Nghiên cứu thiết kế chế tạo tủ bù hệ số công suất (có phi) cho phụ tải điện năng, công suất đến 500 k VAR

50 1,513 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2014, 10:18

BỘ CÔNG THƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHCN Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO TỦ HỆ SỐ CÔNG SUẤT (COS ϕ) CHO PHỤ TẢI ĐIỆN NĂNG, CÔNG SUẤT ĐẾN 500 KVAR Chủ nhiệm đề tài: TÔN LONG NGÀ 7658 03/02/2010 HÀ NỘI 1 - 2010 1 Mục lục Các quyết định của Bộ công thơng về đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2009 Phần thứ nhất 1. Nghiên cứu về mục đích và giải pháp nâng cao hệ số công suất phụ tải điện 1. Những kiến thức cơ bản về mạch điện hình sin và hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều 2. Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều 3. Mục đích và các giải pháp nâng cao hệ số công suất B) Tính toán thiết kế hệ thống hệ số công suất 1. Khảo sát tình hình nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống hệ số công suất 2. Tiêu chuẩn hoá dung lợng Tủ cos C) Nghiên cứu thiết kế các tính năng của Tủ 1. Nguyên lí làm việc của Tủ cos . 2. Các tính năng kỹ thuật của Tủ Phần thứ hai 1. Yêu cầu chung về đặc tính; cấu tạo của Bộ điều khiển hệ số công suất 2. Tính toán thiết kế phần cứng của bộ điều khiển 3. Thiết kế phần mềm cho bộ điều khiển Phần thứ ba 1. Chế tạo bộ điều khiển Chế tạo tủ cos - Thử nghiệm và đánh giá . Trang 2 Trang 5 Trang 7 Trang 9 Trang 10 Trang 12 Trang 13 Trang 14 Trang 15 Trang 21 Trang 47 Phần phụ lục: Các văn bản đánh giá nghiệm thu đề tài 2 Phần thứ nhất Tình hình nghiên cứutính toán thiết kế hệ thống Hệ số công suất A) Nghiên cứu về mục đích và giải pháp nâng cao Hệ số công suất của phụ tải điện năng. 1. Những kiến thức cơ bản về mạch điện hình sin và hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều. Theo nh lý thuyết, đặc điểm khác nhau cơ bản về quá trình năng lợng xảy ra trong mạch điện hình sin so với mạch điện không đổi là : ở mạch điện hình sin, từ trờng và điện trờng luôn luôn biến thiên theo dạng hình sin và theo thời gian. Vì vậy khi mạch điện xoay chiều hình sin đợc thiết lập, thì ngoài hiện tợng tiêu tán năng lợng vẫn có hiện tợng tích phóng năng lợng của từ trờng và điện trờng. Do đó trên phần tử điện cảm ta có điện áp U l = L x d i / d t , và qua điện dung có I c = C x d uc / d t . Từ đây ta sẽ tìm hiểu mối quan hệ về trị số hiệu dụng và các pha giữa hai đại lợng Dòng điệnĐiện áp trên các phần tử phụ tải đợc coi nh chỉ có hiện tợng tiêu tán năng lợng hoặc chỉ có hiện tợng tích phóng năng lợng và trên phần tử đồng thời có cả hai quá trình tiêu tán và tích phóng năng lợng. Trong mạch điện xoay chiều hình sin, khi đấu với phụ tải, đồng thời xảy ra nhiều quá trình năng lợng khác nhau, và mỗi quá trình năng lợng sẽ có một công suất đặc trng cho đại lợng cờng độ dòng điện và đại lợng điện áp. Do các tính chất