đối tượng , phương pháp nghiên cứu của kinh tế vĩ mô

30 787 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2014, 22:55

I. Lêi më ®Çu Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sự nghiệp đổi mới kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Kinh tế học vĩ mô là một môn kinh tế cơ sở, đề cập đến cơ sở lý thuyết và các phương pháp phân tích sự vận động của nền kinh tế tổng thể, làm nền tảng cho các phân tích chuyên ngành kinh tế khác. Như đ• biết, nền kinh tế quốc dân bao gồm nhiều thị trường có liên quan mật thiết với nhau. Mỗi biến động trong một thị trường đều tác động đến cân bằng trong các thị trường khác và cân bằng của cả nền kinh tế, kinh tế học vĩ mô sẽ quan tâm đến những mối quan hệ này nhằm phát hiện, phân tích và mô tả bản chất của các biến đổi kinh tế, tìm ra những nguyên nhân gây nên sự mất ổn định, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung của toàn bộ nền kinh tế. Cũng từ đó, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu các chính sách và công cụ chính sách kinh tế hướng tới mục tiêu ổn định nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế. I. Lời mở đầu Nn kinh t nc ta ang chuyn sang c ch th trng cú s qun lý ca nh nc. S nghip i mi kinh t ũi hi phi nhanh chúng tip cn nhng lý lun v thc tin qun lý kinh t ca nhiu nc trờn th gii. Kinh t hc v mụ l mt mụn kinh t c s, cp n c s lý thuyt v cỏc phng phỏp phõn tớch s vn ng ca nn kinh t tng th, lm nn tng cho cỏc phõn tớch chuyờn ngnh kinh t khỏc. Nh bit, nn kinh t quc dõn bao gm nhiu th trng cú liờn quan mt thit vi nhau. Mi bin ng trong mt th trng u tỏc ng n cõn bng trong cỏc th trng khỏc v cõn bng ca c nn kinh t, kinh t hc v mụ s quan tõm n nhng mi quan h ny nhm phỏt hin, phõn tớch v mụ t bn cht ca cỏc bin i kinh t, tỡm ra nhng nguyờn nhõn gõy nờn s mt n nh, nh hng n hiu qu hot ng chung ca ton b nn kinh t. Cng t ú, kinh t hc v mụ nghiờn cu cỏc chớnh sỏch v cụng c chớnh sỏch kinh t hng ti mc tiờu n nh nn kinh t v tng trng kinh t. Trong phn ny, chỳng ta s i xem xột, tỡm hiu v vn tng trng kinh t ca nc ta giai on 2000 - 2008. Cỏc nhõn t v xu hng tỏc ng n tc tng trng kinh t Vit Nam trong hin ti v tng lai. II. Nội dung chính Ch ơng 1: Lý thuyết về tăng tr ởng kinh tế. 1.1 Giới thiệu môn học, vị trí của môn học trong chơng trình học Đại Học. 1.1.1 Đối tợng nghiên cứu của kinh tế học mô. Kinh tế học nghiên cứu sự vận động và những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của một đất nớc trên bình diện toàn bộ nền kinh tế quốc dân hay nói một cách khác kinh tế nghiên cứu sự lựa chọn của mỗi quốc gia tr- 1 ớc những vấn đề kinh tế xã hội cơ bản nh: tăng trởng, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khảu hàng hoá và t bản, sự phân phối nguồn lực và phân phối thu nhập giữa các thành viên trong xã hội. 1.1.2 Phơng pháp nghiên cứu của kinh tế học mô. Trong khi phân tích các hiện tợng và mối quan hệ KTQD, kinh tế học sử dụng chủ yếu phơng pháp phân tích cân bằng tổng hợp, tức là xem sự cân bằng đồng thời của tất cả