nhu cầu và đòi hỏi của con người ngày càng cao, ngành chế biến thủy sản một lần nữa chuyển sang bước tiến mới. Điều này được thể hiện rất rõ qua việc đầu tư, thành lập các công ty, nhà máy ở Việt Nam, nhất là ở khu vực phía Nam. Một trong những công ty được thành lập là “Công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH” ở quận Tân Phú – TP.Hồ Chí Minh. Ngành này đã chiếm được vò trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và là nơi giải quyết công ăn, việc làm cho khá nhiều người dân trong khu vực. Phần lớn các thiết bò của ngành chế biến thủy hải sản chưa được hiện đại hóa hoàn toàn. Hiện nay, trong hầu hết các công ty, nhà máy chế biến thủy sản ở nước ta chưa có hệ thống xử nước thải hoặc đã có nhưng hoạt động không hiệu quả nên nước thải đều thải trực tiếp ra sông, hồ… Nước thải của các công ty, nhà máy chế biến thủy hải sản đều bò ô nhiễm rất nặng. Do đó, khi thải trực tiếp vào nguồn nước thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và gây ra một số bệnh nguy hiểm. SVTH: Đoàn Vũ Luân 1 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn Một trong những biện pháp tích cực của bảo vệ Môi Trường, chống ô nhiễm nguồn nước là tổ chức lại hệ thống thoát nướcxử nước thải trước khi xả vào nguồn thải. Với đề tài “nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính XLNT công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH” hy vọng sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm Môi Trường. I.2 Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính XLNT công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH nên mục tiêu đặt ra: • Xem xét khảo sát hiện trạng môi trường taiï khu vực nhà máy. • Nghiên cứu đặc điểm thành phần tính chất nước thải. • Xây dựng thành công mô hình bùn hoạt tính tại công ty từ đó làm điểm ứng dụng, đây là mục tiêu chính của đề tài. I.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu • Thời gian thực hiện đề tài từ 01/04/2009 đến 30/06/2009. • Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính XLNT công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH, nhằm phục vụ tính toán thiết kế công trình xử sinh học nước thải cho công ty. • Bên cạnh xác đònh hiệu quả xử của phương pháp sinh học bùn hoạt tính đối với nước thải thủy sản TRƯỜNG VINH. I.4 Nội dung đề tài Đề tài tập trung vào các vấn đề sau: • Tổng quan về ngành thuỷ sản • Tìm hiểu về các phương pháp xử nước thải • Tìm hiểu về công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH • Nghiên cứu mô hình bùn hoạt tính phục vụ XLNT • Kết luận, kiến nghò SVTH: Đoàn Vũ Luân 2 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn I.5 Phương pháp nghiên cứu cụ thể  Phương pháp kế thừa biên hội các tài liệu • Việc thực hiện đề tài bao gồm nhiều yếu tố khác nhau do đó việc thu thập các tài liệu liên quan đến đề tài là vấn đề rất cần thiết. • Tham khảo các đề tài liên quan đến ngành chế biến thuỷ sản. Nghiên cứu, thu thập các tài liệu liên quan đến đề tài. • Tài liệu về hiện trạng môi trường công ty. • Xử tổng hợp các tài liệu thu thập theo mục tiêu đề ra. • Thu thập và phân tích dữ liệu của các nghiên cứu và đề tài trước đây.  Phương pháp quan sát mô tả Khảo sát đòa hình, thực tế công ty. Đây là phương pháp truyền thống và có tầm quan trọng đối với việc nghiên cứu mô hình bùn hoạt tính xác đònh các thông số động học phục vụ XLNT.  Phương pháp trao đổi ý kiến chuyên gia Trong quá trình thực hiện đề tài được sự hướng dẫn của các chuyên gia nghiên cứu về lónh vực này, các cán bộ trực tiếp làm việc thực tế.  