và tính tác dụng của từng loại công suất khác nhau mà từ đó trong lý luận điện công học ngời ta đã đa ra các khái niệm : Công suất tác dụng ( công suất hữu công ) - đặc trng cho cờng độ tiêu tán năng lợng trung bình ; Công suất phản kháng ( công suấtcông ) là đặc trng cho cờng độ tích phóng năng lợng. 1.1 Khảo sát mạch điện hình sin với phụ tải thuần điện trở. U r ; I r I r U r Trong đoạn mạch này khi đa điện áp U r vào hai đầu điện trở R, theo định luật Ôm, sẽ có dòng điện I r chạy qua điện trở ngay lập tức. Giá trị dòng điện I r = U r / R 3 Từ đó rút ra kết luận : Trong mạch điện thuần trở, dòng điệnđiện áp trùng pha với nhau còn giá trị hiệu dụng thì U lớn hơn I là R lần. Về công suất tức thời P = U r x I r nó luôn biến thiên theo thời gian. Trong 1 chu kỳ biến thiên, dòng điệnđiện áp luôn cùng chiều nên công suất luôn dơng. Công suất tức thời không có ý nghĩa trong tính toán. Trong thực tế, ngời ta đa ra khái niệm Công suất tác dụng P, nó là trị số trung bình của công suất trong 1 chu kỳ. 1.2 Khảo sát mạch điện hình sin với phụ tải thuần tuý điện cảm. U l U l ; I l 90 0 I l 00000 Trong đồ này, khi dòng điện I l chạy qua đoạn mạch có bối dây L thì sẽ xuất hiện sức điện động tự cảm E l . Nếu giả thiết chiều dơng của vecto E l trùng với I l thì điện áp rơi trên cuộn dây U l = jx l . I l . Trong đó L = X l gọi là điện kháng điện cảm. Công thức trên chính là biểu thức của định luật ôm. Từ đó rút ra kết luận : Điện áp trong mạch điện thuần kháng ( điện cảm ) luôn luôn vợt trớc dòng điện 1 / 4 chu kỳ tức là vợt trớc dòng điện 90 0 . Giá trị hiệu dụng U lớn hơn I là x l lần. Về công suất, trong mạch thuần tuý điện cảm không có hiện tợng tiêu tán năng lợng, mà chỉ có hiện tợng tích phóng năng lợng theo chu kỳ. Nh vậy coi nh không có tiêu thụ công suất tác dụng. Quá trình tích phóng năng lợng trong đoạn mạch này gọi là Công suất phản kháng điện cảm Q l ( phản tác dụng ). 1.3 Khảo sát dòng điện hình sin trong đoạn mạch thuần điện dung. U c I c I c U c 4 Khi điện áp U c đặt lên hai cực của tụ điện C là hình sin thì qua tụ sẽ có dòng điện I c chạy qua. Mối quan hệ giữa dòng điệnđiện áp là : I c = U c / X c ( mà X c = 1/ C ). Từ công thức biểu thị theo định luật Ôm, ta có kết luận : Điện áp trên đoạn mạch thuần tuý điện dung sẽ chậm sau dòng điện 1 / 4 chu kỳ. Khi vẽ đồ thị biến thiên theo thời gian của điện áp và dòng điện, ta thấy ở 1/4 chu kỳ đầu của dòng điện, khi điện áp tăng, thì vecto U; I cùng chiều, nh vậy tụ điện sẽ nạp và công suất P c = U c . I c > O , nh vậy năng lợng từ nguồn đa vào sẽ tích luỹ vào tụ. ở 1/4 chu kỳ tiếp theo, điện áp bắt đầu giảm, dòng điện vẫn còn tăng, nh vậy chiều của U; I sẽ ngợc nhau, tụ bắt đầu phóng điệncông suất P c = U c . I c < O , tức là năng lợng đợc tích luỹ trong tụ điện sẽ phóng ra mạch. Quả trình này cứ tiếp diễn cho tất cả các chu kỳ. Vì vậy, trong đoạn mạch thuần tuý