các thị trờng hàng hoá và các nhân tố, xem xét đồng thời khả năng cung cấp và sản lợng của toàn bộ nền kinh tế, từ đó xác định đồng thời giá cả và sản lợng cân bằng. Ngoài ra, kinh tế học cũng sử dụng những phơng pháp nghiên cứu phổ biến nh: t duy trừu tợng, phơng pháp phân tích thống kê số lớn, hình hoá kinh tế. 1.2.3 Vị trí của môn học trong chơng trình học Đại Học. Ngày nay kinh tế trở thành môn khoa học mang tính phổ biến, đợc giảng dạy trong tất cả các trờng đại học. Đối với dinh viên ngành kinh tế, kinh tế là môn học cơ sở quan trọng. Nó trang bị các kiến thức cơ bản, đề cập đến hàng loạt các vấn đề lý luận và phơng pháp luận, giúp ngời học hiều đợc sự vận động của kinh tế thị trờng, hiểu đợc các chính sách kinh tế của chính phủ và môi trờng kinh tế nói chung, làm nền tảng 5 cho quá trình phân tích kinh tế thuộc các chuyên ngành khác nhau Đó là những kiến thức không thể thiếu đợc với các nhà quản lý kinh doanh nghiệp tơng lai. 1.2 Một số chỉ tiêu đo lờng sản lợng quan trọng và vai trò của việc xác định các chỉ tiêu đó trong phân tích kinh tế mô. 2 1.2.1 Một số chỉ tiêu đo lờng sản lợng quan trọng. 1.2.1.1 Tổng sản phẩm quốc dân (GNP - Gross National Product). GNP là chỉ tiêu đo lờng tổng giá trị bằng tiền của các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng mà một quốc gia sản xuất đợc trong một thời kỳ thờng là một năm bằng các yếu tố sản xuất của mình. GNP đánh giá kết quả hàng triệu giao dịch và hoạt động kinh tế do công dân của một nớc tiến hành trong một thời kì nhất định, đó chính là con số đạt đợc khi dùng thớc đo tiền tệ để tính toán giá trị của các hàng hoá khác nhau mà các hộ gia đình, các hãng kinh doanh, Chính phủ mua sắm và sử dụng trong 1 thời gian đã cho. Dùng thớc đo tiền tệ để đo lờng giá trị sản phẩm là thuận lợi thông qua giá cả thị trờng, ta có thể cộng lại giá trị tất cả hàng hoá dịch vụ có hình thức và nội dung vật chất khác nhau: cam, chuối, xe hơi Nên có thể đo l ờng kết quả sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế chỉ bằng một con số, một tổng lợng duy nhất. Song giá cả lại là một thớc đo co giãn, lạm phát th- ờng xuyên đa mức giá lên cao. Do vậy GNP tình bằng tiền có thể tăng nhanh trong khi giá trị thực của sản phẩm tình bằng hiện vật có thể không tăng hoặc tăng rất ít. Để khắc phục nhợc điểm này, các nhà kinh tế sử dụng cặp khái niệm GNP thực tế và GNP danh nghĩa. a) GNP danh nghĩa (GNPn Nominal). GNP danh nghĩa (GNPn) là tổng giá trị bằng tiền của các hàng hoá và 6 dịch vụ cuối cùng mà một quốc gia sản xuất đợc tính theo giá hiện hành trên thị trờng. b) GNP thực tế (GNPr real). GNP thực tế ( GNPr ) đo lờng tổng giá trị bằng tiền của các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng mà một quốc gia sản xuất đợc tính theo giá của một thời 3 kỳ đợc lấy làm gốc. + Cầu nối giữa GNPn và GNPr là chỉ số lạm phát (D): D = (GNPn/GNPr) * 100% Hay GNPr = GNPn/D + Chỉ tiêu GNP danh nghĩa và GNP thực tế thờng đợc dùng cho các mục tiêu phân tích khác nhau. Chẳng hạn khi muốn