Phương pháp phân tích chỉ tiêu nước thải Nghiên cứu, tham gia tiến hành lấy mẫu để phân tích các chỉ tiêu nước thải của công ty. SVTH: Đoàn Vũ Luân 3 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY SẢN TRƯỜNG VINH II.1 Tổng quan chế biến thủy sản: II.1.1 Tổng quan: Chế biến thủy hải sản được xem là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn ở Việt Nam. Theo số liệu thống kê của bộ thủy sản, chúng ta có hơn 1.470.000 ha mặt nước sông ngòi dùng cho nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra còn có hơn 544.500.000 ha ruộng trũng,56.200.000 ha hồ… dùng để nuôi cá. Mặt khác nước ta nằm trong vùng có đòa thuận lợi với bờ biển dài 3.260km, vùng biển và thềm lục đòa rộng lớn hơn 1 triệu km 2 đã tạo thành một vùng nước lợ thích hợp cho việc nuôi trồng thủy hải sản có giá trò kinh tế cao. Biển Việt Nam thuộc vùng biển Nhiệt đới có nguồn lợi vô cùng phong phú. Tổng trữ lượng cá tầng đáy vùng biển Việt Nam có khoảng 1,7 triệu loài, khả năng cho phép khai thác khoảng 1 triệu tấn/năm. Tổng trữ lượng cá tầng trên khoảng 1.2 -1.3 triệu tấn. Nguồn lợi thủy sản chủ yếu là tôm cá, có khoảng 3 triệu tấn/năm nhưng hiện nay mới chỉ khai thác hơn 1 triệu tấn/năm. Cùng với ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản thì ngành chế biến thủy sản đã có nhiều đóng góp trong thành tích chung của ngành thủy sản VN, trong đó mặt hàng đông lạnh khoảng 80%. Trong những năm gần đây, khoảng 35% đầu ra của sản phẩm thủy sản được sản xuất để xuất khẩu và phần còn lại được bán ra trên thò trường nội đòa hoặc ở dạng tươi sống (34,5%), hoặc đã qua chế biến (45,7%) dưới dạng bột cá, nước mắm, cá khô… Bắt đầu từ năm 1995, nghề đánh cá xa bờ được đầu tư mạnh nên sản lượng đã tăng lên 1.230.000 tấn. Bên cạnh đó nước ta còn có diện tích mặt nước rất lớn để phát triển việc nuôi trồng thủy sản. Nguồn liệu từ nuôi trồng SVTH: Đoàn Vũ Luân 4 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn và khai thác nội đồng khoảng 492.000 tấn/năm (1997), và 515.020 tấn/năm (1998). Cùng nhòp với sự phát triển của cả nước, ngành chế biến thủy hải sản đang ngày càng phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, do đó lượng nguyên liệu đưa vào chế biến ngày càng nhiều. Năm 1991 chỉ khoảng 130.000 tấn nguyên liệu được đưa vào dùng chế biến xuất khẩu (chiếm 15%) và chế biến tiêu dùng cho nội đòa (khoảng 30%), còn lại được sử dụng dưới dạng tươi sống. Đến năm 1995 đã có hơn 250.000 tấn nguyên liệu đưa vào chế biến xuất khẩu (chiếm 19,2%),32,3% chế biến cho thiêu dùng nội đòa và 48% dùng dưới dạng tươi sống. Năm 1998, xuất khẩu chiếm 24,3%, nội đòa 41%, tươi sống 35%. Qua số liệu trên ta đã thấy nhu cầu phất triển ngàng chế biến thủy hải sản đang ngày càng tăng lên. Bảng II.1: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Nguồn: Bộ Thủy Sản ở Việt Nam FICen,2005) Trong một năm 2008 nhiều khó khăn, xuất khẩu thủy sản của cả nước vẫn tăng gần 20% về giá trị. Đại diện Hiệp hội Chế biến về xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong năm SVTH: Đoàn Vũ Luân 5 MSSV: 105111037 Năm Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) Tốc độ (lần) 1998 858 75,9 2000 1.478 130,8 2001 1.760,6 155,8 2002 2.000 177 2003 2.021 – 2.100 178,8 – 185,8 2004 2.250 179,5 2005 2.450 181 2006 3.050 213 2007 3.930 290 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn 2008, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt trên 1,2 triệu tấn, trị giá đạt trên 4,5 tỷ USD, tăng 33,7% về khối lượng và 19,8% về giá trò so với năm trước. Liên minh Châu Âu (EU) tiếp tục giữ vị trí nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam với khối lượng nhập khẩu là 349 ngàn tấn với giá trò 1,14 tỷ USD, tăng 26% về giá trò. Bảng II.2: Khối lượng sản phẩm thủy sản xuất khẩu hàng năm từ 2002 – 2007 Hạng mục Đơn vò 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tôm đông lạnh Tấn 114579.98 124779.69 141122.03 149871.8 150876.8 158864.5 Philê cá đông lạnh Tấn 112034.52 132270.71 165596.33 208071.1 226775.2 245425.9 Sản phẩm cá khô Tấn 17181.76 7222.04 14755.54 216753.6 254326.4 27675.3 Giáp xácđộng vật thân mềm đông lạnh Tấn 115160.11 141798.66 108802.32 148611.5 168621.5 188631.7 Tổng sản phẩm Tấn 270693.66 285461.13 293125.24 310254.4 5 330224.25 339254.11 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 932 954 989 1312 1453 1982 (Nguồn: Bộ Thủy Sản ở Việt Nam FICen,2005) Trong năm 2008, Việt Nam đã xuất khẩu thủy sản sang 26/27 quốc gia thuộc khối này, đứng đầu là 5 thị