điện dung không có hiện tợng tiêu tán năng lợng, mà chỉ có tích phóng năng lợng mà thôi. Quá trình tích phóng năng lợng trong mạch này gọi là Công suất phản kháng điện dung Q c 1.4 Khảo sát dòng điện hình sin trong mạch gồm: điện trở , điện cảm và điện dung ( mạch R L C ). f Ur R U C C U LL U L UC U U r I Trong đồ trên, dòng điện sẽ chạy qua các phần tử R-L-C , điện áp giáng trên đó theo định luật Kiêc Khốp, ta có : U = U r + U l + U c Đồ thị biểu diễn cộng vecto điện áp nh hình trên. Trong mạch này có Điện trở thuần R và Điện kháng X = X l + X c . Nh vậy tổng trở Z = R + X 5 Nhìn vào đồ thị trên, ta rút ra kết luận : Trong mạch nhánh gồm các phần tử R-L-C , vectơ Điện áp và vectơ Dòng điện lệch nhau một góc . Nếu mạch có tính điện cảm ( X > O , > O ) thì dòng điện sẽ chậm sau điện áp một góc ; ngợc lại nếu mạch có tính chất điện dung(( X < O , < O ) thì dòng điện sẽ vợt trớc điện áp một góc . Từ đồ thị này, Tổng trở Z không phải là phép cộng của hai thành phần điện trở và điện kháng, mà là phép cộng vectơ. Tức là nó bằng cạnh huyền của Tam giác tổng trở. 2. Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều hình sin. Khi có dòng điện hình sin chạy qua một mạch điện phức hợp thì trong mạch điện ấy xảy ra đồng thời hai quá trình năng lợng khác nhau về mặt bản chất đó là quá trình tiêu tán và tích phóng năng lợng. Cờng độ của hai quá trình này đợc đặc trng bởi Công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q Công suất tác dụng P. Nó đặc trng cho cờng độ tiêu tán năng lợng để biến đổi từ điện năng thành cơ năng ; nhiệt năng hoặc quang năng Công thức công suất nh sau : P = U . I . cos ( W ) Trong đó cos gọi là Hệ số công suất Trờng hợp nếu mạch thuần điện trở, vectơ Dòng và áp cùng chiều và trùng pha nên không có góc lệch, = O , vì vậy cos = 1 , và công suất P = UI. Ngợc lại, trong mạch thuần điện cảm chỉ có hiện tợng tích phóng năng lợng, vectơ U vợt trớc I một góc 90 0 , nên cos = O , nh vậy P cũng = O. Công suất phản kháng Q. Nó đặc trng cho cờng độ tích phóng năng lợng của điện từ trờng trong mạch. Công suất Q càng lớn thì cờng độ tích và phóng năng lợng sẽ càng lớn. Ta có : Q = U . I . sin ( Var ) Trờng hợp mạch thuần tiêu tán, góc = O , nên sin = O nh vậy Q = O ; nếu mạch thuần tích phóng thì góc = 90 0 , nên sin = 1 , nh vậy Q = U.I 6 Trong kỹ thuật điện, ngời ta thờng nói phụ tải tiêu thụ một công suất phản kháng Q, nh vậy phải hiểu rằng năng lợng ấy không phải do phụ tải lấy đi để biến điện năng thành các dạng năng lợng khác. Công suất biểu kiến S. Ngoài hai công suất tác dụng P và phản tác dụng Q là đặc trng cho cờng độ của hai hiện tợng năng lợng xảy ra trong mạch điện, để tiện cho tính toán sau này, ngời ta đa thêm ra khái niệm về Công suất biểu kiến S : S = U . I ( V.A ) Mỗi một nguồn phát điện đều có mang giá trị nhất định của hai đại lợng điện áp và dòng điện do Nhà sản xuất qui