nghiên cứu mối quan hệ tài chính, ngân hàng, ngời ta thờng dùng GNP danh nghĩa, khi cần phân tích tốc độ tăng trởng kinh tế ngời ta thờng dùng GNP thực tế. 1.2.1.2 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP Gross Domestic Product). GDP là một chỉ tiêu đo lờng tổng giá trị bằng tiền của các hàng hoá và các dịch vụ cuối cùng đợc sản xuất trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định thờng là một năm. GDP là kết quả của hàng triệu giao dịch và hoạt động kinh tế xảy ra bên trong lãnh thổ đất nớc. Những hoạt động này có thể do công ty, doanh nghiệp của nớc đó hay công dân nớc ngoài sản xuất tại nớc đó. Nhng GDP không bao gồm kết quả hoạt động của công dân nớc sở tại tiến hành ở nớc ngoài. Trong thực tế, hãng kinh doanh của nớc ngoài sở hữu một nhà máy ở ta dới hình thức bỏ vốn đẩu t hay liên doanh với các công ty nớc ta thì một phần lợi nhuận của họ sẽ chuyển về nớc họ để họ chi tiêu hay tích luỹ. Ngợc lại, công dân nớc ta sinh sông và làm việc ở nớc ngoài cũng gửi một phần thu nhập về nớc. Khi hạch toán tài sản quốc dân, ngời ta thờng dùng 7 thuật ngữ thu nhập ròng tài sản từ nớc ngoài để chỉ phần chênh lệch giữa thu nhập của công dân nớc ta ở nớc ngoài và công dân nớc ngoài ở nớc ta. ta có mối liên hệ giữa GNP và GDP nh sau: GNP = GDP + thu nhập ròng tài sản từ nớc ngoài. Thu nhập ròng tài sản từ nớc ngoài = ( Khoản thu Khoản chi) từ nớc 4 ngoài. Khoản thu từ nớc ngoài: do đầu t ra nớc ngoài gồm + Thu từ tiền công lao động (do xuất khẩu lao động). + Thu từ lãi cổ phần (do xuất khẩu vốn). + Từ lợi nhuận (do đặt cơ sở sản xuất ở nớc ngoài). Khoản tri trả cho nớc ngoài: do nớc ngoài đầu t vào gồm: + Chi trả tiền công lao động. + Trả lãi cổ phần. + Trả lợi nhuận cho các công ty ở nớc ngoài đặt cơ sở sản xuất ở trong nớc. 1.2.2 ý nghĩa của các chỉ tiêu GNP và GDP trong phân tích kinh tế mô. - Chỉ tiêu GNP & GDP là những thớc đo tốt nhất để đánh giá thành tựu kinh tế của một đất nớc. - GNP & GDP thờng đợc sử dụng để phân tích những biến động về sản lợng trong các thời kỳ khác nhau. Ngời ta dùng GNP & GDP thực tế để tính toán tốc độ tăng trởng nhằm hạn chế tốc độ của lạm phát. - GNP & GDP đợc dùng để phân tích sự thay đổi mức sống của dân c. Khi đó ngời ta dùng các chỉ tiêu 8 GNP bình quân đầu ngời = GNP/ dân số hoặc GDP bình quân đầu ngời = GDP / dân số. - Mức sống của dân c một nớc phụ thuộc vào số lợng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng mà họ sản xuất đợc và quy dân số của nớc đó. Vậy sự thay đổi GNP & GDP bình quân đầu ngời phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ tăng dân số và năng suất lao động. Nói một cách khác mức sống của dân c một nớc 5 phụ thuộc vào việc quốc gia đó giải quyết vấn đề dân số trong mối quan hệ với năng suất lao động nh thế nào. Chú ý rằng GNP bq khác GDP bq GNP bình quân đầu ngời là thớc đo tốt hơn về số lợng hàng hoá và dịch vụ mà ngời dân một nớc có thể mua đợc. GDP bình quân đầu ngời là thớc đo tốt hơn về số lợng hàng hoá và dịch vụ đợc sản xuất