trường: Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bỉ. Trong 61 sản phẩm thủy sản Việt Nam được nhập khẩu vào EU, cá tra, basa tăng 23,8%, tôm tăng 47,6%, mực bạch tuộc đông lạnh tăng 26,6%, cá ngừ tăng 21,6% so với năm 2007. Đứng thứ hai là thị trường Nhật Bản, với khối lượng nhập khẩu trên 134 ngàn tấn, giá trò đạt hơn hơn 828 triệu USD, tăng 13,2% về khối lượng và 11% về giá trị so với năm trước. Là trung tâm của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, Mỹ tụt xuống hạng thứ 3 về nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Tỷ trọng của SVTH: Đoàn Vũ Luân 6 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn thị trường Mỹ giảm từ 20,4% xuống 16,5% trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam do nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu của nước này giảm.Tuy nhiên, theo dự báo sự suy thoái của nền kinh tế và sự tăng giá của các mặt hàng thủy sản sẽ tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến sức tiêu thụ thủy sản của nước này trong năm 2009. II.1.2 Công nghệ sản xuất ngành chế biến thủy sản Ngành chế biến thủy sản là một bộ phận cơ bản của ngành thuỷ sản, ngành có hệ thốngsở vật chất tương đối lớn, bước đầu tiếp cận với trình độ khu vực, có đội ngũ quản lí kinh nghiệm, công nhân kó thuật có tay nghề giỏi. Hiện nay, ngành công nghệ chế biến thủy hải sản phát triển rộng rãi tại Việt Nam và khắp trên thế giới. Các nhà máy, xí nghiệp chế biến thủy hải sản khác nhau về cách thức hoạt động, quy mô sản xuất và sản phẩm đầu ra. SVTH: Đoàn Vũ Luân 7 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn II.1.2.1 Quy trình chế thủy sản đặc trưng SVTH: Đoàn Vũ Luân 8 MSSV: 105111037 Tiếp nhận nguyên liệu Rửa Nước Nước thải Cân, phân cỡ Đánh vẩy, lấy nội tạng Sản phẩm phụ Rửa Nước thải Cân và phân cỡ Nước thải Rửa Ngâm Nước thải Rửa Nước thải Vô khay Cấp đông Các loại thúy sản Nước Nước Nước Nước Hình II.1: Quy trình chế thủy sản đặc trưng ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn Đầu tiên hải sản được rửa bằng nước trong các bồn và xử bộ nhằm loại bỏ hải sản kém chất lượng. Tiếp sau đó, chúng được cân và phân loại ra kích cỡ lớn nhỏ (hoặc theo các tiêu chuẩn khác nhau) nhằm mục đích tạo ra các sản phẩm đồng nhất phục vụ cho các công đoạn chế biến tiếp theo. Sau khi phân kích cỡ, hải sản lại được rữa lại một lần nữa rồi cắt bỏ nội tạng. Sau khi cắt bỏ nội tạng, hải sản được rửa lại và đem đi cân và phân loại. Trước khi cho vào khay hải sản phải được rửa lại một lần cuối rồi đem vào kho bảo quản. II.1.2.2 Đối với các sản phẩm đông lạnh Hình II.2.: Quy trình chế biến các sản phẩm đông lạnh SVTH: Đoàn Vũ Luân 9 MSSV: 105111037 Nguyên liệu tươi ướp lạnh Rửa chế Phân loại cỡ Đông lạnh Đóng gói Rửa Xếp khuôn Bảo quản lạnh Nước thải Chất thải rắn Nước thải ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn II.1.2.3 Đối với các sản phẩm khô Công nghệ chế biến các sản phẩm thuỷ sản khô Hình II.3: Quy trình chế biến các sản phẩm thủy sản khô II.1.3 Đặc tính chung của nước thải thủy sản Trong ngành chế biến thủy hải sản, vấn đề được quan tâm nhiều nhất là môi trường nước được sử dụng để rửa nguyên liệu, vệ sinh máy móc, các container, rửa sàn nhà, tách lóc mạ băng sản phẩm. Nước sau khi sử dụng đều thải ra ngoài mang theo hàm lượng chất hữu cơ lớn gây ô nhiễm môi trường. Nước thải của một nhà máy chế biến thủy hải sản bao gồm :Nước thải sản xuất: Đây là loại nước thải rửa hải sản các loại (cá, tôm, cua, mực, …).  Nước thải vệ sinh công nhiệp: Đây là nước cần dùng cho việc rửa sàn nhà mỗi ngày, ngoài ra còn dùng để rửa các thiết bò, máy móc…  Nước thải sinh hoạt mỗi ngày: Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của các cán bộ công nhân viện trong các nhà máy. Đây là lượng nước thải SVTH: Đoàn Vũ Luân 10 MSSV: 105111037 Nguyên liệu chế (chải sạch, chặt đầu, lặt dè, Phân cỡ loại Bảo quản lạnh Phân loại Nướng Cán, xé Đóng gói Đóng gói Bảo quản lạnh Chất thải rắn [...]