định., gọi là giá trị định mức. Nếu là nguồn điện 1 chiều thì nó luôn luôn có khả năng phát hết toàn bộ công suất cực đại theo định mức : P đm = U đm . I đm . Nhng với nguồn xoay chiều, công suất tác dụng phát ra sẽ nhỏ hơn 1 vì còn có công suất phản tác dụng. Tuỳ mức độ tích phóng năng lợng của phụ tải mạnh hay yếu mà Hệ số công suất lớn hay nhỏ. Do đó trên nhãn các máy phát điện xoay chiều đều ghi công suất biểu kiến định mức của máy: S dm = U đm . I đm Công suất này chính là công suất tác dụng cực đại mà máy có khả năng phát ra khi hệ số công suất cos của phụ tải bằng 1. Tam giác công suất. Từ các công thức tính toán các thông số S,Q,P ta rút ra : S = P 2 + Q 2 Nh vậy Công suất biểu kiến S sẽ bằng tổng bình phơng của công suất tác dụng và công suất phản tác dụng. Đây chính là Tam giác công suất S Q P Trong tam giác công suất này, khi biết hai trong ba thành phần của Công suất, ta dễ dàng tính ra thành phần thứ ba và Hệ số công suất Hệ số công suất cos = P / S = P / P 2 + Q 2 7 Trong các hộ tiêu thụ điện năng công nghiệp, ngời ta thờng lắp hai loại công tơ đo điện năng tiêu thụ hữu công và vô công, từ đó ta tính ra hệ số công suất của phụ tải. 3. Mục đích và các giải pháp nâng cao hệ số công suất của phụ tải Mục đích và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. Việc nâng cao hệ số công suất cos của phụ tải nó mang lại lợi ích kinh tế vô cùng to lớn. Theo nh phần lý thuyết nêu trên, trong tam giác công suất, nếu ta nâng cao hệ số công suất cos tiến dần về 1 tức là góc càng về không, nh vậy công suất phản tác dụng Q càng nhỏ, lúc đó công suất tác dụng P gần bằng công suất biểu kiến S . Tóm lại khi ta nâng cao hệ số công suất của phụ tải, ta sẽ nâng cao hệ số sử dụng nguồn điện , tức là ta sẽ tận dụng hết công suất của nguồn điện để phục vụ sản xuất hoặc ta sẽ tiết kiệm đợc chi phí cho vịêc trang bị nguồn điện ( máy phát; máy biến áp cấp nguồn ) quá lớn so với thực tế sử dụng. Ví dụ : Toàn bộ phụ tải thiết kế của 1 công ty có công suất P = 500 kW ; với hệ số cos = 0,75 , thì ta phải chọn Trạm biến áp cung cấp nguồn có công suất biểu kiến S: S = P : cos S = 500 : 0,75 = 666,7 kVA Nhng nếu khi thiết kế, ta đa thêm các thiết bị để nâng cao hệ số cos = 0,95 Thì lúc này Máy biến áp cấp nguồn chỉ cần : S = 500 : 0,95 = 526,3 kVA Nh vậy kinh phí mua sắm thiết bị ban đầu sẽ đợc tiết kiệm đi rất nhiều. Mặt khác với điện áp và công suất truyền tải nhất định trên đờng dây, thì dòng điện và tổn hao đờng dây sẽ tỉ lệ nghịch với hệ số cos . Đúng vậy, dòng điện chạy trên đờng dây là: I = P : U . cos , tổn thất công suất trên điện trở dây dẫn là : P = R dây . I 2 = R dây P 2 / U 2 . cos 2 . Từ đây ta thấy rằng, nếu năng cao hệ số công suất của phụ tải, dòng điện và tổn thất đờng dây sẽ giảm đi rất nhiều, và nh vậy có thể chọn dây dẫn có tiết diện nhỏ hơn, tiết kiệm chi phí hơn. 8 Giải pháp nâng cao hệ số công suất