tính cho bình quân một đầu ngời. 1.3 Các nhân tố quyết định tăng trởng và các chính sách thúc đẩy tăng trởng kinh tế. 1.3.1 Các nhân tố tăng trởng kinh tế. a) Vốn: Vốn hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ của cải vật chất do con ngời tạo ra, tích luỹ lại và những yếu tố tự nhiên đ ợc sử dụng vào quá trình sản xuất. Nói một cách khái quát, vốn là toàn bộ tài sản đợc sử dụng để xản xuất, kinh doanh. Vốn tồn tại dới hai hình thức: vốn tài chính và vốn hiện vật. Vốn tài chính là vốn tồn tại dới hình thức tiền tệ hay các loại chứng khoán, còn vốn hiện vật tồn tại dới hình thức vật chất của quá trình sản suất nh nhà xờng, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu b) Con ngời: Trong các yếu tố hợp thành quá trình lao động sản xuất, sức lao động 9 là yếu tố quyết định, mang tính sáng tạo, là nguồn lực không cạn kiệt. Con ngời có sức khoẻ, trí tuệ, tay nghề cao, có động lực và nhiệt tình, đợc tổ chức chặt chẽ sẽ là nhân tố cơ bản của tăng trởng kinh tế bền vững. c) Khoa học và công nghệ: Khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng để tăng trởng và phát triển kinh tế. Khoa học và công nghệ đợc coi là chiếc đũa thần màu nhiệm 6 để tăng năng suất lao động, phát triển lực lợng sản suất. Nhờ ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ đã làm cho chi phí lao động, vốn, tài nguyên trên một đơn vị sản xuất giảm xuống, hay nói cách khác hiệu quả sử dụng của các yếu tố này tăng lên. d) Cơ cấu kinh tế: Mọi nền kinh tế đều tồn tại và vận động trong một cơ cấu nhất định. Cơ cấu kinh tế là mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy và trình độ giữa các ngành, các thành phần, các vùng, các lĩnh vực của nền kinh tế. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại để phát huy mọi tiềm năng, nội lực, lợi thế so sánh của toàn bộ nền kinh tế, phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ tiên tiến gắn với phân công lao động và hợp tác quốc tế là yếu tố tạo tiền đề, cơ sở cho sự tăng trởng và phát triển kinh tế. e) Thế chế chính trị và vai trò của nhà nớc: ổn định chính trị xã hội là điều kiện cho sự tăng trởng và phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Hệ thống chính trị mà đại diện là nhà nớc có vai trò hoạch định đờng lối, chiến lợc phát triển kinh tế xã hội, cùng hệ thống chính sách đúng đắn sẽ hạn chế đợc tác động tiêu cực của cơ chế thị trờng, khuyến khích tích luỹ, tiết kiệm, kích cầu làm cho nền kinh tế tăng tr ởng nhanh, đúng hớng. 10 1.3.2 Các chính sách thúc đẩy tăng trởng kinh tế. a) Khuyến khích tiết kiệm và đầu t: Nếu tiêu dùng ít hơn và tiết kiệm hơn, xã hội sẽ có nhiều nguồn nhân lực hơn dành cho việc sản xuất hàng t bản. T bản bổ sung sẽ làm tăng năng suất và nâng cao mức sống. Sự tăng trởng thêm này có một chi phí cơ hội 7 xã hội phải hy sinh mức tiêu dùng hiện tại để có đợc sản lợng cao hơn trong tơng lai. b) Khuyến khích đầu t nớc ngoài: Thông qua việc xoá bỏ những hạn chế về sở hữu t bản trong nớc và tạo ra một môi trờng chính trị ổn định, có