... chất có trong nước thải sẽ được loại ra, tránh gây tắc nghẽn đường ống, làm hư máy bơm và làm giảm hiệu quả xử của các công đoạn sau Những công trình xử học bao gồm: song chắn rác, bể lắng cát, bể vớt dầu… SVTH: Đoàn Vũ Luân 26 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp Hồ Chí Minh GVHD: Th.S... trình xử sinh học gồm các bước :  Chuyển hoá các hợp chất có nguồn gốc cacbon ở dạng keo và dạng hoà tan thành thể khí và thành các vỏ tế bào vi sinh Tạo ra các bông cặn sinh học gồm các tế bào vi sinh vật và  các chất keo vô cơ trong nước thải  Loại các bông cặn ra khỏi nước thải bằng quá trình lắng SVTH: Đoàn Vũ Luân 35 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn. ..ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn đáng kể vì trong các nhà máy chế biến hải sản thường có lượng công nhân khá đông, nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động như tắm rửa rất lớn Nước thải của xí nghiệp chế biến thủy sản có hàm lượng COD dao động từ 1200 – 2300... hại đến cá và các sinh vật nước có ích khác - Clo kết hợp với Hydrocacbon thành hợp chất có hại cho môi trường sống Trong quá trình xử nước thải, công đoạn khử khuẩn thường được đặt ở cuối quá trình, trước khi làm sạch nước triệt để và chuẩn bò đổ ra nguồn SVTH: Đoàn Vũ Luân 34 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy... lơ lửng, các vi khuẩn, chỉ số BOD, COD, pH, SVTH: Đoàn Vũ Luân 13 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn Các đặc tính chung của nước thải thuỷ sản: • pH thường nằm trong giới hạn từ 6,5 – 7,5 do có quá trình phân huỷ đạm và thải ammoniac • Có hàm lượng các chất... xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn CHƯƠNG III: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN III.1 Các phương pháp XLNT trong ngành CBTS Các loại nước thải đều chứa tạp chất gây ô nhiễm rất khác nhau: từ các loại chất rắn không tan, đến những loại chất khó tan hoặc tan được trong. .. Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn sinh học sẽ làm bít các lỗ hổng ở các vật liệu lọc và làm hỏng các cấu trúc bùn hoạt tính trong bể Aerotank… Dầu mỡ được lấy ra khỏi bể bằng nhiều biện pháp khác nhau Biện pháp đơn giản là dùng các tấm sợi quét trên mặt nước hoặc là chế tạo ra các. .. (lóc thòt) Chất thải (s.p thừa) Nước có Clorine Rửa sạch Nước thải có Clorine Phân kích cỡ Vô khuôn Cấp đông (-18oC) Hơi + chất lạnh Chất thải rắn 90 Đóng gói Hình II. 6: Quy trình công nghệ chế biến cá SVTH: Đoàn Vũ Luân 23 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn... phải đạt từ 20-22 độ • Ánh sáng: Bên cạnh nhiệt độ, ánh sáng đóng vai trò không kém phần quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất Nhà máy trang bò 1 hệ thống đèn SVTH: Đoàn Vũ Luân 24 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn Neon có ánh sáng trắng, mỗi bóng dài... quan về công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH II.2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH là một doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam và Thụy Sỹ được thành lập vào tháng 2 năm 2001 GPKD s : 201/GP-HCM Địa ch : 291/12 Luỹ Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân SVTH: Đoàn Vũ Luân 17 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty . lạnh Đóng gói Rửa Xếp khuôn Bảo quản lạnh Nước thải Chất thải rắn Nước thải ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử lý nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH. 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính xử lý nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp. Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn Các đặc tính chung của nước thải. nhiễm nguồn nước là tổ chức lại hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trước khi xả vào nguồn thải. Với đề tài nghiên cứu xác đònh các thông số động học trong CNSH bùn hoạt tính XLNT công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải, Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải, Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải, IV.1 Giới thiệu vi sinh vật trong quá trình xử lý nước thải

Từ khóa liên quan