của phụ tải. Hiện nay, tát cả các phụ tải của các hộ tiêu thụ điện dân dụng hoặc hộ công nghiệp đều có cả 3 tính chất : tính điện trở, tinh cảm kháng và tính điện dung ( nhỏ hơn so với tính cảm kháng ). Muốn nâng cao hệ số công suất của phụ tải, ta phải đấu các Tụ điện song song với nó. Theo lý thuyết, ta khảo sát mạch điện sau đây: f f' Z I I pt C I C I C I td U I I C I pt Trong đồ đấu dây trên, ta đấu song song các tụ điện với phụ tải, dòng điện chạy qua phụ tải vẫn không đổi về trị số và góc pha. Nhng dòng điện chạy trên đờng dây lúc này sẽ bằng tổng của dòng điện qua phụ tảI và dòng điện chạy qua Tụ điện : I = I pt + I c Nhìn vào đồ thị vectơ trên, ta thấy dòng điện trên dây dẫn sau khi đợc I sẽ nhỏ hơn dòng điện phụ tải I pt ( là dòng điện chạy trên đờng dây trớc khi ). Căn cứ vào đồ thị trên, ta có thể tính đợc trị số điện dung cần để nâng từ cos lên cos . Công thức tính trị số nh sau : I c = Ipkpt Ipk = I td ( tg - tg ) = P/U ( tg - tg ) Mặt khác : I c = U / Xc = U C . Do đó rút ra : C = P / U 2 (tg - tg ) Kết luận : Để nâng cao hệ số công suất của phụ tải phơng pháp tốt nhất là ta cần phải đấu thêm Tụ điện song song với phụ tải, gọi là phơng pháp bằng tụ điện tĩnh 9 B ) Tính toán thiết kế hệ thống hệ số công suất. 1. Khảo sát tình hình thiết kế chế tạo các thiết bị điện phục vụ cho việc nâng cao hệ số công suất của các phụ tải công nghiệp ở nớc ngoài. - Ngày nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều đã đa ra Chính sách tiết kiệm năng lợng cho riêng đất nớc mình. Điện năng là dạng năng lợng không thể tái tạo đợc. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp, trong tơng lai gần, các quốc gia phát triển và đang phát triển sẽ thiếu điện một cách nghiêm trọng. Vì vậy các quốc gia trên thế giới bên cạnh việc xây dựng thêm các nhà máy phát điện mới, họ đã đa ra các chính sách cụ thể nhằm mục đích nâng cao chất lợng phát dẫn điện và sử dụng điện một cách có hiệu quả. - Một trong nhiều biện pháp tiết kiệm điện năng là nâng cao chất lợng của phụ tải công nghiệp là đấu thêm các tụ điện xoay chiều để làm giảm tối thiểu góc , nâng cao hệ số công suất. - Với phơng pháp bằng tụ điện này, ngời ta phân ra làm 2 kiểu : trực tiếp cho phụ tải của từng hộ công nghiệp riêng rẻ và tập trung cho một cụm công nghiệp và dân sinh. - trực tiếp ở các hộ công nghiệp, ngời ta thờng ở phía hạ thế. Hệ thống cos phía hạ thế sở dĩ đợc áp dụng nhiều bởi vì : các linh kiện và thiết bị nh Tụ điện xoay chiều; thiết bị đóng cắt; bộ điều khiển trung tâm đợc chế tạo đại trà, có giá thành rẻ, dễ thiết kế chế tạo và lắp đặt. - bên phía cao thế ở các Trạm phân phối điện trung gian có phức tạp hơn, chi phí rất cao vì tất cả các thiết bị và linh kiện đều phải là thiết bị trung thế. Vả lại việc điều khiển đóng cắt các tụ điện cao thế cũng phức tạp và tính an toàn, độ tin cậy yêu cầu phải rất cao. - Tại các nớc có nền công