hai loại đầu t nớc ngoài: đầu t nớc ngoài trực tiếp và đầu t nớc ngoài gián tiếp. + Đầu t nớc ngoài trực tiếp: là việc ngời nớc ngoài đầu t vào t bản ở trong nớc, họ trợc tiếp sở hữu và vận hành doanh ngiệp đó. + Đầu t nớc ngoài gián tiếp: là đầu t vào t bản đợc trang trải bằng tiền từ nớc ngoài nhng đợc vận hành bởi ngời trong nớc. c) Khuyến khích giáo dục: Giáo dục là đầu t vào vốn nhân lực, việc giáo dục không những nâng cao đợc năng suất đối với ngời tiếp nhận mà còn đem loại ảnh hởng ngoại biên tích cực, điều này xảy ra khi hành động của một ngời ảnh hởng đến phục lợi của ngời ngoài cuộc do ngời đợc giáo dục có thể sáng tạo ra những ý tởng có ích cho ngời khác. d) Bảo vệ quyền sở hữu và duy trì ổn định chính trị: Quyền sở hữu là khả năng của con ngời trong việc kiểm soát nguồn nhân lực của họ. Để các cá nhân sẵn sàng làm việc, tiết kiệm, đầu t và buôn bán trao đổi với các cá nhân khác theo hơp đồng, họ nhất định phải tin tởng rằng quá trình sản suất và t bản của họ không bị ngời khác chiếm đoạt và 11 những thoả thuận của họ phải có hiệu lực. Ngay cả những tiềm ẩn về sự bất ổn định chính trị có thể xảy ra cũng có thể tạo nên những thay đổi về quyền sở hữu, do đó bảo vệ quyền sở hữu và duy trì ổn định chính trị tốt góp phần thúc đẩy tăng trởng kinh tế của một đất nớc. e) Khuyến khích thơng mại tự do: 8 Việc cắt giảm hoặc xoá bỏ các hàng rào thơng mại sẽ góp phần khuyến khích thơng mại tự do. Thơng mại tự do cho phép một nớc sử dụng các sản phẩm mà các nớc khác sản xuất một cách có hiệu quả hơn. f) Kiểm soát tăng trởng dân số: Tăng trởng dân số nhanh có khuynh hớng dàn mỏng các nhân tố sản xuất (giảm lợng t bản và tài nguyên tính bình quân cho một công nhân), do đó việc kiểm soát tăng trởng dân số sẽ góp phần giảm bớt sự tăng trởng dân số nhanh trong xã hội. g) Khuyến khích ngiên cứu và phát triển: Sự tăng trởng về mức sống bắt nguồn từ tiến bộ công nghệ kết quả quá trình nghiên cứu và triển khai. Chính phủ có thể khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và triển khai thông qua tài trợ, u đãi về thuế và bằng cấp sáng chế để khẳng định quyền sở hữu tạm thời đối với một sáng chế. Bên cạnh đó, bảo vệ quyền sở hữu và bảo đảm sự ổn định chính trị là một chính sách để khuyến khích và triển khai. Sau một thời gian đợc nhà nớc bảo hộ, sáng chế sẽ trở thành hàng hoá công cộng, nghĩa là ta có thê sở dụng nó mà không làm giảm phục lợi của ngời khác. 1.4 Phân tích mối qua hệ của tăng trởng kinh tế với các biến số kinh tế chủ yếu khác. 1.4.1 Chu kì kinh tế và khoảng cách sản lợng. 12 Chu kì kinh tế là sự giao động của sản lợng thực tế xung quanh xu hớng tăng lên của sản lợng tiềm năng. ( hình 1.4.1.0 ) Sản lợng Qp 9 Qa Thời gian 1.4.1.0: Chu kì kinh tế 1.4.2 Tăng trởng và thất ngiệp. Tốc độ tăng trởng kinh tế thờng có mối quan hệ cùng chiều với tỉ lệ thất nghệp. Quy luật OKUN cho biết mối quan hệ giữa tăng trởng và thất nghiệp nh sau: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi sàn lợng thực tế của một năm cao hơn so với sản lợng tiềm năng của năm đó 2,5% thì tỉ lệ thất nghiệp giảm đi 1% so với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 1.4.3 Tăng trởng và lạm phát. - Trong NH: tăng trởng cao thờng kéo theo LF và ngợc lại ( nói đến NH là nói đến sự thay đổi của AD. Khi AD tăng => Q tăng, P tăng ; AD giảm => Q giảm, P giảm ) - Trong trung hạn: Tăng trởng cao thì LF có xu hớng giảm ( nói đến 13 trung hạn là nói đến sự thay đổi của SAS. Khi SAS tăng => Q tăng, P giảm ) - Trong DH: tăng trởng kinh tế là nói đến sự tăng lên của sản lợng tiềm năng, song giữa tăng trởng và LF có mối quan hệ thế nào , đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả thì KTVM cha có câu trả lời. 1.4.4 Lạm phát và thất nghiệp. 10 [...]... trởng kinh tế từ 1995-2005 Theo đơn vị % Nm 1995 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 GDP 9,3 4 8,1 5,8 6,7 9 6,8 9 7,0 8 7,3 4 7,7 9 8,4 4 4,6 3 2,8 9 4,1 7 3,6 2 4,3 6 4,0 2 Nông, Lâm Nghiệp, 5,2 4,8 3,5 19 Thuỷ Sản Công 1 4,2 Nghiệp Và 1 3,8 1 2,1 4,7 1 4,9 5 5,1 2 Xây 1 0,0 7 1 0,3 9 9,4 8 1 0,4 8 1 0,2 2 1 0,6 9 5,3 2 6,1 0 6,5 4 6,4 5 7,2 6 8,4 8 Dựng Dịch Vụ 2.2.2 Biến động GDP trên đồ thị 20 Đồ thị Sự tăng trởng kinh tế của. .. 335821 9,5 4 9,3 4 8,1 5 5,7 6 4,7 7 6,7 9 6,8 9 7,0 4 7,2 4 51319 53577 55895 57866 60895 63717 65618 68283 70468 4,8 0 4,4 0 4,3 3 3,5 3 5,2 3 4,6 3 2,9 8 4,0 6 3,2 0 58550 67016 75474 81764 88047 96913 106986 117082 129185 1 3,6 0 1 4,4 6 1 2,6 2 8,3 3 7,6 8 1 0,0 7 1 0,3 9 9,4 4 1 0,3 4 85698 93240 99895 104966 107330 113036 119931 127770 136168 9,8 3 8,8 0 7,1 4 5,0 8 2,2 5 5,3 2 6,1 0 6,5 4 6,5 7 15620 6,9 5 2480 4,4 2 7673 1 0,6 0 5468 5,6 9... tệ châu , nhng vẫn vào loại cao trong khu vực Năm 200 1, tốc độ tăng GDP của Việt Nam là 6,8 9 %, năm 2002: 7,0 8 %, năm 2003: 7,3 4 %, năm 2004: 7,7 %, năm 2005: 8,4 4 %, năm 2006: 8,1 7% và năm 2007: 8,4 4% Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nớc bình quân mỗi năm trong 7 năm 2001- 2007 đạt 7,5 1% đứng vào hàng các nền kinh tế có tốc độ tăng trởng cao của khu vực và thế giới Trong các năm gần đây, kinh tế nớc ta... l , tăng trởng kinh tế của Việt Nam dựa chủ yếu vào sự đóng góp của yếu tố số lợng vốn đầu t Tỷ lệ vốn đầu t so với GDP từ năm 2004 đến nay đều đã vợt qua mốc 40% (năm 2004 đạt 4 0,7 %, năm 2005 đạt 4 0,9 %, năm 2006 đạt 41 %, ớc năm 2007 đạt 4 0,4 % ), kế hoạch năm 2008 còn cao hơn, lên đến 42% Đây là tỷ lệ thuộc loại cao nhất thế giới, chỉ sau tỷ lệ trên dới 44% của Trung Quốc Hai l , tăng trởng kinh tế của. .. đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Tổ chức, cá nhân nghiên cứu - phát triển công ngh , sản phẩm công nghệ thông tin để đổi mới quản lý kinh tế xã hội, đổi mới công nghệ đợc hởng u đãi về thu , tín dụng và các u đãi khác theo quy định của pháp luật Nhà nớc tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ chuyển giao kết quả nghiên cứu - phát triển... kinh tế của Việt Nam Điều đó chứng t , sự đóng góp của yếu tố TFP đối với tổng tốc độ tăng trởng kinh tế