nghiệp phát triển, có rất nhiều công ty chuyên sản xuất các loại tụ điện cao và hạ thế phụ vụ cho việc hệ số công suất. Trớc đây, việc thực hiện đóng cắt các tụ điện thờng đợc thực hiện bằng tay. Ngày nay ngành tự động hoá rất phát triển nên các thiết bị điều khiển đóng cắt hoạt động theo chế độ hoàn toàn tự động. 2. Tình hình nghiên cứu thiết kế chế tạo và sử dụng hệ thống cos ở trong nớc. - Theo các quy định của ngành điện lực, các hộ sử dụng điện cho sản xuất công nghiệp đều phải lắp đồng thời hai công tơ đo đếm điện năng là: Công tơ hữu côngCông tơ vô công. Nếu cos nhỏ hơn 0,85 theo quy định của Ngành thì bắt buộc các cơ sở sản xuất phảI mua lợng công suất phản kháng ( vô công ) Vì vậy hiện nay, tất cả các nhà máy xí nghiệp ở Việt nam đều phải lắp đặt hai loại công tơ [...]... của Tủ là Bộ điều khiển hệ số công suất Phần này đợc tính toán thiết k trong phần dới đây 3 Các tính năng k thuật của Tủ cos Các tính năng k thuật cơ bản của Tủ phụ thuộc rất lớn vào các tính năng của Bộ điều khiển do các Nhà sản xuất chế tạo Thông qua tìm hiểu các loại điều khiển hệ số công suất của nớc ngoài có bán trên thị trờng Việt nam, khi thiết k Tủ phải có các tính năng k thuật...đo đếm điện năng là; công tơ hữu côngcông tơ vô công Hộ tiêu thụ nào không cải thiện hệ số công suất của phụ tải, công suất phản kháng cao sẽ bị tính tiền Do đó việc lắp đặt thêm hệ thống tụ điện để nâng cao hệ số công suất là yêu cầu cấp bách, nó mang lại nguồn lợi kinh tế rất lớn Mỗi trạm biến áp yêu cầu cần phải lắp đặt một tủ cos, vì vậy số lợng nhu cầu tủ là rất lớn - Thông... 14 Phần thứ hai Thiết k bộ điều khiển tự động hệ số công suất PFC-09 1 Yêu cầu chung về đặc tính, cấu tạo của bộ điều khiển hệ số công suất PFC-09 Đặc tính k thuật của bộ PFC-09 : Bộ điều khiển PFC-09 là bộ điều hành vi xử lí, nó đợc thiết k đáp ứng các đặc tính và yêu cầu k thuật của Tủ hệ số công suất nh đã nêu ở phần trên Vì vậy các đặc tính của bộ điều khiển PFC-09 nh sau : Điện áp làm việc... 0,8 đến 0,85 - Dựa vào tam giác công suất ở phần trên ta nhận thấy, muốn cos tiến tới gần bằng 1 tức là công suất tác dụng gần bằng công suất biểu kiến thì phải làm nhỏ công suất phản kháng Vì vậy để làm nhỏ công suất Q, ta phải đấu thêm Tụ điện C song song với phụ tải Công suất thêm này phải bằng 15 20 % công suất biểu kiến S Theo dãy công suất Máy biến áp điện lực do tiêu chuẩn quy định và số. .. điều khiển Đóng Cắt số tụ cho phù hợp Mặt khác dung lợng của Tủ cũng khác nhau, nên bộ điều khiển phải đợc cài đặt tín hiệu dòng đầu vào khác nhau tuỳ theo tỉ số biến dòng của phụ tải Hệ số điều chỉnh này đợc gọi là Giá trị C/ K, và đợc tính theo công suất sau : C /K = C1 x 1000 / N x V x 3 ( Ampe ) Trong công thức này: C1 : giá trị điện dung của tụ điện đầu tiên ( kVAR ) N : Tỉ số biến của CT phụ tải. .. 1 Nguyên lí làm việc của Tủ hệ số công suất Nh ta đã biết ở phần trên, tất cả các phụ tải sinh hoạt và công nghiệp đều có tính điện cảm, chúng luôn luôn thay đổi theo thời gian nên hệ số công suất của phụ tải cũng luôn biến động theo thời gian Vì vậy ta phải đấu thêm tụ để nâng cao cos của phụ tải Do hệ số công suất biến thiên theo thời gian nên dung lợng của các tụ cũng thay đổi theo thời... cực tính máy biến dòng đầu vào K t cấu của bộ điều khiển hệ số công suất PFC-09 : Là thiết bị điện dạng đồng hồ, dùng để lắp đặt trên tủ bảng điện nên k ch thớc và hình dáng phải theo các tiêu chuẩn quy định , không gian bên trong phải đợc tận dụng tối đa để lắp đặt các linh kiện điện tử Cấu tạo của bộ PFC-09 đợc thiết k chia thành 2 khối: Khối đầu vào-ra và cấp nguồn : Khối này nằm toàn bộ trên 1... của phụ tải đợc đa cùng đồng thời vào thiết bị đo Theo đồ khối đợc thiết k nh trên, thì 2 đại lợng điện đợc đa vào PFC-09 nh sau: Cấp nguồn điện áp: Điện áp của Tủ là 3 pha 380V lấy từ lới 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây Cho nên điện áp đầu vào của Biến áp nguồn nuôi cho PFC-09 đợc thiết k định mức là 220V hoặc 380V và điện áp đầu ra của Biến áp là 5V 1 chiều Mạch chỉnh lu này đợc thiết k bao... ta cũng phải thống k tất cả các hệ số công suất của từng thiết bị đợc Nhà sản xuất công bố trên nhãn máy để từ đó có thể tính ra hệ số công suất tức thời trung bình của phụ tải - Thông thờng các loại phụ tải có trong các nhà máy xí nghiệp ở nớc ta hiện nay nh sau : Phụ tải thuần trở ấýCc loại đèn sợi đốt ; bếp điện, lò sấy, lò nhiệt luyện cos = 1 Phụ tải cảm kháng : + Động cơ không đồng bộ : cos... + Kiểu đa cấp 1: 1:2:2:2:2:2 tức là trị số điện dung của các Tụ điện từ vị trí thứ hai đến vị trí thứ sáu đều bằng nhau và gấp đôI giá trị của Tụ thứ nhất Ví dụ: 20kVAR; 40kVAR; 40kVAR; 40kVAR; 40kVAR; 40kVAR + Kiểu đa cấp 2 : 1:2:4:8:8:8 tức là Tụ thứ hai gấp đôi Tụ thứ nhất; Tụ thứ ba gấp đôi Tụ thứ hai và Tụ thứ t gấp đôi Tụ thứ ba; Cuối cùng các Tụ còn lại giống nh Tụ thứ t Ví dụ : 10 kVAR; 20kVAR; . hệ số công suất 1. Khảo sát tình hình nghiên cứu thiết k chế tạo hệ thống bù hệ số công suất 2. Tiêu chuẩn hoá dung lợng Tủ bù cos C) Nghiên cứu thiết k các tính năng của Tủ bù 1 Tính toán thiết k hệ thống bù hệ số công suất. 1. Khảo sát tình hình thiết k chế tạo các thiết bị điện phục vụ cho việc nâng cao hệ số công suất của các phụ tải công nghiệp ở nớc ngoài CÔNG THƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI BÁO CÁO K T QUẢ NGHIÊN CỨU KHCN Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THIẾT K , CHẾ TẠO TỦ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế chế tạo tủ bù hệ số công suất (có phi) cho phụ tải điện năng, công suất đến 500 k VAR, Nghiên cứu thiết kế chế tạo tủ bù hệ số công suất (có phi) cho phụ tải điện năng, công suất đến 500 k VAR, Nghiên cứu thiết kế chế tạo tủ bù hệ số công suất (có phi) cho phụ tải điện năng, công suất đến 500 k VAR

Từ khóa liên quan