còn nh , nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn đi theo hớng tăng trởng về số lợng, cha chuyển sang tăng trởng về chất lợng, vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, cha chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu Năng suất lao động của Việt Nam còn thấp Năm 2007 mới đạt 25.886 đồng/ngời, của nhóm ngành nông,... (năm 2002 tăng 1 1,2 %, năm 2003 tăng 1 5,2 %, năm 2004 tăng 1 0,8 %, năm 2005 tăng 1 1,3 %, năm 2006 tăng 1 2,5 %, năm 2007 tăng 1 1,4 %) Thứ hai, tăng trởng kinh tế do tăng trởng tích luỹ tài sản chiếm tỷ trọng khá cao Đây cũng là một tín hiệu tốt thể hiện tâm lý tiết kiệm để dành cho tích luỹ của khu vực Đông Nam á nói chung và Việt Nam nói riêng Tuy nhiên, bên cạnh việc trực tiếp đầu t tăng trởng, có một phần... trởng kinh tế xét ở yếu tố đầu ra có ba yếu tố đóng góp Đó là sự đóng góp của tiêu dùng cuối cùng, của tích luỹ tài sản, của xuất khẩu ròng (xuất khẩu ròng đợc tính bằng xuất khẩu trừ đi nhập khẩu) Có một số nhận xét đợc rút ra từ đóng góp của các yếu tố đầu ra đối với tăng trởng kinh tế: Thứ nhất, tăng trởng kinh tế chủ yếu do tăng trởng tiêu dùng cuối cùng Điều đó đợc lý giải là do quy GDP của Việt... mới a Kinh tế tăng trởng với tốc độ tơng đối cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hớng công nghiệp ho , hiện đại hoá Tốc độ tăng trởng kinh tế tơng đối cao trong nhiều năm liên tục (đứng thứ hai Châu á) Trong vòng 10 năm từ 1991 đến 200 0, GDP của Việt Nam đã tăng gấp đôi, với tỷ lệ tăng bình quân hàng năm là 7,5 % Từ năm 2001 đến nay, GDP tăng trởng trung bình trên 7%/năm Riêng năm 200 4, GDP... năm 7,5 1% là một thành công, nhng do xuất phát điểm thấp nên quy của nền kinh tế còn nhỏ b , giá trị tăng thêm của 1% tăng lên không cao và do vậy đến nay nớc ta vẫn cha ra khỏi danh sách các nớc đang phát triển có thu nhập thấp Tổng sản phẩm trong nớc bình quân đầu ngời tính bằng đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái năm 2006 của nớc ta chỉ bằng 5 3,0 5% của Phi-li-pin; 4 4,2 1% của In-đô-nê-xi-a; 3 5,8 6% của . kinh tế từ 1995-2005 Theo đơn vị %. Nm 1995 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 GDP 9,3 4 8,1 5,8 6,7 9 6,8 9 7,0 8 7,3 4 7,7 9 8,4 4 Nông, Lâm Nghiệp, 5,2 4,8 3,5 4,6 3 2,8 9 4,1 7 3,6 2 4,3 6 4,0 2 19 Thuỷ. thiệu môn học, vị trí của môn học trong chơng trình học Đại Học. 1.1.1 Đối tợng nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô. Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự vận động và những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của. 4,3 6 4,0 2 19 Thuỷ Sản Công Nghiệp Và Xây Dựng 1 4,2 1 3,8 1 2,1 1 0,0 7 1 0,3 9 9,4 8 1 0,4 8 1 0,2 2 1 0,6 9 Dịch Vụ 4,7 1 4,9 5 5,1 2 5,3 2 6,1 0 6,5 4 6,4 5 7,2 6 8,4 8 2.2.2 Biến động GDP trên đồ thị. 20
- Xem thêm -

Xem thêm: đối tượng , phương pháp nghiên cứu của kinh tế vĩ mô, đối tượng , phương pháp nghiên cứu của kinh tế vĩ mô, đối tượng , phương pháp nghiên cứu của kinh tế vĩ mô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn